Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diplomová práce Změny využití v oblasti Moravské Ostravy Diplomová práce Změny využití krajiny v oblasti Moravské Ostravy vedoucí diplomové práce: Doc.Dr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diplomová práce Změny využití v oblasti Moravské Ostravy Diplomová práce Změny využití krajiny v oblasti Moravské Ostravy vedoucí diplomové práce: Doc.Dr."— Transkript prezentace:

1 Diplomová práce Změny využití v oblasti Moravské Ostravy Diplomová práce Změny využití krajiny v oblasti Moravské Ostravy vedoucí diplomové práce: Doc.Dr. Ing. Jiří Horák konzultant: Ing. Marian Marschalko,PhD zpracoval: Tomáš Linart studijní skupina: G562 školní rok: 2003 / 2004

2 Cíl diplomové práce Cílem diplomové práce je na základě aktuálních základních map ZM10, starších leteckých snímků z roku 1946, barevné ortofotomapy z roku 2001 a dalších podkladů zjistit změny v používání krajiny po II. světové válce a vyhodnotit je. Zájem byl usměrněn především na vztah k lidským aktivitám v území (rozvoj průmyslu, hornická činnost atd.).

3 Datové zdroje  základní mapa ČR v měřítku 1: 10 000 (ZM10) - vydal ČÚZK, popisuje stav k roku 1995  černobílé panchromatické letecké snímky - vydané VGHÚ v Dobrušce, zachycují stav k roku 1946  barevná ortofotomapa - poskytnutá MMO, zachycuje stav k roku 2001, M 1: 2000  digitální bloková mapa - poskytnutá MMO  vrstva průběhu dálnice D47 - poskytnutá MMO, obdržena liniová vrstva

4 Sledované území

5 Geometrická transformace a mozaikování ZM10 a leteckých snímků  zjištění souřadnic identických bodů nutné pro registraci - u ZM10 – body triangulační sítě - u leteckých snímků – identické body ze ZM10  geometrickou transformaci jsem prováděl v programovém produktu ArcInfo příkazy Register a Rectify  příkaz mozaika vytvoří spojením rastrových obrazů popř. pouze jejich vybrané oblasti nový rastrový soubor

6

7 Datový model aplikace GIS 1/2 KategorieNázev vrstvyTyp vrstvyAtributyPoznámka Voda vod_toky_l46linieid,delka,nazev,poznosa vodního toku (rok 1946) vod_toky_l01linieid,delka,nazev,poznosa vodního toku (rok 2001) vod_plochy_46polygonid,plocha,nazev,poznvodní plochy (rok 1946) vod_plochy_01polygonid,plocha,nazev,poznvodní plochy (rok 2001) vod_toky_p46polygonid,plocha,nazev,pozn vodní toky nad 5m šířky (rok 1946) vod_toky_p01polygonid,plocha,nazev,pozn vodní toky nad 5m šířky (rok 2001) Komunikace cesty_46linieid,delka,cislo_sil,trida,poznosa silnice (rok 1946) cesty_01linieid,delka,cislo_sil,trida,poznosa silnice (rok 2001) zel_trate_l46linieid,delka,cis_tr,poznosa železniční tratě (rok 1946) zel_trate_l01linieid,delka,cis_tr,poznosa železniční tratě (rok 2001) zel_trate_p46polygonid,plocha,poznželezniční plochy (rok 1946) zel_trate_p01polygonid,plocha,poznželezniční plochy (rok 2001)

8 Datový model aplikace GIS 2/2 KategorieNázev vrstvyTyp vrstvyAtributyPoznámka Zástavba zastavba_46polygonid,plocha,typ,pozn zástavba zástavba (rok 1946) zastavba_01polygonid,plocha,typ,poznzástavba (rok 2001) Lesy lesy_46polygonid,plocha,typ,nazev,poznlesní porost (rok 1946) lesy_01polygonid,plocha,typ,nazev,poznlesní porost (rok 2001) Pole, louky a pastviny pole_louky_46polygonid,plocha,pozn pole, louky a pastviny (rok 1946) pole_louky_01polygonid,plocha,pozn pole, louky a pastviny (rok 2001) Technogenní tvary antr_tvary_46polygonid,plocha,typ,pozn antropogenní tvary (rok 1946) antr_tvary_01polygonid,plocha,typ,pozn antropogenní tvary (rok 2001) Územíhranicepolygonid,plochahranice sledované oblasti

