Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BENÁTKY NAD JIZEROU, PRAŽSKÁ 135 projekt v rámci operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Šablona číslo: III/2 Název: Inovace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ ŠKOLA BENÁTKY NAD JIZEROU, PRAŽSKÁ 135 projekt v rámci operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Šablona číslo: III/2 Název: Inovace."— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BENÁTKY NAD JIZEROU, PRAŽSKÁ 135 projekt v rámci operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Šablona číslo: III/2 Název: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: IX. Téma: Patologické jevy Autor: Mgr. Magdalena Tesařová VY_32_INOVACE_11_TS

2 Anotace: prezentace v programu PowerPoint – prevence drogové závislosti – prevence drogové závislosti Klíčová slova: primární, sekundární a terciální prevence primární, sekundární a terciální prevence

3 Patologické jevy Prevence drogové závislosti

4 prevence primárnísekundárníterciální

5 Primární prevence  směřuje k předcházení vzniku užívání návykových látek návykových látek  je zaměřena na potenciálního a případně i rekreačního uživatele, může být zaměřena rekreačního uživatele, může být zaměřena na celou populaci na celou populaci  cílem je nezapočít, oddálit kontakt s drogou nebo ukončit konzumaci drog ukončit konzumaci drog

6  Programy usilují o to, aby cílová skupina získala znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl  příkladem mohou být různé volnoaktivity pořádané školou, Klubem dětí a mládeže, skautingem nebo na některých ZŠ jsou realizovány „peer-programy“  Primární prevence v podobě pouhého informování o drogách se jeví jako neúčinná, musí být založena na více faktorech, např. propojení s prevencí před ostatními rizikovými návyky a chováním, posilování sociálních, komunikačních dovedností a aktivit zaměřené na sebepoznání, vybudování důvěry a vztahu s dětmi, na které je primární prevence především cílena.

7 Sekundární prevence  je považována samotná léčba závislosti  úspěšnost takové léčby je značně problematická  vyžaduje značné množství času  léčebné programy - ambulantní léčba (klient dochází po dohodě s lékařem zpravidla 2x či 3x týdně na pohovor, součástí je také rodinná nebo partnerská terapie) - pobytová léčba (krátkodobá - 2 měsíce, střednědobá - 2-6 měsíců,dlouhodobá – ½ -1 rok,výjimečně až 2 roky)  dlouhodobé léčby probíhají v terapeutických komunitách

8 Terciální prevence  postupy směřující ke snížení rizik spojených s konzumací drog  řada uživatelů drog není zatím motivována k sekundární prevenci  musí se minimalizovat rizika užívání drog, aby se tak chránil zbytek společnosti  příkladem terciálně preventivní činnosti jsou programy směřující k výměně injekčních stříkaček, k odhalování infekčních onemocnění u uživatelů či podávání substitučních drog

9 Zdroje:  Presl, J. Drogová závislost. Může být ohroženo i Vaše dítě? Praha: Maxdorf, 1994.  Presl, J.:Drogová závislost. ISBN 80-85800-18-7.  Nešpor, K., Csémy, L.:Alkohol, drogy a vaše děti. Sportpropag, a. s. a MŠMT ČR, Praha 1995  Brožury vydané Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR Drogy – Poznej svého nepřítele. Drogy – Jak vlastně vypadají? My, drogy a Evropa Kouření a alkohol Řekni drogám NE! Vyber si zdraví Likvidační životní styl Řekni drogám ne! Desatero protidrogové prevence


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ ŠKOLA BENÁTKY NAD JIZEROU, PRAŽSKÁ 135 projekt v rámci operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Šablona číslo: III/2 Název: Inovace."

Podobné prezentace


Reklamy Google