Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hradec Králové ISSS 2007 Insolvenční rejstřík 24. března 2007 Mgr. Jiří Kohoutek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hradec Králové ISSS 2007 Insolvenční rejstřík 24. března 2007 Mgr. Jiří Kohoutek"— Transkript prezentace:

1 Hradec Králové ISSS 2007 Insolvenční rejstřík 24. března 2007 Mgr. Jiří Kohoutek jkohoutek@msp.justice.cz

2 Insolvenční rejstřík  Povaha insolvenčního rejstříku  Funkcionality  Struktura insolvenčního rejstříku  Harmonogram přípravy

3 Povaha insolvenčního rejstříku  Insolvenční rejstřík je informační systém veřejné správy vedený Ministerstvem spravedlnosti.  Zajišťuje publicitu insolvenčního řízení.  Unifikuje systém insolvenčního řízení na insolvenčních soudech.  Zrychluje komunikaci mezi soudy i v rámci jednotlivých stupňů řízení.  Zajišťuje přístupnost údajů v rámci e-governmentu.  Zakládá elektronický spis, není primární formou (stále zůstává „papírová forma“).  Koncipován k dalšímu budoucímu vývoji – výměna dat v rámci EU/ES.  Je pilotním projektem e-justice.

4 Ministerstvo spravedlnosti ČR Krajský soud Brno Nejvyšší soud Vrchní soud v Praze Vrchní soud v Olomouci Struktura insolvenčního rejstříku M i n i s t e r s t v o s p r a v e d l n o s t i Č R Městský soud Praha Krajský soud Plzeň Krajský soud Ostrava Krajský soud České Budějovice Krajský soud Ústí nad Labem Krajský soud Hradec Králové Krajský soud Praha

5 DNEŠNÍ STAV Plánovaná funkcionalita Uvnitř resortu Vně resortu

6 Složky insolvenčního rejstříku  Elektronický spis  Seznam dlužníků  Seznam insolvenčních správců  Úřední deska  Přehled o řízení  Uživatelský servis

7 Insolvenční rejstřík - vnitřní struktura Externí částInterní část Přehled o řízení Úřední deska Seznam dlužníků Elektronický spis Seznam insolvenčních správců Uživatelský servis Jádro systému

8 Funkcionality  Některé funkcionality vyplývají přímo ze zákona  Elektronický spis  Zveřejnění v insolvenčním rejstříku (zahájení řízení)  Zveřejňování některých písemností  Informace o probíhajícím řízení  Informace o úpadcích  Informace o insolvenčních správcích  Doručování  Uživatelské funkcionality  Správcovské funkcionality (statistiky)  Automatická výměna dat (e- government)  Automatické generování některých funkcí

9 Funkcionalita – elektronický spis Elektronická podoba spisu (primární je však i dále papírový spis).Elektronická podoba spisu (primární je však i dále papírový spis). Originály přijatých dokumentů, stejně jako originály rozhodnutí a vytištěné ověřené kopie elektronických dokumentů, budou uchovávány v papírovém spisu.Originály přijatých dokumentů, stejně jako originály rozhodnutí a vytištěné ověřené kopie elektronických dokumentů, budou uchovávány v papírovém spisu. Veškeré papírové vstupy (mimo příloh přihlášek) budou převáděnyVeškeré papírové vstupy (mimo příloh přihlášek) budou převáděny do elektronické podoby ve dvou variantách:  bez uvedení osobních údajů (ty budou zveřejňovány v insolvenčním rejstříku ve veřejné části)  s uvedením osobních údajů. V případě utajovaného dokumentu bude pro veřejnou část vložen pouze záznam, popisující tento dokument. Interní zobrazení plného dokumentu bude možné pouze pro osoby s příslušným oprávněním.V případě utajovaného dokumentu bude pro veřejnou část vložen pouze záznam, popisující tento dokument. Interní zobrazení plného dokumentu bude možné pouze pro osoby s příslušným oprávněním. Jednotlivé dokumenty budou v rámci celého systému jednoznačněJednotlivé dokumenty budou v rámci celého systému jednoznačně identifikovány pomocí jedinečného identifikátoru. Označení dokumentů a jejich zpracování bude v maximální míře automatizováno (např. pomocí čárových kódů, RFID, strukturované kódy pro automatizované odlišení typů dokumentů, apod.)Označení dokumentů a jejich zpracování bude v maximální míře automatizováno (např. pomocí čárových kódů, RFID, strukturované kódy pro automatizované odlišení typů dokumentů, apod.)

