Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vlastnosti a klasifikace jezer Výuková prezentace Magdaléna Rylková, GÚ PřF MU Brno, 2013 Zdroj: svetnadosah.com Příloha č. 4.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vlastnosti a klasifikace jezer Výuková prezentace Magdaléna Rylková, GÚ PřF MU Brno, 2013 Zdroj: svetnadosah.com Příloha č. 4."— Transkript prezentace:

1 Vlastnosti a klasifikace jezer Výuková prezentace Magdaléna Rylková, GÚ PřF MU Brno, 2013 Zdroj: svetnadosah.com Příloha č. 4

2 Osnova 1.Charakteristika jezera 2.Vodní bilance jezera 3.Teplotní poměr jezera 4.Kryptodeprese 5.Klasifikace a dělení jezer 6.Zdroje

3 1. Charakteristika jezera Jezero – přírodní deprese zemského povrchu, trvale nebo dočasně vyplněná vodou Limnologie – věda zabývající se studiem jezer Vznik jezer: – vytvořením a zaplavením prohlubně (kráterová jezera, karová jezera, tektonická jezera či krasová jezera) – přirozeným přehrazením vodního toku (lávovým proudem, morénou, či sesuvem půdy) – ústupem moře (pobřežní, reliktní jezera)

4 Zánik jezer: – při změně klimatu (pokles srážek, výpar) – zahlubováním toku odvádějícího vodu z jezera – antropogenními faktory – akumulací anorganických sedimentů a organického materiálu v jezeře

5 2. Vodní bilance jezera Změna objemu (W) jezera způsobeného příjmem a ztrátou vody za daný čas Příjem vody: – říční a povrchová voda (Q ř, Q o ) – podzemní voda(Q p ) – srážky (S) – kondenzace par (K) Ztráta vody: –říční odtok (O ř ) –podzemní odtok (O p ) –výpar z hladiny jezera (E) –transpirace (výpar) rostlin pobřežního pásma (E tr ) Rovnice výpočtu změny objemu: Q ř + S – O ř – E =  W

6 3. Teplotní poměr vody v jezeře Teplotní zvrstvení (stratifikace) vody – výsledek konvekčního proudění vody v jezeře. 3 typy: I. Přímá termická stratifikace II. Obracená stratifikace (teplotní inverze) III. Homotermie

7 I. Přímá termická stratifikace teplota vody při hladině vyšší než 4 °C s rostoucí hloubkou teplota klesá nejvíce na 4 °C 3 typy vrstev: – Epilimnion – pomalý pokles teploty vody s hloubkou, < 0,5 °C na 1 m hloubky – Metalimnion (termoklina,skočná vrstva) – rychlý pokles teploty, 2 °C / 1 m – Hypolimnion – pokles teploty velmi pomalý, desetiny °C / 1 m

8 II. Obracená stratifikace teplota vody při hladině nižší než 4 °C pod ní jen voda o teplotě nejméně 4 °C výskyt nejčastěji u chladných jezer, trvale ve studených jezerech tvorba ledových útvarů a zámrz hladiny

9 III. Homotermie Růst teploty svrchní vrstvy chladného jezera po roztání ledu účinkem slunečního záření, pokles teploty na podzim v důsledku konvekce. Výsledkem je vyrovnání na krátkou chvíli teploty v celém jezeře na 4 °C.

10 Obr. 1. Změny teploty vody chladného jezera s hloubkou (zdroj: NETOPIL, 1984)

11 4. Kryptodeprese Kryptodeprese = deprese zatopená vodou s hladinou nad úrovní a dnem pod úrovní mořské hladiny (Bajkal, Ladožské jezero, Gardské jezero) Obr. 2. Jezero Bajkal, v pozadí hory Sajany Zdroj: cestovani.idnes.cz

12 5. Klasifikace a dělení jezer

13 Dělení podle geologických a geomorfologických sil Tektonická jezera – nejhlubší typy jezer, velká rozloha, protáhlý tvar, nejčastěji v riftových zónách (např. Bajkal, Balchaš) Vulkanická jezera – oválný tvar, menší rozloha, ale větší hloubka. Subtypy: – kráterová jezera – Lac de Tazenat, Francie – kalderová jezera – Crater lake, Oregon – jezera hrazená lávovými proudy – jezero Nikaragua – maary – jezera vzniklá v sopečném kráteru (Lacher See ve vrchovině Eifel v Německu)

14 Obr. 3. Crater Lake, Oregon (kalderové jezero vulkanického původu) Zdroj: heluxuryspot.com Obr. 4. Jezero Bajkal (tektonické jezero) Zdroj:.rusko-info.cz Obr. 5. Lacher See, Německo (maar) Zdroj: lidovky.cz

15 Dělení podle geologických a geomorfologických sil Ledovcová jezera – vznik při ústupu ledovců, nejčetnější typ jezer, bezodtoká. Subtypy: – proglaciální jezera – hrazená ledovcem – karová jezera – Prášilské jezero – morénová jezera – Mechové jezírko na Šumavě – jezera vzniklá roztáním mrtvého ledu – Sölle – Německo – termokrasová jezera – vznik degradací permafrostu (např. jezero Petrova, Kyrgyzstán) Jezera hrazená sesuvem – vznik při sesuvu masy hornin (Mladotické jezero).

