Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ADVENT 2004 7. tř. ZŠ ŠLAPANICE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ADVENT 2004 7. tř. ZŠ ŠLAPANICE."— Transkript prezentace:

1 ADVENT 2004 7. tř. ZŠ ŠLAPANICE

2 Seminář biologie pro 7. třídy ZŠ 2. 12. 2004
Téma bloku: VAZBA VĚNCE Seznámení žáků s průběhem vyučovacího bloku I. Opakování jehličnanů II. Období – ADVENT III. Vazba věnce IV. Závěr: zhodnocení práce, úklid učebny

3 Opakování jehličnanů 1, Rozdání pracovních listů
2, Žáci průběžně zapisují – vyplňují chybějící informace, které získávali v průběhu rozhovor na téma: Jehličnany s pomocí nápovědy, kterou mají v pracovních listech 3, Společné vyjmenování a následné určování vybraných druhů jehličnanů pro základní vzdělávání

4 PRACOVNÍ LIST Podpis: Datum: Téma: OPAKOVÁNÍ JEHLIČNANŮ ADVENT, VAZBA VĚNCE I. doplňte chybějící údaje do následujícího textu z dané nabídky: nahosemenné, nekrytá, kořen, stonek, list, dřevnatí, šištice, ekosystémy, tis červený, jedle bělokorá, jalovec obecný Třída jehličnanů: -……………….rostliny -to znamená, že vajíčka mají…………………………………………… -tělo jehličnanů je tvořeno………………………………………………. -kořeny a stonky…………………………………………………………. -listy jsou většinou ………………………………………………… -mají jednopohlavné květy sdružené do ……………………………… -jehličnany vytváří významné………………………………………….. -které jehličnany jsou jedovaté? -který jehličnan je citlivý na oxid siřičitý? -který jehličnan má vzpřímené rozpadavé šišky? -který z jehličnanů je používán v domácnostech při přípravě zvěřiny či alkohol.nápojů? ………………………………………………………. II. doplňte chybějící údaje do následujícího textu z této nabídky: období očekávání, 4 neděle, 150 let, cesta Slunce a věčnost Advent je ………………………………………………………………… Adventní období trvá……………………………………………………. Zvyk adventního věnce je starý……………………………………….. Kruhová podoba věnce symbolizuje………………………………….. Barvy adventního věnce……………………………………………….. ……………………………………………………………………………. III. Doplňte chybějící údaje (viz instruktáž v této prezentaci) Pomůcky k vazbě věnce: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… I. část pracovního listu byl zpracován za pomocí učebnice: Jurčák, Froněk. Přírodopis 7. Olomouc: Prodos, 1998, vzhledem k výuce na ZŠ ve Šlapanicích, kde se vyučuje pomocí této učebnice

5 Určování jehličnanů

6 Tab. č. 1.: Lesní jehličnany
(Střihavková, Síbrt, 1980, s. 93)

7 Tab. č. 2.: Základní charakteristika jehličnanů
Zástupci jehličnanů Druh listy vlastnosti, výskyt a význam Borovice lesní jehlice ve dvojicích Kůlovitý hluboký kořen; zpevňuje písčité půdy; dřevo odolává vlhkosti, využití - vodní stavby Borovice černá jehlice po dvou, tvrdé, dlouhé Široké vejčité šišky; roste na písčitých půdách; využití – vodní stavby, obklady; roste v jižní Evropě Borovice vejmutovka jehlice po pěti, jemné, dlouhé Šišky zprvu zpřímené, pak převislé; kvalitní dřevo; okrasný jehličnan, Smrk ztepilý jednotlivé jehlice, ve spirále Dlouhé visící šišky; povrchové kořeny; původně horský jehličnan; nejrozšířenější, nejdůležitější zdroj dřeva Jedle bělokorá jehlice ploché, proti sobě Vzpřímené rozpadavé šišky; světlá hladká kůra; využití dřeva jako u smrku; citlivá na oxid siřičitý Modřín opadavý jehlice ve svazečcích, opadavé Drobné šišky, na stromě vytrvávají i několik let; využití kvalitního dřeva na obklady, ve stolařství Jalovec obecný jehlice v trojčetných přeslenech Keř nebo strom; dvoudomý; šištice dužnatí; výskyt na horách; zákonem chráněný druh Tis červený ploché jehlice proti sobě Keř nebo strom; dvoudomý; šištice dužnatí; jedovatý; často v parcích, v přírodě téměř vyhuben; chráněný druh; dožívá se i více než tisíc let Douglaska tisolistá ploché měkké jehlice, rozložené do stran Vystupuje až do výšky 3000m n. m., a dožívá se až 1000let. Šištice mají podpůrné šupiny, které od šišky odstávají. Zeravec východní listy šupinaté Keř nebo strom; převislé větve; šišky až 15cm dlouhé; jedovatý; ozdobná parková dřevina Zerav západní Větve vodorovné; šištice 8cm dlouhé; v parcích; okrasný strom (Jurčák, Froněk, 1998)

