Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Insolvenční rejstřík Hradec Králové ISSS 2007 Mgr. Jiří Kohoutek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Insolvenční rejstřík Hradec Králové ISSS 2007 Mgr. Jiří Kohoutek"— Transkript prezentace:

1 Insolvenční rejstřík Hradec Králové ISSS 2007 Mgr. Jiří Kohoutek
24. března 2007

2 Povaha insolvenčního rejstříku Funkcionality
Insolvenční rejstřík Povaha insolvenčního rejstříku Funkcionality Struktura insolvenčního rejstříku Harmonogram přípravy

3 Povaha insolvenčního rejstříku
Insolvenční rejstřík je informační systém veřejné správy vedený Ministerstvem spravedlnosti. Zajišťuje publicitu insolvenčního řízení. Unifikuje systém insolvenčního řízení na insolvenčních soudech. Zrychluje komunikaci mezi soudy i v rámci jednotlivých stupňů řízení. Zajišťuje přístupnost údajů v rámci e-governmentu. Zakládá elektronický spis, není primární formou (stále zůstává „papírová forma“). Koncipován k dalšímu budoucímu vývoji – výměna dat v rámci EU/ES. Je pilotním projektem e-justice.

4 Struktura insolvenčního rejstříku
Městský soud Praha Nejvyšší soud Krajský soud Brno Krajský soud Plzeň Vrchní soud v Praze Ministerstvo spravedlnosti ČR Krajský soud Ostrava Krajský soud České Budějovice Vrchní soud v Olomouci Krajský soud Ústí nad Labem Krajský soud Hradec Králové Krajský soud Praha M i n i s t e r s t v o s p r a v e d l n o s t i Č R

5 DNEŠNÍ STAV Plánovaná funkcionalita Uvnitř resortu Vně resortu

6 Složky insolvenčního rejstříku
Elektronický spis Seznam dlužníků Seznam insolvenčních správců Úřední deska Přehled o řízení Uživatelský servis

7 Insolvenční rejstřík - vnitřní struktura
Externí část Interní část Jádro systému Elektronický spis Úřední deska Přehled o řízení Seznam insolvenčních správců Uživatelský servis Seznam dlužníků

8 Funkcionality Některé funkcionality vyplývají přímo ze zákona Elektronický spis Zveřejnění v insolvenčním rejstříku (zahájení řízení) Zveřejňování některých písemností Informace o probíhajícím řízení Informace o úpadcích Informace o insolvenčních správcích Doručování Uživatelské funkcionality Správcovské funkcionality (statistiky) Automatická výměna dat (e- government) Automatické generování některých funkcí

9 Funkcionalita – elektronický spis
Elektronická podoba spisu (primární je však i dále papírový spis). Originály přijatých dokumentů, stejně jako originály rozhodnutí a vytištěné ověřené kopie elektronických dokumentů, budou uchovávány v papírovém spisu. Veškeré papírové vstupy (mimo příloh přihlášek) budou převáděny do elektronické podoby ve dvou variantách: bez uvedení osobních údajů (ty budou zveřejňovány v insolvenčním rejstříku ve veřejné části) s uvedením osobních údajů. V případě utajovaného dokumentu bude pro veřejnou část vložen pouze záznam, popisující tento dokument. Interní zobrazení plného dokumentu bude možné pouze pro osoby s příslušným oprávněním. Jednotlivé dokumenty budou v rámci celého systému jednoznačně identifikovány pomocí jedinečného identifikátoru. Označení dokumentů a jejich zpracování bude v maximální míře automatizováno (např. pomocí čárových kódů, RFID, strukturované kódy pro automatizované odlišení typů dokumentů, apod.)

10 Papírový spis Elektronický spis vnitřní část vnější část
rozhodnutí podání ostatní přílohy přihlášek utajované skutečnosti přílohy Elektronický spis rozhodnutí podání ostatní vnitřní část utajované skutečnosti přílohy vnější část rozhodnutí podání ostatní Bez citlivých údajů Bez citlivých údajů Bez citlivých údajů přílohy Bez citlivých údajů

11 Uživatelské funkcionality
Veřejná část insolvenčního rejstříku bude obsahovat parametrický vyhledávač např. podle dlužníků, insolvenčních správců. Elektronická podoba úřední desky. Poskytnutí informace o stavu řízení. Bude poskytovat službu informativních výpisů z insolvenčního rejstříku. Výhledově poskytnutí právně uznatelného výpisu z insolvenčního rejstříku.

