Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

okružovačka Název školy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "okružovačka Název školy"— Transkript prezentace:

1 okružovačka www.zlinskedumy.cz Název školy
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Autor Ing. Vladimír Doskočil Název šablony III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu Okružovačka Stupeň a typ vzdělávání Střední odborné s výučním listem Vzdělávací oblast Výrobní zařízení Vzdělávací obor 33-56-H/01 Truhlář Tematický okruh Dřevařské stroje Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 2. ročník Anotace Výukový materiál je určen k prezentaci ve výuce s doplňujícím výkladem učitele, případně jako materiál pro samostudium. Žák se seznámí s konstrukcí a nastavením okružovačky. Vybavení, pomůcky Počítač, dataprojektor, kreslící pomůcky, sešity. Klíčová slova Okružovačka, použití, hlavní pohyb, vedlejší pohyb, nastavení, parametry, kinematické schéma. Datum

2 Okružovačka 1

3 POUŽITÍ : Stroj je určen k výrobě dlouhých dílců kruhovitého průřezu (kolíky, tyče, nábytkové dílce, sloupy odkorňování). HLAVNÍ POHYB: Řeznou rychlostí se otáčí frézovací hlava (prstenec) s noži vytočenými dovnitř, nebo dopředu. Fréza je poháněna elektromotorem přes řemenový převod. VEDLEJŠÍ POHYB: Podávací rychlostí se pohybuje materiál. Podává se mechanicky. Tvarované podávací válce jsou poháněny vlastním elektromotorem přes hřídele a řetězové převody.

4 Stroj má řadu variant přizpůsobených potřebám výroby:
Velikost : Pro malé průměry jsou nože na frézovací hlavě vystrčeny dopředu. Pro standardní rozměry má stroj nože vystrčené do středu frézovací hlavy. Odkorňovací stroj má místo frézovacích nožů škrabáky uchycené výkyvně, aby mohly kopírovat tvar kmene.

5 Tvar: Pro přímé dílce je frézovací hlava dlouhá s řemenicí až za frézovací hlavou. Pro křivočaré dílce (sedákové nohy židlí) je frézovací hlava krátká s řemenicí přímo na obvodu frézovací hlavy. Pro konické dílce (stolové nohy) se frézovací nože posouvají v průběhu frézování podle šablony a mění tak frézovaný průměr. Technologie: Některé okružovačky mají nože přestavitelné do dvou poloh a mohou tak okružovat „na hrubo“ a „na čisto“. Okružovačky pro výrobu kolíků mají ruční podávání a za frézovací hlavou jsou rýhované válečky pro rýhování kolíků.

6 NASTAVENÍ STROJE: Podle požadovaného průměru okružování se vybere vhodná frézovací hlava, nebo se nastaví frézovací nože do správné polohy. Podle rozměrů materiálu nastavíme přední podávací válce a podle průměru výrobku zadní podávací válce. Podle obráběné dřeviny nastavíme podávací rychlost.

7 PARAMETRY STROJE: otáčky hřídele min posuv m.min-1 6,9,13,16 výkon hl. elektromotoru kW 4 výkon elektromotoru podávání kW 1,5 napětí / kmitočet V/Hz 3x400 / 50

8 BEZPEČNOST PRÁCE: Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděv a obuv. HLUK: tlumící zátky do uší, sluchátka PRAŠNOST: pracovní brýle, ochranný štít, odsávání ÚRAZ: opatrnost při podávání a odebírání dílce, nestát v ose pohybu dílce

9 Nastavení podávacích čelistí - varianta 2

10 Frézovací hlava pro výrobu kolíků 3
Vícekotoučová rozřezávací pila PWR 201 TOS Svitavy - detail

11 Válečky pro rýhování kolíků 4
Vícekotoučová rozřezávací pila PWR 201 TOS Svitavy - detail

12 Rotorová odkorňovačka 5
Vícekotoučová rozřezávací pila PWR 201 TOS Svitavy - detail

13 Kinematické schéma okružovačky 6

14 KONTROLNÍ OTÁZKY: Jaké je použití okružovačky? Jak je vyřešený hlavní pohyb stroje? Jak je vyřešený vedlejší pohyb stroje? Jak se stroj nastavuje? Jaké jsou základní parametry stroje? Popište jednotlivé části stroje na kinematickém schématu.

15 Kinematické schéma bez popisu 7

16 Zdroje a prameny : foto autor schéma autor
JANÍČEK, František, Ján VOZÁR a František ZBOŘIL. Výrobní zařízení pro učební obory zpracování dřeva. 2., přeprac. vyd. Praha: Informatorium, 1995, 254 s. ISBN JANÍČEK, František. Strojnictví: stroje a zařízení pro zpracování dřeva. Vyd. 1. Praha: Sobotáles, 1996, 377 s. ISBN JANÁK, Karel, Pavel KRÁL a Miroslav ROUSEK. Výrobní zařízení pro UO Truhlář. Vyd. 1. Praha: Informatorium, ISBN NUTSCH, Wolfgang. Příručka pro truhláře. 2., přeprac. vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2006, 615 s. ISBN


Stáhnout ppt "okružovačka Název školy"

Podobné prezentace


Reklamy Google