Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2 MECHANIKA 2.1 Kinematika  popisuje pohyb. 4 Příklady o pohybu (řešené slovní úlohy)  Ve většině slovních úloh na téma pohyb se jedná o nejjednodušší.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2 MECHANIKA 2.1 Kinematika  popisuje pohyb. 4 Příklady o pohybu (řešené slovní úlohy)  Ve většině slovních úloh na téma pohyb se jedná o nejjednodušší."— Transkript prezentace:

1 2 MECHANIKA 2.1 Kinematika  popisuje pohyb

2 4 Příklady o pohybu (řešené slovní úlohy)  Ve většině slovních úloh na téma pohyb se jedná o nejjednodušší mechanický pohyb, tzv. rovnoměrný přímočarý pohyb.  Úspěchu docílíte, když se soustředíte na  orientaci pohybu těles,  vyjádření dráhy rovnoměrného přímočarého pohybu v závislosti na rychlosti a času pohybu,  jednotky dosazovaných veličin.

3 Dráha 1. tělesa je stejná jako dráha 2. tělesa a ta je stejná jako dráha celková. ORIENTACE POHYBU TĚLES STEJNÁOPAČNÁ 1. těleso 2. těleso s s 1 = s 2 AB Tělesa se nemusí setkat. 1. těleso2. těleso s s1s1s1s1 AB s2s2s2s2 místosetkání místosetkání 1. těleso2. těleso s s1s1s1s1 AB s2s2s2s2 ΔsΔsΔsΔs vzdálenost, která tělesa dělí Obě tělesa urazí dohromady dráhu celkovou.

4 DRÁHA (rovnoměrný přímočarý pohyb) s...délka dráhy v...velikost rychlosti t...velikost času Poznámka: Šikovnější z vás si nemusí tento vztah pamatovat a odvodí si jej na základě jednotek rychlosti, které nalezne v textu:

5 JEDNOTKY Rychlost (v) je uvedena v a) m/s, potom pro  dráhu (s) je používána jednotka metr [m],  čas (t) je používána jednotka sekunda [s], b) km/h, potom pro  dráhu (s) je používána jednotka kilometr [km],  čas (t) je používána jednotka hodina [h].

6 1) Z Bratislavy vyjel v 9 h motocyklista rychlostí 54 km/h. V 9 h 20 min vyjelo za ním auto rychlostí 66 km/h. Kdy dohoní auto motocykl a kolik kilometrů přitom ujede? Bratislava 9:00 M 9:20 A v M = 54 km/h v A = 66 km/h setkánís = ?,, t setkání = ? s M = s A = s, t M, t A Zajímá nás čas A, proto budeme eliminovat čas M. M vyjel o 20 min = 1/3 h dřív, proto byl o tento čas na dráze déle než A  čas M je čas A + 1/3 (přičítáme). = (t A + 1/3) h POZOR na jednotky! Musíte získat informace o rychlosti a čase každého tělesa, protože je potřebujete dosadit do rovnice, kterou sestavíte pro dráhu pohybu. Orientace pohybu těles - stejná  dráha 1. tělesa je stejná jako dráha 2. tělesa. 20 min = 1/3 h Na dráze byl déle  plus

7 Komu dělají problémy obrázky, zvolí variantu zápisu do tabulky. v [km/h] t [h] s [m] = v.t 9:00M 9:20A doba setkání = ? s A = ?5466 tMtMtMtM tAtAtAtA 54.(t A +1/3) 66.t A t M = t A +1/3 tAtAtAtA 20 min = 1/3 h orientace pohybu čas plus čas minus

8 k času auta přičteme dobu jeho startu   doba startu auta: 9 h 20 min   čas auta: 1 h 30 min   doba setkání: 9 h 20 min + 1 h 30 min =10 h 50 min Doba setkání: Délka dráhy auta: Odpověď: Auto dohoní motocykl v 10:50 a ujede přitom 99 km.

9 Orientace pohybu těles - opačná  tělesa urazí dohromady dráhu celkovou. Praha 8:45 N 8:00 O v N = 28 km/h v O = 52 km/h Turnovs = 89 km t setkání = ? s N + s O = s tN,tN,tN,tN,, t O 2) Vzdálenost mezi Prahou a Turnovem je 89 km. Z Turnova vyjelo v 8 h nákladní auto rychlostí 28 km/h a v 8 h 45 min vyjelo proti němu z Prahy osobní auto rychlostí 52 km/h. Kdy a v jaké vzdálenosti od Turnova se obě auta potkají? sOsOsOsO sNsN setkání s N = ? 45 min = 0,75 h = (t N – 0,75) h na dráze byl kratší dobu  minus

10 Komu dělají problémy obrázky, zvolí variantu zápisu do tabulky. doba setkání = ? s N = ?2852 tNtNtNtN tOtOtOtO 28.t N 52.(t N – 0,75) tNtNtNtN t O = t N – 0,75 45 min = 0,75 h s = 89 km Auta se potkají 44,8 km od Turnova v 9:36. čas minus v [km/h] t [h] s [m] 8:00N 8:45O čas plus orientace pohybu

11 3) Chodec jde rychlostí 2 m/s. Za 1 h 10 min vyjel za ním cyklista průměrnou rychlostí 24 km/h. Za kolik minut dojede cyklista chodce a kolik kilometrů přitom ujede? A 0:00 CH 1:10 C v CH = 2 m/s v C = 24 km/h setkánís = ? = ? s CH = s C = s, t CH, t C = (t C + 7/6) h POZOR na jednotky! Orientace pohybu těles - stejná 1 h 10 min = 7/6 h Na dráze byl déle  plus = 7,2 km/h

12 Komu dělají problémy obrázky, zvolí variantu zápisu do tabulky. v [km/h] t [h] s [m] = v.t 0:00CH 1:10C 7,224 t CH tCtCtCtC 7,2.(t C +7/6) 24.t C t CH = t C +7/6 tCtCtCtC orientace pohybu čas plus čas minus t C = ? s C = ? 2 m/s = 7,2 km/ h 1 h 10 min = 7/6 h Cyklista dohoní chodce za 30 minut a ujede přitom dráhu 12 km.