8 Společná kontrola vypracovaných pracovních listů a určených jehličnanů

9 Význam vánočního období
Základem křesťanských Vánoc je biblický příběh o narození Ježíše Krista a oslava této události. Církev časově spojila narození Spasitele se starým mýtem zimního slunovratu, vyjadřujícím vědomí o věčném vítězství života nad smrtí a světla nad tmou. Svátek narození Páně se od 4. století šířil z Říma po celém křesťanském světě. Vánoční atmosféra a vánoční zvyky (domácí jesle, obdarovávání dětí, ozdobené stromečky atd.) stále trvají. Advent Pochází z katolické církve. Je to období radostného očekávání a těšení - věřící se těší na příchod Spasitele a ostatní se těší na nejpříjemnější svátky v roce. Adventní doba  trvá čtyři neděle před slavností  Narození Páně  ( ). Děti dostávají adventní kalendáře a otevírají každý den jedno čokoládové okénko.

10 Adventní věnec Patří k nejznámějším symbolům předvánočního času.
Zvyk používání adventního věnce je starý přibližně 150 let. První adventní věnec měl podobu dřevěného kola od vozu. Kruhová podoba věnce symbolizuje ustavičnou cestu slunce a zároveň i věčnost. Dříve se věřilo, že návštěva bludiček, skřítků a bílých paní v tomto čase, zaručí velkou úrodu pro příští rok. Věnce, které byly v oknech obydlí a dvorců, měli ukázat na cestu těmto bytostem. Adventní věnec, zřejmě dříve znamenal symbol pro přírodní sílu. Kdy zelené větve byly v předkřesťanské době přinášeny do domů. Vonící větve jedlí, jak se věřilo, sloužili přátelským lesním duchům jako útočiště a věnce ze slámy měly přinášet požehnání a odrážet zlé duchy. Proto se také obvazovaly zlatými stuhami na znamení Slunce. Původní barvou adventu je fialová - podle barvy kněžského roucha. Fialová bývala v minulosti velkou vzácností, a tak ji v domácím prostředí nahradila lehce dostupná červená. Tradiční barva adventního věnce je však červená a zelená. Červená upomíná na krev Kristovu prolitou za spásu světa, obě barvy pak symbolizují život. Proč se zapalují svíčky? Dny se zkracují, tmy přibývá. Svíce jsou čtyři jako čtyři adventní neděle.

11 Instruktáž Seznámení s pomůckami a jejich používání
Zdůraznění bezpečnosti práce při jejich používání : manipulace s ohněm, možnost vzniku požáru a popálenin při manipulaci s aranžérskou pistolí. Upozornění na poranění při práci s ostrými předměty – nůžky, dráty Pomůcky: Korpus (slaměný nebo z polystyrénu), vazačský drát, krepový papír (barva – hnědá nebo zelená), kleště na drát, nůžky na papír a zahradnické nůžky, chvojí, kahan, zápalky, ozdoby, aranžérská pistole a podložka pod pistoli

12 Postup při výrobě adventního věnce + demonstrace postupu
Výroba adventního věnce: 1, příprava – nastříhání větviček daného jehličnanu, na tři různé délky 2, příprava korpusu (pokud je polystyrénový) omotáme krepovým papírem, který uchytíme pomocí skobiček vytvořených z vazačského drátu 3, vyvazování věnce větvičkami, které připevňujeme pomocí vazačského drátu 4, zakončení věnce – pomocí skobiček z vazačského drátu, podhrnutím poslední řady větviček pod první a jejich upevnění 5, naaranžování věnce

13 Samostatná práce žáků vazba věnce

14 Dokončování vazby věnce (i když to tak nevypadalo)

15 Demonstrace drátování svíček a šištic zdůraznění BOZP při manipulaci s otevřeným ohněm

16 Demonstrace práce s aranžérskou pistolí
Zdůraznění bezpečnosti práce při manipulaci s aranžérskou pistolí

17 aranžování adventního věnce
Vlastní práce žáků, aranžování adventního věnce

18 Výsledné práce žáků 7. tř. ZŠ Šlapanice

19 Závěr bloku zhodnocení práce a úklid učebny
I přes časovou tíseň a náročnost úkolu se žákům podařilo vyvázat a naaranžovat adventní věnec v daném čase 90 min. S žáky se mi velmi dobře spolupracovalo, i při opakování jehličnanů a to i díky tomu, že tuto látku probírali v minulé klasické vyučovací hodině – biologie. Žáci odcházeli z hodiny spokojení, s vědomím, že dokáží vlastnoručně a levně vyrobit adventní věnec pro své blízké.


Stáhnout ppt "ADVENT 2004 7. tř. ZŠ ŠLAPANICE."

Podobné prezentace


Reklamy Google