Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spoje s materiálovým stykem Svarové spoje. -V současnosti nejpoužívanější způsob spojování. -Svařují se nejčastěji ocelové součásti, ale i plasty. -Vzniká.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spoje s materiálovým stykem Svarové spoje. -V současnosti nejpoužívanější způsob spojování. -Svařují se nejčastěji ocelové součásti, ale i plasty. -Vzniká."— Transkript prezentace:

1 Spoje s materiálovým stykem Svarové spoje

2 -V současnosti nejpoužívanější způsob spojování. -Svařují se nejčastěji ocelové součásti, ale i plasty. -Vzniká nerozebíratelný celek za působení tepla nebo tlaku, většinou s použitím přídavného materiálu podobných nebo stejných mechanických vlastností.

3 Svarové spoje Výhody: -Menší hmotnost svařovaných konstrukcí oproti nýtovaným -Svařování lze automatizovat – produktivita práce -Svařovat lze i mimo výrobní závod -V porovnání s nýtováním je svařování téměř bezhlučné -Svařovat lze oceli, některé oceli na odlitky, hliník a jeho slitiny a některé plasty -Svary lze kontrolovat na jakost provedení – okamžitá dodatečná oprava

4 Svarové spoje Nevýhody: - Oceli s vysokým obsahem uhlíku (C) nelze svařovat vůbec, nebo jen po předchozích úpravách - Před svařováním je nutná úprava spojovaných ploch - Svarový spoj je tuhý a nepoddajný - Vznik pnutí v materiálu vlivem nestejnoměrného zahřátí při svařování - Vyšší nároky na kvalifikaci dělníků, pravidelné přezkušování

5 Druhy styku spojovaných součástí Tupý Součásti leží v jedné rovině PřeplátovanýSoučásti leží konci přes sebe Přeplátovaný se styčnou deskou Součásti leží v jedné rovině a jsou přeplátovány další spojovací deskou KolmýJedna součást stojí kolmo na druhou

6 Druhy styku spojovaných součástí KřížovýDvě součásti stojí kolmo na třetí Rohový Dvě součásti se stýkají svými konci – libovolný úhel Vícenásobný Tři nebo více součástí se stýká svými konci

7 ZÁKLADNÍ ZNAČKY SVARŮ DLE ČSN EN 22553 Lemový svar I - svar V- svar ½ V - svar Y - svar U - svar ½ U - svar Koutový svar Děrový svar Bodový svar Švový svar V-svar se strmým úkosem ½ V-svar se strmým úkosem

8 ZÁKLADNÍ ZNAČKY SVARŮ DLE ČSN EN 22553 Čelní plochý svar Návary Přeplátovaný spoj Sdrápkový spoj Oblý svar ½ Oblý svar W -svar UV - svar Doplňující značky svaru Tvar povrchu a kořene svaru Plochý Převýšený Vydutý Opracované přechody Přivařená podložka Odnímatelná podložka Podložení svarem M MR

9 PA PB PC PE PD PF PG POLOHY SVAŘOVÁNÍ PODLE ČSN EN ISO 6947 SVISLÉ SVARY SKLONĚNÁ OSA H-L045 L=45° L=60° J-L060 ORIENTAČNÍ PŮLKRUH Vrchol svaru

10 Svařitelnost kovů - Vhodnost kovu na zhotovení svarku. - Pro nelegované, nízko legované a středně legované ocele je základní charakteristika vhodnosti na svařování vyjádřena uhlíkovým ekvivalentem C e : Za značky prvků se dosadí hmotnostní procenta obsahu prvku v oceli. Ocel vhodná ke svařování musí mít C e ≤ 0,45 Přehled ocelí vhodných pro svařování je uveden ve ST

11

12 Tavné svařování Svařování plamenem - zdroj tepla je plamen vzniklý spalováním směsi hořlavého plynu, většinou acetylénu s kyslíkem. Svařovací souprava se skládá z tlakových lahví, lahvových a redukčních ventilů, hadic, hořáků a příslušenství. Nehoří, hoření podporuje Nehoří Netečný

13 Tavné svařování Svařování elektrickým obloukem – zdrojem tepla je elektrický oblouk. -Svařování obalenou elektrodou -Svařování pod tavidlem -Svařování v ochranné atmosféře oxidu uhličitého CO 2 (MAG – Metal Aktiv Gas) -Svařování v argonu netavnou elektrodou WIG (Wolfram Inert Gas)

14 Další způsoby svařování Svařování elektrickým odporem -Svařování stykové -Svařování bodové -Svařování švové Svařování tlakem za studena

