Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FYZIOLOGIE POHYBOVÉ ZÁTĚŽE ČLOVĚKA Doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. Katedra fyziologie a biochemie UK FTVS Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FYZIOLOGIE POHYBOVÉ ZÁTĚŽE ČLOVĚKA Doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. Katedra fyziologie a biochemie UK FTVS Praha."— Transkript prezentace:

1 FYZIOLOGIE POHYBOVÉ ZÁTĚŽE ČLOVĚKA Doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. Katedra fyziologie a biochemie UK FTVS Praha

2 Pohyb a člověk

3 Fyzická zdatnost 1.Zdravotní stav -zdráv -akutní onemocnění -chronické onemocnění 2.Morfologické předpoklady -držení těla -somatotyp -antropometrický profil -struktura svalů -stav kloubů

4 3.Psychický stav -temperament -motivace -odolnost proti únavě 4.Nervosvalová koordinace -obratnost -stav analyzátorů 5.Funkční stav svalů -svalová síla a vytrvalost -prokrvení svalů 6.Způsob uvolňování energie -s kyslíkem (aerobně) -bez kyslíku (anaerobně)

5 Fyzická zdatnost = schopnost organismu optimálně reagovat na změny vnitřního prostředí Posuzuje se: Funkce srdečně-cévního a dýchacího systému Svalová síla Pružnost (flexibilita) Výkonnost = schopnost podávat výkony (v měřitelných parametrech)

6 Energetické zdroje v průběhu zátěže -ATP (adenosintrifosfát) a CP (kreatinfosfát) – sekundy -cukr (glukóza) bez O 2 – minuty -cukry a tuky s O 2 – až hodiny Obr. č.3

7 Intenzita zatížení maximálnístřednímírná Trvánísekundyminutyi hodiny Zdroje energieATP, CPcukry bez O 2 i s O 2 cukry, tuky a bílkoviny s O 2 % energie bez O 2 100 – 95%50 – 10%10 – 0% % energie s O 2 0 – 5%50 – 10%100 – 95% Zdroje energiesvalkrevzásoby

8 Srdečně-cévní systém a pohybová aktivita Závisí na: -době trvání pohybového zatížení -intenzitě zátěže -aktuálním zdravotním stavu -věku -předchozí pohybové aktivitě

9 A.Bezprostřední reakce na zátěž 1.Změny srdeční frekvence Obr. č.5

10 2.Změny systolického srdečního výdeje -v klidu vypudí srdce jedním stahem asi 70 ml krve -při zátěži až 150 ml krve 3.Změny v prokrvení tkání -prvotně jsou krví zásobovány svaly, srdce a mozek -krev je naopak odváděna z kůže a některých vnitřních orgánů (zažívací trakt) do pracujících svalů -pokud se začne tvořit příliš mnoho tepla – ochlazuje se = rozšíření podkožních cév

11 4.Změny krevního tlaku -při dynamické zátěži (chůze, plavání, běh) stoupá systolický tlak a diastolický tlak spíše klesá (např. TK = 150/50 torrů) -při statické práci (vzpírání) se zvyšují oba tlaky – může vzniknout hypertenze = vysoký krevní tlak

12 B.Adaptace na zátěž - vzniká po mnohaletém tréninku Projevuje se: -zvětšením srdce -zpomalením srdeční frekvence -nižším krevním tlakem ateroskleróza = zužování cév

13 Dýchací systém a pohybová aktivita -důležitý je vztah mezi dechovým objemem (0,5 litru) a dechovou frekvencí (16 dechů za minutu) -Pro zátěž:  vyšší dechový objem (3 litry)  vyšší dechová frekvence (do 40 dechů za minutu)

14 Průběh změn dechové frekvence a hloubky dechu při zátěži. změny hloubky dechu změny dechové frekvence

15 Kyslíkový deficit – kyslíkový dluh začátek prácekonec práce spotřeba kyslíku

16 Dušnost = pocit nedostatku vzduchu -i výdech se stává aktivním = je zvýšená spotřeba energie pro výdechové svaly únava dýchacích svalů -zrychluje se dýchání = nestačí se pořádně nadechnout („dýchání honícího psa“)