12 INTERNÍ FUNKCIONALITY- rejstřík spisů
Rejstřík spisu bude představovat část aplikace, sledující chod spisů a prováděných úkonů. Bude napomáhat při hlídání lhůt stanovených soudcem i lhůt, které vyplývají z procesních předpisů. Rejstřík bude zachovávat historii pohybu spisu a prováděných úkonů formou logů (osoba, provedená činnost, datum, čas, místo). V aplikaci bude realizováno číslování listů ve spisu (zvlášť pro jednotlivé části spisu) a číslování spisů v rámci jedné číselné řady v rámci ČR. Elektronický spis bude primárním zdrojem pro číslování stran a řazení listů. V aplikaci bude možno parametricky vyhledávat -podle věřitele, dlužníka, insolvenčního správce, referujícího, dle logů (včetně historie změn), lhůt (např. dobíhajících) a případně dalších definovaných kritérií. Další alternativou může být fulltextové vyhledávání. Věcně související dokumenty vztahující se k určitému procesnímu úkonu budou vzájemně v rámci IS propojeny pro usnadnění práce se spisem (např. rozhodnutí a k němu se vztahující odvolání, doručenky apod.). Část aplikace „Rejstřík spisu“ zajistí podporu doručování vybíráním osob z adresáře, tiskem obálek, doručenek a hromadným tiskem rozhodnutí s maximální mírou automatizace, a to od okamžiku vyhotovení rozhodnutí (písemnosti) přes její autorizaci systémem / osobou, vytvoření zásilek až po jejich ofrankování a tvorby formulářů pro zásilkovou společnost (např. Českou poštu- TZV. HYBRIDNÍ POŠTA). Bude zajištěna podpora rozhodování např. prováděním výpočtů nad majetkovou podstatou a pohledávkami, hlasování věřitelů, výpočty odměn insolvenčního správce, ztotožnění osob a výhledově také vyhledávání podezřelých vztahů mezi procesními subjekty v rámci insolvenčních řízení.

13 Další funkcionality systému
Automatizované zpracování dat z formulářových podání. Automatické generování statistik (tzv. inteligentní formuláře) Statistiky budou rozděleny do 2 základních částí: Statistiky pro ministerstvo spravedlnosti. Operativní statistiky pro soudy – budou sloužit pro sledování výkonnosti a plánování v rámci jednotlivých soudů. Automatické generování některých vzorů písemností. Tato část aplikace bude podporovat tvorbu rozhodnutí formou jejich automatizovaného sestavení s využitím dat z databáze a s možností doplňování volného textu (např. pomocí profilů / šablon rozhodnutí s možností vybírání variantního znění a vkládání polí z rejstříků za účelem zabránění překlepů a chyb v identifikaci subjektů a zrychlení tvorby rozhodnutí). Automatické upozornění (u lhůt bude ukázán čas do vypršení lhůty s barevnou signalizací). Automatické funkce zveřejňování na elektronické úřední desce. Data označená ke zveřejnění, budou v okamžiku zpracování umístěna ve veřejné části insolvenčního rejstříku. Bude umožněna volba okamžitého publikování nebo publikování v předem definovaném čase. Generování čísel listů spisů.

14 Automatická výměna dat (e-government, e-justice)
V rámci připravované aplikace je nutné počítat s jejím postupným rozšířením o vazby na externí zdroje dat, zejména pak na registr obyvatel, katastr nemovitostí, obchodní rejstřík, rejstřík podnikatelských subjektů a rejstřík trestů. Pro elektronickou výměnu dat bude nutné nastavit pravidla a upravit procesy v rámci těchto souvisejících rejstříků. Systém bude koncipován jako otevřený, připravený pro úzkou integraci s jinými systémy v rámci informatizace justice (e-justice) za použití standardizovaných technologií. Systém bude navržen s ohledem na očekávaný nárůst objemů dat a případný nárůst počtu uživatelů.

15 Insolvenční rejstřík Děkuji za pozornost. Dotazy ?


Stáhnout ppt "Insolvenční rejstřík Hradec Králové ISSS 2007 Mgr. Jiří Kohoutek"

Podobné prezentace


Reklamy Google