Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 NÁSTUP HABSBURKŮ NA ČESKÝ TRŮN Autor: Mgr. Marek Kryška Datum: 25. 4. 2013 Cílový ročník:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 NÁSTUP HABSBURKŮ NA ČESKÝ TRŮN Autor: Mgr. Marek Kryška Datum: 25. 4. 2013 Cílový ročník:"— Transkript prezentace:

1 Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 NÁSTUP HABSBURKŮ NA ČESKÝ TRŮN Autor: Mgr. Marek Kryška Datum: 25. 4. 2013 Cílový ročník: 7.

2 Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST – D, VkO Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh: Středověk Téma: Nástup Habsburků na český trůn Metodický list/anotace: Prezentace je určena k výkladu a doplnění učiva, jako podklad pro zápis žáků a opakování probrané látky. Jazyk: čeština Očekávaný výstup: Žák objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských a náboženských center a jeho postavení po nástupu Ferdinanda I. Speciální vzdělávací potřeby: žádné Druh učebního materiálu: prezentace Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň Typická věková skupina: 12 - 13

3 Dějiny udatného českého národa, díl 51., Nástup Habsburků: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230051- nastup-habsburku/video/ 1. Jakou událostí skončil středověk a začal novověk? Kryštof Kolumbus doplul do Ameriky - (1492). 2. Který umělecký sloh začal v Itálii? Renesance a humanismus. 3. Ve kterém roce se českým králem stal Ferdinand I. Habsburský? 1526.

4 4. Co Ferdinand I. slíbil českým stavům za své zvolení? Dodržování náboženských svobod, zaplacení poloviny státního dluhu a sídlit v Praze. 5. Ve kterých zemích panoval Ferdinand I. Habsburský? České země, rakouské země a Uhry.

5 HABSBURKOVÉ Nejmocnější panovnický rod, největší říše v Evropě. 1526 byl českým králem zvolen FERDINAND I. HABSBURSKÝ. 1.

6 Vládne v Českých zemích, Rakousku i Uhrách + císař Svaté říše římské. Katolík X většina obyvatel u nás jsou nekatolíci. Prosazuje absolutismus X u nás stavovská monarchie. problémy!

7 Podporuje umění – renesance. 2. Letohrádek Hvězda 3. Letohrádek královny Anny

8 Omezuje moc stavů, posiluje pozici panovníka. Zřizuje centrální úřady ve Vídni (např. česká královská komora – nezávisle hospodaří s královským majetkem). Do Čech pozval jezuitský řád.

9 Č ESKÉ ZEMĚ ZA VLÁDY H ABSBURKŮ Práce s atlasem 21/8: Které země tvořily Země Koruny české za vlády Habsburků? Čechy, Morava, Slezsko, Lužice.

10 České země byly bohaté, těžba stříbra. Nové mince – tolary. Rozvoj řemesel, zemědělství, zakládají se pivovary a rybníky. Za předchozích panovníků měly velký vliv stavy. (povolují vybírání daní, volí panovníka, …) 1. Vyšší šlechta – páni. 2. Nižší šlechta – rytíři. 3. Města. 4.

11 Dějiny udatného českého národa, díl 54., Podnikavá šlechta: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230051-nastup-habsburku/video/ 1. Čím se proslavili Štěpánek Netolický a Jakub Krčín z Jelčan? Zakládali rybníky. 2. Kde byla založena spousta nových rybníků? Jižní Čechy. 3. Který rod zbohatl na prodeji ryb a piva? Rožmberkové.

12 POUŽITÉ ZDROJE M onografie Čechura, J., et al. Dějepis pro 7. ročník základní školy. Dotisk 1. vydání. Praha: SPN- pedagogické nakladatelství, spol. s. r. o., 2001. ISBN 80-7235-002-1. s. 100 - 102 Mandelová, H., et al. Novověk I. – dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vydání. Praha: Kartografie, 1998. ISBN 80-7011-403-7 Obrázky 1. Obrázek 1.: Gryffindor. [online]. Volné dílo dostupné na www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hans_Bocksberger_der_Aeltere_001.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hans_Bocksberger_der_Aeltere_001.jpg 2. Obrázek 2.: Adam Zivner. [online]. Dostupný pod licencí CC BY - SA na www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:LetohradekHvezda2.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:LetohradekHvezda2.jpg 3. Obrázek 3.: Flickr upload bot. [online]. Dostupný pod licencí CC BY - SA na www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pra%C5%BEsk%C3%BD_hrad,_Letohr%C3%A1dek_kr%C3 %A1lovny_Anny_02.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pra%C5%BEsk%C3%BD_hrad,_Letohr%C3%A1dek_kr%C3 %A1lovny_Anny_02.jpg 4. Obrázek 4.: Carlomorino. [online]. Dostupný pod licencí CC BY - SA na www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Joachimsthaler_1525.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Joachimsthaler_1525.jpg


Stáhnout ppt "Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 NÁSTUP HABSBURKŮ NA ČESKÝ TRŮN Autor: Mgr. Marek Kryška Datum: 25. 4. 2013 Cílový ročník:"

Podobné prezentace


Reklamy Google