Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaný projekt Plasy – město 21. století Mgr. Jaroslava Barbara Sporková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaný projekt Plasy – město 21. století Mgr. Jaroslava Barbara Sporková"— Transkript prezentace:

1 Integrovaný projekt Plasy – město 21. století Mgr. Jaroslava Barbara Sporková http://sporkova.spytech.cz

2 Priorita Národní podpora územního rozvoje spádové oblasti Plas, resp. Plzeňského kraje

3

4 Cíl projektu Vytvořit centrum vzdělanosti a výzkumu, které bude sloužit zejména rozvoji vysokoškolských studií, rozvoji vysokoškolských studií, dalšímu vzdělávání obyvatel, dalšímu vzdělávání obyvatel, rozvoji výzkumu zejména v oblasti lesnictví a životního prostředí, rozvoji výzkumu zejména v oblasti lesnictví a životního prostředí, rozvoji talentovaných dětí a mládeže, rozvoji talentovaných dětí a mládeže, zvýšení konkurenceschopnosti ČR zvýšení konkurenceschopnosti ČR

5 Cíl projektu Vytvořit národní kulturní centrum které se bude podílet na prezentaci a propagaci kulturního movitého dědictví, které se bude podílet na prezentaci a propagaci kulturního movitého dědictví, které umožní využít unikátních nově rekonstruovaných varhan ke kulturnímu obohacení občanů plzeňského regionu, ČR a střední Evropy i k výuce umělců ve hře na barokní varhany, které umožní využít unikátních nově rekonstruovaných varhan ke kulturnímu obohacení občanů plzeňského regionu, ČR a střední Evropy i k výuce umělců ve hře na barokní varhany, které se bude podílet na uchování historických řemesel. které se bude podílet na uchování historických řemesel.

6 Důvod Málo pracovních příležitostí Vnitřní periferie Turisticky méně navštěvovaná oblast Péče o historické dědictví Existence unikátních barokních varhan Tradice vzdělávání Dobrá dopravní dostupnost

7 Místa integrovaného projektu Hospodářský dvůr – 4 850 m 2 Hospodářský dvůr – 4 850 m 2 Prelatura (zámek) – 3 501 m 2 Prelatura (zámek) – 3 501 m 2 Bývalý pivovar (s mlýnem a domem sládka) Bývalý pivovar (s mlýnem a domem sládka) Barokní sýpka s dvoupodlažní královskou kaplí Barokní sýpka s dvoupodlažní královskou kaplí Kostel Nanebevzetí P. Marie Kostel Nanebevzetí P. Marie Konvent Konvent Objekty místních škol (ZŠ, G, SOŠ) Objekty místních škol (ZŠ, G, SOŠ)

8

9

10 Zásada Integrovaný projekt lze řešit pouze prostřednictvím řady investičních a neinvestičních projektů, které budou realizovány v rámci řady operačních programů podporovaných ERDF a ESF. Integrovaný projekt lze řešit pouze prostřednictvím řady investičních a neinvestičních projektů, které budou realizovány v rámci řady operačních programů podporovaných ERDF a ESF.

11 1. projekt Obživlá prelatura (investiční projekt) Název operačního programu: ROP – 2. prioritní osa (revitalizace částí měst a obcí), nebo Integrovaný operační program Název operačního programu: ROP – 2. prioritní osa (revitalizace částí měst a obcí), nebo Integrovaný operační program Řídící orgán: MMR, Ministerstvo kultury. Řídící orgán: MMR, Ministerstvo kultury. Dislokace: Prelatura Dislokace: Prelatura Žadatel: NPÚ Žadatel: NPÚ Využití: VŠ Využití: VŠ

12

13 2. projekt Vysoká škola v Plasích (neinvestiční program) Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Řídící orgán: MŠMT Řídící orgán: MŠMT Dislokace: Prelatura, hospodářský dvůr, současné objekty místních škol Dislokace: Prelatura, hospodářský dvůr, současné objekty místních škol Žadatel: Česká zemědělská univerzita/FLE, Partner: NPÚ, město Plasy Žadatel: Česká zemědělská univerzita/FLE, Partner: NPÚ, město Plasy VŠ obory: Lesnictví, pedagogika volného času

