Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Komunikační a prezentační dovednosti / C5 Image jednotlivce. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Komunikační a prezentační dovednosti / C5 Image jednotlivce. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV."— Transkript prezentace:

1 1 Komunikační a prezentační dovednosti / C5 Image jednotlivce. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ 2013

2 2 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Obsah cvičení Komunikační a prezentační dovednosti / C5 Na základě získaných informací si účastníci: uvědomí si význam všech subsystémů, tvořících image uvědomí si význam promyšleně správně nastavených cílů získají návod jak postupovat v tvorbě své image Účel: zvládnutí dovedností souvisejících s vlastní image, s cílem podpořit image týmu

3 3 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Položím vám několik otázek… Komunikační a prezentační dovednosti / C5 Kdo jste? Jak se vidíte? Jak vás vidí ostatní? Jak chcete, aby vás lidé vnímali?

4 4 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Vznik image – obecně/1 Komunikační a prezentační dovednosti / C5 Veřejnost vytváří na základě chování subjektu, představ, postojů, názorů, informací a zkušeností s ním veřejné mínění, z něho pak vzniká image subjektu. Platí pravidlo, že jsou-li na trhu dva nabídky dvou subjektů podobných, prosadí se ten, k němuž má zástupce veřejnosti větší důvěru. Svým jednáním a chováním může každý tvorbu image ovlivnit. Ale jak? Subjekt, který si přeje odlišit se od ostatních, být snadno zapamatovatelný a mít další výhody vyplývající z pozitivního image, což je velmi významné při získávání sympatií, musí vystupovat na veřejnosti jednotným způsobem. Image = dojem

5 5 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Vznik image – obecně/2 Komunikační a prezentační dovednosti / C5 SUBJEKT, KTERÁ CHCE BÝT ÚSPĚŠNÝ, NESMÍ ZANEDBÁVAT ŽÁDNOU Z ČINNOSTÍ, KTERÉ TVOŘÍ O NĚM JEDNOTNÝ OBRAZ - CORPORATE IDENTITY. Jednotný obraz subjektu se tvoří pomocí jednotného vizuálního stylu, jednotným způsobem komunikace se všemi skupinami veřejnosti, jednotně realizovanými rituály v oblasti firemní nebo osobní kultury a v neposlední řadě je výrazně ovlivňován produktem subjektu, jeho úrovní a službami s ním spojenými.

6 6 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Vznik image – obecně/3 Komunikační a prezentační dovednosti / C5 Chceme-li dosáhnout jednotného image subjektu, musí být vyjmenované aktivity vykonávány v souladu a současně, neboť se vzájemně podporují. Je to činnost dlouhodobá, jejíž výsledky se nedostavují okamžitě. Podílí se na nich každý člen týmu. Je to činnost pro budoucnost subjektu nezbytná.

7 7 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Veřejnost Komunikační a prezentační dovednosti / C5 Veřejnost - společenství lidí, které subjekt oslovuje nebo svou činností má na ni vliv nebo se jí dotýká. Podle zájmu a vlastností se dělí na několik skupin, z nichž každá vyžaduje jiný přístup a působí na ni jiné prostředky. Na jejich správné volbě závisí úspěch této činnosti. U firmy jsou to např.: zaměstnanci firmy, obchodní partneři, odběratelé a odborná veřejnost, sousedící firmy, obyvatelé města, instituce místní i centrální, orgány státní správy, různé skupiny zájmové, rasové, politické, náboženské. U týmu jsou to:…………………………..

8 8 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Jak komunikujeme Komunikační a prezentační dovednosti / C5 Komunikujeme prostřednictvím jména, vizuálně formou značky, pomocí toho, co se odráží v představivosti lidí, kteří již mají se značkou zkušenost, dále fyzicky a společensky, jak jsme zapsáni ve veřejnosti.

9 9 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Komunikační vazby Komunikační a prezentační dovednosti / C5 Komunikace probíhá mezi: subjektem a jeho zákazníky subjektem a společností uvnitř subjektu mezi subjekty navzájem. Obsahem všech komunikačních prostředků jsou informace. Chybí-li, vzniká prostor pro dohady, fámy a nepřesnosti.

10 10 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Ale pozor! Komunikační a prezentační dovednosti / C5 Ať chceme nebo nechceme, image má každý z nás.

