Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu"— Transkript prezentace:

1 soustruh www.zlinskedumy.cz Název školy
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Autor Ing. Vladimír Doskočil Název šablony III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu Soustruh Stupeň a typ vzdělávání Střední odborné s výučním listem Vzdělávací oblast Výrobní zařízení Vzdělávací obor 33-56-H/01 Truhlář Tematický okruh Dřevařské stroje Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 2. ročník Anotace Výukový materiál je určen k prezentaci ve výuce s doplňujícím výkladem učitele, případně jako materiál pro samostudium. Žák se seznámí s konstrukcí a nastavením soustruhu. Vybavení, pomůcky Počítač, dataprojektor, kreslící pomůcky, sešity. Klíčová slova Soustruh, použití, hlavní pohyb, vedlejší pohyb, nastavení, parametry, kinematické schéma. Datum

2 Soustruh 1

3 POUŽITÍ : Stroj je určen k podélnému a čelnímu soustružení HLAVNÍ POHYB: Řeznou rychlostí se otáčí materiál. U podélného soustružení je to hranol upravený na osmihran upnutý mezi koníkem a unášecím hrotem, u čelního soustružení je to deska ořezaná do kruhu, upnutá na unášecí desce. Materiál je poháněn elektromotorem přes řemenový převod se stupňovitou řemenicí. VEDLEJŠÍ POHYB: Podávací rychlostí se pohybuje nástroj (soustružnické dláto, soustružnický nůž). Pohybuje se ručně, rovnoběžně i kolmo na osu otáčení.

4 NASTAVENÍ STROJE: Otáčky materiálu nastavíme ručně na stupňovité řemenici. Pro podélné soustružení upneme dílec tak, že jej natlačíme koníkem na unášecí hrot. Koník se „na hrubo“ posunuje v lineárním posuvném vedení po nosném rámu a upíná se šroubem. „Na jemno“ se upíná šroubovým mechanismem v koníku. Na čele šroubu je hlavice s otočně uloženým hrotem. Pro čelní soustružení se dílec nejdříve upíná vruty, nebo upínkami k unášecí desce a potom se může i upínat za speciálně vytvarované dno do sklíčidla.

5 NASTAVENÍ STROJE: Opěrka se nastavuje tak, aby byla co nejblíže dílci a aby ostří dláta bylo nad osou dílce. Opěrka se posunuje v posuvném vedení po nosném rámu a upíná se šroubem. Moderní soustruhy lze doplnit kopírovacím zařízením, nebo zařízením pro výrobu šroubovic.

6 PARAMETRY STROJE: otáčky hřídele min max. průměr dílce mm 400 max. délky dílce mm výkon hl. elektromotoru kW 1 napětí / kmitočet V/Hz 3x400 / 50 hlučnost dB

7 BEZPEČNOST PRÁCE: Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděv a obuv. HLUK: tlumící zátky do uší, sluchátka PRAŠNOST: pracovní brýle, ochranný štít ÚRAZ: opatrnost při upínání dílce, pracovní brýle, ochranný štít, správná poloha podpěrky

8 Soustruh- detail hnacího supportu 2

9 Vícekotoučová rozřezávací pila PWR 201 TOS Svitavy - detail
Soustruh -koník 3

10 Soustruh - unášecí deska s podpěrkou 4
Vícekotoučová rozřezávací pila PWR 201 TOS Svitavy - detail

11 Soustruh - elektromotor s řemenovým převodem 5
Vícekotoučová rozřezávací pila PWR 201 TOS Svitavy - detail

12 Dřevěný soustruh 6 Vícekotoučová rozřezávací pila PWR 201 TOS Svitavy - detail

13 Kinematické schéma soustruhu 7

14 KONTROLNÍ OTÁZKY: Jaké je použití soustruhu? Jak je vyřešený hlavní pohyb stroje? Jak je vyřešený vedlejší pohyb stroje? Jak se stroj nastavuje? Jaké jsou základní parametry stroje? Popište jednotlivé části stroje na kinematickém schématu.

15 Kinematické schéma bez popisu 8

16 Zdroje a prameny : foto autor schéma autor
JANÍČEK, František, Ján VOZÁR a František ZBOŘIL. Výrobní zařízení pro učební obory zpracování dřeva. 2., přeprac. vyd. Praha: Informatorium, 1995, 254 s. ISBN JANÍČEK, František. Strojnictví: stroje a zařízení pro zpracování dřeva. Vyd. 1. Praha: Sobotáles, 1996, 377 s. ISBN JANÁK, Karel, Pavel KRÁL a Miroslav ROUSEK. Výrobní zařízení pro UO Truhlář. Vyd. 1. Praha: Informatorium, ISBN NUTSCH, Wolfgang. Příručka pro truhláře. 2., přeprac. vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2006, 615 s. ISBN


Stáhnout ppt "Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu"

Podobné prezentace


Reklamy Google