13 Praha 0:00 O 0:00 P vOvOvOvO vPvPvPvP Olomoucs = 257 km = ? s P + s O = s tPtPtPtP tOtOtOtO 4) Vzdálenost z Prahy do Olomouce je 257 kilometrů. Z obou měst vyjela současně proti sobě auta, auto z Prahy jelo o 800 m za hodinu pomaleji než auto z Olomouce. Vypočítejte jejich rychlost, jestliže se setkala za 150 minut. sPsPsPsP sOsO = ? 800 m/h = 0,8 km/h = 2,5 h = (v O – 0,8) km/h Obě auta jela stejně dlouho až do místa setkání: 150 min = 2,5 h. = 2,5 h setkání

14 Komu dělají problémy obrázky, zvolí variantu zápisu do tabulky. v P = ? v O = ?2,52,5 vPvPvPvP vOvOvOvO (v O – 0,8).2,5 v O.2,5 v P = v O – 0,8 vOvOvOvO 800 m/h = 0,8 km/h s = 257 km Z Prahy vyjíždí auto rychlostí 51 km/h. Proti němu jede z Olomouce auto rychlostí 51,8 km/h. v [km/h] t [h] s [m] 0:00P 0:00O orientace pohybu 150 min = 2,5 h

15 Praha 0:00 A 0:00 B vAvAvAvA vBvBvBvB MLs = ? s B + s A + Δs = s tBtBtBtB tAtAtAtA 5) Autobus z Prahy do Mariánských Lázní jede rychlostí 36 km/h. Současně s ním vyjelo z Mariánských Lázní směrem ku Praze auto rychlostí 52 km/h. Po cestě, která trvá 90 minut, jsou obě vozidla od sebe vzdálena ještě 30 km. Jaká je vzdálenost mezi oběma městy? sBsBsBsB sAsA = 1,5 h Obě auta jela stejně dlouho: 90 min = 1,5 h. = 1,5 h = 36 km/h = 52 km/h Auta se nesetkala, do místa setkání chybí 30km. Δs = 30 km

16 v [km/h] t [h] s [m] 0:00B 0:00A 36521,51,536.1,552.1,5 tělesa se nesetkají  s = 30 km s = ? 90 min = 1,5 h Komu dělají problémy obrázky, zvolí variantu zápisu do tabulky. orientace pohybu Mezi městy je vzdálenost 162 km.

17 PŘÍKLADY K PROCVIČENÍ PŘÍKLADY K PROCVIČENÍ

18 6)Za traktorem, který jede rychlostí 12 km/h, vyslali o 3,5 hodiny později osobní auto, které ho má dostihnout za 45 minut. Jakou rychlostí musí jet? 7)Autobus vyjede do místa vzdáleného 54 km průměrnou rychlostí 15 m/s. Za 15 minut po odjezdu autobusu vyjede za ním z téhož místa osobní automobil. Jakou průměrnou rychlostí musí jet osobní automobil, aby dosáhl cíle současně s autobusem? [68 km/h] [72 km/h]

19 8)Z místa A vyjel do místa B cyklista průměrnou rychlostí 20 km/h. Za 45 minut vyjel z A do B motocyklista průměrnou rychlostí 44 km/h. Do B dojeli současně. Určete vzdálenost míst A, B. 9)Jirka vyjel na chatu o 15 minut později než jeho otec. Jirka jede průměrnou rychlostí 56 km/h, jeho otec rychlostí 48 km/h. Jak je vzdálena chata, dojedou-li oba současně? [27,5 km] [84 km]

20 10)Otec vyjel na chatu autem ráno v 7 hodin. V 7:30 hodin za ním vyjel Jirka na motocyklu. Otec jel průměrnou rychlostí 48 km/h, Jirka jel rychlostí 60 km/h. V kolik hodin dostihne Jirka otce? 11)Nad letištěm proletělo letadlo rychlostí 600 km/h a za hodinu týmž směrem proudové letadlo rychlostí 1200 km/h. Za jakou dobu a v jaké vzdálenosti od letiště dohoní druhé letadlo první? Rychlosti obou letadel jsou konstantní. [9:30] [1 h; 1 200 km]

21 12)Vzdálenost míst A a B je 60 kilometrů. Z A vyšel chodec rychlostí 4 km/h a současně proti němu vyjelo z B nákladní auto. Jaká byla rychlost nákladního auta, jestliže se s ním chodec setkal za 1,5 hodiny? 13)Dva hmotné body se začnou pohybovat po téže přímce stejným směrem. Počáteční vzdálenost bodů je 10 m, první bod se pohybuje rychlostí 2 m/s, druhý bod rychlostí 4 m/s. Určete, za jakou dobu a v jaké vzdálenosti od počáteční polohy druhého bodu se oba body setkají. [36 km/h] [5 s; 20 m]


Stáhnout ppt "2 MECHANIKA 2.1 Kinematika  popisuje pohyb. 4 Příklady o pohybu (řešené slovní úlohy)  Ve většině slovních úloh na téma pohyb se jedná o nejjednodušší."

Podobné prezentace


Reklamy Google