Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Struktura obchodní smlouvy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Struktura obchodní smlouvy"— Transkript prezentace:

1 Struktura obchodní smlouvy
Kateřina Raisová Monika Pastorková Jana Kučerová Lucie Matoušková

2 Obchodní smlouva smlouva, jejímž uzavřením vzniká obchodní závazkový vztah (vztahy mezi podnikateli, vztahy mezi státem nebo samosprávními územními celky a podnikateli uzavřené za účelem uspokojování veřejných potřeb)

3 Náležitosti obchodní smlouvy
každá obchodní smlouva obsahuje: - smluvní strany = dodavatele (zhotovitele) odběratele (objednavatele) - předmět - cenu (místo uvedení ceny postačí i ujednání, jak bude cena určena)

4 Náležitosti obchodní smlouvy
u smluvních stran se zpravidla uvádí název firmy nebo jednotlivce, adresu sídla nebo bydliště, IČO, a je možno uvést i telefonní číslo či bankovní spojení na konci smlouvy se uvede čas a místo podepsání smlouvy a vlastnoruční podpisy za obě smluvní strany další náležitosti jsou rozdílné podle druhu smlouvy a jsou nepovinné. Pokud nejsou ve smlouvě uvedené, tak má obchodní zákoník ustanovení, podle kterých se postupuje.

5 Další nepodstatné náležitosti
doba, místo a způsob předání zboží kdy na kupujícího přejde vlastnictví a nebezpečí škody jakost, dobu a rozsah záruky prodávajícího za jakost zboží nároky kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží (reklamační nároky) dobu a způsob placení kupní ceny sankce za porušení povinností, např. smluvní pokuta nebo možnost odstoupení od smlouvy

6 Forma obchodní smlouvy
Smlouva může být uzavřena ústně nebo písemně. Písemná forma je podmínkou platnosti pouze u některých typů smluv, např. u smlouvy o nájmu dopravního prostředku nebo u smlouvy o tichém společenství a také tehdy, když účastník při jednání projeví vůli, aby smlouva byla uzavřena písemně. Je ale účelné uzavírat důležité smlouvy písemně, aby byl snadno dokazatelný jejich obsah. Projednání smluv je snadnější, když se používají osvědčené vzory a formuláře a když se části obsahu závazků určují odkazem na všeobecné obchodní podmínky.

7 Kupní smlouva Kupní smlouvou se prodávající zavazuje kupujícímu dodat movitou věc (zboží) a převést na něj vlastnické právo k této věci, kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu. Dohodou o předmětu a o ceně je kupní smlouva platně uzavřena.

8 Smlouva o prodeji podniku a smlouva o koupi najaté věci
Tyto smlouvy musí být uzavírány písemně a převádí-li se jimi vlastnictví nemovitosti, přechází vlastnické právo vkladem do katastru. Smlouva o koupi najaté věci je v podstatě leasingová smlouva, jejím základem je nájemní vztah spojený s ujednáním mezi pronajímatelem a nájemcem o možnosti nájemce koupit najatou věc po skončení nebo během nájmu.

9 Smlouva o dílo Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje k provedení určitého díla pro objednavatele, který je povinen zaplatit cenu za jeho provedení. Předmětem smlouvy může být zhotovení nové věci, údržba, oprava nebo úprava věci. Smlouva nemusí být písemná, k jejímu platnému uzavření se nevyžadují kromě ujednání o předmětu a o ceně žádné další náležitosti.

10 Další druhy obchodních smluv:
Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví Smlouvy o dopravních službách - Smlouva o nájmu dopravního prostředku - Smlouva o přepravě věci - Smlouva o provozu dopravního prostředku Smlouvy o ostatních službách - Smlouva o uložení věci - Smlouva o skladování Smlouvy o peněžnictví - Smlouva o úvěru - Smlouva o otevřeném akreditivu - Smlouva o inkasu - Smlouva o běžném účtu a další…

11 Zdroje: Obchodní zákoník: RYSKA, Radovan - Právo pro střední školy. 5. vyd., Fortuna, 2004

12 Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "Struktura obchodní smlouvy"

Podobné prezentace


Reklamy Google