Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kinematika 5. ROVNOMĚRNÝ POHYB I. Mgr. Jana Oslancová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kinematika 5. ROVNOMĚRNÝ POHYB I. Mgr. Jana Oslancová"— Transkript prezentace:

1 Kinematika 5. ROVNOMĚRNÝ POHYB I. Mgr. Jana Oslancová
VY_32_INOVACE_F1r0205

2 Druhy pohybů Velikosti okamžité rychlosti se většinou v průběhu pohybu mění → Okamžitá rychlost hmotného bodu (její velikost i směr) je závislá na čase, tzn. je funkcí času → v(t). Podle toho dělíme pohyby na dva druhy:

3 Druhy pohybu Druhy pohybu podle velikosti okamžité rychlosti
Rovnoměrný Nerovnoměrný Velikost rychlosti je konstantní (nemění se). Velikost rychlosti se v čase mění.

4 Rovnoměrný pohyb Úkol 1: Uveď příklady rovnoměrného pohybu z běžného života. Pás u pokladny Model vláčku na kolejích Tažní ptáci Světelný paprsek Automobil na dálnici v ideálním případě bez překážek Hodinové ručičky

5 Rovnoměrný pohyb A. Nejjednodušší případ rovnoměrného pohybu:
Úkol 2: Automobil jede po dálnici úsekem dlouhým 65km stálou rychlostí 130km/h. a) Jedná se o pohyb rovnoměrný nebo nerovnoměrný? b) Nakresli graf závislosti dráhy na čase. c) Nakresli graf závislosti rychlosti na čase. d) Lze předpovědět, kolik kilometrů urazí za 1 hodinu nebo 2 hodiny jízdy, pokud bude udržovat stále stejnou rychlost?

6 Rovnoměrný pohyb A. Nejjednodušší případ rovnoměrného pohybu: v
Pohyb sledujeme od počátečního času t0 = 0s a z počáteční dráhy s0 = 0m. (Čas i dráhu měříme od 0.) v Start: t0 = 0 t s0 = 0 s Dráha a rychlost hmotného bodu v čase t: 𝒔=𝒗𝒕 𝒗= 𝒔 𝒕

7 Rovnoměrný pohyb Graf rychlosti (v = konst.) v 0 t
Graf dráhy: polopřímka (dráha přímo úměrná času) s t

8 Rovnoměrný pohyb Úkol 3: Automobil jel 10 minut stálou rychlostí 90km/h. Jakou dráhu při tom urazil? Úkol 4: Za jak dlouho doletí světlo ze Slunce na a) poslední planetu sluneční soustavy Neptun, která je od něho vzdálena 30AU, b) první planetu sluneční soustavy Merkur, která je od něho vzdálena 0,4AU? (Rychlost světla je 300 tis.km/s, 1AU = 150mil.km).

9 Rovnoměrný pohyb Úkol 5: Tunelem o délce 700m projíždí vlak dlouhý 200m. Od vjezdu lokomotivy do výjezdu posledního vagonu z tunelu uplyne 1 minuta. Urči rychlost vlaku v km/h.

10 Rovnoměrný pohyb Řešení 5: Řeš: s = 900m, t = 60s v = 15m/s = 54km/h

11 Rovnoměrný pohyb Úkol 6: Z Anětic v vyjel Petr do Břízek na kolečkových bruslích. Eva mu vyjela z Břízek ve stejný čas naproti. Petr jel průměrnou rychlostí 14km/h a Eva průměrnou rychlostí 10km/h. V kolik hodin a jak daleko od Anětic se potkali? Vzdálenost Anětic a Břízek je 12km. Rada 1: Proveď náčrt situace Rada 2: Co víš o bodě setkání?

12 Rovnoměrný pohyb Řešení 6: 15.10 15.10 vA = 14km/h vB = 10km/h A B
vA = 14km/h vB = 10km/h A B 12 km Oba se pohybují stejně dlouho ... po dobu t. Dohromady urazí dráhu 12km sA + sB = 12 vAt + vBt = 12 t = 0,5h sA = vAt = 14 ∙ 0,5 = 7km Potkají se v ve vzdálenosti 7km od Anětic.

13 Rovnoměrný pohyb Řešení 6: graficky – využijeme přehlednějšího grafu polohy (kilometry počítáme od Anětic) s (km/h) 16 14 Břízky 12 10 8 6 4 2 Anětice 0 0, t (h) místo setkání

14 Rovnoměrný pohyb Úkol 7: Pavlovi ujel autobus, kterým měl jet na koncert do města vzdáleného 14 km. Rozhodni, zda existuje reálná šance, že koncert ještě stihne, když pojede na kole, pokud do začátku koncertu zbývá 40 minut.

15 Rovnoměrný pohyb Úkol 8: Traktor ujel první část cesty rychlostí 20km/h a druhou část rychlostí 7,8 km/h. Včetně desetiminutové přestávky trvala jízda hodiny 40 minut. Traktor ujel 33,4km. Vypočtěte délku první a druhé části cesty.

16 Rovnoměrný pohyb Úkol 9: Za jak dlouho se otevřou závory od najetí vlaku na izolovanou kolejnici o délce 25m, je-li délka vlaku měřená od první osy kol lokomotivy k poslední ose kol zadního vagonu 138m? Vlak jede rychlostí 80km/h a závory se automaticky otevřou, jakmile kola posledního vagonu opustí izolovanou kolejnici.

17 Rovnoměrný pohyb Úkol 10: Nakresli pro každý z následujících pohybů do jednoho obrázku grafy závislosti dráhy a rychlosti na čase. Ve všech bodech kresli graf pro prvních pět hodin popisovaného děje. a) Turista šel tři hodiny rovnoměrně rychlostí 5 km/h a pak se utábořil b) Turista hodinu čekal a pak šel rovnoměrně rychlostí 5 km/h. c) Turista pospíchal hodinu rychlostí 5 km/h na schůzku, která trvala hodinu, a pak se vracel rychlostí 3 km/h.

18 bonusový domácí úkol Příklad:
Výletní parník pluje z přístaviště na druhý konec přehrady s km rychlostí v km/h. Zpět se vrací proti proudu rychlostí o 4km/h menší. Jak dlouho trvá cesta z přístaviště a zpět? Jaká je jeho průměrná rychlost? Kolikrát potřebuje delší čas k cestě proti proudu než po proudu? Vyjádři závislosti v co nejjednodušším tvaru.


Stáhnout ppt "Kinematika 5. ROVNOMĚRNÝ POHYB I. Mgr. Jana Oslancová"

Podobné prezentace


Reklamy Google