17 Zadržení dechu (neúmyslné, úmyslné) -„bod zlomu“ = nelze vůlí zabránit nádechu Vyražený dech (po otřesu, pádu, úderu na hrudník nebo záda) -jde o reflexní zástavu dechu (někdy i srdce) -vzniká obvykle při výdechu -nebývá porušené vědomí Zásah:  cirkulační masáž v oblasti žaludku v poloze na zádech  někdy stačí setrvat v klidu v pokleku, podřepu nebo dřepu

18 Píchání v boku Příčiny: -překrvení jater, stažení sleziny -plynatost a stahy střeva -tah za vazy (např. žaludku) -nedokrevnost bránice (povrchní mělké dýchání) Prevence: - nejíst event. i nepít například 3 hodiny před pohybovou aktivitou

19 Svaly a pohybová aktivita sval se šlachou svalové vlákno myofibrila sarkomera klid stah

20 Energetické krytí svalové práce krví glukóza a O 2 svalový glykogen glukóza s O 2 bez O 2 H2OH2O CO 2 laktát svalová kontrakce sval v klidu ADP+P C+P kreatinfosfát ATP

21 Charakteristika jednotlivých typů svalových vláken kosterních svalů Pomalá: Rychlá: červená světlá pomalu unavitelná rychle unavitelná vytrvalostní rychlostní, silová

22 Řízení pohybu Motorická dráha – odstředivá motorická část mozkové kůry střední mozek Varolův most prodloužená mícha míšní segmenty překřížení drah pyramidová dráha sval řízení motoriky citlivost

23 Mozková kůra – řízení pohybu a citlivosti řízení pohybuvnímání citlivosti

24 Žlázy s vnitřní sekrecí a pohybová aktivita = hormony reagují na zátěž jako na stres stres sympatický nervový systém nadledvinka adrenalin, noradrenalin mozek glukokortikoidy, mineralokortikoidy

25 1.Před zátěží a v první fázi zátěže zvýšení krevního tlaku a srdeční frekvence v krvi se zvyšují cukr a mastné kyseliny (využití pro práci) stoupá tělesná teplota 2.V další fázi zátěže při pocení – více se zadržuje voda v ledvinách = snížení množství moče zvýšení energie ve svalech (ta se „tvoří“ z tuků) 3.Při zotavení novotvorba zásobních látek v orgánech

26 Únava a zotavení 1.Únava = snížená odpověď na podněty stejné či jiné intenzity  Rychle vznikající únava : -při vysoké intenzitě práce -zakyselení organismu metabolity  Pomalu vznikající únava: -při dlouhodobé zátěži spíše střední intenzity -pokles energetických rezerv organismu

27 fyzická psychická únava fyziologická patologická místní celková místní celková bez O 2 s O 2 akutní chronická lehký stupeň těžký stupeň

28 2.Zotavení = regenerace = proces obnovy přechodného poklesu funkčních schopností organismu Formy zotavení: -spánek -koupele -masáže pasivní odpočinek -saunování -slunění -působení tepla a dalších fyzikálních prostředků -pohybová aktivita – aktivní odpočinek

29 Učení = vstup do paměti 1.Podmíněné reflexy (vazba na nepodmíněného – vrozeného reflexního děje na nový podnět) 2.Napodobování (osvojování si sociálních vztahů) 3.Hra (vytváření vzorců chování) 4.Vtištění (vyvolává se jen v krátkém období života – např. u ptáků vzor rodičů pro výběr sexuálního partnera)

30 Paměť = ukládání, uchovávání a vybavování informací Typy pamětí: a.Krátkodobá paměť (trvá sekundy až minuty) -je to zásobník paměti -vytlačuje staré vjemy b.Střednědobá paměť (minuty až hodiny) -uchovává pojmy, obrazy, zvuky, vůně, chutě látek c.Dlouhodobá paměť (dny až roky) -event. uchovává trvale informace