9 Vektorizace základních krajinných prvků  prováděl tvorbu vrstev odvozených z leteckých snímků roku 1946 a ortofotomapy roku 2001  vektorizaci jsem prováděl v programovém produktu ArcView  vytvoření pracovní polygonové vrstvy (polygony_46 a polygony_01) s atributy: - ID - Plocha - Pozn - Typ(zastavba, pole_louky, lesy, vodni plochy atd.)

10

11

12 Vyhodnocení změn v používání krajiny 1)Kvantifikace změn využití krajiny 2)Analýza příčin změn krajinných prvků

13  provádím celkové srovnání rozdílů ploch u polygonových krajinných prvků a délek u liniových krajinných prvků získaných na základě dřívější vektrorizace  celková plocha sledovaného území je 74,96 km 2 1) Kvantifikace změn využití krajiny

14 Plochy krajinných prvků a jejich změny Krajinný prvek Rok 1946Rok 2001Rozdíl ploch Podíl krajinného prvku na celkové ploše území v % km 2 v km 2 Rok 1946 Rok 2001 Technogenní tvary 0.774.183.41 1.03 5.58 Vodni plochy 1.22.62 1.42 1.6 3.5 Vodní toky (polygon) 1.02 0.97 -0.05 1.36 1.29 Lesy7.67 13.79 6.12 10.23 18.4 Železniční plochy 1.671.671.671.671.690.022.23 2.25 Pole, louky a pastviny 43.7720.12 -23.65 58.39 26.84 Zástavba18.86 31.57 12.71 25.16 41.8

15

16 Přehled délek krajinných prvků ve sledované oblasti Krajinný prvek Délky krajinných prvků v km Změna délky krajinných prvků v km Změna délky krajinných prvků v % Rok 1946 Rok 2001 Cesty364.45452.387.8519.4 Odra16.8713.72-3.15-22.9 Ostatní vodní toky 14.7224.8710.1540.8 Železniční tratě 38.9355.7716.8430.2

17

18 2) Analýza příčin změn krajinných prvků Překryvné operace  prováděny v produktu ArcGIS Schéma překryvných operací

19 Hodnocení změn technogenních tvarů Změna stavu technogenních ploch roku 1946 na stav k roku 2001  výměra v roce 1946 činila 0.77 km 2  21 % technogenních ploch zůstalo stejných pro oba časové řezy  79 % technogenních ploch z roku 1946 se změnily na krajinný prvek roku 2001 - na lesy téměř ve 44 % výměry - na zástavbu téměř ve 27 % výměry  výměry v roce 2001 činila 4.18 km 2  největší podíl na růstu techn. ploch roku 2001 měl krajinný prvek pole, louky a pastviny roku 1946 a to téměř 3.5 km 2

20 Ukázka klasifikovaného technogenního tvaru pro roky 1946 a 2001 - odval dolu Odra - oblast jižně od koksovny Svoboda v Přívoze rok 1946rok 2001

21 Ukázka změny technogenních tvarů z roku 1946 na krajinný prvek les a zástavba roku 2001 rok 1946rok 2001 - oblast nedaleko NPP Landek - odval hlušiny → les - skládka odpadu z koksovny Svoboda → zástavbu

22 Hodnocení změn vodních ploch Změna stavu vodních ploch roku 1946 na stav k roku 2001  výměra v roce 1946 činila 1.2 km 2  63 % vodních ploch zůstalo stejných pro oba časové řezy  27 % vodních ploch z roku 1946 se změnily na krajinný prvek roku 2001 - na pole, louky a pastviny téměř ve 25 % výměry  výměry v roce 2001 činila 2.6 km 2  největší podíl na růstu vodních ploch roku 2001 měl krajinný prvek pole, louky a pastviny roku 1946 a to téměř 1.7 km 2

