Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přehled SAS Institute software For 22 Years: “If It Moves, We Can Analyze It”

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přehled SAS Institute software For 22 Years: “If It Moves, We Can Analyze It”"— Transkript prezentace:

1 Přehled SAS Institute software For 22 Years: “If It Moves, We Can Analyze It”

2 11/98SAS Institute software2 Trocha historie North Carolina University (60’s) –balik pro statistickou analýzu IBM mainframe rozšířen jako nástroj pro analýzu zatížení počítačů 1976...: Jim Goodnight + 4 zaměstnanci zakládají SAS Institute Inc. - tvorba produktu SAS System –vazba statistické analýzy na databáze –portace na více platforem –rozšíření analýz do komerční sféry

3 11/98SAS Institute software3 Dodání informací pro rozhodování (Information Delivery) Datové sklady (Data Warehousing) Multidimenzionální analýzu (OLAP) Podroru rozhodování (Decision Support) Pokročilé analýzy (Advanced Analysis) Dolování dat (Data Mining) Obchodní inteligenci (Business Intelligence) Výkazy z obchodních procesů (Reporting on Business Processes)

4 11/98SAS Institute software4 Provozní systémy Extrakce dat Transformace Naètení Øízení Plánovaní Síové databáze Firemní systémy SAP Soubory PC Metadata Kvalita Metabase Risk Zákazník Produkt Trh Budoucnost Využívání Internetu EIS Dotazy a sestavy OLAP Dolování dat Podpora rozhodování (DSS) Vizualizace dat Externí soubory Relaèní databáze OO RAD Inteligentníklient/server The SAS Data Warehouse ØízeníOrganizaceVyužívání Datový sklad SAS

5 11/98SAS Institute software5 Dva základní druhy informačních systémů Provozní systémy (OLTP - OnLine Transaction Processing) Navrženy pro automatizování operací nebo obchodních procesů Systémy pro dodání informací pro rozhodování (Manažerské informační systémy) Navrženy pro zlepšení schopnosti organizace provádět zdravá obchodní rozhodnutí založená na všech dostupných informacích

6 11/98SAS Institute software6 Koncepční rozdíly Transakční systémy Automatizují rutinu Každodenní činnosti Cílem je výkonnost Poháněné technologií Systémy na dodání informací pro rozhodování Umožňují kreativitu Dlouhodobá strategie Konkurenční výhoda Poháněné obchodními potřebami

7 11/98SAS Institute software7 Technologické rozdíly Transakční systémy Dostat data DOVNITŘ Velké objemy jednoduchých transakcí Statické aplikace Data se plynule mění Systémy na dodání informací pro rozhodování Dostat informace VEN Malý počet komplexních dotazů Dynamické aplikace Data jsou zmrazena

8 11/98SAS Institute software8 SAS System: modulární software Sběr datAnalýza Presentace Uložení Přístup do: Sybase, Oracle, Informix ODBC... Client-server SAS dataset MDDB SPDS DMDB... Stat. analýza, časové řady, oper. výzkum, kontrola kvality... Sestavy grafy, tabulky EIS,WEB OLAP... Enterprise miner Enterprise reporter Warehouse Administrator SAS language, SAS Macro, SCL, OOP (AF a EIS objekty) Od desktopu po mainframe: Windows,Mac,Unix, MVS,VMS SAS System

9 11/98SAS Institute software9 Základní moduly SAS System tvoří společné prostředí a zajišťují základní funkce Moduly SAS System pro analýzu dat –sady specializovaných procedur programátorský přístup, vhodné pro vývoj aplikací –interaktivní nástroje SAS System snadno použitelné, vhodné pro ad-hoc analýzy Kompletní řešení na bázi SAS System software –produkty rozšiřující funkčnost SAS System –úplné aplikace pro specifickou oblast

10 11/98SAS Institute software10 Další moduly SAS System Moduly pro přístup k datům –SAS/ACCESS přístup do různých databází –SAS/SHARE sdílení dat na SAS serveru –SAS/CONNECT přístup na SAS server SAS/FSP interface pro práci s tabulkami SAS/GRAPH tvorba grafických výstupů SAS/SPECTRAVIEW presentace 3D dat SAS/GIS geografický informační systém pro presentaci obchodních dat na mapách

11 11/98SAS Institute software11 Moduly pro vývoj aplikací SAS/AF - prostředí pro vývoj aplikací –objektové programování v jazyce SCL –spolupracuje s BASE SAS modulem, podpora SAS Macro –přenositelnost mezi platformami –nástroj pro rychlý vývoj aplikací (RAD) SAS/EIS - sada modifikovatelných objektu –tvorbu manažerských informačních systému –plně využívá OOP technologie

12 11/98SAS Institute software12  Lidé dělají obchodní závěry na základě srovnávání nikoliv na základě absolutních hodnot  Srovnávání se nejlépe provádí na základě přirozených obchodních dimenzí OLAP -Multidimenzionální analýza Zákazník Typ zákazníka Všichni zákazníci Výrobek Všechny výrobky Skupina výrobků Výrobek Prodej Zákazník Manažer DIvize Celkem Čas Měsíc Rok Distribuce Sklad Všechny sklady Území Město Okres KrajStát

13 11/98SAS Institute software13 Typické OLAP aplikace

14 11/98SAS Institute software14  Odbytové a marketingové analýzy  Finanční reporting a konsolidace  Pravidelné sledování výkonnosti  Rozpočtování a plánování  Srovnání cen  Analýza kvality  Analýza ziskovosti podle produktu, zákazníka, trhu, regionu, divize, sektoru... Typické OLAP aplikace Řešení SAS umožňuje všechny varianty: ROLAP, MOLAP, HOLAP

15 11/98SAS Institute software15 Produkty rozšiřující SAS System Enterprise Miner - pokročilý nástroj pro dolování dat Enterprise Reporter - tvorba reportů uživatelem Data Warehouse Administrator - tvorba a řízení datového skladu SAS/Intrnet - nadstavba pro využití Internetu Access to SAP - přístupnění dat z SAP aplikací HOLAP - rozšiřitelný hybrid OLAP

16 11/98SAS Institute software16 Kompletní celopodniková řešení na bázi SAS systému SAS Institute nabízí následující kompletní řešení pro řešení specifických oblastí řízení : –IT Service Vision - řízení IT služeb –CFO Vision - finanční řízení podniku –Valeri - řízení finančního rizika –Risk Dimension - generický system pro řízeni rizik –CRM - řízení vztahů se zákazníky –BSC - implementace metody vyvážených ukazatelů –(PH/Clinical - řešení pro farmaceutický výzkum ) –(HR Vision - řízení lidských zdrojů )


Stáhnout ppt "Přehled SAS Institute software For 22 Years: “If It Moves, We Can Analyze It”"

Podobné prezentace


Reklamy Google