Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ADVENT 2004 7. tř. ZŠ ŠLAPANICE. Seminář biologie pro 7. třídy ZŠ 2. 12. 2004  Téma  Téma bloku: bloku: VAZBA VĚNCE  Seznámení  Seznámení žáků s průběhem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ADVENT 2004 7. tř. ZŠ ŠLAPANICE. Seminář biologie pro 7. třídy ZŠ 2. 12. 2004  Téma  Téma bloku: bloku: VAZBA VĚNCE  Seznámení  Seznámení žáků s průběhem."— Transkript prezentace:

1 ADVENT 2004 7. tř. ZŠ ŠLAPANICE

2 Seminář biologie pro 7. třídy ZŠ 2. 12. 2004  Téma  Téma bloku: bloku: VAZBA VĚNCE  Seznámení  Seznámení žáků s průběhem vyučovacího bloku  I.  I. Opakování jehličnanů  II.  II. Období – ADVENT  III.  III. Vazba věnce  IV.  IV. Závěr: zhodnocení práce, úklid učebny

3 Opakování jehličnanů 1, Rozdání pracovních listů 2, Žáci průběžně zapisují – vyplňují chybějící informace, které získávali v průběhu rozhovor na téma: Jehličnany s pomocí nápovědy, kterou mají v pracovních listech 3, Společné vyjmenování a následné určování vybraných druhů jehličnanů pro základní vzdělávání

4 PRACOVNÍ LIST  Podpis:  Podpis: Datum:  Téma:  Téma: OPAKOVÁNÍ JEHLIČNANŮ ADVENT, VAZBA VĚNCE  I.  I. doplňte chybějící údaje do následujícího textu z dané nabídky: nahosemenné, nekrytá, kořen, stonek, list, dřevnatí, šištice, ekosystémy, tis červený, jedle bělokorá, jalovec obecný  Třída  Třída jehličnanů:  -……………….rostliny  -to  -to znamená, že vajíčka mají……………………………………………  -tělo  -tělo jehličnanů je tvořeno……………………………………………….  -kořeny  -kořeny a stonky………………………………………………………….  -listy  -listy jsou většinou …………………………………………………........  -mají  -mají jednopohlavné květy sdružené do ………………………………  -jehličnany  -jehličnany vytváří významné…………………………………………..  -které  -které jehličnany jsou jedovaté?.......................................................  -který  -který jehličnan je citlivý na oxid siřičitý?........................................... jehličnan má vzpřímené rozpadavé šišky?............................. z jehličnanů je používán v domácnostech při přípravě zvěřiny či alkohol.nápojů? ……………………………………………………….  II.  II. doplňte chybějící údaje do následujícího textu z této nabídky: období očekávání, 4 neděle, 150 let, cesta Slunce a věčnost  Advent  Advent je …………………………………………………………………  Adventní  Adventní období trvá…………………………………………………….  Zvyk  Zvyk adventního věnce je starý………………………………………..  Kruhová  Kruhová podoba věnce symbolizuje…………………………………..  Barvy  Barvy adventního věnce………………………………………………..  …………………………………………………………………………….  III.  III. Doplňte chybějící údaje (viz instruktáž v této prezentaci)  Pomůcky  Pomůcky k vazbě věnce:  ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… I. část pracovního listu byl zpracován za pomocí učebnice: Jurčák, Froněk. Přírodopis 7. Olomouc: Prodos, 1998, vzhledem k výuce na ZŠ ve Šlapanicích, kde se vyučuje pomocí této učebnice

5 Určování jehličnanů

6 Tab. č. 1.: Lesní jehličnany (Střihavková, Síbrt, 1980, s. 93)

7 Tab. č. 2.: Základní charakteristika jehličnanů Tab. č. 2.: Základní charakteristika jehličnanů (Jurčák, Froněk, 1998) Zástupci jehličnanů Druhlistyvlastnosti, výskyt a význam Borovice lesníjehlice ve dvojicích Kůlovitý hluboký kořen; zpevňuje písčité půdy; dřevo odolává vlhkosti, využití - vodní stavby Borovice černájehlice po dvou, tvrdé, dlouhé Široké vejčité šišky; roste na písčitých půdách; využití – vodní stavby, obklady; roste v jižní Evropě Borovice vejmutovkajehlice po pěti, jemné, dlouhé Šišky zprvu zpřímené, pak převislé; kvalitní dřevo; okrasný jehličnan, Smrk ztepilýjednotlivé jehlice, ve spirále Dlouhé visící šišky; povrchové kořeny; původně horský jehličnan; nejrozšířenější, nejdůležitější zdroj dřeva Jedle bělokorájehlice ploché, proti sobě Vzpřímené rozpadavé šišky; světlá hladká kůra; využití dřeva jako u smrku; citlivá na oxid siřičitý Modřín opadavýjehlice ve svazečcích, opadavé Drobné šišky, na stromě vytrvávají i několik let; využití kvalitního dřeva na obklady, ve stolařství Jalovec obecnýjehlice v trojčetných přeslenech Keř nebo strom; dvoudomý; šištice dužnatí; výskyt na horách; zákonem chráněný druh Tis červenýploché jehlice proti sobě Keř nebo strom; dvoudomý; šištice dužnatí; jedovatý; často v parcích, v přírodě téměř vyhuben; chráněný druh; dožívá se i více než tisíc let Douglaska tisolistá ploché měkké jehlice, rozložené do stran Vystupuje až do výšky 3000m n. m., a dožívá se až 1000let. Šištice mají podpůrné šupiny, které od šišky odstávají. Zeravec východnílisty šupinaté Keř nebo strom; převislé větve; šišky až 15cm dlouhé; jedovatý; ozdobná parková dřevina Zerav západnílisty šupinaté Větve vodorovné; šištice 8cm dlouhé; v parcích; okrasný strom

