Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

České dějiny novověké (DNC, DNCE)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "České dějiny novověké (DNC, DNCE)"— Transkript prezentace:

1 České dějiny novověké 1526-1792 (DNC, DNCE)
budova S, místnost č. 325, konz. hod.: úterý 11-12, , pátek

2 PŘEDNÁŠKY – TÉMATA I) HABSBURKOVÉ – DYNASTICKÝ FENOMÉN ČESKÝCH A EVROPSKÝCH DĚJIN
Historiografie raného novověku (stereotypy a jejich působení v české historiografii) Bádání o stavovství, absolutismu, konfesijní politice, kultuře a hospodářství raného novověku

3 II) HABSBURSKÁ ŘÍŠE VE STŘEDNÍ EVROPĚ 1526–1740 A ZEMĚ KORUNY ČESKÉ
Střet absolutistické a stavovské politiky (panovník a stavy od Ferdinanda I. po Ferdinanda III. (1526–1657). Císařský dvůr a jeho reprezentace Kulturní různorodost: Čechy, Morava, Lužice, Slezsko, Uhry, Sedmihradsko Svatá říše římská a habsburské dědičné země, císař a říše (1520–1648) Válka a finance. Habsburkové vs. Osmani, daně, bankéři. „Dlouhá válka“ 1618–1648) Víra a vyznání v habsburských zemích. Reformace, protireformace, protestantismus, katolická reforma. Exil. Barokní zbožnost. Sociální a konfesijní disciplinace. Sociální konflikty (1680, 1775) Kultura renesance a manýrismu v českých zemích. Barokní Čechie

4 III) „VELKÉ RAKOUSKÉ STOLETÍ“ 1700–1792
Panovníci a panovnice od Leopolda I. po Leopolda II. (1657–1792) Válečníci, reformátoři, politikové, umělci Expanze habsburské říše, obrana její celistvosti a kolonialismus. Vojenská střetnutí v Evropě (1740–1748, 1756–1763) a na Balkáně Změny duchovního světa: sekularizace, osvícenství, tolerance Století lesku i bídy: dvůr v baroku, svátky, hudba a divadlo

5 SEMINÁŘE Prameny a literatura k vlastnímu studiu i práci v semináři. Podmínky pro udělení zápočtu, požadavky ke zkoušce. Výběr témat pro samostatnou i kolektivní práci.

6 PRÁCE V SEMINÁŘI - Pracovat v semináři. Prezentace vybraného tématu. - Prezentovat zprávu o odborné knize ne starší 10 let (5 min.). - Napsat esej na vybrané téma z DNC (max. 10 NS) odevzdat do Přečíst alespoň 5 děl starší české literatury (tj. pramenů). - Prostudovat 5 odborných monografií. (Seznam zaslat ke schválení elektronicky nebo písemně týden před zkouškou). - Uspět v písemném testu, jejž lze absolvovat nejvýše 2x řádně a 1x mimořádně (tj. v opravném termínu) v akademickém roce. - Při ústní zkoušce lze využít poznámky z vlastní četby. Znalost terminologie, edicí pramenů k českým dějinám raného novověku, základních oborových periodik z oblasti DNC se považuje za samozřejmou.

7 CO DĚLAT A CO NE? ANO: Zálohovat si práce.
NE: Neopisovat a nekopírovat z internetu. ANO: Pracovat v seminářích, diskutovat, polemizovat. NE: Neřešit problémy. ANO: Využívat konzultační hodiny. NE: Nevyžadovat konzultace mimo pracovní dobu. ANO: Odevzdávat vše včas, tj. v termínech. NE: Nepoužívat spojení „Nevěděl/a jsem, že…, nerozuměl/a jsem, nenašel/-la jsem“, atp.

8 NÁMĚTY SEMINÁŘŮ První stavovský odboj Raně novověká kartografie Čech
Raně novověká historiografie Církev a její instituce v ZKČ raného novověku Válečná střetnutí: turecké války, třicetiletá válka, rakouské dědictví Cestovatelé v předbělohorských a pobělohorských Čechách Konfesijní střety 17. věku, jejich výrazné osobnosti Život a myšlení aristokratické společnosti raného novověku Právní postavení ZKČ v absolutistickém státě: Obnovené zřízení zemské pro Čechy i Moravu, konfiskace ,exulanti, exil, emigrace 17. a 18. století Rebelie nevolníků v 17. a 18. století Hrdelní soudnictví v raném novověku v 16.–18. století Kulturně-konfesijně-etnické problémy: Cikáni a Židé, lidé z okraje společnosti Kultura a umění doby renesanční a barokní


Stáhnout ppt "České dějiny novověké (DNC, DNCE)"

Podobné prezentace


Reklamy Google