Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednotlivé projekty MSp

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednotlivé projekty MSp"— Transkript prezentace:

1 Jednotlivé projekty MSp
Hradec Králové ISSS 2007 Jednotlivé projekty MSp RNDr. Jaroslav Martaus Ing. Petr Koucký 2. dubna 2007

2 Jednotlivé projekty eJustice
Hlavní cíle resortu justice Zvýšení výkonnosti justice při zachování (snížení) počtu zaměstnanců Využití informačních technologií pro rutinní činnosti (lustrace, kontrola úplnosti, sledování lhůty apod.) Zlepšení komunikace s veřejností

3 Jednotlivé projekty eJustice

4 Jednotlivé projekty eJustice
Co je to eJustice Souhrn opatření, který umožní zlepšení poskytování služeb resortu justice veřejnosti maximálním využitím prostředků výpočetní techniky Dlouhodobý projekt s postupným naplňováním Klíčové body tvořící osu celého projektu realizovány samostatně Ministerstvo spravedlnosti předpokládá, že část dílčích úkolů bude splněna již v roce 2007

5 Jednotlivé projekty eJustice
Dílčí úkoly eJustice Bezpečnost datových sítí a serverů Bezpečné připojení uživatelů informačních systémů Dohled nad provozem informačních systémů Sdílení informací resortních informačních systémů Výpisy z evidence obchodního rejstříku a Rejstříku trestů Výměna informací o odsouzených osobách v rámci EU Insolvenční rejstřík Stabilita serverů a stanic Propustnost datových linek Formuláře pro obchodní rejstřík

6 Jednotlivé projekty eJustice
Dílčí úkoly eJustice Elektronické platební rozkazy Informace o stavu soudních řízení Informace o jednáních v jednacích síních soudů Evidence soudních rozhodnutí (judikatura) ENKOS – propojení se systémy Policie ČR Centrální evidence stíhaných osob Centrální podatelna pro resort justice Využití eLearningu Záložní komunikační uzel Úřední desky složek resortu

7 Jednotlivé projekty eJustice
Rejstřík trestů Poskytování výpisů/opisů Detašovaná pracoviště Dálkový přístup k evidenci (ŽÚ, soudy, SZ, celní úřady, policie apod.) Výpisy pro správní řízení Propojení RT v rámci EU

8 Jednotlivé projekty eJustice
Obchodní rejstřík Poskytování výpisů Výpisy v elektronické podobě Podání v elektronické podobě (formuláře) Sbírka listin (dokumenty ve formátu PDF)

9 Jednotlivé projekty eJustice
Elektronická úřední deska Cíl: Zajistit zveřejňování informací na elektronické úřední desce tak, aby zveřejňované informace byly přehledné a ověřitelné.

10 Jednotlivé projekty eJustice
Základní vlastnosti el. úřední desky Návaznost na Portál resortu justice Jednotné grafické prostředí Centrální řešení Návaznost na informační systémy Rozdělení dle faktického obsahu sdělení Rozsáhlá možnost vyhledávání

11 Jednotlivé projekty eJustice
Zveřejňování stavu věcí Cíl: Zpřístupnit široké veřejnosti informace o průběhu soudního řízení za pomoci běžného webového prohlížeče a připojení k síti internetu.

12 Jednotlivé projekty eJustice
Základním klíčem k vyhledání konkrétního řízení bude: Zadání příslušného krajského soudu (v jehož působnosti se nachází okresní soud) Zadání okresního soudu (výběr bude již omezen jen na okresní soudy příslušný danému kraji) Spisová značka (číslo jednací) soudního řízení zapsaná do strukturovaných polí. Číslo senátu druh věci běžné číslo ročník např: 58C 105/2007 Tímto způsobem bude vždy jednoznačně určeno soudní řízení, jehož průběh má být zobrazen.

13

14 Jednotlivé projekty eJustice
Přehled základních zobrazovaných událostí: Zahájení řízení Předložení spisu soudci Předání spisu soudcem Nařízení jednání (hlavní líčení) ve věci Zrušení jednání Výsledek jednání ve věci Vydání procesního (nemeritorního) rozhodnutí ve věci Vydání vyřizujícího (meritorního) rozhodnutí ve věci Podání opravného prostředku ve věci. Odeslání spisu nadřízenému soudu Vyřízení opravného prostředku Vrácení spisu z nadřízeného soudu Vyřízení věci Obživnutí věci Přerušení věci Ukončení přerušení věci Pravomocné skončení věci Odškrtnutí věci

15

16 Jednotlivé projekty eJustice
Justiční statistika a výkaznictví Způsob sběru údajů - CSLAV Prezentace dat na Internetu Využití dat Potřeba zaměstnanců Výkonnost Ekonomické srovnání

17 Jednotlivé projekty eJustice
Spolupráce s eGovernment Výměna informací v rámci registrů státní správy Výměna (sdílení) digitálních informací Využívání standardů eGovernment Využití identifikátorů eGovernment

18 Jednotlivé projekty eJustice
Elektronický spis Dlouhodobý cíl Ministerstva spravedlnosti Vedení obsahu písemností primárně v digitální formě Insolvenční rejstřík, ENKOS Problémy zejména legislativní (netechnické) Vazba na eGovernment

19 Jednotlivé projekty eJustice
Děkuji za pozornost. Dotazy ?


Stáhnout ppt "Jednotlivé projekty MSp"

Podobné prezentace


Reklamy Google