Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Struktura obchodní smlouvy Kateřina Raisová Monika Pastorková Jana Kučerová Lucie Matoušková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Struktura obchodní smlouvy Kateřina Raisová Monika Pastorková Jana Kučerová Lucie Matoušková."— Transkript prezentace:

1 Struktura obchodní smlouvy Kateřina Raisová Monika Pastorková Jana Kučerová Lucie Matoušková

2 2 Obchodní smlouva  smlouva, jejímž uzavřením vzniká obchodní závazkový vztah (vztahy mezi podnikateli, vztahy mezi státem nebo samosprávními územními celky a podnikateli uzavřené za účelem uspokojování veřejných potřeb)

3 3 Náležitosti obchodní smlouvy  každá obchodní smlouva obsahuje: - smluvní strany = dodavatele (zhotovitele) odběratele (objednavatele) - předmět - cenu (místo uvedení ceny postačí i ujednání, jak bude cena určena) - cenu (místo uvedení ceny postačí i ujednání, jak bude cena určena)

4 4 Náležitosti obchodní smlouvy  u smluvních stran se zpravidla uvádí název firmy nebo jednotlivce, adresu sídla nebo bydliště, IČO, a je možno uvést i telefonní číslo či bankovní spojení  na konci smlouvy se uvede čas a místo podepsání smlouvy a vlastnoruční podpisy za obě smluvní strany  další náležitosti jsou rozdílné podle druhu smlouvy a jsou nepovinné. Pokud nejsou ve smlouvě uvedené, tak má obchodní zákoník ustanovení, podle kterých se postupuje.

5 5 Další nepodstatné náležitosti  doba, místo a způsob předání zboží  kdy na kupujícího přejde vlastnictví a nebezpečí škody  jakost, dobu a rozsah záruky prodávajícího za jakost zboží  nároky kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží (reklamační nároky)  dobu a způsob placení kupní ceny  sankce za porušení povinností, např. smluvní pokuta nebo možnost odstoupení od smlouvy

6 6 Forma obchodní smlouvy  Smlouva může být uzavřena ústně nebo písemně.  Písemná forma je podmínkou platnosti pouze u některých typů smluv, např. u smlouvy o nájmu dopravního prostředku nebo u smlouvy o tichém společenství a také tehdy, když účastník při jednání projeví vůli, aby smlouva byla uzavřena písemně.  Je ale účelné uzavírat důležité smlouvy písemně, aby byl snadno dokazatelný jejich obsah.  Projednání smluv je snadnější, když se používají osvědčené vzory a formuláře a když se části obsahu závazků určují odkazem na všeobecné obchodní podmínky.

7 7 Kupní smlouva  Kupní smlouvou se prodávající zavazuje kupujícímu dodat movitou věc (zboží) a převést na něj vlastnické právo k této věci, kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu.  Dohodou o předmětu a o ceně je kupní smlouva platně uzavřena.

8 8 Smlouva o prodeji podniku a smlouva o koupi najaté věci  Tyto smlouvy musí být uzavírány písemně a převádí-li se jimi vlastnictví nemovitosti, přechází vlastnické právo vkladem do katastru.  Smlouva o koupi najaté věci je v podstatě leasingová smlouva, jejím základem je nájemní vztah spojený s ujednáním mezi pronajímatelem a nájemcem o možnosti nájemce koupit najatou věc po skončení nebo během nájmu.

9 9 Smlouva o dílo  Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje k provedení určitého díla pro objednavatele, který je povinen zaplatit cenu za jeho provedení.  Předmětem smlouvy může být zhotovení nové věci, údržba, oprava nebo úprava věci.  Smlouva nemusí být písemná, k jejímu platnému uzavření se nevyžadují kromě ujednání o předmětu a o ceně žádné další náležitosti.

10 10 Další druhy obchodních smluv:  Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví  Smlouvy o dopravních službách - Smlouva o nájmu dopravního prostředku - Smlouva o přepravě věci - Smlouva o přepravě věci - Smlouva o provozu dopravního prostředku - Smlouva o provozu dopravního prostředku  Smlouvy o ostatních službách - Smlouva o uložení věci - Smlouva o skladování - Smlouva o skladování  Smlouvy o peněžnictví - Smlouva o úvěru - Smlouva o otevřeném akreditivu - Smlouva o otevřeném akreditivu - Smlouva o inkasu - Smlouva o inkasu - Smlouva o běžném účtu - Smlouva o běžném účtu  a další…

11 11 Zdroje:  Obchodní zákoník: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ obchzak/ http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ obchzak/ http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ obchzak/  RYSKA, Radovan - Právo pro střední školy. 5. vyd., Fortuna, 2004

12 12 Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "Struktura obchodní smlouvy Kateřina Raisová Monika Pastorková Jana Kučerová Lucie Matoušková."

Podobné prezentace


Reklamy Google