Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní informace o šachu a šachovém hnutí v ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní informace o šachu a šachovém hnutí v ČR"— Transkript prezentace:

1 Základní informace o šachu a šachovém hnutí v ČR
Pro seminář učitelů a školení trenérů IV. třídy zpracoval Miroslav Hurta 2013

2 Historie šachu Vznik šachové hry se nejčastěji klade do Indie – hra čaturanga. V Persii byla hra modifikována a přejmenována na šatrandž. Odtud se hra dostávala pod jménem šachy do Evropy jak přes Rusko, tak přes jižní země. V 15. století se pravidla ustálila zhruba v takové podobě, jakou ji známe dnes. V druhé polovině 19. století se začínají hrát první moderní šachové turnaje. Prvním mistrem světa se stává pražský rodák Wilhelm Steinitz. Dnešním mistrem světa je Nor Magnus Carlsen. Ve 20. století vzniká mezinárodní šachová federace FIDE, která se po 2. světová válce ujímá organizace zápasů o titul mistra světa. Mezi zakládající členy FIDE patřilo i Československo. Šachový svaz České republiky ve své činnosti navazuje na Ústřední jednotu českých šachistů, založenou v roce Klubová činnost vzniká v našich zemích v 2. polovině 19. století (německé a české spolky). Českoslovenští šachisté patřili v první polovině 20. století ke světové špičce. Wilhelm Steinitz Magnus Carlsen

3 Krátký pohled do historie Olympiády družstev – muži Vůbec první Šachovou olympiádu čtyřčlenných družstev, v rámci VIII. olympijských her v Paříži r. 1924, byť neoficiální, které se zúčastnilo 18 týmů, vyhrálo Československo. První oficiální Olympiáda proběhla r v Londýně, zúčastnilo se 16 zemí, vyhrálo Maďarsko, Československo obsadilo 5. příčku. Od roku 1931 (v Praze U Nováků pod záštitou T. G. Masaryka) probíhá ve dvouletém cyklu, v různých zemí světa. Ve 30. letech dominovaly Spojené státy, které titul získaly v letech 1931–1937 hned čtyřikrát v řadě. Po vypuknutí II. světové války v plné síle přišla odmlka. Olympiáda je obnovena v roce 1950 v jugoslávském Dubrovníku, bez československé účasti. Od roku 1952 přichází totální ruská nadvláda, která zúročila „státní“ politiku rozvoje šachů a sovětské šachové školy. Tým Sovětského svazu vládne do roku 1990 (s výjimkou let 1976, kdy se turnaje v Izraeli nezúčastnil, a 1978, kdy skončil druhý, o bod za Maďarskem). Tato hegemonie trvá i po rozpadu Sovětského svazu v r. 1991, ruský tým pravidelně vítězí do roku 2002, kdy jeho nadvládu končí týmy Ukrajiny a Arménie. Historické výsledky Čechoslováků a po rozpadu federace (1993) Čechů: Od počátku založení Olympiády do II. světové války se Čechoslováci pohybovali na čelních příčkách. Umístění po hlavičkou Protektorátu, tedy šesté místo, bylo nejhorší. Do té doby se vždy umístili do pátého místa –1992 Od roku 1952 do roku 1982 většinou oscilovali kolem pátého místa, ale vždy se vešli do první desítky. (V r je čekal historický úspěch, 2. místo za Sověty, při účasti devadesáti tří mužstev. Vzápětí následuje propad na 17. místo, ale výsledky následujících tří olympiád (8., 13. a 4. místo) by nyní byly brány s velkým povděkem). Pod hlavičkou Česko-Slovensko obsazujeme v r v konkurenci sto dvou států ještě celkem solidní 14. příčku –2013 Po rozpadu federace začínají být výsledky výrazně horší. Pravda, české družstvo se ještě vždy vejde do první třetiny zúčastněných zemí, obvykle kolem 20. místa, ale dvakrát zažívá i umístění těsně před čtyřicátým místem. Na zatím poslední olympiádě v r obsazuje české družstvo 34. příčku ze Od roku 1993 v rámci nejprestižnější soutěže zůstává český reprezentační tým mimo přední příčky. Pozn.: Tento propad částečně objasňuje rozdělení SSSR, kromě Ruska jsou tak vždy před námi Arméni, Ázerbájdžánci, Ukrajinci (obvyklé průměry kolem FIDE Elo 2700) a úroveň dalších postsovětských zemí je srovnatelná. Navíc řada dalších států přijala do reprezentace postsovětské velmistry. Vedle toho vyrostla kvůli OH v Pekingu a obrovské státní podpoře například reprezentace Číny. Také rozdělením Československa ubyla třetina šachistů.

4 MS jednotlivců Nejblíže postupu do turnaje kandidátů byl v r
MS jednotlivců Nejblíže postupu do turnaje kandidátů byl v r David Navara, kdy jej chybné rozhodnutí ve druhé partii semifinále s Griščukem stálo výhru partie a postup na dosah boje o šachovou korunu. (Na podobný individuální výsledek čeká Česká republika již od roku 1977, kdy se do turnaje kandidátů MS probojoval Vlastimil Hort. Miroslav Filip se do turnaje kandidátů probojoval v letech 1956 a 1962.) Ženská reprezentace: První mistryně světa žen byla Věra Menčíková (1927 – 1944). Po ní naše ženy žádného významného úspěchu na mistrovství světa nedosáhly. David Navara Věra Menčíková