23 Ukázka nárůstu výměry vodních ploch rok 1946rok 2001 - oblast Antošovic, Vrbic a Pudlova

24 Hodnocení změny zástavby Změna stavu zástavby roku 1946 na stav k roku 2001  výměra v roce 1946 činila téměř 19 km 2  89 % výměry zástavby zůstalo stejných pro oba časové řezy - oblast Moravské Ostravy a Přívozu  výměry v roce 2001 činila 31.5 km 2  největší podíl na růstu zástavby k roku 2001 měl krajinný prvek pole, louky a pastviny roku 1946 a to téměř ve 14 km 2

25 Ukázka změny zástavby z roku 1946 na krajinný prvek technogenní tvar roku 2001 rok 1946rok 2001 - oblast Moravské Ostravy v blízkosti Frýdlantských mostů - areál bývalé Karolíny

26 Ukázka nárůstu zástavby - oblast Mariánských Hor a Hulváků rok 1946rok 2001

27 Změny v lesnatosti Změna stavu lesů roku 1946 na stav k roku 2001  výměra v roce 1946 činila téměř 7.7 km 2  82 % původní výměry lesů zůstalo stejných pro oba časové řezy  výměry v roce 2001 činila téměř 14 km 2  největší podíl na růstu stavu lesů k roku 2001 měl krajinný prvek pole, louky a pastviny roku 1946 a to téměř ve 6.5 km 2

28 Ukázka stejného stavu lesů pro oba časové řezy rok 1946rok 2001 - oblast Ludgeřovic, Petřkovic a Koblova - Černý les, Ludgeřovický les a NPP Landek

29 Ukázka nárůstu výměry lesů - oblast Slezské Ostravy, Michálkovic a Hladnova rok 1946rok 2001

30 Změna polí, luk a pastvin Změna stavu polí, luk a pastvin roku 1946 na stav k roku 2001  výměra v roce 1946 činila téměř 44 km 2  41 % původní výměry polí, luk a pastvin zůstalo stejných pro oba časové řezy  téměř 60 % původní výměry polí, luk a pastvin se změnily na krajinný prvek roku 2001 - na lesy téměř ve 15 % výměry - na zástavbu téměř ve 32 % výměry  výměry v roce 2001 činila téměř 20 km 2

31 Ukázka snížení výměry polí, luk a pastvin z roku 1946 na krajinné prvky roku 2001 rok 1946rok 2001 - oblast Slezské Ostravy

32 Ukázka snížení výměry polí, luk a pastvin mezi roky 1946 a 2001 - oblast Mariánských Hor a Hulváků rok 1946rok 2001

33 Očekávané změny – výstavba dálnice D47  poskytnutá vrstva popisuje průběh osy dálničního tělesa bez znázornění mimoúrovňových křižovatek a mostů  délka průběhu dálnice procházející sledovaným územím činí 12,623 km  zvolení šířky dálničního tělesa (32 m) a provedení obalové zóny kolem vrstvy dálnice  provedení překryvné analýzy obalové zóny s krajinnými prvky roku 2001

34

35 Plochy ovlivněné průběhem dálnice D47 Obalová zóna D47 Plocha obalové zóny v km 2 Vrstva z roku 2001 Změna plochy na rok 2001 v km 2 Změna plochy vůči původní výměře v % obal_zona0.411 pole_louky_010.29271 lesy_010.0215.1 zastavba_010.0133.2 antr_tvary_010.04611.2 vod_plochy_010.037.3 vod_toky_p010.0092.2  0.411 km 2 100 % - výsledky analýzy jsou jen informativní, protože by bylo potřebné i hodnotit navazující komunikace, násypy atd..

36

37 Děkuji vám za pozornost Tomáš Linart


Stáhnout ppt "Diplomová práce Změny využití v oblasti Moravské Ostravy Diplomová práce Změny využití krajiny v oblasti Moravské Ostravy vedoucí diplomové práce: Doc.Dr."

Podobné prezentace


Reklamy Google