Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komunikační a prezentační dovednosti / C5

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komunikační a prezentační dovednosti / C5"— Transkript prezentace:

1 Komunikační a prezentační dovednosti / C5
Image jednotlivce. Profesionální chování. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ 2013

2 Obsah přednášky a cvičení
Komunikační a prezentační dovednosti / C5 Obsah přednášky a cvičení Na základě získaných informací si účastníci:  uvědomí si význam všech subsystémů, tvořících image uvědomí si význam promyšleně a správně nastavených cílů získají návod jak postupovat v tvorbě své image   Účel: zvládnutí dovedností souvisejících s vlastní image, s cílem podpořit image týmu PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

3 Položím vám několik otázek…
Komunikační a prezentační dovednosti / C5 Položím vám několik otázek… Kdo jste? Jak se vidíte? Jak vás vidí ostatní? Jak chcete, aby vás lidé vnímali? PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

4 Komunikační a prezentační dovednosti / C5
Vznik image – obecně/1 Veřejnost vytváří na základě chování subjektu, představ, postojů, názorů, informací a zkušeností s ním veřejné mínění, z něho pak vzniká image subjektu. Platí pravidlo, že jsou-li na trhu dva nabídky dvou subjektů podobných, prosadí se ten, k němuž má zástupce veřejnosti větší důvěru. Svým jednáním a chováním může každý tvorbu image ovlivnit. Ale jak? Subjekt, který si přeje odlišit se od ostatních, být snadno zapamatovatelný a mít další výhody vyplývající z pozitivního image, což je velmi významné při získávání sympatií, musí vystupovat na veřejnosti jednotným způsobem. Image = dojem PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

5 Komunikační a prezentační dovednosti / C5
Vznik image – obecně/2 SUBJEKT, KTERÁ CHCE BÝT ÚSPĚŠNÝ, NESMÍ ZANEDBÁVAT ŽÁDNOU Z ČINNOSTÍ, KTERÉ TVOŘÍ O NĚM JEDNOTNÝ OBRAZ - CORPORATE IDENTITY. Jednotný obraz subjektu se tvoří pomocí jednotného vizuálního stylu, jednotným způsobem komunikace se všemi skupinami veřejnosti, jednotně realizovanými rituály v oblasti firemní nebo osobní kultury a v neposlední řadě je výrazně ovlivňován produktem subjektu, jeho úrovní a službami s ním spojenými. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

6 Vznik image – obecně/3 Chceme-li dosáhnout jednotného image subjektu,
Komunikační a prezentační dovednosti / C5 Vznik image – obecně/3 Chceme-li dosáhnout jednotného image subjektu, musí být vyjmenované aktivity vykonávány v souladu a současně, neboť se vzájemně podporují. Je to činnost dlouhodobá, jejíž výsledky se nedostavují okamžitě. Podílí se na nich každý člen týmu. Je to činnost pro budoucnost subjektu nezbytná. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

7 Komunikační a prezentační dovednosti / C5
Veřejnost Veřejnost - společenství lidí, které subjekt oslovuje nebo svou činností má na ni vliv nebo se jí dotýká. Podle zájmu a vlastností se dělí na několik skupin, z nichž každá vyžaduje jiný přístup a působí na ni jiné prostředky. Na jejich správné volbě závisí úspěch této činnosti. U firmy jsou to např.: zaměstnanci firmy, obchodní partneři, odběratelé a odborná veřejnost, sousedící firmy, obyvatelé města, instituce místní i centrální, orgány státní správy, různé skupiny zájmové, rasové, politické, náboženské. U týmu jsou to:………………………….. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

8 Jak komunikujeme Komunikujeme prostřednictvím jména,
Komunikační a prezentační dovednosti / C5 Jak komunikujeme Komunikujeme prostřednictvím jména, vizuálně formou značky, pomocí toho, co se odráží v představivosti lidí, kteří již mají se značkou zkušenost, dále fyzicky a společensky, jak jsme zapsáni ve veřejnosti. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

9 Komunikační vazby Komunikace probíhá mezi: subjektem a jeho zákazníky
Komunikační a prezentační dovednosti / C5 Komunikační vazby Komunikace probíhá mezi: subjektem a jeho zákazníky subjektem a společností uvnitř subjektu mezi subjekty navzájem. Obsahem všech komunikačních prostředků jsou informace. Chybí-li, vzniká prostor pro dohady, fámy a nepřesnosti. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

10 Ať chceme nebo nechceme,
Komunikační a prezentační dovednosti / C5 Ale pozor! Ať chceme nebo nechceme, image má každý z nás. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

11 Každý subjekt má svou image…
Komunikační a prezentační dovednosti / C5 Každý subjekt má svou image… Rodiny Firmy Týmy Státy Jednotlivci Je to ale to image, o které stojí? PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

12 Na tvorbě image se podílejí tyto subsystémy
Komunikační a prezentační dovednosti / C5 Na tvorbě image se podílejí tyto subsystémy U organizací: Komunikace Design Firemní kultura Produkt / služba U člověka: Vzhled a úprava Chování Pracovní výkon PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

13 Komunikační a prezentační dovednosti / C5
Jak na to? Abychom našli správný směr svého konání, musíme si nejdříve položit pár otázek (definovat svoje poslání a vizi): Kdo jsme? Co chceme? Kam směřujeme? Kdy toho dosáhneme? Jak poznáme, že jsme toho dosáhli? Pro koho to chceme dělat? Kde to chceme dělat? S kým to chceme dělat? Jak to chceme dělat? PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

