Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FYZIOLOGIE POHYBOVÉ ZÁTĚŽE ČLOVĚKA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FYZIOLOGIE POHYBOVÉ ZÁTĚŽE ČLOVĚKA"— Transkript prezentace:

1 FYZIOLOGIE POHYBOVÉ ZÁTĚŽE ČLOVĚKA
Doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. Katedra fyziologie a biochemie UK FTVS Praha

2 Pohyb a člověk

3 Fyzická zdatnost Zdravotní stav zdráv akutní onemocnění
chronické onemocnění Morfologické předpoklady držení těla somatotyp antropometrický profil struktura svalů stav kloubů

4 Psychický stav temperament motivace odolnost proti únavě Nervosvalová koordinace obratnost stav analyzátorů Funkční stav svalů svalová síla a vytrvalost prokrvení svalů Způsob uvolňování energie s kyslíkem (aerobně) bez kyslíku (anaerobně)

5 Fyzická zdatnost = schopnost organismu optimálně reagovat na změny vnitřního prostředí Posuzuje se: Funkce srdečně-cévního a dýchacího systému Svalová síla Pružnost (flexibilita) Výkonnost = schopnost podávat výkony (v měřitelných parametrech)

6 Energetické zdroje v průběhu zátěže
ATP (adenosintrifosfát) a CP (kreatinfosfát) – sekundy cukr (glukóza) bez O2 – minuty cukry a tuky s O2 – až hodiny Obr. č.3

7 cukry, tuky a bílkoviny s O2
Intenzita zatížení maximální střední mírná Trvání sekundy minuty i hodiny Zdroje energie ATP, CP cukry bez O2 i s O2 cukry, tuky a bílkoviny s O2 % energie bez O2 100 – 95% 50 – 10% 10 – 0% % energie s O2 0 – 5% sval krev zásoby

8 Srdečně-cévní systém a pohybová aktivita
Závisí na: době trvání pohybového zatížení intenzitě zátěže aktuálním zdravotním stavu věku předchozí pohybové aktivitě

9 Bezprostřední reakce na zátěž Změny srdeční frekvence
Obr. č.5

10 Změny systolického srdečního výdeje
v klidu vypudí srdce jedním stahem asi 70 ml krve při zátěži až 150 ml krve Změny v prokrvení tkání prvotně jsou krví zásobovány svaly, srdce a mozek krev je naopak odváděna z kůže a některých vnitřních orgánů (zažívací trakt) do pracujících svalů pokud se začne tvořit příliš mnoho tepla – ochlazuje se = rozšíření podkožních cév

11 Změny krevního tlaku při dynamické zátěži (chůze, plavání, běh) stoupá systolický tlak a diastolický tlak spíše klesá (např. TK = 150/50 torrů) při statické práci (vzpírání) se zvyšují oba tlaky – může vzniknout hypertenze = vysoký krevní tlak

12 Adaptace na zátěž - vzniká po mnohaletém tréninku
Projevuje se: zvětšením srdce zpomalením srdeční frekvence nižším krevním tlakem ateroskleróza = zužování cév

13 Dýchací systém a pohybová aktivita
důležitý je vztah mezi dechovým objemem (0,5 litru) a dechovou frekvencí (16 dechů za minutu) Pro zátěž: vyšší dechový objem (3 litry) vyšší dechová frekvence (do 40 dechů za minutu)

14 změny dechové frekvence
Průběh změn dechové frekvence a hloubky dechu při zátěži. změny dechové frekvence změny hloubky dechu

15 Kyslíkový deficit – kyslíkový dluh
spotřeba kyslíku začátek práce konec práce

16 Dušnost = pocit nedostatku vzduchu i výdech se stává aktivním = je zvýšená spotřeba energie pro výdechové svaly únava dýchacích svalů zrychluje se dýchání = nestačí se pořádně nadechnout („dýchání honícího psa“)

17 Zadržení dechu (neúmyslné, úmyslné)
„bod zlomu“ = nelze vůlí zabránit nádechu Vyražený dech (po otřesu, pádu, úderu na hrudník nebo záda) jde o reflexní zástavu dechu (někdy i srdce) vzniká obvykle při výdechu nebývá porušené vědomí Zásah: cirkulační masáž v oblasti žaludku v poloze na zádech někdy stačí setrvat v klidu v pokleku, podřepu nebo dřepu

18 Píchání v boku Příčiny: překrvení jater, stažení sleziny plynatost a stahy střeva tah za vazy (např. žaludku) nedokrevnost bránice (povrchní mělké dýchání) Prevence: - nejíst event. i nepít například 3 hodiny před pohybovou aktivitou

19 Svaly a pohybová aktivita
sval se šlachou klid svalové vlákno myofibrila stah sarkomera

20 krví glukóza a O2 svalový glykogen sval v klidu glukóza s O2 bez O2
Energetické krytí svalové práce krví glukóza a O2 svalový glykogen sval v klidu glukóza s O2 bez O2 laktát ATP ATP H2O CO2 C+P svalová kontrakce kreatinfosfát ADP+P

21 Charakteristika jednotlivých typů svalových vláken kosterních svalů
Pomalá: Rychlá: červená světlá pomalu unavitelná rychle unavitelná vytrvalostní rychlostní, silová

22 Řízení pohybu Motorická dráha – odstředivá řízení motoriky motorická část mozkové kůry citlivost pyramidová dráha střední mozek Varolův most prodloužená mícha překřížení drah míšní segmenty sval

