Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jaroslav Rubáč Kryštof Dufek.  Organická sloučenina je chemicky čistá látka, tzn. látka složená z jednoho druhu molekul. Tyto molekuly obsahují vždy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jaroslav Rubáč Kryštof Dufek.  Organická sloučenina je chemicky čistá látka, tzn. látka složená z jednoho druhu molekul. Tyto molekuly obsahují vždy."— Transkript prezentace:

1 Jaroslav Rubáč Kryštof Dufek

2  Organická sloučenina je chemicky čistá látka, tzn. látka složená z jednoho druhu molekul. Tyto molekuly obsahují vždy jeden nebo více atomů uhlíku. Dále mohou obsahovat i atomy dalších prvků, především H2, O2, N2, S, P a jiných. Jejich výčet je pravidelně registrován v Beilsteinově databázi, která shromažďuje souhrnná data o všech známých organických sloučeninách.

3 suroviny fosilní recentní – dřevo, sacharóza, celulóza, škrob přírodní uhlovodíky (ropa, zemní plyn) uhlí  světová zásoba ropy vydrží asi 100 let  ropu a zemní plyn zpracovává petrochemie

4  tmavá olejovitá kapalina  složená z alkanů, cykloalkanů a arenů (bez alkenů)  obsahuje příměsi jiných organických látek  vznik–>rozklad rostlinných a živočišných zbytků pod  povrchem bez vzduchu a za velkého tlaku  Zpracování v rafineriích: 1. mechanické čištění 2. odstranění vodného roztoku NaCl 3. frakční destilace (rektifikace) 4. vakuová destilace 5. reformování (=zvyšování oktanového č.)

5  Ropa se zpracovává tzv. frakční destilací  Zahřeje se na 360 - 400 °C. Vlivem vysoké teploty se z ní stane kapalno - plynná směs. Tato směs potom přejde do padesátimetrové destilační věže. Postupným ochlazováním směsi při atmosférickém tlaku se oddělují jednotlivé frakce.

6  uhlovodíkové plyny (C1 – C4) nejvýznamnějšími jsou propan-butan  využití: topení, petrochemie

7  benzínová frakce (C6 – C15)  tv = 30 – 200°C  15 – 30 %  využití: palivo pro zážehové motory, rozpouštědlo nečistot, výroba barev a laků  reformování – úprava benzínu (přeměna nerozvětvených alkanů na rozvětvené)  Další zlepšení kvality přídavkem Pb(C2H5)4 - nebezpečný  jed, zamořuje okolí Pb  oktanové číslo – vyjadřuje odolnost paliva proti samozápalu  Heptan 0  Automobilový benzín 95–98  Letecký benzín cca 87–107  Závodní benzín cca 95–130  Benzín používaný ve Formuli 1 95–102 (stanoveno pravidly)  Izooktan100  LPGcca 110

8  III. petrolejová (C9 – C15)  tv = 160 – 260°C  10 – 15 %  užití: palivo proudových a tryskových letadel, rozpouštědlo  krakování - trhání dlouhých uhlovodíkových řetězců  vznik alkenů  probíhá za zvýšeného tlaku, bez O2  výroba benzínu (více než polovina)

9  IV. plynový olej (C13 – C20)  tv = 200 – 370°C  15 – 25 %  směs s petrolejem je motorová nafta  užití: palivo pro dieselové motory v traktorech a automobilech, mazací oleje  cetanové číslo – obdoba oktanového čísla pro naftu

10  V. mazut (C18 – C500)  tv = 300°C  40 – 45 %  zbytek po atmosferické destilaci  užití: topivo  dále se vakuově destiluje, vzniká lehký, střední, těžký olej a asfalt

11  směs plynů, hlavně methan CH4 (70 – 90 %)  dále alkany s menším počtem atomů uhlíku, CO2, N2, H2S a někdy He  doprava: plynovody  výroba methanolu, amoniaku, sazí (gumárenský průmysl), acetylenu, HCN, CS2  užití: palivo  výroba syntézního plynu  4 2 2 CH H O CO 3H

12  hořlavá hornina  vznik z prvohorních přesliček a plavuní  obsahuje látky s vysokou molekulovou hmotností, jejichž struktura není přesně známá  obsahuje C, H, O, N a minerální látky  druhy:  1. černé - 75 - 90% uhlíku použití: chemické zpracování  2. hnědé - 60 - 75% uhlíku použití: palivo

13


Stáhnout ppt "Jaroslav Rubáč Kryštof Dufek.  Organická sloučenina je chemicky čistá látka, tzn. látka složená z jednoho druhu molekul. Tyto molekuly obsahují vždy."

Podobné prezentace


Reklamy Google