Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název materiálu:VY_32_INOVACE_CJ2r0113 Název sady:Morfologie pro 2. ročník Vzdělávací oblast:Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:Český jazyk a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název materiálu:VY_32_INOVACE_CJ2r0113 Název sady:Morfologie pro 2. ročník Vzdělávací oblast:Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:Český jazyk a."— Transkript prezentace:

1 Název materiálu:VY_32_INOVACE_CJ2r0113 Název sady:Morfologie pro 2. ročník Vzdělávací oblast:Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:Český jazyk a literatura Téma:Slovesný způsob Jméno autora:Kateřina Halaštová Vytvořeno dne:9.5. 2013 Metodický popis – anotace:Opakuje znalosti o slovesném způsobu, prezentace obsahuje i cvičení kontrolující rozumění učivu. SLOVESNÝ ZPŮSOB

2 U sloves rozeznáváme: 1)Způsob oznamovací = indikativ 2)Způsob rozkazovací = imperativ 3)Způsob podmiňovací = kondicionál SLOVESNÝ ZPŮSOB

3 Jedná se o základní neutrální prostředek, kterým se vyjadřuje děj jako reálný, skutečný (př. psal jsem, píšeš, budeme psát…) INDIKATIV

4 Vyjadřuje se jím rozkaz, zákaz, prosba, pokyn Způsobu rozkazovacího se užívá jen ve 2. osobě jednotného a množného čísla a v 1. osobě čísla množného (př. Piš! Pišme! Pište!) V jiných osobách lze přání nebo rozkaz vyjádřit jinak - např.: a)……………………………………………(Podal bys mi tu knihu?) b)……………………………………………(Zastavit!) c)……………………………………………(Mlčíš už!) d)……………………………………………(Ať se nestydí!) IMPERATIV

5 Vyjadřuje podmínku: kondicionál přítomný – vyjadřuje děj, který je možný v přítomnosti či budoucnosti, tzn. děj je splnitelný přišel bychpřišli bychom přišel byspřišli byste přišel bypřišli by kondicionál minulý – vyjadřuje děj, který byl v minulosti možný, ale neuskutečněný či neuskutečnitelný byl bych (býval) přišelbyli bychom (bývali) přišli byl bys (býval) přišelbyli byste (bývali) přišli byl by (býval) přišelbyli by (bývali) přišli KONDICIONÁL

6 Tvary bych, bys, by, bychom, byste, by se ve větách pojí se spojkou aby, kdyby v jediný výraz. Př. Kdybys přišel včas, neujel by nám vlak. Přál mi, abych vyhrál. Pokud se tvoří kondicionál od zvratných sloves, pak se ve 2. osobě jednotného čísla nevyužívá tvaru bys (koupal bys se), ale –s se připojuje ke zvratnému zájmenu (koupal by ses). POZOR!

7 Určit slovesný způsob u sloves: Rozhodni se prosím už dnes. Nechci, abys teď odjel domů. Faust se ocitne v antickém Řecku, kde si vyprosí návrat krásné Heleny. Zde nekouřit! Vraťme se touto cestou. Mohli byste odnést ty tašky? Ať se s ním domluví sám. Nečekejte na nás. Býval bych ti snesl modré z nebe. Kdyby měl vlak zpoždění, vezmi si taxi! CVIČENÍ 1:

8 Utvořit tvary podmiňovacího způsobu: Číst (1. os., č. j., kondicionál přítomný) Prosit (2. os. č. j., kondicionál přítomný) Vidět (3. os. č. j., kondicionál přítomný) Nést (1. os., č. mn., kondicionál přítomný) Dělat (2. os. č. mn., kondicionál přítomný) Rozčilit se (3. os. č. mn., kondicionál přítomný) Plánovat (1. os., č. mn., kondicionál minulý) Mýt se (2. os., č. j., kondicionál minulý) Doplavat (3. os. č. mn., kondicionál minulý) CVIČENÍ 2:

9 Rozhodnout, který kondicionál je napsán bezchybně: Kdy by ses snažil, mohl jsi dostat lepší známku. Kdyby jste chtěli na dnešní představení, musíte si jít rychle koupit lístky. Kdyby jsme ti mohli pomoci! Býval bych se unudil k smrti. Odemkl bys mi ty dveře? Přál si, aby jste přijeli všichni. CVIČENÍ 3:

10 Vytvořit imperativní tvary sloves: Odejít Otevřít Vědět Hrát si Pomáhat Jíst Smát se Sníst Uvědomit si Vidět Nebát se Nenakazit CVIČENÍ 4:

11  MARTINEC, Ivo; TUŠKOVÁ, Jana Marie; ZIMOVÁ, Ludmila. Mluvnice – učebnice českého jazyka pro střední školy. Plzeň: Fraus, 2009.  KOSTEČKA, Jiří. Český jazyk pro 2. ročník gymnázií. Praha: SPN, 2002.  BEZPALOVÁ, Vladimíra; MÁLKOVÁ, Jitka; MARTINEC, Ivo; JEŽKOVÁ, Jaroslava; PAŠKOVÁ, Martina; VAŇKOVÁ, Jana; ZIMOVÁ, Ludmila: Mluvnice, komunikace a sloh – cvičebnice českého jazyka pro střední školy. Plzeň: Fraus, 2011.  HAVRÁNEK, Bohuslav; JEDLIČKA, Alois. Stručná mluvnice česká. Praha: Fortuna, 1996. POUŽITÁ LITERATURA


Stáhnout ppt "Název materiálu:VY_32_INOVACE_CJ2r0113 Název sady:Morfologie pro 2. ročník Vzdělávací oblast:Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:Český jazyk a."

Podobné prezentace


Reklamy Google