Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Druhy vytápěcích soustav

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Druhy vytápěcích soustav"— Transkript prezentace:

1 Druhy vytápěcích soustav
Střední odborná škola Otrokovice Druhy vytápěcích soustav Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Jaroslav Dufka Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika DUM Název školy a adresa
Střední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, Otrokovice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ /1 Autor Ing. Jaroslav Dufka Označení DUM VY_32_INOVACE_SOSOTR-In-Vy/2 –SO-5/2 Název DUM Druhy vytápěcích soustav Stupeň a typ vzdělávání Středoškolské vzdělávání Kód oboru RVP 36-52-H/01 Obor vzdělávání Instalatér Vyučovací předmět Vodoinstalace Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 16 – 17 let Anotace Výukový materiál je určený k výuce učitelem, případně jako materiál pro samostudium. Náplň: soustava parní, teplovodní, teplovzdušná, dálkové vytápění Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Potrubí topné, vratné, parní, kondenzátní, odvzdušnění, čerpadlo, zdroj tepla, primární a sekundární okruh Datum

3 Druhy vytápěcích soustav
Náplň výuky Rozdělení vytápěcích soustav Teplovodní soustavy Parní soustavy Dálkové vytápění Teplovzdušné vytápění

4 Rozdělení vytápěcích soustav
Vytápěcí soustavy se dělí podle: Teplonosné látky – parní, vodní, teplovzdušné Parní podle tlaku páry – nízkotlaké, vysokotlaké, podtlakové Vodní podle teploty vody – horkovodní, teplovodní, nízkoteplotní Způsobu předávání tepla – konvekční, sálavé Způsobu přepravy tepla – dálkové, ústřední, lokální

5 Teplovodní soustavy Jsou to nejpoužívanější vytápěcí soustavy. Převážná část tepla se do místnosti předává prouděním – konvekcí. Teplovodní vytápěcí soustavy se dělí podle: 1. počtu trubek – jednotrubkové, dvoutrubkové 2. způsobu vedení rozvodného potrubí – s horním, kombinovaným nebo se spodním rozvodem 3. počtu vytápěných podlaží – etážové, ústřední 4. směru vedení potrubí – se souběžným nebo protiběžným potrubím 5. proudění vody – s přirozeným oběhem (samotížné), s nuceným oběhem (s čerpadlem)

6 Teplovodní soustavy Teplovodní vytápěcí soustavy je možné budovat různým způsobem. V současné době se nejvíce instalují soustavy uzavřené dvoutrubkové s nuceným oběhem. Uzavřená soustava znamená, že není spojena s atmosférou, je opatřena uzavřenou tlakovou expanzní nádobou. Dvoutrubková soustava má samostatné potrubí topné vody a samostatné potrubí vratné vody. Soustava s nuceným oběhem má čerpadlo, má pružný provoz s možností regulace počtu otáček čerpadla.

7 Obr. 1: Schéma teplovodní soustavy; dvoutrubková, spodní rozvod, 2 vytápěná podlaží, 9 otopných těles

8 Obr. 2: Schéma teplovodní soustavy; dvoutrubková, kombinovaný rozvod, 2 vytápěná podlaží, 11 otopných těles

9 Parní soustavy Parní vytápění se používá výjimečně. V žádném RD, škole, obchodě, úřadě, opravně atd. se nepoužívá parní topení. Pára slouží zejména jako teplonosná látka, která dále předává teplo vodě ve výměnících tepla. Vysoká teplota páry může být nebezpečná pro popálení o otopná tělesa, více namáhá materiály, nesnadno se reguluje a tím je vytápění nehospodárné. Parní vytápění se uplatňuje pouze v místě její výroby. Je to v teplárnách nebo provozech, které jsou v blízkosti tepláren. Teplota i tlak páry se upraví na požadované parametry pro vytápění. Z několika možných způsobů parního vytápění se používá nejvíce nízkotlaké vytápění dvoutrubkové se spodním rozvodem.

10 Obr. 3: Schéma nízkotlakého parního vytápění; soustava dvoutrubková, spodní rozvod, 2 vytápěná podlaží, 8 otopných těles PK – parní kotel, PZ – pojistné zařízení, OD – odvzdušnění, PP – parní potrubí, KP – kondenzátní potrubí, OT – otopné těleso

11 Dálkové vytápění Dálkové vytápění je rozděleno na dvě části – primární a sekundární. Primární část (okruh) začíná u zdroje tepla (výtopna nebo teplárna) a končí ve výměníkové (předávací) stanici. Výměníkové stanici se také říká úpravna parametrů teplonosné látky. V potrubí primárního okruhu teče většinou horká voda, někdy pára. Sekundární okruh začíná výměníkovou stanicí a končí u spotřebitelů tepla – v otopných tělesech. V potrubí sekundárního okruhu teče teplá voda. Dálkové vytápění má mnoho výhod, proto se stále rozšiřuje. Více než polovina obyvatel ČR má dodávku topné vody pro vytápění dálkovým způsobem. Jsou to téměř všechny bytové (činžovní) domy, školy, úřady, veřejné budovy, nemocnice, divadla atd.

12 Obr. 4: Schéma dálkového vytápění VT – výroba tepla VS – výměníková stanice PO – primární okruh SO – sekundární okruh VBD – velké bytové domy RD – rodinné domy

13 Teplovzdušné vytápění
Teplonosným prostředím je vzduch. Samotný vzduch se musí ohřát od páry nebo horké vody a ten pak odevzdává teplo do vytápěné místnosti. Další možností je ohřev vzduchu krbem. Ohřátý vzduch se dopravuje ve výrobních halách do vytápěných prostor ventilátorem. To způsobuje průvan, víření prachu a znečištění vzduchu. Používá se jen tam, kde to nevadí. Teplovzdušné vytápění v obytných místnostech rodinných domů nebo chat využívá teplo z krbu nebo krbových kamen a rozvádí se potrubím do jednotlivých místností. Trubkami se však přenáší také veškerý hluk a proto se toto vytápění používá také výjimečně.

14 Obr. 5: Teplovzdušné vytápění haly závěsnou jednotkou, vlevo teplovzdušná nástěnná jednotka s ventilátorem, vpravo rozmístění teplovzdušných jednotek v hale

15 Obr. 6: Rozvod teplého vzduchu potrubím od krbu do vytápěných místností

16 Kontrolní otázky: Jaké jsou druhy vytápěcích soustav?
Které vytápění je nejčastější v obytných domech? Proč se běžně nepoužívá parní vytápění? Co je teplovzdušné vytápění? Kde se používá teplovzdušné vytápění?

17 Seznam obrázků: Obr. 1: vlastní Obr. 2: vlastní Obr. 3: vlastní
Obr. 5: anonym Obr. 6: anonym

18 Seznam použité literatury:
[1] Tajbr,S.: Vytápění pro 1. a 2. ročník učební obor instalatér , Praha, Sobotáles ISBN: [2] internetové stránky [3] internetové stránky

19 Děkuji za pozornost 


Stáhnout ppt "Druhy vytápěcích soustav"

Podobné prezentace


Reklamy Google