14

15 3. projekt Vzdělávací program Škola historických řemesel (neinvestiční projekt) Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost nebo LZ pro zaměstnanost Řídící orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dislokace: Prelatura Žadatel: NPÚ Pozn.: Kvalifikační úroveň: Rozšiřující studium či rekvalifikace

16 4. projekt Jezdectví (investiční program) Název operačního programu: Výzkum a vývoj pro inovace, priorita 3 – nebo IOP Název operačního programu: Výzkum a vývoj pro inovace, priorita 3 – nebo IOP Řídící orgán: MŠMT nebo MMP Řídící orgán: MŠMT nebo MMP Dislokace: severovýchodní část hospodářského dvora (stáje) Dislokace: severovýchodní část hospodářského dvora (stáje) Žadatel: NPÚ – Partner: Česká zemědělská univerzita Žadatel: NPÚ – Partner: Česká zemědělská univerzita Využití: Vytvoření zázemí pro výuku vzdělávacího programu „Rekreační pedagogika“.Bude využito i v rámci rozvoje cestovního ruchu. Využití: Vytvoření zázemí pro výuku vzdělávacího programu „Rekreační pedagogika“.Bude využito i v rámci rozvoje cestovního ruchu.

17

18 5. projekt Výzkumné pracoviště České zemědělské univerzity“ (investiční projekt) Název operačního programu: Výzkum a vývoj a inovace – priorita 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje. Název operačního programu: Výzkum a vývoj a inovace – priorita 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje. Řídící orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Řídící orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dislokace: Hospodářský dvůr (jihozápadní část) Dislokace: Hospodářský dvůr (jihozápadní část) Projekt byl součástí celostátního screeningu, byl hodnocen jako „velmi dobrý“. Projekt byl součástí celostátního screeningu, byl hodnocen jako „velmi dobrý“. Žadatel: NPÚ – partner: ČZU Žadatel: NPÚ – partner: ČZU Je zpracován projektový záměr. Je zpracován projektový záměr.

19

20 6. projekt Letní škola talentů 2009 - 2013 (neinvestiční projekt) Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Řídící orgán: MŠMT Dislokace: Střední zemědělská škola, prostory hospodářského dvora a prelatura Žadatel: Gymnázium Plasy nebo SOŠ Partner: Česká zemědělská univerzita, město Plasy, Plzeňský kraj Je zpracován projektový záměr Projekt zaměřený na rozvoj talentované mládeže, orientující se na technické a přírodovědné obory.

21 7. projekt Podnikatelský inkubátor (investiční projekt) – 2009 až 2013 Název operačního programu: Podnikání a inovace Název operačního programu: Podnikání a inovace Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Dislokace: Hospodářský dvůr Dislokace: Hospodářský dvůr Žadatel: NPÚ, Partner: Město Plasy nebo ČZU Žadatel: NPÚ, Partner: Město Plasy nebo ČZU

22 8. projekt Letní varhanní akademie (2009 – 2013) Název operačního programu: PFF, Mezinárodní projekty – cíl 3, možná i OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název operačního programu: PFF, Mezinárodní projekty – cíl 3, možná i OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Řídící orgán: MF, MMR, MŠMT Řídící orgán: MF, MMR, MŠMT Dislokace: Kostel Nanebevzetí P. Marie Dislokace: Kostel Nanebevzetí P. Marie Žadatel: Občanské sdružení„Plaské varhany“ Žadatel: Občanské sdružení„Plaské varhany“ Partner: NPÚ, Farnost Plasy, HAMU Partner: NPÚ, Farnost Plasy, HAMU Název

23

24 9. projekt Centrum stavitelského dědictví (investiční projekt) 1. Dotace MK ČR 1. Dotace MK ČR 2.Integrovaný operační program 2.Integrovaný operační program Řídící orgán: MK, MMR Řídící orgán: MK, MMR Dislokace: Pivovar a barokní sýpka s dvoupodlažní královskou kaplí Dislokace: Pivovar a barokní sýpka s dvoupodlažní královskou kaplí Žadatel: NTM, Partner: NPÚ Žadatel: NTM, Partner: NPÚ

