Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hradec Králové ISSS 2007 Jednotlivé projekty MSp 2. dubna 2007 RNDr. Jaroslav Martaus Ing. Petr Koucký.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hradec Králové ISSS 2007 Jednotlivé projekty MSp 2. dubna 2007 RNDr. Jaroslav Martaus Ing. Petr Koucký."— Transkript prezentace:

1 Hradec Králové ISSS 2007 Jednotlivé projekty MSp 2. dubna 2007 RNDr. Jaroslav Martaus Ing. Petr Koucký

2 Jednotlivé projekty eJustice Hlavní cíle resortu justice  Zvýšení výkonnosti justice při zachování (snížení) počtu zaměstnanců  Využití informačních technologií pro rutinní činnosti (lustrace, kontrola úplnosti, sledování lhůty apod.)  Zlepšení komunikace s veřejností

3 Jednotlivé projekty eJustice eJUSTICE

4 Jednotlivé projekty eJustice Co je to eJustice  Souhrn opatření, který umožní zlepšení poskytování služeb resortu justice veřejnosti maximálním využitím prostředků výpočetní techniky  Dlouhodobý projekt s postupným naplňováním  Klíčové body tvořící osu celého projektu realizovány samostatně  Ministerstvo spravedlnosti předpokládá, že část dílčích úkolů bude splněna již v roce 2007

5 Jednotlivé projekty eJustice Dílčí úkoly eJustice 1.  Bezpečnost datových sítí a serverů  Bezpečné připojení uživatelů informačních systémů  Dohled nad provozem informačních systémů  Sdílení informací resortních informačních systémů  Výpisy z evidence obchodního rejstříku a Rejstříku trestů  Výměna informací o odsouzených osobách v rámci EU  Insolvenční rejstřík  Stabilita serverů a stanic  Propustnost datových linek  Formuláře pro obchodní rejstřík

6 Jednotlivé projekty eJustice Dílčí úkoly eJustice 2.  Elektronické platební rozkazy  Informace o stavu soudních řízení  Informace o jednáních v jednacích síních soudů  Evidence soudních rozhodnutí (judikatura)  ENKOS – propojení se systémy Policie ČR  Centrální evidence stíhaných osob  Centrální podatelna pro resort justice  Využití eLearningu  Záložní komunikační uzel  Úřední desky složek resortu

7 Jednotlivé projekty eJustice Rejstřík trestů  Poskytování výpisů/opisů  Detašovaná pracoviště  Dálkový přístup k evidenci (ŽÚ, soudy, SZ, celní úřady, policie apod.)  Výpisy pro správní řízení  Propojení RT v rámci EU

8 Jednotlivé projekty eJustice Obchodní rejstřík  Poskytování výpisů  Výpisy v elektronické podobě  Podání v elektronické podobě (formuláře)  Sbírka listin (dokumenty ve formátu PDF)

9 Jednotlivé projekty eJustice Elektronická úřední deska Cíl: Zajistit zveřejňování informací na elektronické úřední desce tak, aby zveřejňované informace byly přehledné a ověřitelné.

10 Jednotlivé projekty eJustice Základní vlastnosti el. úřední desky  Návaznost na Portál resortu justice  Jednotné grafické prostředí  Centrální řešení  Návaznost na informační systémy  Rozdělení dle faktického obsahu sdělení  Rozsáhlá možnost vyhledávání

11 Jednotlivé projekty eJustice Zveřejňování stavu věcí Cíl: Zpřístupnit široké veřejnosti informace o průběhu soudního řízení za pomoci běžného webového prohlížeče a připojení k síti internetu.

12 Jednotlivé projekty eJustice Základním klíčem k vyhledání konkrétního řízení bude:  Zadání příslušného krajského soudu (v jehož působnosti se nachází okresní soud)  Zadání okresního soudu (výběr bude již omezen jen na okresní soudy příslušný danému kraji)  Spisová značka (číslo jednací) soudního řízení zapsaná do strukturovaných polí.  Číslo senátu druh věci běžné číslo ročník např: 58C 105/2007 Tímto způsobem bude vždy jednoznačně určeno soudní řízení, jehož průběh má být zobrazen.

13

14 Jednotlivé projekty eJustice Přehled základních zobrazovaných událostí:  Zahájení řízení  Předložení spisu soudci  Předání spisu soudcem  Nařízení jednání (hlavní líčení) ve věci  Zrušení jednání  Výsledek jednání ve věci  Vydání procesního (nemeritorního) rozhodnutí ve věci  Vydání vyřizujícího (meritorního) rozhodnutí ve věci  Podání opravného prostředku ve věci.  Odeslání spisu nadřízenému soudu  Vyřízení opravného prostředku  Vrácení spisu z nadřízeného soudu  Vyřízení věci  Obživnutí věci  Přerušení věci  Ukončení přerušení věci  Pravomocné skončení věci  Odškrtnutí věci

15

16 Jednotlivé projekty eJustice Justiční statistika a výkaznictví  Způsob sběru údajů - CSLAV  Prezentace dat na Internetu  Využití dat  Potřeba zaměstnanců  Výkonnost  Ekonomické srovnání

17 Jednotlivé projekty eJustice Spolupráce s eGovernment  Výměna informací v rámci registrů státní správy  Výměna (sdílení) digitálních informací  Využívání standardů eGovernment  Využití identifikátorů eGovernment

18 Jednotlivé projekty eJustice Elektronický spis  Dlouhodobý cíl Ministerstva spravedlnosti  Vedení obsahu písemností primárně v digitální formě  Insolvenční rejstřík, ENKOS  Problémy zejména legislativní (netechnické)  Vazba na eGovernment

19 Jednotlivé projekty eJustice Děkuji za pozornost. Dotazy ?


Stáhnout ppt "Hradec Králové ISSS 2007 Jednotlivé projekty MSp 2. dubna 2007 RNDr. Jaroslav Martaus Ing. Petr Koucký."

Podobné prezentace


Reklamy Google