Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konference Neležme v posteli, zachraňujme kostely aneb role občanské společnosti při záchraně kulturního dědictví 26.-27. 5. 2010, Stříbro Příběh jednoho.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konference Neležme v posteli, zachraňujme kostely aneb role občanské společnosti při záchraně kulturního dědictví 26.-27. 5. 2010, Stříbro Příběh jednoho."— Transkript prezentace:

1 Konference Neležme v posteli, zachraňujme kostely aneb role občanské společnosti při záchraně kulturního dědictví 26.-27. 5. 2010, Stříbro Příběh jednoho projektu Obnova vybraných sakrálních památek regionu Český Západ Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu

2 Zárodek dobrovolnických aktivit Rok 2000 – vznik o.s. Pomozme si sami Cíle: aktivní zapojení především dětí a mládeže do řešení problematiky záchrany kulturního a přírodního bohatství poradenská,konzultační a finanční pomoc při záchraně jednotlivých objektů získávání finančních zdrojů na obnovu Práce jako na kostele – projekt podpořený EU z programu Mládež

3 Vznik NNO v regionu 1999 – Spolek pro obnovu vesnice Svojšín - Šipín, pan Cais 2000 – Úterské občanské sdružení BART 2003 – Otín, pan Nutil - o.s. Michalovy Hory - o.s. STROM - Poutníci od sv. Jana, o.s. 2005 - o.s. Martinus 2006 – o.s. Domaslav 2007 – o.s. Za obnovu Tepelského regionu 2008 - o.s. Markyta

4 V ývoj projektu 2006 P odání první projektové žádosti (19 subprojektů ) Hlavní cíle: Oprava zničených památek Zapojení veřejnosti do jejich opravy Zpracování projektových dokumentací 2008 P řepracování první projektové žádosti snížení z 19 na 5 subprojektů změna nositele projektu z MAS Český Západ na Město Stříbro 2009 – leden Vydání o rozhodnutí poskytnutí dotace Zahájení realizace projektu 2010 – prosinec P ředpokládané dokončení projektu

5 Rozpočet projektu 1) Věž kostela Všech svatých ve Stříbře 53.272 EUR 2) Minoritský klášter ve Stříbře 509.008 EUR 3) Kostel sv. Václava ve Vysokém Sedlišti 329.622 EUR 4) Varhany v kostele sv. Jana Křtitele v Úterý 134.414 EUR 5) Kaple sv. Václava a Vojtěcha v Ostrově u Stříbra 244.929 EUR 6) Administrace + Publicita 66.474 EUR Celkem 1.337.719 EUR 85% p říspěvek z Norského finančního mechanismu 1.137.061 EUR

6 Oprava věže kostela Všech svatých ve Stříbře Aktivity Oprava schodiště a ochozu věže Budoucí využití Zpřístupnění věže veřejnost pro vyhlídky na město Stříbro a okolí Partner Město Stříbr o

7 Oprava kláštera minoritů ve Stříbře Aktivity Rekonstrukce fasád a vnitřních prostor Úprava rajského dvora Využití půdní depozitář studovna/kavárna kulturní akce (koncerty, výstavy) Partner Město Stříbro Uživatel stavby Městské muzeum

8 Oprava varhan v kostele sv. Jana Křtitele v Úterý Aktivity R estaurování píšťal, stroje a dalších prvků Využití Koncerty pro veřejnost Partne r Klášter prem. Teplá Iniciátor subprojektu Úterské o bčanské sdružení BART Jedinečná možnost záchrany varhan (jednorázová oprava).

9 Oprava kostela sv. Václava ve Vysokém Sedlišti Aktivity o prava střechy kostela vytvoření kopie původní báně věže r ekonstrukce fasád Budoucí využití kulturní a duchovní centrum Partner Město Planá Iniciátor subprojektu občanská iniciativa v e Vysoké m S edlišt i

10 Oprava kostela sv. Václava ve Vysokém Sedlišti

11 Oprava kaple sv. Václava a V ojtěcha v Ostrově u Stříbra Aktivity c elková rekonstrukce r estaurování fresek Budoucí využití kulturní a duchovní centrum Partner Obec Kostelec Kaple byla postavena dle projektů Santiniho.

12 Oprava kaple sv. Václava a V ojtěcha v Ostrově u Stříbra

13 Problémy, nedostatky a výhody projektu grantové schéma nebo individuální projekt nedostatky: nedostatečná příprava jednotlivých subprojektů náročnost řízení projektu finanční možnosti jednotlivých partnerů výhody projektu: větší možnosti doplňkových aktivit- kniha, konference a slavnosti

14 NNO a občanská společnost v soukolí dotací převzetí odpovědnosti za věci veřejné za stát nedostatek nebo úplná absence programů podporující zhotovení projektové dokumentace předfinancování a kofinancování projektů státem či kraji nepřipravená pomoc při řešení finanční problematiky NNO ve vztahu k dotacím absence programů pro záchranu movitých památek – příběhy varhan v programu Leader vracení dotací a penalizace NNO

15 Závěr poděkování za norské fondy a jiné programy směřované na záchranu kulturního a přírodního dědictví úspěch knihy : zlatá medaile European Design Awards, Rotterdam 30.5. 2010 2. vydaní knihy – MK ČR

16 Děkuji za pozornost Miroslava Válová MAS Český Západ – Místní partnerství valova @leader-ceskyzapad.cz


Stáhnout ppt "Konference Neležme v posteli, zachraňujme kostely aneb role občanské společnosti při záchraně kulturního dědictví 26.-27. 5. 2010, Stříbro Příběh jednoho."

Podobné prezentace


Reklamy Google