8 Společná kontrola vypracovaných pracovních listů a určených jehličnanů

9 Význam vánočního období  Základem  Základem křesťanských Vánoc je biblický příběh o narození Ježíše Krista a oslava této události.  Církev  Církev časově spojila narození Spasitele se starým mýtem zimního slunovratu, vyjadřujícím vědomí o věčném vítězství života nad smrtí a světla nad tmou.  Svátek  Svátek narození Páně se od 4. století šířil z Říma po celém křesťanském světě. Vánoční atmosféra a vánoční zvyky (domácí jesle, obdarovávání dětí, ozdobené stromečky atd.) stále trvají. Advent  Pochází  Pochází z katolické církve.  Je  Je to období radostného očekávání a těšení - věřící se těší na příchod Spasitele a ostatní se těší na nejpříjemnější svátky v roce.  Adventní  Adventní doba trvá čtyři neděle před slavností Narození Páně (25. 12.).  Děti  Děti dostávají adventní kalendáře a otevírají každý den jedno čokoládové okénko.

10 Adventní věnec  Patří  Patří k nejznámějším symbolům předvánočního času.  Zvyk  Zvyk používání adventního věnce je starý přibližně 150 let.  První  První adventní věnec měl podobu dřevěného kola od vozu.  Kruhová  Kruhová podoba věnce symbolizuje ustavičnou cestu slunce a zároveň i věčnost.  Dříve  Dříve se věřilo, že návštěva bludiček, skřítků a bílých paní v tomto čase, zaručí velkou úrodu pro příští rok. Věnce, které byly v oknech obydlí a dvorců, měli ukázat na cestu těmto bytostem.  Adventní  Adventní věnec, zřejmě dříve znamenal symbol pro přírodní sílu. Kdy zelené větve byly v předkřesťanské době přinášeny do domů. Vonící větve jedlí, jak se věřilo, sloužili přátelským lesním duchům jako útočiště a věnce ze slámy měly přinášet požehnání a odrážet zlé duchy. Proto se také obvazovaly zlatými stuhami na znamení Slunce.  Původní  Původní barvou adventu je fialová - podle barvy kněžského roucha. Fialová bývala v minulosti velkou vzácností, a tak ji v domácím prostředí nahradila lehce dostupná červená. Tradiční barva adventního věnce je však červená a zelená. Červená upomíná na krev Kristovu prolitou za spásu světa, obě barvy pak symbolizují život.  Proč  Proč se zapalují svíčky? Dny se zkracují, tmy přibývá. Svíce jsou čtyři jako čtyři adventní neděle.

11 Instruktáž  Seznámení s pomůckami a jejich používání  Zdůraznění bezpečnosti práce při jejich používání : manipulace s ohněm, možnost vzniku požáru a popálenin při manipulaci s aranžérskou pistolí. Upozornění na poranění při práci s ostrými předměty – nůžky, dráty manipulace s ohněm, možnost vzniku požáru a popálenin při manipulaci s aranžérskou pistolí. Upozornění na poranění při práci s ostrými předměty – nůžky, dráty  Pomůcky: Korpus (slaměný nebo z polystyrénu), vazačský drát, krepový papír (barva – hnědá nebo zelená), kleště na drát, nůžky na papír a zahradnické nůžky, chvojí, kahan, zápalky, ozdoby, aranžérská pistole a podložka pod pistoli Korpus (slaměný nebo z polystyrénu), vazačský drát, krepový papír (barva – hnědá nebo zelená), kleště na drát, nůžky na papír a zahradnické nůžky, chvojí, kahan, zápalky, ozdoby, aranžérská pistole a podložka pod pistoli

12 Postup při výrobě adventního věnce + demonstrace postupu Výroba adventního věnce: 1, příprava – nastříhání větviček daného jehličnanu, na tři různé délky 2, příprava korpusu (pokud je polystyrénový) omotáme krepovým papírem, který uchytíme pomocí skobiček vytvořených z vazačského drátu 3, vyvazování věnce větvičkami, které připevňujeme pomocí vazačského drátu 4, zakončení věnce – pomocí skobiček z vazačského drátu, podhrnutím poslední řady větviček pod první a jejich upevnění 5, naaranžování věnce

13 Samostatná práce žáků vazba věnce

14 Dokončování vazby věnce ( i když to tak nevypadalo)

15 Demonstrace drátování svíček a šištic zdůraznění BOZP při manipulaci s otevřeným ohněm

16 Demonstrace práce s aranžérskou pistolí Zdůraznění bezpečnosti práce při manipulaci s aranžérskou pistolí Zdůraznění bezpečnosti práce při manipulaci s aranžérskou pistolí

17 Vlastní práce žáků, aranžování adventního věnce

18 Výsledné práce žáků 7. tř. ZŠ Šlapanice

19 Závěr bloku zhodnocení práce a úklid učebny  I  I přes časovou tíseň a náročnost úkolu se žákům podařilo vyvázat a naaranžovat adventní věnec v daném čase 90 min.  S  S žáky se mi velmi dobře spolupracovalo, i při opakování jehličnanů a to i díky tomu, že tuto látku probírali v minulé klasické vyučovací hodině – biologie.  Žáci  Žáci odcházeli z hodiny spokojení, s vědomím, že dokáží vlastnoručně a levně vyrobit adventní věnec pro své blízké.


Stáhnout ppt "ADVENT 2004 7. tř. ZŠ ŠLAPANICE. Seminář biologie pro 7. třídy ZŠ 2. 12. 2004  Téma  Téma bloku: bloku: VAZBA VĚNCE  Seznámení  Seznámení žáků s průběhem."

Podobné prezentace


Reklamy Google