Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Michal Oblouk OHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Michal Oblouk OHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Michal Oblouk OHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY

2 PODSTATNÁ JMÉNA KONKRÉTNÍ – názvy osob, zvířat a věcí
určujeme u nich: PÁD, ČÍSLO, ROD, VZOR druhy: KONKRÉTNÍ – názvy osob, zvířat a věcí ABSTRAKTNÍ – názvy vlastností, dějů a vztahů OBECNÁ – píšeme s malým počátečním písmenem VLASTNÍ – píšeme s velkým počátečním písmenem POMNOŽNÁ – mají tvar množného čísla, ale označují jen jednu věc HROMADNÁ – mají tvar jednotného čísla, ale znamenají více věcí stejného druhu LÁTKOVÁ – mají zpravidla tvary jednotného čísla a označují látku bez ohledu na množství

3 PODSTATNÁ JMÉNA skloňování: vytváříme pádovými koncovkami 7 pádů v čísle jednotném a množném – rozdělujeme ho na mužské (pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce), ženské (žena, růže, píseň, kost) a střední (město, moře, kuře, stavení) pravopis: v koncovkách tvrdých vzorů PÁN, HRAD, PŘEDSEDA, ŽENA, MĚSTO se po obojetných souhláskách píše převážně –Y -I/-Í se píše jen v těchto koncovkách: -I v 1. a 5. p. mn. č. vzoru PÁN, -OVI ve 3. a 6. p. j. č. vzorů PÁN a PŘEDSEDA, -ÍCH v 6. p. mn. č. vzorů PÁN a HRAD, -AMI v 7. p. mn. č. vzoru ŽENA v koncovkách vzorů MUŽ, STROJ, SOUDCE, RŮŽE, PÍSEŇ, KOST, MOŘE a STAVENÍ se píše vždy –I/-Í

4 PŘÍDAVNÁ JMÉNA určujeme: PÁD, ČÍSLO, ROD (shoda s podstatným jménem), DRUH, VZOR a STUPEŇ druhy: TVRDÁ – složený tvar (s dlouhou samohláskou v koncovce) nebo jmenný tvar (s krátkou samohláskou v koncovce nebo bez koncovky), vzor MLADÝ (mladá, mladé, mlád) MĚKKÁ – vzor JARNÍ (jarní, jarní) PŘIVLASTŇOVACÍ – vzor OTCŮV (otcova, otcovo) a MATČIN (matčina, matčino) skloňování: podle vzorů mladý, jarní, otcův, matčin – jako přídavná jména se skloňují i některá podstatná jména

5 PŘÍDAVNÁ JMÉNA pravopis:
v koncovkách př. jmen tvrdých píšeme –Ý, pouze v 1. a 5. p. mn. č. r. muž. živ. píšeme –Í v koncovkách př. jmen měkkých píšeme vždy –Í v koncovkách př. jmen přivlastňovacích píšeme –I jen v 1. a 5. p. mn. č. r. muž. živ., v ostatních tvarech píšeme –Y/-Ý (v 7. p. –ÝMI) stupňování: vyjadřuje základní míru vlastnosti tvoří se příponami –EJŠÍ/-ĚJŠÍ, -ŠÍ nebo koncovkou –Í tvoří se z druhého předponou NEJ- nepravidelné stupňování: DOBRÝ, ZLÝ/ŠPATNÝ, VELKÝ, MALÝ, DLOUHÝ

6 DRUHY ZÁJMEN OSOBNÍ – JÁ, TY, ON, ONA, ONO, MY, VY, ONI, ONY, ONA a zvratné SE PŘIVLASTŇOVACÍ – MŮJ, TVŮJ, JEHO, JEJÍ, NÁŠ, VÁŠ, JEJICH a zvratné SVŮJ UKAZOVACÍ – TEN, TENTO, TENHLE, ONEN, TAKOVÝ, TÝŽ, TENTÝŽ, SÁM (poslední tři vymezovací) TÁZACÍ – KDO? CO? JAKÝ? KTERÝ? ČÍ? VZTAŽNÁ – KDO, CO, JAKÝ, KTERÝ, ČÍ, JENŽ NEURČITÁ – tvoří se z tázacích zájmen pomocí předpon NĚ-, LEDA-, LEC-, MÁLO- a přípon –SI, -KOLI + KAŽDÝ, VŠECHEN (poslední dvě vymezovací) ZÁPORNÁ – NIKDO, NIC, NIJAKÝ, NIČÍ, ŽÁDNÝ