16 Obr. 7. Plešné jezero, Šumava (karové jezero ledovcového původu) Zdroj: fotoblog.in Obr. 6. Mladotické jezero (jezero hrazené sesuvem, nejmladší jezero ČR) Zdroj: ekolist.cz

17 Dělení podle geologických a geomorfologických sil Krasová jezera – vznik v depresích krasových hornin. Subtypy: – závrtová jezera – Plitvická jezera, Chorvatsko – poljová jezera – Bozkovské jeskyně Limanová jezera – vznik tzv. písečnou kosou (Lebsko v Polsku) Eolická jezera – vznik působením větru (Balaton, Čadské jezero) Antropogenní jezera – vznik v důsledku lidské činnosti (lom Velká Amerika (vápenec), Stříbrné jezero Opava–Kateřinky)

18 Obr. 8. Plitvická jezera (krasová jezera) Zdroj: Obr. 9. Jezero Lebsko, Polsko (limanové jezero) Obr. 10. Balaton (eolické jezero) Zdroj: Zdroj: kolumber.pl

19 Dělení podle geologických a geomorfologických sil Fluviální jezera – vznik erozí daného toku – Erozní jezera – pod vodopády (Kravice, Bosna a Hercegovina) – Jezera z mrtvých ramen řek – Květné jezero, Mahenovo jezero Organogenní jezera – jezera vytvořena činností organismů – Rašelinná – Velké mechové jezírko u Revízů, Sirňák, Smraďoch – Slatinná – jezírka v národní přírodní rezervaci Soos u Františkových lázní

20 Zdroj: svetcest.cz Obr. 11. Lom Velká Amerika (antropogenní jezero) Obr. 12. Velké mechové jezírko (organogenní jezero) Zdroj: treking.cz Obr. 13. Velké Jeřábí jezero (dystrofní, rašelinné jezero) Zdroj: carniflora.cz Obr. 14. Mrtvé rameno řeky Labe u Sedlčanek Zdroj: geologie.vsb.cz

21 Bezodtoká (uzavřená) jezera – Balchaš, Aralské jezero Odtoková (otevřená) jezera – Bajkal Průtočná jezera – jezera s více přítoky a minimálně jedním odtokem (Ladožské jezero, Bodamské jezero) Hrazená jezera – vznik hrazením říčního údolí (Mladotické jezero) Kotlinová jezera – vznik vulk. činností (Bajkal) Údolní jezera – vznik v říčním údolí (Vilínské jezero, Estonsko) Smíšená jezera – vznik kombinací různých procesů (Oněžské jezero, Ladožské jezero )

22 Zdroj: Obr. 15. Ladožské jezero (průtočné, sladkovodní jezero) Obr. 16. Vilínské jezero (údolní jezero)

23 Teplá jezera – teplota nad 4 °C (jezero Turkana, Afrika) Chladná jezera – teplota pod 4 °C v zimě (Čudské jezero) Studená jezera – neustále pod 4 °C (jezero Vostok, Antarktida) Holomiktní jezera – promíchávání vody v celém jezeře (Vápencový lom Velká Amerika) Meromiktní jezera – promíchávání vody pouze do určité hloubky (Tanganika) Dělení podle rozsahu výměny vody v jezerní pánvi

24 Sladkovodní jezera – nízký obsah solí, přítok vody > výpar (Ladožské jezero) Slaná jezera – vysoký obsah solí, výpar > přítok vody (Kaspické moře) Minerální jezera – bohaté množství minerálů (Mrtvé moře).

25 Dělení podle biologických vlastností Eutrofní jezera – vysoký obsah živin Oligotrofní jezera – čistá voda po celý rok (Ženevské, Bodamské jezero) Dystrofní jezera – velké množství huminových kyselin(Velké Jeřábí jezero, Novodomské rašeliniště) pozůstatek větší vodní plochy Kaspické moře, Aralské jezero (pozůstatek Parathethys)

26 Zdroje NETOPIL, R., BRÁZDIL, R., DEMEK, J Fyzická geografie. D vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s. JANSKÝ, B., ŠOBR, M. a kol Jezera České republiky: současný stav geografického výzkumu. Praha: Přírodovědecká fakulta UK Praha, Katedra fyzické geografie a geoekologie, s. STRAHLER, A Introducing physical geography. 5. vyd., New York: John Wiley & Sons, s., ISBN NÁVRATILOVÁ, I Výukové materiály pro vybraná fyzickogeografická témata gymnaziálního geografického vzdělávání. Bakalářská práce, PřF MU Brno, s.


Stáhnout ppt "Vlastnosti a klasifikace jezer Výuková prezentace Magdaléna Rylková, GÚ PřF MU Brno, 2013 Zdroj: svetnadosah.com Příloha č. 4."

Podobné prezentace


Reklamy Google