Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘEDHUSITSKÁ LITERATURA PŘEDCHŮDCI HUSOVI POČÁTKY HUSITSTVÍ ŽIVOT MISTRA JANA HUSA Mgr. Michal Oblouk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘEDHUSITSKÁ LITERATURA PŘEDCHŮDCI HUSOVI POČÁTKY HUSITSTVÍ ŽIVOT MISTRA JANA HUSA Mgr. Michal Oblouk."— Transkript prezentace:

1 PŘEDHUSITSKÁ LITERATURA PŘEDCHŮDCI HUSOVI POČÁTKY HUSITSTVÍ ŽIVOT MISTRA JANA HUSA Mgr. Michal Oblouk

2 H U S I T S T V Í kkonec 14. století – 70. léta 15. století vvrchol procesu demokratizace (zlidovění), počešťování (čeština i v oblasti teologické a správní) a laicizace (zesvětštění) lliteratura prostředkem politického boje – agitační cíle, reakce na aktuální skutečnost vv popředí traktát (učené pojednání), kázání, satira, duchovní píseň ppróza i poezie se přibližuje běžné hovorové řeči

3 PŘEDCHŮDCI HUSOVI (poslední třetina 14. století) JAN MILÍČ Z KROMĚŘÍŽE (asi 1320 – 1374) - český kazatel - do r pracoval v královské kanceláři, pak se vzdal svých funkcí a začal kázat - kázal česky (vliv na chudinu) - usiloval o reformu církve shora, tvrdě kritizoval duchovenstvo - byl velmi populární - je pohřben ve francouzském Avignonu

4 PŘEDCHŮDCI HUSOVI KONRÁD WALDHAUSER (asi 1326 – 1369) - kazatel, spisovatel, církevní reformátor - narodil se v Dolních Rakousích, zemřel v Praze - do Čech ho pozval Karel IV. - kázal německy a latinsky - jeho kázání byla velmi populární, kázal proti lakotě a pýše Pražanů, později proti svatokupectví

5 PŘEDCHŮDCI HUSOVI MATĚJ Z JANOVA (asi 1350 – 1394) - český katolický kněz a kazatel - byl žákem Jana Milíče z Kroměříže - studoval teologii v Paříži - kázal latinsky (pro učence), kritizoval kult svatých a uctívání jejich ostatků - ohlas jeho kázání byl velký, proto byl církví donucen zanechat kazatelské činnosti a některé své názory musel odvolat

6 TOMÁŠ ŠTÍTNÝ ZE ŠTÍTNÉHO (asi 1333 – mezi 1401 a 1409) - český šlechtic (jihočeský zeman), spisovatel (první klasik české naučné prózy), církevní reformátor, překladatel a kazatel - narodil se ve Štítném u Žirovnice v nezámožné vladycké rodině - studoval na Vysokém učení pražském, ale studia nedokončil a vrátil ke svému hospodářství - r se přestěhoval do Prahy, kde také zemřel - psal především traktáty, ve kterých poučuje děti i ostatní o správném křesťanském životě - velmi si vážil názoru Milíče z Kroměříže - o náboženských a filozofických otázkách psal česky

7 ŠTÍTNÉHO DÍLO Knížka o šašiech – o mezilidských vztazích (přirovnání k šachové hře) Knížky šestery o obecných věcech křesťanských – traktáty o věrouce, o zásadách dokonalého měšťanského života, o sociálních otázkách Řeči besední – rozhovor otce s dětmi o Bohu, o stvoření světa Řeči sváteční a nedělní – kazatelský výklad částí evangelia

8 OBDOBÍ PŘÍPRAV HUSITSKÉHO HNUTÍ (počátek 15. století) vvyvrcholení rozporů: panovník x šlechta, panstvo x zemané, sedláci x bezzemci vvšeobecná nespokojenost a odpor proti církvi ddiskuse o názorech anglického reformátora Johna Wycliffa mezi německými a českými mistry na univerzitě 11391 založena Betlémská kaple pro kázání v češtině 11409 vydán Václavem IV. Dekret kutnohorský – změnil poměr počtu hlasů na univerzitě (3:1 ve prospěch Čechů)

9 KAZATELÉ JERONÝM PRAŽSKÝ – vzdělanec, Husův přítel, po Husově smrti také upálen v Kostnici jako kacíř JAKOUBEK ZE STŘÍBRA – Husův pokračovatel, univerzitní mistr JAN ŽELIVSKÝ – kazatel, iniciátor pražské defenestrace v r. 1419, popraven na Staroměstské radnici JAN ROKYCANA – kazatel, opora Jiřího z Poděbrad

10 J A N H U S (1371 – 1415)

11 ŽIVOT JANA HUSA ččeský myslitel a náboženský reformátor nnarodil se kolem roku 1370 v Husinci u Prachatic sstudoval na pražské univerzitě, r se stal bakalářem, r mistrem svobodných umění a r byl vysvěcen na kněze uurčitý čas byl děkanem a rektorem pražské univerzity ood r působil jako kazatel v Betlémské kapli – učil o pravé lásce k vlasti, pravdě a k bližnímu, získal si posluchače mezi učeným i prostým lidem

12 BETLÉMSKÁ KAPLE

13 ŽIVOT JANA HUSA rr začal na univerzitě podporovat Wycliffovo reformní hnutí rr vystoupil proti prodeji odpustků a proti rozmařilosti duchovních – církví uvržen do klatby a na Prahou vyhlášen interdikt oodchází na venkov – kázání na Kozím Hrádku u Tábora a na hradě Krakovec u Rakovníka, předvolán před církevní koncil do Kostnice rr předstoupil před koncil, protože však trval na svých názorech a na pravdivosti spisů, byl prohlášen za kacíře 6 byl upálen

14 K O S T N I C E

15 HUSOVY POMNÍKY

16 ZDROJE     C3%ADtn%C3%A9ho C3%ADtn%C3%A9ho          hus&vol_stavzobrazeni=2 hus&vol_stavzobrazeni=2 


Stáhnout ppt "PŘEDHUSITSKÁ LITERATURA PŘEDCHŮDCI HUSOVI POČÁTKY HUSITSTVÍ ŽIVOT MISTRA JANA HUSA Mgr. Michal Oblouk."

Podobné prezentace


Reklamy Google