7 SKLOŇOVÁNÍ ZÁJMEN bezrodá – JÁ (mě/mně/mi), TY, MY (námi), VY (vámi), SE (nemá 1. pád, sebou/s sebou) rodová zájmenné skloňování – TEN/TA/TO/TI/TY (stejně TENTO, TENHLE, ONEN, KDO, NĚKDO, NIKDO), NÁŠ/VÁŠ (stejně ON/ONA/ONO, JENŽ, CO, NĚCO, NIC) skloňování podle vzorů přídavných jmen – MŮJ/TVŮJ/SVŮJ, SAMÝ, TAKOVÝ, JAKÝ, KTERÝ, NĚKTERÝ, NĚJAKÝ, NIJAKÝ, ŽÁDNÝ, KAŽDÝ, JEJÍ, ČÍ, NĚČÍ, NIČÍ nesklonná JEHO, JEJICH zájmeno SÁM má jmenné tvary

8 DRUHY ČÍSLOVEK ZÁKLADNÍ – KOLIK? ŘADOVÉ – KOLIKÁTÝ?
rozlišujeme URČITÉ (lze je vyjádřit číslicemi) a NEURČITÉ (nevyjadřují přesný počet) druhy: ZÁKLADNÍ – KOLIK? ŘADOVÉ – KOLIKÁTÝ? DRUHOVÉ a SOUBOROVÉ – KOLIKERÝ? KOLIKERY? NÁSOBNÉ – KOLIKRÁT? KOLIKANÁSOBNÝ?

9 SKLOŇOVÁNÍ A PRAVOPIS ČÍSLOVEK
skloňování: 1 – ten, 2/oba – zvláštní skloňování, 3/4 – kost, 5 až 99 – jen dva tvary, 100 – město, 1000 – stroj, milion – hrad, miliarda – žena, NĚKOLIK/KOLIK/TOLIK/MNOHO – jen dva tvary, MÁLO, číslovky zakončené –KRÁT – nesklonné, číslovky řadové, druhové, násobné – MLADÝ/JARNÍ pravopis: za řadovými číslovkami napsanými číslicemi se píše tečka – tečka se nepíše za letopočtem, za datem ve zlomku a za označením stránky, stojí-li číslice za jménem základní číslovky složené z jednotek a desítek vyslovujeme a píšeme dvojím způsobem: DVACET TŘI/TŘIADVACET

10 SLOVESA URČITÉ – vyjadřují osobu a číslo NEURČITÉ – infinitiv
slovesné tvary: URČITÉ – vyjadřují osobu a číslo NEURČITÉ – infinitiv JEDNODUCHÉ – vyjádřeny jedním slovem SLOŽENÉ – vyjádřeny více slovy ZVRATNÁ SLOVESA – jsou spojena se zvratným zájmenem SE, SI ČASOVÁNÍ = tvoření různých slovesných tvarů – od kmene přítomného nebo kmene minulého

11 SLOVESNÉ KATEGORIE OSOBA – trojí ČÍSLO – jednotné a množné
ZPŮSOB – oznamovací, rozkazovací, podmiňovací (minulý a přítomný) ČAS – určujeme jen u oznamovacího způsobu – minulý, přítomný, budoucí ROD – činný a trpný (tvoří se opisným tvarem trpným nebo tvarem zvratného slovesa)


Stáhnout ppt "Mgr. Michal Oblouk OHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY."

Podobné prezentace


Reklamy Google