Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny"— Transkript prezentace:

1 Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709

2 Autor: Mgr. Jitka Matějková
Datum: Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Vývoj literatury od starověku po 3. etapu národního obrození Téma: Husovi předchůdci Číslo DUM: VY_32_INOVACE_KČ1_Mtv_07 Ověřen ve výuce dne:

3 Anotace Výuková prezentace má žáky seznámit předchůdci J. Husa
Metodické doporučení: prezentaci je vhodné využít v souvislosti s učivem literatuře v předhusitské době. Potřebné pomůcky: datový projektor a počítač. Klíčová slova: Konrád Walhauser, Jan Milíč z Kroměříže, Matěj z Janova, Tomáš Štítný ze Štítného

4 Husovi předchůdci

5 Historické souvislosti
Krize ve společnosti, úpadek církve Dvojpapežství – jeden papež v Římě, druhý v Avignonu Husité – kališníci, uznávají přijímání „podobojí“ (Chléb i víno. Mešní víno z kalicha je symbolem Kristovy krve, hostie je symbolem Kristova těla. Katolická církev připouští jen přijímání hostie.) Husité jsou nejednotní, vznikají různé lidové sekty, požadují návrat k prvotním ideálům křesťanství. (např.požadavek chudoby)

6 K Husovým předchůdcům patří kazatelé, kteří svými kázáními zasahovali do politického života.
Snažili se odhalovat a kárat nedostatky ve společnosti a hlavně v církvi.

7 Konrád Waldhauser Německý kazatel, kterého do Čech pozval Václav IV.
Spisovatel, církevní reformátor První kritik poměrů v církvi Postilla studentium universitatis Pragensis - latinsky, velmi rozšířená po celé střední Evropě Pochován na hřbitově u fary Matky Boží před Týnem (Týnský chrám)

8 Kostel Matky Boží před Týnem (Staré Město, Praha 1), obr. 1

9 Matěj z Janova (mezi lety 1350 až 1355 – 30. listopadu 1393)
Učenec, který přednášel na Karlově univerzitě. Sepsal latinské spisy O kněžské hrabivosti.  Latinský spis Regulae Veteris et Novi Testamenti (Pravidla Starého a Nového zákona) Myšlenka: Bible je nejvyšší autoritou (význam pro pozdější husitské hnutí)

10 Jan Milíč z Kroměříže (mezi 1320 a 1325 - 29. červen 1374)
Český kazatel, ze všech předchůdců Husových byl nejostřejší, byl velmi populární. Pracoval v královské kanceláři, doprovázel Karla IV. do Německa. Pod vlivem Konráda Waldhausera se vzdal svých funkcí a stal se asketou. Jeho žáci vytvořili středisko českého kazatelství v Betlémské kapli. říř

11 Památník Jana Milíče v Kroměříži
Obr. 2

12 Tomáš Štítný ze Štítného, obr. 3 (kolem 1333, † mezi 1401 a 1409)

13 Tomáš Štítný ze Štítného
Snaha srozumitelným způsobem poučovat o základních zásadách křesťanského života Domníval se, že daný řád je neměnný a spravedlivý, neboť je dán od Boha. Knížky šestery o obecných věcech křesťanských Řeči besední Řeči sváteční a nedělní

14 Test Vysvětli, co znamená pojem dvojpapežství.
Proč se husitům říká kališníci? Co znamená přijímání „pod obojí“? Jmenuj tři známé Husovy předchůdce.

15 Zdroje Obr. 1 Lehotsky.[cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kostel_Matky_Bo%C5%BE%C3%AD_p%C5%99ed_T%C3%BDnem.JPG?uselang=cs> Obr. 2 cs:User:Pernak. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Mil%C3%AD%C4%8D_z_Krom%C4%9B%C5%99%C3%AD%C5%BEe.JPG?uselang=cs> Obr. 3 [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Vil%C3%ADmek_-_Tom%C3%A1%C5%A1_%C5%A0t%C3%ADtn%C3%BD_ze_%C5%A0t%C3%ADtn%C3%A9ho.jpg> PROKOP, Vladimír. Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století: (pro výuku literatury na středních školách). 1. vyd. Sokolov: O.K.- Soft, s.34-36

16 Prohlášení Prohlašuji, že při tvorbě vzdělávacího materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoli zveřejňováno,používáno a uchováváno.


Stáhnout ppt "Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny"

Podobné prezentace


Reklamy Google