Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

•Prof. MVDr. Hugo Černý, DrSc. •MVDr. Simona Holubcová •MVDr. Iveta Putnová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "•Prof. MVDr. Hugo Černý, DrSc. •MVDr. Simona Holubcová •MVDr. Iveta Putnová"— Transkript prezentace:

1 •Prof. MVDr. Hugo Černý, DrSc. cernyh@vfu.cz cernyh@vfu.cz •MVDr. Simona Holubcová holubcovas@vfu.cz holubcovas@vfu.cz •MVDr. Iveta Putnová putnovai@vfu.czputnovai@vfu.cz

2 Arthrologia = nauka o spojích kostí articulationes, juncturae ossium • synarthrosis (spoje kostí bez vmezeřeného štěrbinovitého prostoru) • diarthrosis: articulationes synoviales (spoje s vytvořeným štěrbinovitým prostorem) = pravé klouby a) pomocí vaziva (articulationes fibrosae): syndesmosis, sutura (serrata, plana, squamosa, foliata), gomphosis b) pomocí chrupavky (articulationes cartilagineae): synchondrosis, symphysis c) pomocí kostní tkáně: synostosis d) pomocí svaloviny: synsarcosis

3 SYNARTHROSIS a) articulationes fibrosae - syndesmosis spoj mezi kostmi pomocí vaziva např. membrana interossea antebrachii (mezi radiem a ulnou)

4 SUTURA SERRATA SUTURA FOLIATA pilovitý šev lístkový šev (styčné plochy mají tvar zubů, (tenké kostěné lístky zasunuté které do sebe zapadají) do protilehlých štěrbin) - suturae capitis spoje mezi kostmi lebky, které vznikly desmogenní osifikací př: mezi os frontale a os parietale mezi os frontale a os nasale (bo)

5 SUTURA SQUAMOSA SUTURA PLANA šupinovitý šev plochý šev (dotykové plochy mají tvar šupiny) (dotykové plochy jsou rovné) př: mezi os parietale a mezi párovými os nasale (bo) pars squamosa ossis temporalis (ho)

6 - gomphosis (= vklínění ) spoje mezi zubním kořenem a alveolem, upevnění zprostředkuje parodont (angl. periodontium) ligamentum cicrulare

7 SYNARTHROSIS b) articulationes cartilagineae - synchondrosis spoj mezi kostmi zprostředkuje chrupavka hyalinní př. synchondrosis sphenooccipitalis

8 - symphysis spoj mezi kostmi zprostředkuje chrupavka vazivová př. symphysis intervertebralis př. symphysis pelvina discus intervertebralis nucleus pulposus anulus fibrosus

9 d) synsarcosis spojení kostí prostřednictvím kosterní svaloviny př. připevnění lopatky k hrudnímu koši pomocí svalů pletence hrudní končetiny (musculi cinguli membri thoracici) SYNARTHROSIS c) synostosis articulationes fibrosae a articulationes cartilagineae mohou postupně osifikovat za vzniku tzv. synostóz př. mezi ulnou a radiem (eq)

10 DIARTHROSIS = articulationes synoviales, pravé klouby capsula articularis (stratum fibrosum + stratum synoviale) cavum articulare (synovia) cartilago articularis (hyalinní chrupavka) ligamenta articularia (intrakapsulární kapsulární, extrakapsulární) caput articulare + fovea articularis (discus articularis - u inkongruentních kloubů) STAVBA KLOUBU

11 • dle počtu kostí tvořících kloub • dle počtu os pohybů • dle kongruence kloubních ploch • articulatio simplex (např. art. interphalangea proximalis) • articulatio composita (např. art. interphalangea distalis) monoaxiální, biaxiální, polyaxiální, amphiarthrosis (tuhý kloub) • klouby kongruentní (např. art. cubiti) • klouby inkongruentní (např. art. genus) discus articularis meniscus articularis DIARTHROSIS = articulationes synoviales, pravé klouby DĚLENÍ KLOUBŮ

12 Articulationes synoviales - dělení pravých kloubů • dle tvaru kloubních ploch articulatio spheroidea (kloub kulovitý) - víceosý kloub articulatio ellipsoidea (elipsovitý) - pohyb kolem 2 os articulatio sellaris (sedlovitý) - pohyb kolem 2 os articulatio cylindrica  např. articulatio humeri articulatio coxae např. articulatio atlantooccipitalis např. articulationes digitorum

