Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní list VY_32_INOVACE_40_09

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní list VY_32_INOVACE_40_09"— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_40_09
Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávací oblast Odborné vzdělávání Vzdělávací obor Strojírenská technologie Tematický okruh Výroba nenormalizovaných polotovarů Téma Tematická oblast Název Svařování tavné Autor Ing. Renata Nesvadbová Vytvořeno, pro obor, roč. Září 2012, strojírenství 2. ročník Anotace Druhy a značení svarů, svařování plamenem, svařování elektrickým obloukem Přínos/cílové kompetence Názorné vysvětlení učiva o tavném svařování

2 SVAŘOVÁNÍ TAVNÉ Druhy a značení svarů Svařování plamenem
Svařování elektrickým obloukem Svařování obalenou elektrodou Svařování pod tavidlem Svařování v ochranné atmosféře

3 Jaké součásti je výhodné vyrábět svařováním?

4 svařování: Svařování patří do skupiny nerozebíratelných spojů s materiálovým stykem. Rozdělení svařování: Za působení tepla (tavné) Za působení tlaku Za působení tepla i tlaku

5 Druhy a značení svarů

6 Svařování za působení tepla
Při tomto způsobu svařování dochází ke spojení místním natavením svarových ploch bez tlaku nebo rázů. Přídavný materiál má podobné a nebo stejné složení jako svařovaný materiál. Druhy svařování za působení tepla: Svařování plamenem Svařování elektrickým obloukem

7 Svařování plamenem Zdrojem tepla je plamen, který vzniká spalováním hořlavého plynu (acetylén, vodík, propan) s kyslíkem. Svařovací souprava se skládá z lahví s plyny, redukčních ventilů, hadic, hořáků a příslušenství.

8 Svařování plamenem Druhy plamenů Druhy hořáků

9 ZPŮSOBY Svařování plamenem
Svařování vpřed Svařování vzad

10 Svařování elektrickým obloukem
Zdrojem tepla je elektrický oblouk, který vzniká mezi elektrodou a svařovaným materiálem. Ke svařování se používá stejnosměrný i střídavý proud o napětí 10 až 70 V a proudu 30 až 500 A.

11 Elektrody Druhy elektrod:
Netavné – wolframové, uhlíkové slouží jen k vytvoření oblouku, nedodávají základní materiál Tavné – teplem oblouku se odtavují a dodávají do svaru přídavný kov. Mají stejné nebo podobné složení jako základní materiál. Druhy tavných elektrod: Holé Obalené – kyselé, bazické, rutilové, vysokovýkonné Označování elektrod: E XX.XX ČSN XX XXXX min. pevnost v tahu v desítkách MPa druh obalu jakostní třída

12 Označování elektrod

13 Svařování obalenou elektrodou
Svařuje se nejčastěji ručně, stejnosměrným i střídavým proudem.

14 Svařování pod tavidlem
Svařuje se nejčastěji automaticky, stejnosměrným i střídavým proudem. Výhody: vysoký výkon, uzavřený oblouk, vysoká kvalita svaru.

15 Svařování v ochranné atmosféře
Ochranná atmosféra chrání svarový kov před účinky atmosféry. Způsoby svařování v ochranné atmosféře: Metoda WIG Metoda MAG Metoda MIG

16 Metoda WIG Elektrický oblouk hoří mezi wolframovou elektrodou a svařovaným materiálem v proudu netečného plynu argonu. Použití: lehké kovy a jejich slitiny, korozivzdorné a žárupevné oceli, titan

17 Metoda MAG, MIG MAG - elektrický oblouk hoří mezi kovovou elektrodou (holý drát) a svařovaným materiálem v ochranné atmosféře CO2. Výhody: velká produktivita, nízká cena MIG - elektrický oblouk hoří mezi kovovou elektrodou (holý drát) a svařovaným materiálem v ochranné atmosféře argonu s kyslíkem nebo CO2. Použití: pro svařování hliníku a jeho slitin

18 Tepelné zpracování svarových spojů
Před svařováním: normalizační žíhání zušlechťování žíhání na měkko Předehřívání Svařitelnost: zaručená podmíněná dobrá obtížná Po svařování: normalizační žíhání žíhání ke snížení vnitřních pnutí Popouštění

19 POUŽITÉ ZDROJE BOTMULTICHILLT. Soubor:US Navy N-0807W-425 Hull Technician Fireman Adrine M. Thomas assigned to the amphibious dock landing ship USS Harpers Ferry (LSD 49), uses a Shielded-Metal Arc Welding (SMAW).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: BOTMULTICHILLT. Soubor:US Navy N-2198V-002 Hull Technician Fireman Jaime Watkins tig-welds clamshell locks for doors aboard the Nimitz-class aircraft carrier USS Carl Vinson (CVN 70).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: BOTMULTICHILLT. Soubor:US Navy N-0902H-062 Hull Technician Fireman Derrick Young of San Rafael, Calif., practices welding techniques aboard the Nimitz class aircraft carrier USS Ronald Reagan (CVN 76).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: HLUCHÝ, Miroslav a Jan KOLOUCH. Strojírenská technologie 1. 3., přeprac. vyd. Praha: Scientia, 2002, 266 s. ISBN FISCHER, Ulrich. Základy strojnictví. 1. vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2004, 290 s. ISBN HLUCHÝ, Miroslav. Strojírenská technologie 2. Praha: SNTL, 1979, 404 s.


Stáhnout ppt "Pracovní list VY_32_INOVACE_40_09"

Podobné prezentace


Reklamy Google