11 11 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Každý subjekt má svou image… Komunikační a prezentační dovednosti / C5 Rodiny Firmy Týmy Státy Jednotlivci Je to ale to image, o které stojí?

12 12 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Na tvorbě image se podílejí tyto subsystémy Komunikační a prezentační dovednosti / C5 U organizací: Komunikace Design Firemní kultura Produkt / služba U člověka: Komunikace Vzhled a úprava Chování Pracovní výkon

13 13 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Jak na to? Komunikační a prezentační dovednosti / C5 Abychom našli správný směr svého konání, musíme si nejdříve položit pár otázek (definovat svoje poslání a vizi): Kdo jsme? Co chceme? Kam směřujeme? Kdy toho dosáhneme? Jak poznáme, že jsme toho dosáhli? Pro koho to chceme dělat? Kde to chceme dělat? S kým to chceme dělat? Jak to chceme dělat?

14 14 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Vytváření osobní image Komunikační a prezentační dovednosti / C5 Jaký dojem Vy vytváříte, závisí na tom, jaké jsou Vaše komunikační dovednosti, jak vypadáte Vy a Vaše prostředí, jak se chováte k ostatním, jaký je Váš výkon. Image týmu se tvoří z image jednotlivců

15 15 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Osobní image – komunikace - prvky Komunikační a prezentační dovednosti / C5 Verbální komunikace – rétorika, naslouchání, kladení otázek, slovní zásoba, hlasitost projevu, tón hlasu, nechat mluvit druhého, dát najevo zájem, zřetelnost projevu. Neverbální komunikace – mimika, gestika, pohyby, podání rukou, přiblížení se, číst řeč těla, mít řeč těla pod kontrolou. Asertivní dovednosti – pozitivní myšlení, chování v konfliktu, kritika a zpětná vazba, požádání a odmítnutí, kompliment. Prezentační dovednosti – příprava, cíle, tréma,… Sebepoznání – sebevědomí. Přizpůsobování – poznat druhého, každý je originál, ochota respektovat jinakost, reakce, zdolávání námitek, vyjednávání, dát najevo zájem, nechat mluvit druhého.

16 16 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., kotyzova@fmk.utb.cz Fáze jednání Komunikační a prezentační dovednosti / C5 Soustředění se na zákazníka - rámec EDICT, umožňuje být v jakémkoliv jednání přesvědčivější a efektivnější. Mluvčí si musí uvědomovat, ve které fázi se nachází. Nelze přeskakovat z fáze do fáze. Každá fáze má svoje specifické cíle a účel. V každé fázi uplatňujeme konkrétní dovednosti. E – Entry (vstup) – proces, kterým otevíráme vztah. D – Diagnosis (diagnóza) – proces zjišťování relevantních údajů o lidech a situaci. I – Influencing (ovlivňování) – proces ovlivňování, vedoucí k přesvědčení o nutnosti změny. C – Contracting (uzavírání dohody) – proces vedoucí ke vzájemné dohodě a vzájemnému porozumění. T – Transmision (přenos k dalším dohodám) – proces, kterým je vztah podporován.

17 17 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., kotyzova@fmk.utb.cz Co dělá řeč srozumitelnou Komunikační a prezentační dovednosti / C5 jednoduchost - jasně se vyjadřovat - srozumitelné výrazy, názornost podání, vysvětlení neznámých slov, dodržování pravidel o dělání přestávek a pauz v řeči, správné kladení větného důrazu, krátkost projevu přehlednost sdělení - zdůrazňovat, co je podstatné, ohlášení toho, co bude, rozčlenění podle jednotlivých témat, logická vazba slovního projevu, navazování nového na to, co už bylo řečeno, shrnutí nejpodstatnějších věcí výstižnost - volba nejvhodnějších slov, hovoření k věci, soustředění se na podstatné a vynechávání nepodstatného podnětnost - používání příkladů, vyhýbání se neosobnímu způsobu řeči, používání modelů, příměrů a podobenství

18 18 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., kotyzova@fmk.utb.cz Potřebujete mít dobrou paměť Komunikační a prezentační dovednosti / C5 Co si pamatujete ze slyšeného? Co si pamatujete z viděného? Jak dokážete interpretovat viděné?

