Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Michal Oblouk.  určujeme u nich: PÁD, ČÍSLO, ROD, VZOR  druhy: a) KONKRÉTNÍ – názvy osob, zvířat a věcí b) ABSTRAKTNÍ – názvy vlastností, dějů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Michal Oblouk.  určujeme u nich: PÁD, ČÍSLO, ROD, VZOR  druhy: a) KONKRÉTNÍ – názvy osob, zvířat a věcí b) ABSTRAKTNÍ – názvy vlastností, dějů."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Michal Oblouk

2  určujeme u nich: PÁD, ČÍSLO, ROD, VZOR  druhy: a) KONKRÉTNÍ – názvy osob, zvířat a věcí b) ABSTRAKTNÍ – názvy vlastností, dějů a vztahů c) OBECNÁ – píšeme s malým počátečním písmenem d) VLASTNÍ – píšeme s velkým počátečním písmenem e) POMNOŽNÁ – mají tvar množného čísla, ale označují jen jednu věc f) HROMADNÁ – mají tvar jednotného čísla, ale znamenají více věcí stejného druhu g) LÁTKOVÁ – mají zpravidla tvary jednotného čísla a označují látku bez ohledu na množství

3  skloňování: vytváříme pádovými koncovkami 7 pádů v čísle jednotném a množném – rozdělujeme ho na mužské ( pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce ), ženské ( žena, růže, píseň, kost ) a střední ( město, moře, kuře, stavení )  pravopis: a) v koncovkách tvrdých vzorů PÁN, HRAD, PŘEDSEDA, ŽENA, MĚSTO se po obojetných souhláskách píše převážně –Y b) -I/-Í se píše jen v těchto koncovkách: -I v 1. a 5. p. mn. č. vzoru PÁN, -OVI ve 3. a 6. p. j. č. vzorů PÁN a PŘEDSEDA, -ÍCH v 6. p. mn. č. vzorů PÁN a HRAD, -AMI v 7. p. mn. č. vzoru ŽENA c) v koncovkách vzorů MUŽ, STROJ, SOUDCE, RŮŽE, PÍSEŇ, KOST, MOŘE a STAVENÍ se píše vždy –I/-Í

4  určujeme: PÁD, ČÍSLO, ROD (shoda s podstatným jménem), DRUH, VZOR a STUPEŇ  druhy: a) TVRDÁ – složený tvar (s dlouhou samohláskou v koncovce) nebo jmenný tvar (s krátkou samohláskou v koncovce nebo bez koncovky), vzor MLADÝ (mladá, mladé, mlád) b) MĚKKÁ – vzor JARNÍ (jarní, jarní) c) PŘIVLASTŇOVACÍ – vzor OTCŮV (otcova, otcovo) a MATČIN (matčina, matčino)  skloňování: podle vzorů mladý, jarní, otcův, matčin – jako přídavná jména se skloňují i některá podstatná jména

5  pravopis: a) v koncovkách př. jmen tvrdých píšeme –Ý, pouze v 1. a 5. p. mn. č. r. muž. živ. píšeme –Í b) v koncovkách př. jmen měkkých píšeme vždy –Í c) v koncovkách př. jmen přivlastňovacích píšeme –I jen v 1. a 5. p. mn. č. r. muž. živ., v ostatních tvarech píšeme – Y/-Ý (v 7. p. –ÝMI )  stupňování: 1. vyjadřuje základní míru vlastnosti 2. tvoří se příponami –EJŠÍ/-ĚJŠÍ, -ŠÍ nebo koncovkou –Í 3. tvoří se z druhého předponou NEJ- - nepravidelné stupňování: DOBRÝ, ZLÝ/ŠPATNÝ, VELKÝ, MALÝ, DLOUHÝ

