Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709."— Transkript prezentace:

1 Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709

2 Autor: Mgr. Jitka Matějková Datum: 2.4. 2013 Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Vývoj literatury od starověku po 3. etapu národního obrození Téma: Husovi předchůdci Číslo DUM:VY_32_INOVACE_KČ1_Mtv_07 Ověřen ve výuce dne: 11.12. 2013

3 Anotace Výuková prezentace má žáky seznámit předchůdci J. Husa Metodické doporučení: prezentaci je vhodné využít v souvislosti s učivem literatuře v předhusitské době. Potřebné pomůcky: datový projektor a počítač. Klíčová slova: Konrád Walhauser, Jan Milíč z Kroměříže, Matěj z Janova, Tomáš Štítný ze Štítného

4 Husovi předchůdci

5 Historické souvislosti Krize ve společnosti, úpadek církve Dvojpapežství – jeden papež v Římě, druhý v Avignonu Husité – kališníci, uznávají přijímání „podobojí“ (Chléb i víno. Mešní víno z kalicha je symbolem Kristovy krve, hostie je symbolem Kristova těla. Katolická církev připouští jen přijímání hostie.) Husité jsou nejednotní, vznikají různé lidové sekty, požadují návrat k prvotním ideálům křesťanství. (např.požadavek chudoby)

6 K Husovým předchůdcům patří kazatelé, kteří svými kázáními zasahovali do politického života. Snažili se odhalovat a kárat nedostatky ve společnosti a hlavně v církvi.

7 Konrád Waldhauser Německý kazatel, kterého do Čech pozval Václav IV. Spisovatel, církevní reformátor První kritik poměrů v církvi Postilla studentium universitatis Pragensis - latinsky, velmi rozšířená po celé střední Evropě Pochován na hřbitově u fary Matky Boží před Týnem (Týnský chrám)

8 Kostel Matky Boží před Týnem (Staré Město, Praha 1), obr. 1

9 Matěj z Janova (mezi lety 1350 až 1355 – 30. listopadu 1393) Učenec, který přednášel na Karlově univerzitě. Sepsal latinské spisy O kněžské hrabivosti. Latinský spis Regulae Veteris et Novi Testamenti (Pravidla Starého a Nového zákona) Myšlenka: Bible je nejvyšší autoritou (význam pro pozdější husitské hnutí)

10 Jan Milíč z Kroměříže (mezi 1320 a 1325 - 29. červen 1374) Český kazatel, ze všech předchůdců Husových byl nejostřejší, byl velmi populární. Pracoval v královské kanceláři, doprovázel Karla IV. do Německa. Pod vlivem Konráda Waldhausera se vzdal svých funkcí a stal se asketou. Jeho žáci vytvořili středisko českého kazatelství v Betlémské kapli.

11 Památník Jana Milíče v Kroměříži Obr. 2

12 Tomáš Štítný ze Štítného, obr. 3 (kolem 1333, † mezi 1401 a 1409)

13 Tomáš Štítný ze Štítného Snaha srozumitelným způsobem poučovat o základních zásadách křesťanského života Domníval se, že daný řád je neměnný a spravedlivý, neboť je dán od Boha. Knížky šestery o obecných věcech křesťanských Řeči besední Řeči sváteční a nedělní

14 Test Vysvětli, co znamená pojem dvojpapežství. Proč se husitům říká kališníci? Co znamená přijímání „pod obojí“? Jmenuj tři známé Husovy předchůdce.

15 Zdroje Obr. 1Lehotsky.[cit. 2013-04-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/12/3689972/slides/slide_15.jpg", "name": "Zdroje Obr.1Lehotsky.[cit. 2013-04-02].", "description": "Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:

16 Prohlášení Prohlašuji, že při tvorbě vzdělávacího materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoli zveřejňováno,používáno a uchováváno.


Stáhnout ppt "Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709."

Podobné prezentace


Reklamy Google