Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Středověká filozofie - patristika www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Středověká filozofie - patristika www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj."— Transkript prezentace:

1 Středověká filozofie - patristika www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí pro 21. století Název šablonyIII/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMStředověká filozofie - patristika Označení DUMVY-32-INOVACE-06_1_10 AutorMgr. Eva Adamíková Datum25. 11. 2012 Vzdělávací oblastČlověk ve společnosti Vzdělávací oborObčanský a společenskovědní základ Tematický okruhDějiny světové filozofie Ročník3. ročník gymnázia

2 Filozofie středověku - patristika

3 Co se dozvíte? kdy vzniklo křesťanství, jaká období má středověká filozofie co tvoří křesťanský kanón, z čeho se skládá Bible, co je to theodicea a theodicea po Osvětimi, kdo to byli apologetové, kdo byl posledním mužem antiky a prvním mužem křesťanství

4 Šíření křesťanství přes Středozemní moře začalo misionářskou činností apoštola Pavla v 1. st.n.l. Vznik křesťanských obcí Odpor římského lidu a vládců: Nero, Traján, Hadrián, Antonín Pius, Marcus Aurelius, Valerián atd.

5 Křesťanské bohoslužby byly tajné 313 císař Konstantin I. tzv. ediktem milánským zrovnoprávnil křesťanství s ostatními kulty a uznal instituci papežství „Civilizování Evropy“ – římské právo, řecká vzdělanost a křesťanská mravnost Sílící tlak barbarských národů porobených Římany

6 Nebyli to však „necivilizovaní divoši“, nýbrž přinesli vysokou mravnost a náboženství Keltové, Germáni, Slované Křesťanství vedle islámu a buddhismu patří k nejvlivnějším a nejrozšířenějším světovým náboženstvím Tři hlavní proudy: – Římskokatolický – Pravoslavný (odštěpení v 11.stol.) – Protestantský (výsledek reformace v 15. a 16.stol.)

7 Křesťanství se vyvinulo z judaismu Vznik v Judei, království mezi Středozemním mořem a Mrtvým mořem, v němž od 2.stol. př.n.l. sílily římské vlivy V roce 6.n.l. se stala Judea římskou provincií, byla podřízena místodržícím v Sýrii Ve 20. a 30. n.l. nabyla významu skupina křtěnců (nazorejců), vedená Janem (zvaným Křtitel) a po jeho popravě Jozuou (Ješuou, Ježíšem)

8 Obrázek 1.

9 Jimi hlásané učení zastínilo svým významem ostatní tehdejší sekty Hlásalo: - Sociální spravedlnost - Obnovení morálních a náboženských norem - Univerzálnost (bez ohledu na majetek a sociální příslušnost)

10 Křesťanství se opírá o Bibli Starý zákon (vznik možná 15., 10., 8.- 2. st.př.n.l.), Tóra - 5 knih Mojžíšových (Genesis, Exodus, Numeri, Leviticus, Deuteromonium ) Proroci - výroky a skutky proroků Izaiáše, Ezechiela, Jeremiáše Svaté spisy - žalmy, přísloví

11 39 knih Nejde o objektivní vylíčení historických událostí Interpretace – exegeze Nový zákon (1. – 4.st.n.l.) Čtyři evangelia - líčení Kristova života a skutků Matouš, Marek, Lukáš, Jan

12 Skutky apoštolů - život prvních křesťanů Listy apoštolů - nejvýznamnější jsou listy apoštola Pavla – základ křesťanské věrouky Zjevení Janovo - tzv. apokalypsa 27 knih Středověkou filozofii dělíme do dvou etap: Patristika a scholastika

13 Patristika Apologetika (1.-2. st. n.l.) - obrana Dogmatika (3. a 4. st. n. l.) - výklad pravidel Systematizace dogmat (5. – 8.st. n. l.)