14 Vytváření osobní image
Komunikační a prezentační dovednosti / C5 Vytváření osobní image Jaký dojem Vy vytváříte, závisí na tom, jaké jsou Vaše komunikační dovednosti, jak vypadáte Vy a Vaše prostředí, jak se chováte k ostatním, jaký je Váš výkon. Image týmu se tvoří z image jednotlivců PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

15 Osobní image – komunikace - prvky
Komunikační a prezentační dovednosti / C5 Osobní image – komunikace - prvky Verbální komunikace – rétorika, naslouchání, kladení otázek, slovní zásoba, hlasitost projevu, tón hlasu, nechat mluvit druhého, dát najevo zájem, zřetelnost projevu. Neverbální komunikace – mimika, gestika, pohyby, podání rukou, přiblížení se, číst řeč těla, mít řeč těla pod kontrolou. Asertivní dovednosti – pozitivní myšlení, chování v konfliktu, kritika a zpětná vazba, požádání a odmítnutí, kompliment. Prezentační dovednosti – příprava, cíle, tréma,… Sebepoznání – sebevědomí. Přizpůsobování – poznat druhého, každý je originál, ochota respektovat jinakost, reakce, zdolávání námitek, vyjednávání, dát najevo zájem, nechat mluvit druhého. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

16 Osobní image – vzhled a úprava - prvky
Komunikační a prezentační dovednosti / C5 Osobní image – vzhled a úprava - prvky Oděv – jednotný styl, oblečení adekvátní k situaci, oblečení odpovídající věku, čisté a nesešlapané boty, prádlo, ne vyzývavé prvky. Vhodné doplňky, jednoduchost, hodinky, pero, tašky, blok a diář, bižuterie a šperky. Barevnost – barevná sladěnost, barevný typ. Typ, proporce. Zásady v business - i v létě punčochy, ne jemné barvy, velké výstřihy, drobné vzorky, divoké účesy, pánské ponožky delší. Hygiena - čistota, vůně, svěžest, příjemný dech, upravenost, účes, vousy, nevypadat zanedbaně, upravené ruce a nehty, vhodné líčení, kapesník, ne díry a fleky. Pořádek na svém stole, ve svém pokoji, kolem sebe. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

17 Osobní image – osobní kultura, chování - prvky
Komunikační a prezentační dovednosti / C5 Osobní image – osobní kultura, chování - prvky Osoba společensky starší. Povstání. Pozdravy. Představování. Etiketa jmen, jazyka, písemného projevu – seznámení, vizitky, oslovování. Telefonování. Mluvní projev jako celek, galantnost, vstřícnost, takt, optimismus, vtip, slušnost a etiketa, zorganizovanost, projevy úcty, soulad a harmonie, přesnost v čase, Stolování – nejbližší příbor k talíři, neodstrkovat a nenahýbat talíř, nepodávat číšníkovi, ubrousky – látkový a papírový, skládání příborů, odkládání kávové lžičky, pečivo lámat ne ukusovat, brambory dělit, otírat ústa před pitím, nemluvit s pusou plnou jídla, menší kousky, kabelky ne na stůl. Zlozvyky. Pomluvy. Rodinné rituály. Společenské nehody. Soulad vnitřních a vnějších složek člověka. Sebevědomí, sebepřijetí. Péče o vztahy. Sebereflexe. Rozhled Víte, kdo je to gentleman? PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

18 Osobní image – výkon - prvky
Komunikační a prezentační dovednosti / C5 Osobní image – výkon - prvky Kázeň, loajalita, nadšení, snaha, důvěryhodnost, spolehlivost, zodpovědnost, soustředění na úkol. Schopnost pracovat v týmu, přesnost, spolehlivost, schopnost organizace, profesionalita, trpělivost, snaha, pečlivost, svědomitost. Etika, potřeba práce, nasazení, kvalifikace, kompetence, kvalita, sebemotivace, rozhodování, schopnost plánování, adaptabilita a flexibilita. Cíle, růst, rozvoj, vzdělávání, všeobecný přehled, zájem o informace. Kreativita, aktivita, proaktivita, nápady, schopnost dokončovat a dodržovat termíny, orientace na výsledky, věřit ve svou práci. Zvládat stres, nasazení, výdrž, timemanagement, umění odpočívat, odhadnout síly, chování v krizi, odlišení osobní a pracovní sféry, společenské aktivity, volný čas. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

19 Komunikační a prezentační dovednosti / C5
Jak na změnu 1. přemýšlím, jak chci být vnímán 2. udělám inventuru 3. zjistím, co radí ostatní 4. rozhodnu, co chci změnit (SMART) 5. plánuji, jak toho dosáhnu, co udělám PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

20 Popis stavu, popis cílového stavu
Komunikační a prezentační dovednosti / C5 Popis stavu, popis cílového stavu Znalosti – co jsem se naučil, teorie Dovednosti – co umím používat Osobnost - jaký/á jsem, moje přístupy a postoje, chování a jednání Cvičení: Udělejte si inventuru a přemýšlejte o osobních rozvojových cílech PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

21 Osobní rozvojové cíle Související s výkonem Související s chováním
Komunikační a prezentační dovednosti / C5 Osobní rozvojové cíle Související s výkonem Související s chováním cílová oblast popis cíle/úkolu měřitelnost a výstupy milníky, termíny cílová oblast popis cíle/úkolu měřitelnost a výstupy milníky, termíny PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

22 Jak chcete, aby vás lidé vnímali?
Komunikační a prezentační dovednosti / C5 Tak ještě jednou………… Kdo jste? Jak se vidíte? Jak vás vidí ostatní? Jak chcete, aby vás lidé vnímali? PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,


Stáhnout ppt "Komunikační a prezentační dovednosti / C5"

Podobné prezentace


Reklamy Google