Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kristýna Cejnková Tereza Bencová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kristýna Cejnková Tereza Bencová"— Transkript prezentace:

1 Kristýna Cejnková Tereza Bencová
Husitské hnutí Kristýna Cejnková Tereza Bencová

2 Husitství hnutí vzešlé z reformního proudu v katolické církvi
původ z učení Jana Husa žádá reformu církve konec 14. a 15. století Husité = kališníci (kalich ve znaku)

3 Důvody nespokojenosti
morová epidemie Karlova univerzita g mnoho vzdělanců g nemohou najít uplatnění g Dekret kutnohorský

4 Dekret kutnohorský vydán 18.1.1409
listina omezující vliv cizinců na pražské univerzitě (český národ tři hlasy, ostatní národy pouze jeden) na vzniku se podíleli přední členové reformní skupiny na univerzitě, především Jeroným Pražský

5 Jeroným pražský a Václav IV.

6 Důvody nespokojenosti
napětí uvnitř církve spory na univerzitě – myšlenky Jana Viklefa (užíval je i Hus při svých kázáních) prodej odpustků politická situace

7 Hlasatelé nespokojenosti
Konrád Waldhauser ( ) Jan Mlíč z Kroměříže (cca ) Matěj z Janova (cca ) Tomáš Štítný ze Štítného ( ) Kazatelé (např. Jan Hus) nechtěli změnit vše od základu, přáli si jen, aby se církev vrátila ke svým původním kořenům.

8 Kostnický koncil 1409 – zvolen římským králem Zikmund Lucemburský
neklidná situace g svolání koncilu (cílem vyřešit trojpapežství a problémy v církvi) mimo to pozván také Jan Hus

9 Upálení Jana Husa prohlásil, že papež, který jedná v rozporu s Biblí, není hlavou církve Jan Hus dostal možnost své učení odvolat neodvolal g upálen, jeho popel vysypán do Rýna

10 Reakce v Čechách opačná než se doufalo
hnutí nezaniklo a Hus navíc začal být uctíván jako mučedník o rok později byl koncilem odsouzen na hranici také Jeroným Pražský začátek husitské revoluce

11 Počátek husitské revoluce
na popud jednání koncilu Václav IV. – pokus o záchran, dosazuje nové konšely (zatýkání husitů) První pražská defenestrace husité vyházeli konšely z oken Novoměstské radnice

12 Počátek husitské revoluce
smrt Václava IV. ( ) nástup Zikmunda Lucemburského podmíněný splněním podmínek - nepřípustné

13 Založení Tábora nové město založeno husity
táborité (táboři) odmítali žít podle platných zákonů (nedokonalé), ale žili podle zákona Božího = Bible v čele Jan Žižka z Trocnova (neporažen)

14 Čtyři pražské artikuly
1) přijímání z kalicha 2) svobodné kázání slova Božího 3) církev zbavenou majetku a světské moci 4) trestání hříchů bez rozdílu postavení hříšníků splněním kališnická šlechta přijetí Zikmunda za českého krále

15 Průběh 1420 – vyhlášena první křížová výprava proti husitům, neúspěch (bitva na Vítkově) 1421 – druhá křížová výprava proti husitům, neúspěch spory Žižky s kněžími g odchod, založení nového svazu – Jan Žižka umírá

16 Průběh spory mezi svazy
1426 – třetí křížová výprava proti husitům, poražena

17 1427-1431 mocenská stabilita součinnost husitských svazů
Prokop Holý – kontakty s Prahou stabilita g spanilé jízdy 1427 – třetí křížová výprava proti husitům, poražena

18 Basilejský koncil přizváni i Husité (dřívější domluva z Chebu)
husité neprosadili požadavek na uznání čtyř artikul v celoevropském kontextu a v jednáních se pak dále pokračovalo v Praze 1431 – čtvrtá křížová výprava, poražena v bitvě u Domažlic

19 Rozkol husité – 2 bloky: radikálové x umírnění
umírnění se spojili s katolíky a radikály roku 1434 porazili v bitvě u Lipan možnost jednání s basilejským koncilem, uzavření BASILEJSKÝCH KOMPAKTÁT

20 Basilejská kompaktáta
ujednání mezi basilejským koncilem a zástupci husitských Čech nejdůležitější bylo přiznání přijímaní z kalicha stala se základními právními dokumenty českého státu až do doby Jiříka Poděbradského

21 Důsledky husitských válek
hospodářství - katastrofální stav přerušení styků se zahraničím pokles hodnoty mince zpomalení rozvoje kultury krize vzdělanosti (zavírání škol)

22 Důsledky husitských válek
zpomalení rozvoje umění (stavby, malířství) ničení kostelů, klášterů obrazoborectví odchod lidí z Českých zemí

23 Důsledky husitských válek
bohatství husitského myšlenkového odkazu rozvoj válečnictví

24 Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "Kristýna Cejnková Tereza Bencová"

Podobné prezentace


Reklamy Google