31 Paměť a chování Chování vrozené prvky (nepodmíněné reflexy, motivace, emoce, instinkty) prvky vytvořené v průběhu života (učení, paměť) Nepodmíněné reflexy – jsou na podkladě vrozených spojů nervového systému

32 Motivace – ovlivnění chování informacemi z vnitřního prostředí organismu (např. vyhledávání potravy při hladu) řadí se sem: pohnutka, úsilí, zvědavost Emoce – citové zabarvení činnosti (libé = radost, nelibé = strach, bolest) Instinkty – umožňují jednat i bez využití individuálních zkušeností, zvláště v situacích, které jsou kritické pro zachování jedince nebo rodu (např. péče o potomstvo, obrana proti nepřátelům, získávání potravy)

33 Seznam publikací, ze kterých byly použity obrázky Obr. č.1 - Mader S.S.: Human Biology. The McGraw-Hill. 2000. ISBN 0-07-290584-0 Obr. č.2 - Mader S.S.: Human Biology. The McGraw-Hill. 2000. ISBN 0-07-290584-0 Obr. č.3 - Havlíčková L. et al.: Fyziologie tělesné zátěže I. Obecná část. Karolinum Praha. 2003. ISBN 80-7184-875-1 Obr. č.4 - Van de Graaff, Kent M.: Human Anatomy. The McGraw-Hill.2005. ISBN 0-07- 232667-0 Obr. č.5 - Havlíčková L. et al.: Fyziologie tělesné zátěže I. Obecná část. Karolinum Praha. 2003. ISBN 80-7184-875-1 Obr. č.6 - Mader S.S.: Human Biology. The McGraw-Hill. 2000. ISBN 0-07-290584-0 Obr. č.7 - Mader S.S.: Human Biology. The McGraw-Hill. 2000. ISBN 0-07-290584-0 Obr. č.8 - Mader S.S.: Human Biology. The McGraw-Hill. 2000. ISBN 0-07-290584-0 Obr. č.9 - Havlíčková L. et al.: Fyziologie tělesné zátěže I. Obecná část. Karolinum Praha. 2003. ISBN 80-7184-875-1 Obr. č.10 - Havlíčková L. et al.: Fyziologie tělesné zátěže I. Obecná část. Karolinum Praha. 2003. ISBN 80-7184-875-1 Obr. č.11 - Mader S.S.: Human Biology. The McGraw-Hill. 2000. ISBN 0-07-290584-0 Obr. č.12 - Mader S.S.: Human Biology. The McGraw-Hill. 2000. ISBN 0-07-290584-0

34 Obr. č.13 - Mader S.S.: Human Biology. The McGraw-Hill. 2000. ISBN 0-07-290584-0 Obr. č.14 - Mader S.S.: Human Biology. The McGraw-Hill. 2000. ISBN 0-07-290584-0 Obr. č.15 - Van de Graaff, Kent M.: Human Anatomy. The McGraw-Hill.2005. ISBN 0-07- 232667-0 Obr. č.16 - Mader S.S.: Human Biology. The McGraw-Hill. 2000. ISBN 0-07-290584-0 Obr. č.17 - Van de Graaff, Kent M.: Human Anatomy. The McGraw-Hill.2005. ISBN 0-07- 232667-0 Obr. č.18 - Carola R., Harley J.P., Noback Ch.R.: Human Anatomy. The Mc. Graw-Hill. 1992. ISBN 0-07-010527-8 Obr. č.19 - Mader S.S.: Human Biology. The McGraw-Hill. 2000. ISBN 0-07-290584-0


Stáhnout ppt "FYZIOLOGIE POHYBOVÉ ZÁTĚŽE ČLOVĚKA Doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. Katedra fyziologie a biochemie UK FTVS Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google