Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Voda jako transportní médium při termicky podporované dekontaminaci materiálů Odpadové fórum 2015 Hustopeče u Brna Autor: Bc. Ingrid Maňáková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Voda jako transportní médium při termicky podporované dekontaminaci materiálů Odpadové fórum 2015 Hustopeče u Brna Autor: Bc. Ingrid Maňáková."— Transkript prezentace:

1 Voda jako transportní médium při termicky podporované dekontaminaci materiálů Odpadové fórum 2015 Hustopeče u Brna Autor: Bc. Ingrid Maňáková

2  Nespalovací dekontaminační proces  Obvykle kontinuálně v rotačním desorbéru  Uvolňování znečišťujících látek do plynného proudu  Vysoké náklady & vysoká účinnost  Využití materiálu po desorpci  Odplyny – odprášení, spalování, chemický rozklad,… Termická desorpce

3  Frekvenční pásmo od 100 MHz do 300 GHz  Polární dielektrické látky  Použití v technologických procesech Mikrovlnný ohřev

4  Hexachlorcyklohexan HCH - izomery HCH (α, β, ϒ, δ, ε)  Hexachlorbenzen HCB  Polychlorované bifenyly PCB - kongenerů PCB (209) Perzistentní organické polutanty (POPs)

5  Sledování jevu těkání kontaminantů z vlhkých matric s vodní párou při termické desorpci s aplikací mikrovlnného ohřevu v laboratorním měřítku  Hodnocení vlivu obsahu vody v tuhém materiálu na desorpci persistentních kontaminantů ze zeminy  Studium kinetiky termodesorpce v závislosti na vlhkosti matrice Cíle práce

6 Provedení experimentů  Použitá zemina  Detail desorbéru

7  Schéma laboratorní aparatury (vlevo) a provedení experimentů v mikrovlnné peci MycroSYNTH Provedení experimentů

8  Parametry jednotlivých experimentů pro zeminu Provedení experimentů MatriceVýkon [W] Doba ohřevu [min] Vlhkost [% hm.] Zemina 250252/18/30 50072/18/30/39 100062/18/30

9  Vliv vlhkosti na těkání HCH ze zeminy při výkonu magnetronu 500 W Výsledky

10  Vliv vlhkosti na těkání PCB ze zeminy při výkonu magnetronu 500 W Výsledky

11  Teplotní křivky zeminy při výkonu magnetronu 500 W Výsledky

12  Vliv vlhkosti na těkání HCH a HCB ze zeminy při výkonu magnetronu 1000 W Výsledky

13  Účinnost desorpce kontaminantů ze zeminy při dosažení teploty 230 °C a výkonu magnetronu 500 W Výsledky

14  Účinnost desorpce kontaminantů ze zeminy při dosažení teploty 110 °C a výkonu magnetronu 500 W Výsledky

15  Obsah vlhkosti v matrici napomáhá rychlému ohřevu celé vsádky a usnadňuje transport kontaminantů s vodní párou z tuhé matrice již za kratší časový interval  Desorpce HCH a transport HCH spolu s vodní párou vykazuje daleko vyšší účinnost než je tomu v případě HCB a PCB  S přídavkem vody lze průběh termické desorpce zkrátit Závěr

16 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Voda jako transportní médium při termicky podporované dekontaminaci materiálů Odpadové fórum 2015 Hustopeče u Brna Autor: Bc. Ingrid Maňáková."

Podobné prezentace


Reklamy Google