13 V rámci válcovitých kloubů (articulatio cylindrica  ) rozlišujeme: • ginglymus (kloub střídavý) např. art. cubiti • art. trochlearis (kladkový) např. art. metacarpophalangea (eq) • art. cochlearis (maticový, šroubový) např. art. tarsocruralis (eq) • art. trochoidea (čepový) např. art. atlantoaxialis - pohyb kolem 1 osy - kloubní hlavice přesně vpasována do kloubní jamky - pohyb kolem 1 osy - kloubní hlavice se šikmými hřebeny, přesně vpasována - pohyb kolem1 (šikmé) osy - kloubní hlavice má tvar čepu - pohyb kolem 1 osy souběžné s dlouhou osou kostí

14 • dle tvaru kloubních ploch articulatio delabens (kloub sáňkový) - hlavice klouže po jamce - pohyb kolem1 osy např. articulatio femoropatellaris articulatio plana (plochý) - hlavice i jamka rovné - klouzavý pohyb např. art. processuum articularium amphiarthrosis (tuhý) - hlavice i jamky hrbolaté - pohyb silně omezen např. articulatio sacroiliaca

15 Pohyby v kloubech abdukce - addukce flexe - extenze rotace pronace - supinace

16 Vybrané spoje SPOJE PÁTEŘE (juncturae columnae vertebralis) - spoje mezi těly obratlů - spoje mezi výběžky obratlů discus intervertebralis nucleus pulposus anulus fibrosus art. processuum articularium (art. zygapophysealis)

17 - dlouhé vazy páteře ligamentum longitudinale dorsale ligamentum longitudinale ventrale ligamentum supraspinale (nepárový vaz) ligamentum nuchae (funiculus nuchae + lamina nuchae) (párový vaz)

18 - krátké vazy páteře ligamenta interspinalia ligamenta intertransversaria ligamenta flava - articulatio atlantooccipitalis hlavně kývavé pohyby - articulatio atlantoaxialis převážně rotační pohyby

19 SPOJE HRUDNÍKU (juncturae thoracis) zahrnuje spojení žeber s páteří, žeberních kostí s chrupavkami, žeberních chrupavek s hrudní kostí, spojení článků hrudní kosti art. capitis costae + art. costotransversaria (vertebrae + costa) art. costochondralis (os costae + cartilago costalis) art. sternocostalis (cartilago costalis + sternum) art. manubriosternalis synchondrosis sternalis lig. sterni + membrana sterni processus xiphoideus manubrium sterni cartilago costalis lig. sterni synchodrosis manubriosternalis cartilago costalis lig. sterni

20 SPOJE HLAVY (juncturae cranii) kosti lebeční báze vzniklé chondrogenní osifikací - synchondrosis ostatní kosti vzniklé desmogenní osifikací - suturae (viz výše) art. temporomandibularis (discus articularis) Spoje jazylky (kloubní, vazivové i za pomocí chrupavky, postupně osifikují)

21 SPOJE HRUDNÍ KONČETINY (juncturae membri thoracici) synsarcosis (připojení lopatky k trupu) art. humeri art. cubiti (art. humeroradialis + art. humeroulnaris) art. radioulnaris proximalis, distalis art. cubiti

22 Articulationes manus: art. antebrachiocarpea art. mediocarpea art. carpometacarpea art. carpi art. intercarpeae art. ossis carpi accessorii art. intermetacarpea (su, eq), synostosis (bo) art. metacarpophalangea art. interphalangea proximalis art. digiti art. interphalangea distalis

23 SPOJE PÁNEVNÍ KONČETINY (juncturae membri pelvini) art. sacroiliaca lig. sacrotuberale symphysis pelvina art. coxae lig. capitis ossis femoris lig. transversum acetabuli lig. accessorium (eq)

24 art. genus - art. femoropatellaris - art. femorotibialis patella femur meniscus lateralis meniscus medialis tibia

25 Articulationes pedis: art. tarsocruralis art. talocalcanea art. talocalcaneocentralis art. tarsi art. centrodistalis art. tarsometatarseae art. intermetatarsea (su, eq), synostosis (bo) art. metatarsophalangea art. interphalangea proximalis art. digiti art. interphalangea distalis


Stáhnout ppt "•Prof. MVDr. Hugo Černý, DrSc. •MVDr. Simona Holubcová •MVDr. Iveta Putnová"

Podobné prezentace


Reklamy Google