Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anatomie pro neurologii

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anatomie pro neurologii"— Transkript prezentace:

1 Anatomie pro neurologii
Neurobehaviorální modul 4. ročník Dr. Zach

2 a) obecné principy uspořádání obvodové nervové soustavy b) hlavové nervy – základní průběh (jádro, výstup z kmene, průběh průchodem lebky, oblast inervace – somatomotorická/senzitivní, visceromotorická/senzitivní, senzorická; vyšetření, reflexy a základní poruchy (dráždění a obrny: anosmie, hyposmie, hyperosmie, parosmie, kakosmie, čichová halucinace, feromonální teorie u člověka, zorné pole, amaurosis, hemianopsie, skotom a centrální skotom, fosfény, nádory hypofýzy, strabismus konvergentní a divergentní, ptóza, mióza/mydriáza, diplopie, akomodace, neuralgia trigeminalis, mikrovaskulární dekomprese, herpes zoster ophthalmicus, herpes simplex, periferní a centrální obrna nervus facialis – lagophthalmus, xerophthalmia, xerostomia, hyperacusis, pokleslý koutek, ageusia; hemispasmus faciei, parotidektomie; hypacusis, anacusis, surditas, vertigo, nausea, tinnitus, nystagmus, neurinom akustiku; neuralgia glossopharyngea, herpes zoster oticus, stimulace nervus vagus; torticollis, scapula alata; hemiglossoplegie) c) míšní nervy – kořeny každého nervu, pleteně (plexus cervicalis, brachialis, lumbalis, sacralis), základní průběh a topografická místa, oblast inervace, vyšetření, reflexy a základní poruchy (úžinové syndromy a obrny, reflexy) d) autonomní nervy – sympatikus a parasympatikus – základní uspořádání, oblast inervace, reflexy a základní poruchy (Claude Bernardův-Hornerův syndrom, akutní a chronická aktivace sympatiku, mióza, mydriáza, poruchy akomodace) e) mícha – stavba šedé a bílé hmoty (jádra a dráhy), anatomický podklad základních poruch a jejich základních diagnostických a léčebných postupů a prostředků (subdurální a epidurální anestézie, periferní a centrální obrna, transverzální míšní léze, Brownův-Séquardův syndrom, roztroušená skleróza, amyotrofická laterální skleróza, míšní stimulace) f) mozkový kmen – stavba šedé a bílé hmoty (jádra a dráhy), retikulární formace, anatomický podklad základních poruch (kmenové reflexy, spánek /REM fáze/, roztroušená skleróza, kmenové syndromy, hemiplegia alternans, lock-in syndrom, kmenová stimulace, cerveau isolé a encephaleau isolé, Parkinsonova choroba, decerebrační rigidita) g) mozeček – základní funkce a rozdělení, anatomický podklad základních poruch (nádory a poškození mozečku, ataxie, dysmetrie, dysarthrie, dysdiadochokinéze) h) mezimozek – základní funkce a rozdělení, anatomický podklad základních poruch (thalamické syndromy, thalamická bolest a stimulace, hemibalizmus, behaviorální a sexuální poruchy při hypotalamických postiženích, bulimie a anorexie, diabetes insipidus, akromegalie, dwarfismus, gigantismus, pubertas praecox) i) bazální ganglia – základní funkce a rozdělení, základní okruh bazálních ganglií a neurotransmitery, anatomický podklad základních poruch (Parkinsonova choroba a syndrom, athetóza, chorea major (Huntington) et minor (Sydenham), hemibalizmus, status lacunaris) j) mozková kůra – základní funkce a rozdělení (Brodmanovy areje), mozkové spoje (corpus callosum), anatomický podklad základních poruch (syndromy poškození jednotlivých laloků, Wernickeův-Korsakovův syndrom, expresívní a asociační afázie, prefrontální syndrom - případ Phineas Gage, Alzheimerova a Pickova demence, Wada test, temporální epilepsie, EEG, rTMS) k) limbický systém – anatomický podklad základních poruch (poruch paměti, strach, sham-rage reakce, reakce odměny, návykové látky, hypersexualita) l) mozkové komory a subarachnoidový prostor – anatomický podklad základních poruch (hydrocefalus, lumbální a subokcipitální punkce, ventrikuoskopie) m) cévní zásobení mozku, míchy (circulus arteriosus cerebri Willisi a jeho větve, a. haemorrhagica Charcoti, a. recurrens Heubneri, a. spinalis anterior, a. radicularis magna Adamkiewiczi, mozkové splavy), anatomický podklad základních poruch (aneurysma, subdurální, surarachnoideální a intraparenchymové krvácení, trombóza splavů) n) mozkové pleny a jejich cévy (epidurální krvácení)

3 Míšní nervy

4 Plexus brachialis

5 Plexus brachialis

6 Plexus cervicalis

7 Nervus phrenicus

8 Plexus lumbalis

9 Plexus sacralis

10 Hlavové nervy

11 Basis cranii interna

12 Jádra hlavových nervů

13

14 Hřbetní mícha

15 Mícha

16 Lumbální punkce

17 Mozkový kmen

18 Mozkový kmen

19 Mozkový kmen a diencephalon

20 Mozeček

21 Mozeček

22 Diencephalon

23

24 Kůra, Brodmannovy areae

25

26 Limbický systém

27 Limbický systém

28 Mozkové komory

29

30

31

32

33

34


Stáhnout ppt "Anatomie pro neurologii"

Podobné prezentace


Reklamy Google