Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vyjádření možnosti/pravděpodobnosti pomocí may, might, could, will Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Romana Petrová. Dostupné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vyjádření možnosti/pravděpodobnosti pomocí may, might, could, will Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Romana Petrová. Dostupné."— Transkript prezentace:

1 Vyjádření možnosti/pravděpodobnosti pomocí may, might, could, will Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Romana Petrová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedogických pracovníků (NÚV).

2 Vyjádření možnosti/pravděpodobnosti Vyjadřujeme-li názor na to, co se v budoucnu odehraje, používáme spojení will/won´t, may, might, could + infinitiv ….. Tato modální slovesa vyjadřují míru jistoty. Ex: They will/ may/ could leave tomorrow.

3 Vyjádření možnosti/pravděpodobnosti Míru jistoty vyjadřuje následující přímka: 0% 100% won´tmight/could may will probably will

4 may / might / could I may (not) go to Spain on holiday next year. They might (not) be at home tonight. They could open a new shop tomorrow. Zápor může být vyjádřen jen u may/ might nikoli však u could. She could not be at home now.

5 may / might / could May (not), might (not), could používáme pro děje, které považujeme za možné, uskutečnitelné 1) v přítomnosti She might be at home now. They might be sleeping. It´s late. (právě odehrávající se děj) He could speak other languages.

6 may / might / could May (not), might (not), could používáme pro děje, které považujeme za možné, uskutečnitelné 2) v budoucnosti She might be at home tomorrow. They may arrive next week.

7 will / won´t Pro vyjádření pravděpodobnosti v budoucnosti používáme také will / won´t. He will probably pass the exam.

8 ?

9 must / can´t Pravděpodobnost může být také vyjádřená pomocí MUST (určitě ano), ve větě záporné pomocí CAN’T (určitě ne): - It must be here. – Musí to tady být. Jistě/určitě to tady je. - It can’t be here. - Nemůže to tady být. Určitě to tady není

10 must / can´t – právě probíhající děj Chceme-li vyjádřit, že podle našeho názoru nějaký děj právě probíhá nebo neprobíhá, užijeme po MUST a CAN’T průběhový infinitiv – be + -ingový tvar. - She must be playing the guitar. – Určitě hraje na kytaru. (Slyším to.) - She can’t be playing the piano. – Určitě nehraje na klavír.

11 ?

12 Fill in must/ can´t (be) 1. Jason have just eaten all cake. He....... be hungry ! 2. You have lived in Toronto for so many years. You...... know a lot of people ! 3. They have been on a trip. They....... be exhausted. 4. She always makes people repeat. She......... be a bit deaf. 5. I wonder who is talking behind the door. - It........be Doris, she.........working now. 6. She always care of other people. She....... help in that out-patient care center. 7. The people next door...... having a party. The music is so loud. 8. It has been raining for weeks. The tourists........ enjoying their time !

13 Solution: 1. Jason have just eaten all cake. He can´t be hungry ! 2. You have lived in Toronto for so many years. You must know a lot of people ! 3. They have been on a trip. They must be exhausted. 4. She always makes people repeat. She must be a bit deaf. 5. I wonder who is talking behind the door. - It can´t be Doris, she must be working now. 6. She always care of other people. She must help in that out-patient care center. 7. The people next door must be having a party. The music is so loud. 8. It has been raining for weeks. The tourists can´t be enjoying their time !


Stáhnout ppt "Vyjádření možnosti/pravděpodobnosti pomocí may, might, could, will Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Romana Petrová. Dostupné."

Podobné prezentace


Reklamy Google