Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

odborný styl a jeho charakteristika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "odborný styl a jeho charakteristika"— Transkript prezentace:

1 odborný styl a jeho charakteristika
Mgr. Kateřina Pelikánová

2 Anotace Materiál předkládá základní charakteristiku odborného stylu, teorie je doplněna příklady. Materiál může sloužit i nepřítomným žákům. Autor Mgr. Pelikánová Kateřina (Autor) Jazyk Čeština Očekávaný výstup 26–41-M/01 Elektrotechni­ka 23-41-M/01 Strojírenství 65-42-M/01 Hotelnictví a cestovní ruch 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova Výklad, odborné názvy Druh učebního materiálu Prezentace Druh interaktivity Kombinované Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání odborné vzdělávání Typická věková skupina let Vazby na ostatní materiály Je součástí CJL

3 odborný styl je styl odborných publikací, časopisů a učebnic. Funkce:
odborně sdělná, vzdělávací cíl = podat přesné informace z různých oborů Znaky: - věcná správnost - přísná objektivita - přehlednost - jednoznačnost a přesnost (termíny) - předpokládá se vzdělanost autora

4 Dělení odborných projevů
styl vědecký (naučný, teoretický) – určen odborníkům, teorie se podává co nejpřesněji, množství termínů i cizích slov styl prakticky odborný – určen poučenějším příjemcům, uvádí často pracovní poznatky do praxe, je blízký administrativnímu stylu styl populárně naučný – určen laikům nebo začátečníkům, zveřejňuje vědecké poznání příslušnou formou

5 Jazykové prostředky výhradně spisovný jazyk
neutrální jazykové prostředky, nepoužívají se citově zabarvená slova nejvýraznějším prostředkem je termín (odborný název) znalost terminologie daného oboru je závazná za termín považujeme i víceslovná pojmenování (terminologická sousloví) – př. chemická reakce pro termíny je (zvláště v botanice a chemii) typická tzv. postpozice přívlastku shodného – př. kyselina sírová, violka vonná

6 Jazykové i jiné prostředky
zkratky a značky (př. km, NaCl, MFF UK – Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy aj.) slova cizího původu nebo cizí (př. frekvence, oscilace, kondenzace, imaginární aj.) delší nebo dlouhá souvětí (většinou tištěný text – můžeme se vracet) pasivní tvary sloves (př. bude změřeno, je zasazena, byl spuštěn aj.) výčty (př. např. některé potraviny, léky, různé chemikálie, celá řada prašných látek neživého i živočišného původu aj.) grafické prostředky: - číselné údaje - závorky - poznámky

7 Přehled základních útvarů
kratší útvary návod, krátký popis, resumé, encyklopedické heslo, koreferát, anotace střední útvary odborný referát, úvaha, esej, výklad, přednáška, popis pracovního postupu, odborný článek, recenze, diskuse dlouhé útvary diplomová práce, disertační práce, monografie, odborná publikace, učebnice

8 Rozuměli jste všem pojmům?
Malý slovníček pojmů Rozuměli jste všem pojmům? Je dobré si některé vysvětlit resumé – obsah, výtah, shrnutí závěrů (většinou bývá cizojazyčné) koreferát – vedlejší, doplňující referát druhé osoby k témuž tématu (bývá kratší než původní) anotace – 1. stručná charakteristika slovesného díla s údaji o obsahu, zaměření, významu, autorovi, úpravě, určení aj.; 2. připojování poznámek k textu; poznámka, vysvětlivka k textu

9 Obvyklá kompozice výkladových textů
Úvod – seznámení s tématem, uvedení do problematiky Vlastní stať – jaký je cíl (poučit o čem), jaké autor použije metody (výklad doplněn prezentací, příklady, pokusy ap.), vlastní výklad Závěr – shrnutí, kde je možno aplikovat znalosti, odkazy na další materiály, případně další dostupné zdroje

10 Zdroje MUŽÍKOVÁ, Olga. MARKVARTOVÁ, Barbora. KLUSÁČKOVÁ, Lenka. JEŘÁBKOVÁ, Eleonora. ADÁMKOVÁ, Petra: Odmaturuj z českého jazyka, třetí, doplněné vydání, Didaktis, ISBN SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce pro střední školy, druhý dotisk 2. vydání, Fragment, ISBN STYBLÍK, Vlastimil. ČECHOVÁ, Marie. Mluvnická a slohová cvičení ke Stručné mluvnici české, vydání 7., ve Fortuně 2., Fortuna, ISBN KOLEKTIV AUTORŮ. Akademický slovník cizích slov, vydání 1. (dotisk), Academia nakladatelství AV ČR, ISBN


Stáhnout ppt "odborný styl a jeho charakteristika"

Podobné prezentace


Reklamy Google