19 19 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Osobní image – vzhled a úprava - prvky Komunikační a prezentační dovednosti / C5 Oděv – jednotný styl, oblečení adekvátní k situaci, oblečení odpovídající věku, čisté a nesešlapané boty, prádlo, ne vyzývavé prvky. Vhodné doplňky, jednoduchost, hodinky, pero, tašky, blok a diář, bižuterie a šperky. Barevnost – barevná sladěnost, barevný typ. Typ, proporce. Zásady v business - i v létě punčochy, ne jemné barvy, velké výstřihy, drobné vzorky, divoké účesy, pánské ponožky delší. Hygiena - čistota, vůně, svěžest, příjemný dech, upravenost, účes, vousy, nevypadat zanedbaně, upravené ruce a nehty, vhodné líčení, kapesník, ne díry a fleky. Pořádek na svém stole, ve svém pokoji, kolem sebe.

20 20 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Osobní image – osobní kultura, chování - prvky Komunikační a prezentační dovednosti / C5 Osoba společensky starší. Povstání. Pozdravy. Představování. Etiketa jmen, jazyka, písemného projevu – seznámení, vizitky, oslovování. Telefonování. Mluvní projev jako celek, galantnost, vstřícnost, takt, optimismus, vtip, slušnost a etiketa, zorganizovanost, projevy úcty, soulad a harmonie, přesnost v čase, Stolování – nejbližší příbor k talíři, neodstrkovat a nenahýbat talíř, nepodávat číšníkovi, ubrousky – látkový a papírový, skládání příborů, odkládání kávové lžičky, pečivo lámat ne ukusovat, brambory dělit, otírat ústa před pitím, nemluvit s pusou plnou jídla, menší kousky, kabelky ne na stůl. Zlozvyky. Pomluvy. Rodinné rituály. Společenské nehody. Soulad vnitřních a vnějších složek člověka. Sebevědomí, sebepřijetí. Péče o vztahy. Sebereflexe. Rozhled. Víte, kdo je to gentleman?

21 21 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Osobní image – výkon - prvky Komunikační a prezentační dovednosti / C5 Kázeň, loajalita, nadšení, snaha, důvěryhodnost, spolehlivost, zodpovědnost, soustředění na úkol. Schopnost pracovat v týmu, přesnost, spolehlivost, schopnost organizace, profesionalita, trpělivost, snaha, pečlivost, svědomitost. Etika, potřeba práce, nasazení, kvalifikace, kompetence, kvalita, sebemotivace, rozhodování, schopnost plánování, adaptabilita a flexibilita. Cíle, růst, rozvoj, vzdělávání, všeobecný přehled, zájem o informace. Kreativita, aktivita, proaktivita, nápady, schopnost dokončovat a dodržovat termíny, orientace na výsledky, věřit ve svou práci. Zvládat stres, nasazení, výdrž, timemanagement, umění odpočívat, odhadnout síly, chování v krizi, odlišení osobní a pracovní sféry, společenské aktivity, volný čas.

22 22 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Jak na změnu Komunikační a prezentační dovednosti / C5 1. přemýšlím, jak chci být vnímán 2. udělám inventuru 3. zjistím, co radí ostatní 4. rozhodnu, co chci změnit (SMART) 5. plánuji, jak toho dosáhnu, co udělám

23 23 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Popis stavu, popis cílového stavu Komunikační a prezentační dovednosti / C5 Znalosti – co jsem se naučil, teorie Dovednosti – co umím používat Osobnost - jaký/á jsem, moje přístupy a postoje, chování a jednání Cvičení: Udělejte si inventuru a přemýšlejte o osobních rozvojových cílech

24 24 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Osobní rozvojové cíle Komunikační a prezentační dovednosti / C5 Související s výkonem Související s chováním cílová oblastpopis cíle/úkoluměřitelnost a výstupymilníky, termíny cílová oblastpopis cíle/úkoluměřitelnost a výstupymilníky, termíny

25 25 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Tak ještě jednou………… Komunikační a prezentační dovednosti / C5 Kdo jste? Jak se vidíte? Jak vás vidí ostatní? Jak chcete, aby vás lidé vnímali?


Stáhnout ppt "1 Komunikační a prezentační dovednosti / C5 Image jednotlivce. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV."

Podobné prezentace


Reklamy Google