10 vnější část Papírový spis vnitřní část rozhodnutípodání přílohy utajovanéskutečnosti ostatní rozhodnutípodání přílohy utajovanéskutečnosti přílohypřihlášek ostatní rozhodnutípodání přílohy ostatní Bez citlivých údajů Elektronický spis Bez citlivých údajů

11 Uživatelské funkcionality  Veřejná část insolvenčního rejstříku bude obsahovat parametrický vyhledávač např. podle dlužníků, insolvenčních správců.  Elektronická podoba úřední desky.  Poskytnutí informace o stavu řízení.  Bude poskytovat službu informativních výpisů z insolvenčního rejstříku.  Výhledově poskytnutí právně uznatelného výpisu z insolvenčního rejstříku.

12 INTERNÍ FUNKCIONALITY- rejstřík spisů  Rejstřík spisu bude představovat část aplikace, sledující chod spisů a prováděných úkonů. Bude napomáhat při hlídání lhůt stanovených soudcem i lhůt, které vyplývají z procesních předpisů.  Rejstřík bude zachovávat historii pohybu spisu a prováděných úkonů formou logů (osoba, provedená činnost, datum, čas, místo).  V aplikaci bude realizováno číslování listů ve spisu (zvlášť pro jednotlivé části spisu) a číslování spisů v rámci jedné číselné řady v rámci ČR. Elektronický spis bude primárním zdrojem pro číslování stran a řazení listů.  V aplikaci bude možno parametricky vyhledávat -podle věřitele, dlužníka, insolvenčního správce, referujícího, dle logů (včetně historie změn), lhůt (např. dobíhajících) a případně dalších definovaných kritérií. Další alternativou může být fulltextové vyhledávání.  Věcně související dokumenty vztahující se k určitému procesnímu úkonu budou vzájemně v rámci IS propojeny pro usnadnění práce se spisem (např. rozhodnutí a k němu se vztahující odvolání, doručenky apod.).  Část aplikace „Rejstřík spisu“ zajistí podporu doručování vybíráním osob z adresáře, tiskem obálek, doručenek a hromadným tiskem rozhodnutí s maximální mírou automatizace, a to od okamžiku vyhotovení rozhodnutí (písemnosti) přes její autorizaci systémem / osobou, vytvoření zásilek až po jejich ofrankování a tvorby formulářů pro zásilkovou společnost (např. Českou poštu- TZV. HYBRIDNÍ POŠTA).  Bude zajištěna podpora rozhodování např. prováděním výpočtů nad majetkovou podstatou a pohledávkami, hlasování věřitelů, výpočty odměn insolvenčního správce, ztotožnění osob a výhledově také vyhledávání podezřelých vztahů mezi procesními subjekty v rámci insolvenčních řízení.

13 Další funkcionality systému  Automatizované zpracování dat z formulářových podání.  Automatické generování statistik (tzv. inteligentní formuláře)  Statistiky budou rozděleny do 2 základních částí:  Statistiky pro ministerstvo spravedlnosti.  Operativní statistiky pro soudy – budou sloužit pro sledování výkonnosti a plánování v rámci jednotlivých soudů.  Automatické generování některých vzorů písemností. Tato část aplikace bude podporovat tvorbu rozhodnutí formou jejich automatizovaného sestavení s využitím dat z databáze a s možností doplňování volného textu (např. pomocí profilů / šablon rozhodnutí s možností vybírání variantního znění a vkládání polí z rejstříků za účelem zabránění překlepů a chyb v identifikaci subjektů a zrychlení tvorby rozhodnutí).  Automatické upozornění (u lhůt bude ukázán čas do vypršení lhůty s barevnou signalizací).  Automatické funkce zveřejňování na elektronické úřední desce.  Data označená ke zveřejnění, budou v okamžiku zpracování umístěna ve veřejné části insolvenčního rejstříku. Bude umožněna volba okamžitého publikování nebo publikování v předem definovaném čase.  Generování čísel listů spisů.

14 Automatická výměna dat (e-government, e-justice)  V rámci připravované aplikace je nutné počítat s jejím postupným rozšířením o vazby na externí zdroje dat, zejména pak na registr obyvatel, katastr nemovitostí, obchodní rejstřík, rejstřík podnikatelských subjektů a rejstřík trestů. Pro elektronickou výměnu dat bude nutné nastavit pravidla a upravit procesy v rámci těchto souvisejících rejstříků.  Systém bude koncipován jako otevřený, připravený pro úzkou integraci s jinými systémy v rámci informatizace justice (e- justice) za použití standardizovaných technologií. Systém bude navržen s ohledem na očekávaný nárůst objemů dat a případný nárůst počtu uživatelů.

15 Insolvenční rejstřík Děkuji za pozornost. Dotazy ?


Stáhnout ppt "Hradec Králové ISSS 2007 Insolvenční rejstřík 24. března 2007 Mgr. Jiří Kohoutek"

Podobné prezentace


Reklamy Google