5 Struktura ŠSČR ŠSČR se člení podle územního principu na úroveň republikovou a krajskou. Územní součásti ŠSČR řídí příslušné soutěže a plní poslání ŠSČR na úrovni své územní působnosti. Orgány ŠSČR jsou voleny zdola nahoru. Republikovými orgány ŠSČR jsou: 1.Konference ŠSČR; 2.Výkonný výbor ŠSČR; 3.Odborné komise; 4.Revizní komise ŠSČR. Nejvyšším orgánem ŠSČR je Konference ŠSČR. Konference volí předsedu ŠSČR, další členy Výkonného výboru (VV) ŠSČR a Revizní komisi ŠSČR. Výkonný výbor ŠSČR plní úkoly uložené těmito stanovami a Konferencí ŠSČR. Rozhoduje o všech věcech, které si k rozhodnutí vyhradí, pokud rozhodnutí o dané záležitosti není výlučně v pravomoci Konference ŠSČR. VV ŠSČR pro uskutečňování úkolů vyplývajících z poslání ŠSČR zřizuje tyto odborné komise: sportovně technickou komisi; organizační komisi; komisi rozhodčích; komisi klasifikační; trenérsko-metodickou komisi; komisi mládeže, disciplinární komisi, revizní komisi, legislativní komisi, komisi pro marketingovou komunikaci. Odborné komise plní úkoly dané svým statutem a předpisy pro práci těchto komisí. Statut komisí, jakož i předpisy, jimiž se činnost komisí řídí, schvaluje VV ŠSČR. Krajské šachové svazy (KŠS) jsou organizační součástí ŠSČR s právní subjektivitou. Krajské šachové svazy na území své působnosti uskutečňují úkoly vyplývající z poslání ŠSČR. Nejvyšším orgánem KŠS je konference KŠS. Konference volí předsedu KŠSČR, další členy VV ŠSČR a Revizní komisi KŠSČR. Výkonný výbor KŠS zabezpečuje organizaci a řízení výkonnostního a rekreačního šachu v okruhu své působnosti. Rozhoduje o všech věcech, jež si k rozhodnutí vyhradí, pokud rozhodnutí v dané záležitosti nespadá do kompetence konference KŠS či republikových orgánů ŠSČR; ustavuje odborné komise; schvaluje koncepci činnosti odborných komisí KŠS, zabezpečuje hospodaření s finančními prostředky a majetkem KŠS

6

7 Šachový oddíl Může být součástí jiného zřizovatele (TJ, DDM, škola).
Může být samostatný právní subjekt: V názvu musí mít slovo „spolek”, příp. za názvem musí být zkratka „z.s” (= zapsaný spolek). Spolek musí být založen nejméně třemi osobami a vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku. Ty vedou krajské rejstříkové soudy. Spolek musí mít stanovy. Spolek musí mít „statutární orgán” (předseda nebo výbor) a „nejvyšší orgán” (členská schůze, valná hromada apod.). Užitečné je: Zřízení bankovního účtu. Získání statutu veřejné prospěšnosti. Lze i kombinovat členství v různých subjektech (např. děti jsou členy jak šachového oddílu, tak DDM, což může být výhodné pro získávání finančních prostředků). Pozor! V šachovém svazu může být člen registrován jen v jednom oddíle.

8 Styk se šachovým hnutím
Registrace v ŠSČR průběžně kdykoli, obnovování registrace vždy k každého roku. Přestupní termín – ŠSČR se zásadně nic neplatí předem (za registrace, přestupy, turnaje, startovné apod. přijde faktura). KŠS a pořadatelům akcí se platí způsobem a v termínu, který stanoví rozpis soutěže. Hostování se uzavírá formou dohody obou oddílů.

9 Získávání finančních prostředků
Projekty ŠSČR: Dotace šachovým oodílům a kroužkům. Dotace krajským tréninkovým centrům mládeže. Projekt Šachy do škol Projekty KŠS – tabulka úspěšnosti. Granty a dotace MŠMT, fondy EU. Granty vyhlašované krajskými úřady, městskými a obecními samosprávami. Granty vyhlašované dalšími organizacemi a nadacemi. Sponzoři a rodiče. Členské příspěvky.

10 ELO, výkonnostní třídy ELO = hodnota výkonnosti šachisty v intervalu 1001 – Zpracování ELA probíhá automaticky, údaj o tom, zda se soutěž na ELO započítává, musí být uveden v rozpisu soutěže. Rozlišujeme ELO v praktickém šachu, rapidšachu (10 – 60 minut na rozmyšlenou) a bleskovém šachu (méně než 10 minut na rozmyšlenou). Rozlišujeme národní ELO a ELO FIDE (FRL). Výkonnostní třídy: jsou udělovány doživotně. 5., 4. a 3. VT eviduje oddíl, vyšší VT eviduje automaticky šachový svaz. 1000 = 5. VT 1100 = 4. VT 1250 = 3. VT 1550 = 2. VT 1900 = 1. VT 2100 = kandidát mistra 2300 = mistr FIDE 2400 = mezinárodní mistr 2500 = mezinárodní velmistr.

11 Organizace turnajů Systém každý s každým Švýcarský systém
Schurigovy tabulky Pomocné hodnocení SB, příp. vzájemná partie Švýcarský systém Nutno řídit schváleným losovacím programem (pro šachisty registrované v ŠSČR je program Swissmanager zdarma) Pomocné hodnocení: Buchholz, střední Buchholz Progres (FIDE, náčet) Počet výher Průměrný rating soupeřů Uhrané ELO body apod. Scheveningský systém.

12 Použitá literatura a informační zdroje:
Hurta, Miroslav: Rukověť trenéra šachu Černobílá kniha a Wikipedie


Stáhnout ppt "Základní informace o šachu a šachovém hnutí v ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google