6  OSOBNÍ – JÁ, TY, ON, ONA, ONO, MY, VY, ONI, ONY, ONA a zvratné SE  PŘIVLASTŇOVACÍ – MŮJ, TVŮJ, JEHO, JEJÍ, NÁŠ, VÁŠ, JEJICH a zvratné SVŮJ  UKAZOVACÍ – TEN, TENTO, TENHLE, ONEN, TAKOVÝ, TÝŽ, TENTÝŽ, SÁM (poslední tři vymezovací)  TÁZACÍ – KDO? CO? JAKÝ? KTERÝ? ČÍ?  VZTAŽNÁ – KDO, CO, JAKÝ, KTERÝ, ČÍ, JENŽ  NEURČITÁ – tvoří se z tázacích zájmen pomocí předpon NĚ-, LEDA-, LEC-, MÁLO- a přípon –SI, -KOLI + KAŽDÝ, VŠECHEN (poslední dvě vymezovací)  ZÁPORNÁ – NIKDO, NIC, NIJAKÝ, NIČÍ, ŽÁDNÝ

7  bezrodá – JÁ (mě/mně/mi), TY, MY (námi), VY (vámi), SE (nemá 1. pád, sebou/s sebou)  rodová a) zájmenné skloňování – TEN/TA/TO/TI/TY (stejně TENTO, TENHLE, ONEN, KDO, NĚKDO, NIKDO ), NÁŠ/VÁŠ (stejně ON/ONA/ONO, JENŽ, CO, NĚCO, NIC ) b) skloňování podle vzorů přídavných jmen – MŮJ/TVŮJ/SVŮJ, SAMÝ, TAKOVÝ, JAKÝ, KTERÝ, NĚKTERÝ, NĚJAKÝ, NIJAKÝ, ŽÁDNÝ, KAŽDÝ, JEJÍ, ČÍ, NĚČÍ, NIČÍ - nesklonná JEHO, JEJICH - zájmeno SÁM má jmenné tvary

8  rozlišujeme URČITÉ (lze je vyjádřit číslicemi) a NEURČITÉ (nevyjadřují přesný počet)  druhy: 1) ZÁKLADNÍ – KOLIK? 2) ŘADOVÉ – KOLIKÁTÝ? 3) DRUHOVÉ a SOUBOROVÉ – KOLIKERÝ? KOLIKERY? 4) NÁSOBNÉ – KOLIKRÁT? KOLIKANÁSOBNÝ?

9  skloňování: 1 – ten, 2/oba – zvláštní skloňování, 3/4 – kost, 5 až 99 – jen dva tvary, 100 – město, 1000 – stroj, milion – hrad, miliarda – žena, NĚKOLIK/KOLIK/TOLIK/MNOHO – jen dva tvary, MÁLO, číslovky zakončené –KRÁT – nesklonné, číslovky řadové, druhové, násobné – MLADÝ/JARNÍ  pravopis: za řadovými číslovkami napsanými číslicemi se píše tečka – tečka se nepíše za letopočtem, za datem ve zlomku a za označením stránky, stojí-li číslice za jménem  základní číslovky složené z jednotek a desítek vyslovujeme a píšeme dvojím způsobem: DVACET TŘI/TŘIADVACET

10  slovesné tvary: a) URČITÉ – vyjadřují osobu a číslo b) NEURČITÉ – infinitiv c) JEDNODUCHÉ – vyjádřeny jedním slovem d) SLOŽENÉ – vyjádřeny více slovy e) ZVRATNÁ SLOVESA – jsou spojena se zvratným zájmenem SE, SI - ČASOVÁNÍ = tvoření různých slovesných tvarů – od kmene přítomného nebo kmene minulého

11  OSOBA – trojí  ČÍSLO – jednotné a množné  ZPŮSOB – oznamovací, rozkazovací, podmiňovací (minulý a přítomný)  ČAS – určujeme jen u oznamovacího způsobu – minulý, přítomný, budoucí  ROD – činný a trpný (tvoří se opisným tvarem trpným nebo tvarem zvratného slovesa)


Stáhnout ppt "Mgr. Michal Oblouk.  určujeme u nich: PÁD, ČÍSLO, ROD, VZOR  druhy: a) KONKRÉTNÍ – názvy osob, zvířat a věcí b) ABSTRAKTNÍ – názvy vlastností, dějů."

Podobné prezentace


Reklamy Google