Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA2_07

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA2_07"— Transkript prezentace:

1 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA2_07
Název materiálu: Modální slovesa Tematická oblast: Angličtina 2. ročník – strojírenské obory  Anotace: Modální slovesa patří mezi hojně používaná slovesa s některými specifickými vlastnostmi. Prezentace slouží k jejich výkladu. Cílem práce je vytvořit podpůrný materiál pro výuku studentů tříletých učebních oborů. Očekávaný výstup: Žák dovede používat modální slovesa, dovede vytvořit otázku a zápor. Klíčová slova: modální slovesa, otázka, zápor Metodika: Zpracovaný materiál slouží k výkladu modálních sloves. Prezentace může být rozeslána žákům elektronicky nebo ji lze prezentovat elektronicky ve výuce. Obor: tříleté učební obory Ročník: 2. Autor: Ing. Petr Kašpar Zpracováno dne: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla.

2 Modální slovesa

3 Modální slovesa I can – mohu, umím I must – musím I may - smím

4 Modální slovesa Zvláštnosti modálních (způsobových sloves)
- mají stejný tvar ve všech osobách - otázka se tvoří změnou slovosledu - nemají infinitiv - po modálním slovese následuje významové sloveso bez „to“ - zápor se tvoří pomocí „not“

5 Modální slovesa - časování
Příklady časování: you can – ty můžeš she can – ona může we can – my můžeme you must – ty musíš he must on musí they must – oni musí you may – ty smíš it may – to (ono) smí we may – my smíme

6 Modální slovesa - otázka
Otázka se tvoří přehozením podmětu se slovesem: Např.: Can you? – Můžeš? Can he? – Může on? Must she? – Musí ona? Must they? – Musí oni? May I? – Smím? May we? – Smíme?

7 Modální slovesa Po modálním slovese následuje významové sloveso bez „to“. Např.: We can go out. - My můžeme jít ven. She can watch TV. – Ona se může dívat na televizi. I must write homework. – Já musím psát domácí úkol. They must phone him. – Oni mu musí zavolat. You may go to the cinema. - Smíš jít do kina. He may vist his friends. – On smí navštívit své kamarády.

8 Modální slovesa - zápor
Zápor se tvoří přidáním „not“ Např.: We can not come tonight. – Dnes večer nemůžeme přijít. He can‘t sing. – On neumí zpívat. Pozor: Zápor slovesa must se tvoří pomocí need not (needn‘t). I need not go there. – Nemusím tam jít. They needn‘t work in the garden. – Oni nemusí pracovat na zahradě. Zápor slovesa may se tvoří pomocí must not (mustn‘t) He must not do it. – Nesmí to dělat. We mustn‘t forget it. - My to nesmíme zapomenout.

9 Modální slovesa - opisy
Protože modální slovesa nemají infinitiv musí se opisovat. can = to be able to must = have to may = to be allowed to Sloveso „be“ („have“) se časuje a za „to“ následuje významové sloveso. I am able to speak English. – Mohu (umím) mluvit anglicky. We have to go. – My musíme jít. She is allowed to buy a new dress. – Ona si smí koupit nové šaty.


Stáhnout ppt "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA2_07"

Podobné prezentace


Reklamy Google