Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.Obecné zákonitosti živých soustav

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.Obecné zákonitosti živých soustav"— Transkript prezentace:

1 1.Obecné zákonitosti živých soustav
Pokus o stručné vypracování „otázky“ ze základů biochemie. Autor neznámý

2 Prvky obsažené v živých organismech
Makrobiogenní ( H,O,C,N,P ) – ve všech, moc Invariabilní – ve všech, méně. Podle zastoupení je dělíme na oligobiogenní (0,05-1%) (Ca,Mg,S,K,Na,Fe,Cl) a mikrobiogenní (Co,Mn,Mo,Cu,Zn) Variabilní (jen v některých) – B,Si,V,Al

3 Životní projevy Rozmnožování (v širším slova smyslu, tedy asimilace okolních látek do svého těla) Dráždivost a schopnost reagovat na okolní prostředí takovým způsobem, aby si udržoval svoji homeostázu Pohyb

4 Třídění organismů podle typu jejich metabolismu
Podle zdroje uhlíku dělíme organismy na LITOTROFNÍ (autotrofní, zdrojem je vzdušný CO2, nebo uhličitany) a ORGANOTROFNÍ (heterotrofní, zdrojem organické látky) Podle zdroje energie dělíme na FOTOTROFY (zdrojem energie je elmag.záření) a CHEMOTROFY (zdrojem energie je oxidace živin) Možné jsou všechny 4 kombinace. FOTOLITOTROFOVE jsou např. zelené a purpurové sirné bakterie, řasy, sinice, zelené rostliny FOTOORANOTROFOVÉ jsou purpurové nesirné bakterie, autotrofní prvoci (krásnoočko) CHEMOLITOTROFOVÉ jsou sirné,železité a nitrofikační bakterie CHEMOORGANOTROFOVÉ jsou bakterie,houby,prvoci a živočichové Podle vztahu ke kyslíku dělíme organismy na Striktní anaerobové : primitivní prokaryota, různé patogeny (kyslík je zabijí) Fakultativní anaerobové : kvasinky (kyslík mohou a nemusí mít) Obligatorní aerobové: lidé, tygři, myši (kyslík k životu nutně potřebují)

5 Vznik a vývoj života Vysvětlení:
Kreacionismus (inteligentní tvůrce, dnes již zavrženo. Navrhuje řešení složitější než sám problém) Panspermie (ano DNA bylo nalezeno i mimozemského původu, ale přesto bývá zavrhováno) Vznik v důsledku přirozených příčin na zemi (nejlépe přijímaná teorie. Možná je i kombinace s druhým bodem) Chronologie vývoje -16*109 let: vznik vesmíru (odhad z Hub.konstanty) -4,6*109 let: vznik země -3,5*109 let: nejstarší fosilní doklady života na zemi. Prebiotická evoluce (někdy též chemoevoluce), která předcházela biologickou evoluci tedy započala ještě dříve. CO2,N2,H2O (event. NH3,CH4,CO,C2 (z grafitu)) zde interagovali s vodou praoceánu za současného působení tlaku, výbojů blesků, vysoké teploty a za katalýzy některými horninami (například na povrchu jílů se velmi ochotně zachytávají různé org.látky a polymerují zde). První replikující se systémy byly patrně RNA-enzymy - (2,5-3)*109 let: organismy vyčerpávaly už téměř veškerou masu organických látek a tak byly nutny přejít na fotosyntézu (čímž byl zabezpečen CO2 jako nevyčerpatelný zdroj). Došlo také k přechodu z H2S jako redukčního činidla na H2O, což způsobilo produkci O2 - 700*106 let: Správné využívání kyslíku (po asimilaci mitochondrií) vedlo k vývoji mnohobuněčných - 500*106 let: vstup života na souš Molekulární fylogeneze jako metoda zkoumání evoluce Darwin: co je dobré je akceptováno M.Kimura: co není špatné je akceptováno


Stáhnout ppt "1.Obecné zákonitosti živých soustav"

Podobné prezentace


Reklamy Google