Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tisková konference ku příležitosti slavnostní ho zahájení projektu 3. 3. 2009, Stříbro Obnova vybraných sakrálních památek regionu Český Západ Podpořeno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tisková konference ku příležitosti slavnostní ho zahájení projektu 3. 3. 2009, Stříbro Obnova vybraných sakrálních památek regionu Český Západ Podpořeno."— Transkript prezentace:

1 Tisková konference ku příležitosti slavnostní ho zahájení projektu 3. 3. 2009, Stříbro Obnova vybraných sakrálních památek regionu Český Západ Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu

2 V ývoj projektu 2006 P odání první projektové žádosti (19 subprojektů ) Hlavní cíle: Oprava zničených památek Zapojení veřejnosti do jejich opravy Zpracování projektových dokumentací 2008 P řepracování první projektové žádosti snížení z 19 na 5 subprojektů změna nositele projektu z MAS Český Západ na Město Stříbro 2009 – leden Vydání o rozhodnutí poskytnutí dotace Zahájení realizace projektu 2010 – prosinec P ředpokládané dokončení projektu

3 Rozpočet projektu 1) Věž kostela Všech svatých ve Stříbře 53.272 EUR 2) Minoritský klášter ve Stříbře 509.008 EUR 3) Kostel sv. Václava ve Vysokém Sedlišti 329.622 EUR 4) Varhany v kostele sv. Jana Křtitele v Úterý 134.414 EUR 5) Kaple sv. Václava a Vojtěcha v Ostrově u Stříbra 244.929 EUR 6) Administrace + Publicita 66.474 EUR Celkem 1.337.719 EUR 85% p říspěvek z Norského finančního mechanismu 1.137.061 EUR

4 Oprava věže kostela Všech svatých ve Stříbře Aktivity Oprava schodiště a ochozu věže Budoucí využití Zpřístupnění věže veřejnost pro vyhlídky na město Stříbro a okolí Partner Město Stříbr o

5 Oprava kláštera minoritů ve Stříbře Aktivity Rekonstrukce fasád a prostor Úprava rajského dvora Využití půdní depozitář studovna/kavárna kulturní akce (koncerty, výstavy) Partner Město Stříbro Uživatel stavby Městské muzeum

6 Oprava varhan v kostele sv. Jana Křtitele v Úterý Aktivity R estaurování píšťal, stroje a dalších prvků Využití Koncerty pro veřejnost Partne r Klášter prem. Teplá Iniciátor subprojektu Úterské o bčanské sdružení BART Jedinečná možnost záchrany varhan (jednorázová oprava).

7 Oprava kostela sv. Václava ve Vysokém Sedlišti Aktivity o prava střechy kostela vytvoření kopie původní báně věže r ekonstrukce fasád Budoucí využití kulturní a duchovní centrum Partner Město Planá Iniciátor subprojektu občanská iniciativa v e Vysoké m S edlišt i

8 Oprava kaple sv. Václava a V ojtěcha v Ostrově u Stříbra Aktivity c elková rekonstrukce r estaurování fresek Budoucí využití kulturní a duchovní centrum Partner Obec Kostelec Kaple byla postavena dle projektů Santiniho.


Stáhnout ppt "Tisková konference ku příležitosti slavnostní ho zahájení projektu 3. 3. 2009, Stříbro Obnova vybraných sakrálních památek regionu Český Západ Podpořeno."

Podobné prezentace


Reklamy Google