25

26 Udržitelnost projektu Důležitým hlediskem při schvalování žádostí o finanční dotaci je udržitelnost projektu, tedy jeho trvání i po ukončení poskytování dotace. Investiční projekt – 5 let Neinvestiční projekt – 3 roky Ideální stav – trvalá udržitelnost Ideální stav – trvalá udržitelnost

27 Udržitelnost 1. projekt: Obživlá prelatura Přímá vazba na existenci VŠ a školu řemesel 2. projekt: VŠ v Plasích Financování zajištěno rozpočtem ČZU („normativ na studenta“)

28 Udržitelnost 3. projekt: Vzdělávací program „Škola hisstorických řemesel“ Podpora ESF a finanční spoluúčast studujících. Zvážit možnost rekvalifikací (vzdělávání hradí úřady práce) 4. projekt: Jezdectví Přímá souvislost s dlouhodobou realizací vzdělávacího VŠ oboru Pedagogika volného času + (komerční) využití pro turistický průmysl

29 Udržitelnost 5. projekt: Výzkum a vývoj Další financování z prostředků 7. a 8. Rámcového programu výzkumu a vývoje EU 6. projekt: Letní škola talentů Financování z ESF, případně národním programem určeným na podporu talentů (MŠMT)

30 Udržitelnost 7. projekt: Podnikatelský inkubátor Financováno z ESF, z podpory malého a středního podnikání v ČR (MPO), ze soukromých zdrojů 8. projekt: Letní varhanní akademie 1. 1. Financování z mezinárodních grantů 2. 2. Kurzovné

31 Udržitelnost 9. projekt: Centrum stavitelského dědictví Rozpočet MK Zdroje z cestovního ruchu

32 Rizika integrovaného projektu !

33 Nedostatek finančních prostředků na pořízení dokumentace nutné k podání žádostí o finanční podporu z ESF a ERDF Nedostatek finančních prostředků na pořízení dokumentace nutné k podání žádostí o finanční podporu z ESF a ERDF Nezařazení mezi prioritní projekty MK ČR Nezařazení mezi prioritní projekty MK ČR Časový limit stanovený pravidlem n+3 či n+2 (od roku 2011) Časový limit stanovený pravidlem n+3 či n+2 (od roku 2011) Problémy s vytvořením dlouhodobých partnerství Problémy s vytvořením dlouhodobých partnerství Nepochopení či malý zájem o realizaci integrovaného projektu ze strany města Plas, Plzeňského kraje a dotčených správních orgánů Nepochopení či malý zájem o realizaci integrovaného projektu ze strany města Plas, Plzeňského kraje a dotčených správních orgánů

34 Rizika integrovaného projektu Neschválení „klíčových“ projektů Neschválení „klíčových“ projektů Komplikace související s rekonstrukcí památkových objektů (prodražování stavby) Komplikace související s rekonstrukcí památkových objektů (prodražování stavby) Nedostatečná kapacita stávajících sítí Nedostatečná kapacita stávajících sítí Nedostatek kvalifikovaných lidí spádové oblasti Plas Nedostatek kvalifikovaných lidí spádové oblasti Plas Udržitelnost projektu Udržitelnost projektu Rivalita místo konkurence Rivalita místo konkurence

35 První kroky Získání podpory Plzeňského kraje a města Plas (memorandum) Získání podpory Plzeňského kraje a města Plas (memorandum) Zpracování objemové studie Zpracování objemové studie Získání finančních prostředků na přípravu a vytvoření projektové dokumentace Získání finančních prostředků na přípravu a vytvoření projektové dokumentace Uzavření předběžných smluv s partnery projektů Uzavření předběžných smluv s partnery projektů

36 Děkuji za pozornost sporkova@spytech.cz


Stáhnout ppt "Integrovaný projekt Plasy – město 21. století Mgr. Jaroslava Barbara Sporková"

Podobné prezentace


Reklamy Google