Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cizinci na trhu práce v okrese Pardubice /v Pardubickém kraji/ Iva Svobodová, ITP PÚP v Pardubicích Hana Procházková, PÚP v Pardubicích Věra Kušičková,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cizinci na trhu práce v okrese Pardubice /v Pardubickém kraji/ Iva Svobodová, ITP PÚP v Pardubicích Hana Procházková, PÚP v Pardubicích Věra Kušičková,"— Transkript prezentace:

1 Cizinci na trhu práce v okrese Pardubice /v Pardubickém kraji/ Iva Svobodová, ITP PÚP v Pardubicích Hana Procházková, PÚP v Pardubicích Věra Kušičková, ITP PÚP v Pardubicích 28. 1. 2008

2 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Cizinci na trhu práce Proč se ITP zabývá cizinci ?Proč se ITP zabývá cizinci ? - Zvyšuje se počet cizinců v ČR – vliv na TP Proč dochází k nárůstu počtu cizinců?Proč dochází k nárůstu počtu cizinců? - Změna situace na TP

3 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Cizinci na trhu práce Čím je způsobena změna na TP?Čím je způsobena změna na TP? -Demografický vývoj v ČR -Odliv kvalifikované síly do zahraničí -Nedostatek pracovníků ve všech oborech (hlavně technických) -Rozvoj ekonomických aktivit (montovny) 1 VPM na 1,3 UoZ

4 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Cizinci na trhu práce ÚP sleduje 30 statistik k cizincům:ÚP sleduje 30 statistik k cizincům: Počet cizinců – vývoj: - Povolení k pobytu -Pracovním povolením - doba -Počet VPM s povolením zaměstnávat cizince -Země původu -Dosažené vzdělání -Věk -Kvalifikace -Ekonomický obor -Pohlaví, atd.

5 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Počet cizinců s povolením k pobytu v ČR (1993 – II. čtvrtletí 2007) Zdroj: Český statistický úřad

6 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Cizinci s povolením k pobytu - okres okres Pardubice (2003-II.Q 2007 1108 967 1403 1957 2386 651 777 908 1166 1214 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 2003200420052006II.Q 2007 Zdroj:Horáková M. 2007 Mezinárodní pracovní migrace v ČR: Bulletin č. 19 Praha: VÚPSV DLOUHODOBÝTRVALÝ

7 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Cizinci - zaměstnanci a VPM v okrese (1995 – 2007) (1995 – 2007) VPM VPM pracovní povolení pracovní povolení Zdroj: Statistická ročenka trhu práce 2006. Horáková, M. Mezinárodní pracovní migrace v ČR. Bulletin č. 18. Praha: VÚPSV. * okres Pardubice 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2000200120022003200420052006II.Q 2007 Zadroj dat: Statistika ÚP Pardubice povolení k zaměstnánívolná pracovní místa

8 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. (2003 – 2007) Cizinci - zaměstnanci a VPM - okres Pardubice (2003 – 2007)

9 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Cizinci na okr. Pardubice

10 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Podíl cizinců na pracovní síle v ČR a vývoj nezaměstnanosti v ČR (1993-2006) a vývoj nezaměstnanosti v ČR (1993-2006) Zdroj: Horáková, M. 2007. Mezinárodní pracovní migrace v ČR. Bulletin č. 18. Praha: VÚPSV. Horáková, M. 2000. Mezinárodní pracovní migrace v ČR. Bulletin č. 4. Praha: VÚPSV. Český statistický úřad

11 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Podíl cizinců na pracovní síle - okres Zdroj: Horáková, M. 2007. Mezinárodní pracovní migrace v ČR. Bulletin č. 18. Praha: VÚPSV. Horáková, M. 2000. Mezinárodní pracovní migrace v ČR. Bulletin č. 4. Praha: VÚPSV. Český statistický úřad Okres Pardubice (2000 - 2007) 2,68 1,41 1,03 1,27 1,4 4,22 5,48 6,5 % Zdroj dat: Statistické údaje Úřadu práce Pardubice roky

12 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Doba platnosti povolení k práci Okres Pardubice: nad 12 měsíců – 3837 povolení 7 -12 měsíců – 2172 3 – 6 měsíců – 17 do 3 měsíců - 6

13 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Země původu přicházejících cizinců 1.Ukrajina – 1457/429 2.Vietnam – 293/49 3.Bulharsko – 269/71 4.Polsko – 78/36 5.Čína – 70/17 – nárůst !!! 6.Moldavsko – 62/29 7.Mongolsko – 53/30 – nárůst !!! 8.V. Britanie – 19/1 9.Německo – 12/0 klesá počet Slováků – očekává se příliv Rumunů

14 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Věková struktura cizinců /1/ Okres Pardubice: Nejvíce 20 – 24 let (1523) 25 – 29 let (1221) 30 – 34 let (814) 35 – 40 let (574) Česká republika: Nejvíce ve věku 25 – 40 let

15 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Věková struktura cizinců v ČR /2/

16 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. VPM s povolením zaměstnávat cizince ČR - dle KZAM - stav k 30. 9. 2007 Zdroj: Portál MPSV (struktura nabídky a poptávky na trhu práce)

17 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. VPM s povolením zaměstnávat cizince Okres Pardubice - dle KZAM - stav k 30. 9. 2007 Zdroj: Portál MPSV (struktura nabídky a poptávky na trhu práce)

18 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Zaměstnanost cizinců podle tříd KZAM ČR - EU/EHP i třetí země - stav k 31. 12. 2006 ČR - EU/EHP i třetí země - stav k 31. 12. 2006 Zdroj: Český statistický úřad

19 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Zaměstnanost cizinců podle tříd KZAM okres Pardubice - EU/EHP i třetí země - stav k 31. 12. 2006 okres Pardubice - EU/EHP i třetí země - stav k 31. 12. 2006 Zdroj: Portál MPSV

20 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Zaměstnanost cizinců podle OKEČ Zpracovatelský průmyslZpracovatelský průmysl StavebnictvíStavebnictví Poskytování služeb, správy a údržby nemovitostíPoskytování služeb, správy a údržby nemovitostí

21 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Podpora migrace cizinců /1/ 1. Projekt „Aktivní výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků“ 1. Projekt „Aktivní výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků“ -gestorem je MPSV -schváleno vládou 10.7.02 usnesením č. 720 -pro kvalifikované cizince z vybraných států -zkrácení doby na získání trvalého pobytu

22 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Podpora migrace cizinců /2/ 2. Další nástroje: 2. Další nástroje: - mechanismy udělování pracovních povolení - projekty ESF – OP RLZ, OP LZZ - projekty podporované prostřednictvím dotačního řízení MPSV (jazykové vzdělávání, pracovně-právní poradenství, kurzy usnadňující vstup na trh práce)

23 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Cizinci na trhu práce Postup a výstupy z analýz cizincůPostup a výstupy z analýz cizinců 1.Každý okres zpracuje analýzy 2.Krajská analýza PÚP a ITP PÚP Pk 3.Výstupem budou: -trendy vývoje -srovnávací analýzy a vazby -předávání informací partnerům na TP

24 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Iva.Svobodova@pa-mpsv.cz


Stáhnout ppt "Cizinci na trhu práce v okrese Pardubice /v Pardubickém kraji/ Iva Svobodová, ITP PÚP v Pardubicích Hana Procházková, PÚP v Pardubicích Věra Kušičková,"

Podobné prezentace


Reklamy Google