15 Svařování plastů Svařovat lze pouze termoplasty. - svařování horkým vzduchem -topným tělesem -třením -vysokofrekvenční -ultrazvukové

16 Výpočet svarového spoje ϭ Dsv = ϭ Dtl ( v tlaku) ϭ Dsv = 0,85 ϭ Dtah ( v tahu) Výpočtová délka svaru se určí ze vztahu l = l´ - 2s – počátek a konec svaru nemá plný průřez

17 Výpočet svarového spoje τ Dsv = 0,7 ϭ D

18 Výpočet svarového spoje τ DsvII = 0,65 ϭ D

19 Pájené spoje -nerozebíratelné spojení stejných nebo různých kovů v tuhém stavu roztaveným přídavným kovem nižších mechanických vlastností - pájkou. Spojované materiály se neroztavují, pájka má nižší tavící teplotu. Spojení nastává difúzí -prolínáním- pájky do spojovaného materiálu. Podle velikosti tavící teploty rozeznáváme pájky měkké (do 450 °C) a pájky tvrdé (nad 450 °C). Hlavní složky měkkých pájek – cín a olovo – použití zejména v elektrotechnice Hlavní složky tvrdých pájek jsou hliník, měď (mosaz) a stříbro – pro silové zatížení.

20 Pájené spoje Výhody pájení: -Možnost spojování různých materiálů – i nesvařitelných. -Nedochází k natavení spojovaných materiálů – vlastnosti se působením tepla nenaruší. Nevýhody: - Poměrně malá pevnost spojů. - Složité tvary spojů – pracnost.

21 Pájené spoje Spoj provedený plátováním plechů Spoj podložený styčnou deskou Spoj s přehybem

22 Pájené spoje Spoj trubek pomocí vnějšího kroužku Spoj s rozehnaným koncem jedné z trubek

23 Pájené spoje Spoje trubek nebo tyčí s plechem

24 Pájené spoje Pevnostní výpočty provádíme obdobně jako u svarů, nepočítáme však s pevností spojovaného materiálu, ale pájky! k – součinitel bezpečnosti spoje (k > 1) Pro cínové pájky je: Ϭ t = 30 až 80 MPa τ s = 20 až 40 MPa

25 Lepené spoje - nerozebíratelné spoje s materiálovým stykem. Adheze – přilnavost – lepidlo vniká do pórů a nerovností povrchu lepeného materiálu. Koheze – soudržnost – výslednice přitažlivých sil molekul lepidla. Podstata lepení:

26 Lepené spoje Výhody: -Lepený spoj nezeslabuje konstrukci děrami -V lepeném spoji nejsou podél švů koncentrace napětí -Struktura materiálu se nemění vysokými teplotami -Lze spojovat různé materiály – např. kov + sklo -Spoje jsou těsné vůči plynům i kapalinám -Spoj nezpůsobuje korozi

27 Lepené spoje Nevýhody: -Lepený spoj má nižší pevnost oproti svařování -Nehodí se pro vyšší provozní teploty -Nižší odolnost proti stárnutí (ultrafialové záření, kolísání teplot, vlhkost apod.)

28 Lepidla Na stykovou plochu se mohou nanášet za studena, nebo za tepla.

29 Lepidla Podle složení: -Jednosložková – osahují tvrdidla -Dvousložková – tvrdidlo se musí namíchat těsně před upotřebením Tvrdidlo – látka umožňující a urychlující vytvrzení lepidla ve spoji Vývoj lepidel přináší stále nové typy, nutno sledovat trh a určení lepidel. Základní složkou jsou zpravidla epoxidové pryskyřice.

30 Pevnostní výpočet lepených spojů Lepený spoj by měl být namáhán pouze na smyk. Pro lepení kovových součástí uvažujeme τ D = 25 až 55 MPa. Konkrétní hodnota je závislá na druhu použitého lepidla, čistotě spojovaných ploch, druhu lepeného materiálu apod. k = míra bezpečnosti k = 3 až 5

31 Příklad F = 54 950 N M k = F. r = 54 950. 0,035 = 1 923,25 Nm Litinová objímka s přilepeným ocelovým pastorkem. Lepidlo CHS-Epoxy 1200 má pevnost ve smyku τ D = 25 MPa. Míru bezpečnosti volíme k = 5. Jak velký kroutící moment spoj přenese?


Stáhnout ppt "Spoje s materiálovým stykem Svarové spoje. -V současnosti nejpoužívanější způsob spojování. -Svařují se nejčastěji ocelové součásti, ale i plasty. -Vzniká."

Podobné prezentace


Reklamy Google