23 Mozková kůra – řízení pohybu a citlivosti
vnímání citlivosti

24 Žlázy s vnitřní sekrecí a pohybová aktivita
= hormony reagují na zátěž jako na stres stres sympatický nervový systém mozek glukokortikoidy, mineralokortikoidy adrenalin, noradrenalin nadledvinka

25 Před zátěží a v první fázi zátěže
zvýšení krevního tlaku a srdeční frekvence v krvi se zvyšují cukr a mastné kyseliny (využití pro práci) stoupá tělesná teplota V další fázi zátěže při pocení – více se zadržuje voda v ledvinách = snížení množství moče zvýšení energie ve svalech (ta se „tvoří“ z tuků) Při zotavení novotvorba zásobních látek v orgánech

26 Únava a zotavení Únava = snížená odpověď na podněty stejné či jiné intenzity Rychle vznikající únava : při vysoké intenzitě práce zakyselení organismu metabolity Pomalu vznikající únava: při dlouhodobé zátěži spíše střední intenzity pokles energetických rezerv organismu

27 fyzická psychická únava fyziologická patologická místní celková místní celková bez O2 s O2 akutní chronická lehký stupeň těžký stupeň

28 Zotavení = regenerace = proces obnovy přechodného poklesu funkčních schopností organismu Formy zotavení: spánek koupele masáže pasivní odpočinek saunování slunění působení tepla a dalších fyzikálních prostředků pohybová aktivita – aktivní odpočinek

29 Učení = vstup do paměti Podmíněné reflexy (vazba na nepodmíněného – vrozeného reflexního děje na nový podnět) Napodobování (osvojování si sociálních vztahů) Hra (vytváření vzorců chování) Vtištění (vyvolává se jen v krátkém období života – např. u ptáků vzor rodičů pro výběr sexuálního partnera)

30 Paměť = ukládání, uchovávání a vybavování informací Typy pamětí:
Krátkodobá paměť (trvá sekundy až minuty) je to zásobník paměti vytlačuje staré vjemy Střednědobá paměť (minuty až hodiny) uchovává pojmy, obrazy, zvuky, vůně, chutě látek Dlouhodobá paměť (dny až roky) event. uchovává trvale informace

31 Paměť a chování Chování vrozené prvky (nepodmíněné reflexy,
motivace, emoce, instinkty) prvky vytvořené v průběhu života (učení, paměť) Nepodmíněné reflexy – jsou na podkladě vrozených spojů nervového systému

32 Motivace – ovlivnění chování informacemi z vnitřního prostředí organismu (např. vyhledávání potravy při hladu) řadí se sem: pohnutka, úsilí, zvědavost Emoce – citové zabarvení činnosti (libé = radost, nelibé = strach, bolest) Instinkty – umožňují jednat i bez využití individuálních zkušeností, zvláště v situacích, které jsou kritické pro zachování jedince nebo rodu (např. péče o potomstvo, obrana proti nepřátelům, získávání potravy)

33 Seznam publikací, ze kterých byly použity obrázky
Obr. č.1 - Mader S.S.: Human Biology. The McGraw-Hill ISBN Obr. č.2 - Mader S.S.: Human Biology. The McGraw-Hill ISBN Obr. č.3 - Havlíčková L. et al.: Fyziologie tělesné zátěže I. Obecná část. Karolinum Praha ISBN Obr. č.4 - Van de Graaff, Kent M.: Human Anatomy. The McGraw-Hill ISBN Obr. č.5 - Havlíčková L. et al.: Fyziologie tělesné zátěže I. Obecná část. Karolinum Praha ISBN Obr. č.6 - Mader S.S.: Human Biology. The McGraw-Hill ISBN Obr. č.7 - Mader S.S.: Human Biology. The McGraw-Hill ISBN Obr. č.8 - Mader S.S.: Human Biology. The McGraw-Hill ISBN Obr. č.9 - Havlíčková L. et al.: Fyziologie tělesné zátěže I. Obecná část. Karolinum Praha ISBN Obr. č Havlíčková L. et al.: Fyziologie tělesné zátěže I. Obecná část. Karolinum Praha ISBN Obr. č.11 - Mader S.S.: Human Biology. The McGraw-Hill ISBN Obr. č.12 - Mader S.S.: Human Biology. The McGraw-Hill ISBN

34 Obr. č. 13 - Mader S. S. : Human Biology. The McGraw-Hill. 2000
Obr. č.13 - Mader S.S.: Human Biology. The McGraw-Hill ISBN Obr. č.14 - Mader S.S.: Human Biology. The McGraw-Hill ISBN Obr. č.15 - Van de Graaff, Kent M.: Human Anatomy. The McGraw-Hill ISBN Obr. č.16 - Mader S.S.: Human Biology. The McGraw-Hill ISBN Obr. č.17 - Van de Graaff, Kent M.: Human Anatomy. The McGraw-Hill ISBN Obr. č.18 - Carola R., Harley J.P., Noback Ch.R.: Human Anatomy. The Mc. Graw-Hill ISBN Obr. č.19 - Mader S.S.: Human Biology. The McGraw-Hill ISBN


Stáhnout ppt "FYZIOLOGIE POHYBOVÉ ZÁTĚŽE ČLOVĚKA"

Podobné prezentace


Reklamy Google