14 Středověk Středověk charakterizován těmito problémy: Představou Boha Vztahem Boha a člověka Člověkem a bližním Člověkem a světem

15 3 okruhy problémů: Teologický - Bůh Christologický - Ježíš Antropologický - Člověk

16 Gnosticismus Vznik gnose Smíšené náboženské myšlenky křesťanské, řecko-židovské filozofie, východní náboženské učení Vyšší poznání – gnose Není založeno na poznání, ale na mystériích, Jejich poznání Boha je mystické

17 Hřích člověka není jeho osobní vina, nýbrž duše člověka věčně bojuje mezi dobrem a zlem, které vedou ke spasení Člověk musí dobro a zlo poznat a uzřít Popírají vtělení Boha a sjednocení s ním ve svátosti oltářní Sjednocení s Bohem v extatických stavech

18 Theodicea - centrální problém gnostiků Odpovědnost Boha za existující zlo Jak může dokonalá a milosrdná bytost připustit zlo, dokonce na nevinných – Buď Bůh nemůže a nechce – Nebo chce a nemůže – není všemohoucí – Nebo může, ale nechce – není dobrý – Nebo může a chce, pak by ale existoval jen tehdy, kdyby neexistovalo zlo

19 Možné odpovědi: Bůh stvořil člověka svobodného Člověk má právo volby Zlo je příležitost k nápravě G. W. Leibnitz: „Co je zlé v jednom ohledu, může být dobré v ohledu druhém“ Zlo je dočasný nedostatek dobra Nemůžeme vidět všechny souvislosti „dopředu“ H. Jonas: Bůh není všemohoucí a potřebuje naši pomoc

20 Manicheismus Odmítá židovství Spojuje pohanské, perské, indické ideje s křesťanstvím Založen Peršanem Mání Přísná askeze Zákaz požívání masa Zákaz pohlavních požitků Zavrhuje Starý zákon

21 Augustinus Aurelius (354 – 430) Obrázek 2.

22 Poslední muž antiky a první muž křesťanství Díla: „O obci Boží“ „Vyznání“ „O trojici“ „Stvořil jsi nás pro sebe a neklidné je srdce naše, dokud nespočine v Tobě“

23 - Pohanský otec, křesťanská matka - Výstřední mládí - Jeho filozofie není systematická - Psychologie Psychologie hlubinná – poznání vlastního nitra - Sebekritika - Paměť

24 Spirituální monismus – Bůh jako největší dobro, láska Predestinace – předurčení člověka (zatížení dědičným hříchem) Problematika času - skutečnost času? minulost, přítomnost, budoucnost První ucelené křesťanské dějiny

25 Otázky: 1.Dokážete vysvětlit, co to je čas? 2.Vzpomeňte si na rčení, ve kterých se objevuje slovo čas? 3.Proč je tomu tak? 4.Zažili jste již déjá vu? 5.Vysvětli problém predestinace. 6.Proč existuje na světě zlo?

26 Odpovědi 1.Čas je jedna ze základních fyzikálních veličin, je těžké si čas nějak představit, uchopit jeho problematiku, proto čas je téma pro filozofy… 2.Nemám čas, čas jsou peníze, čas ukáže, čas léčí, zloděj času… 3.Čas jako neuchopitelný fenomén, který se promítá také do jazyka…

27 4.Déjá vu je pocit něčeho dříve vnímaného, prožitého, krátký zlomek… 5.Predestinace znamená předurčení, v patristice to, že jen někteří budou vykoupeni Bohem… 6.Námět k diskuzi – nedostatek dobra, kdyby neexistovalo zlo, nabylo by ani dobro, něco je z jednoho pohledu dobré, z jiného pohledu zlé…

28 Zdroje: ANZENBACHER, Arno. Úvod do filozofie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990, ISBN 80- 40-25414-4. BLECHA, Ivan a kol. Filozofický slovník. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998, ISBN 90-7182- 064-4. BLECHA, Ivan. Filozofie. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002, ISBN 80-7182-147-0. STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filozofie. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000, ISBN 80-7192-500-4

29 TRETERA, Ivo. Nástin dějin evropského myšlení. Praha: COWI, Praha 4, V jehličí 1, 1996, ISBN 80- 901588- 4-6. Obrázek 1.: AUTOR NEUVEDEN. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 10.2.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons /e/e3/Galilee_to_Judea.gif Obrázek 2.: JUSTUS VAN GENT. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 10.2.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons /5/59/Giusto_di_Gand_%28Joos_van_Wassenho ve%29%2C_sant%27agostino.jpg


Stáhnout ppt "Středověká filozofie - patristika www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj."

Podobné prezentace


Reklamy Google