Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nové standardy v českém archivnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nové standardy v českém archivnictví"— Transkript prezentace:

1 Nové standardy v českém archivnictví
Michal Wanner odbor archivní správy a spisové služby MV

2 Standardizace archivních pomůcek v digitální podobě
Archivní pomůcka – definici uvádí vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

3 Standardizace archivních pomůcek v digitální podobě
Archivní pomůcka se vytváří při archivním zpracování a slouží pro evidenci a orientaci o obsahu a časovém rozsahu archivního souboru nebo jeho části. Vytváří se a zpřístupňuje se badatelům v listinné i v digitální podobě. Archiv nebo kulturně vědecká instituce, která popisované archiválie vede v základní, druhotné nebo ústřední evidenci Národního archivního dědictví, vždy uchovává příslušnou archivní pomůcku v listinné podobě.

4 Standardizace archivních pomůcek v digitální podobě
Archivních pomůcek je ve všech archivech celkem Ročně přibývá okolo 800 archivních pomůcek.

5 Standardizace archivních pomůcek v digitální podobě
Archivní pomůcky se člení na: I. Základní, II. Speciální, III. Referenční.

6 Standardizace archivních pomůcek v digitální podobě
Základní archivní pomůcky: prozatímní inventární seznam dílčí inventář inventář katalog.

7 Standardizace archivních pomůcek v digitální podobě
Archivní pomůcky se podobají publikacím. Zpřístupňovány jsou v badatelnách archivů.

8 Standardizace archivních pomůcek v digitální podobě
Vznik archivních pomůcek v digitální podobě byl způsoben implementací specializovaných programů pro pořádání archivních souborů a tvorbu archivních pomůcek (Janus 2000, ProArchiv).

9 Standardizace archivních pomůcek v digitální podobě
Uplatnění různých programů v různých typech archivů ukazuje na rozdílnost potřeb, která zabraňuje unifikaci na tomto poli. Vzniká problém přenositelnosti údajů a jejich srovnatelnosti.

10 Standardizace archivních pomůcek v digitální podobě
Problém řeší vyhláška 645/2004 Sb. Umožňuje zasílání archivních pomůcek do druhotné a ústřední evidence NAD nejen v listinné, ale i digitální podobě. Digitální podoba musí odpovídat schématu, které vytvoří a dálkově zpřístupní Ministerstvo vnitra.

11 Standardizace archivních pomůcek v digitální podobě
Co se skrývá pod termínem schéma? Definování a standardizování ukládacího formátu a základní logické struktury archivní pomůcky v digitální podobě.

12 Standardizace archivních pomůcek v digitální podobě
Znamená vyřešit několik problémů: Určení formátu, ve kterém bude pomůcka v digitální podobě uložena. Není vhodný proprietární formát, který by dokument vázal na konkrétní program. Zvolen byl proto formát značkovacího jazyka XML.

13 Standardizace archivních pomůcek v digitální podobě
2. Nutnost charakterizovat jednotlivé druhy archivních pomůcek v rozsahu potřebném pro uložení pomůcky v digitální podobě. Základní charakteristiky – příloha 2 vyhlášky č. 645/2004 Sb. Podrobně charakterizuje především inventář. Od něj jsou odvozeny příbuzné typy základních archivních pomůcek.

14 Standardizace archivních pomůcek v digitální podobě
3. Bylo nutno zajistit hromadné strojové zpracování záznamu archivní pomůcky. Zajistit, aby specializovaný program mohl identifikovat název, autora, datum vzniku, kde začíná úvod, strukturu inventárního seznamu, kam odkazuje heslo rejstříku atd. S použitím specializovaného značkovacího jazyka je možno lépe uložit informaci o struktuře textu.

15 Standardizace archivních pomůcek v digitální podobě
Nelze si ovšem představovat, že potřebné značkování bude do záznamu pomůcky vkládat archivář. K tomu slouží programy určené pro pořádání archivních souborů. Jde tedy o standard pro výstup dat, který musí zapracovat do jednotlivých programů výrobci softwarů.

16 Standardizace archivních pomůcek v digitální podobě
Standard tvoří definice typu dokumentu (DTD) Předepisuje jaké části musí obsahovat a jak jsou tyto části v dokumentu XML uloženy. DTD neumožňuje definovat obsahovou stránku dokumentu, proto je nedílnou částí standardu popis tohoto DTD.

17 Standardizace archivních pomůcek v digitální podobě
Standard, předepisuje, že AP jsou ukládány v XML, přičemž každý dokument XML obsahuje právě jednu archivní pomůcku. Dokument XML je ukládán ve vícebajtové znakové sadě ISO/IEC , případně Unicode. Doporučený způsob kódování UTF 8, případně kódování Windows-1250 (CP-1250).

18 Standardizace archivních pomůcek v digitální podobě
Výsledek Výsledný standard byl uveden do praxe Metodickým návodem AS MV, ze dne 8. června 2006 (č. j. AS-831/2-2006).

19 Standardizace archivních pomůcek v digitální podobě
Výsledek Přístupný je na webové stránce: archivnictvi/ standardy/

20 Standardizace archivních pomůcek v digitální podobě
Předpokládá se, že Národní archiv a státní oblastní archivy budou předávat AP v digitální podobě od května 2007. Výsledek

21 Standardizace archivních pomůcek v digitální podobě
Standard umožní dlouhodobé uchování pomůcek v digitální podobě. Výsledek

22 Standardizace archivních pomůcek v digitální podobě
Umožní publikovat archivní pomůcky v digitální podobě (PEvA, Archivní fondy a sbírky v ČR). Výsledek

23 Standardizace archivních pomůcek v digitální podobě
Vytváří podmínky pro budoucí tvorbu Národního archivního inventáře jako centrální databáze inventárních záznamů s globálními rejstříky. Výsledek

24 Standardizace archivních pomůcek v digitální podobě
Strojově čtená archivní pomůcka může být transformována do různých formátů, které slouží různým účelům. Jde tedy o výměnný formát pro předávání informací mezi různými informačními systémy. Výsledek

25 Jednotná evidence matrik
Cílem je přenosný formát pro záznamy o matrikách v digitální podobě. Je ukončena datová analýza. Na jejím základě bude vytvořen výměnný formát. Obsah dokumentu bude opět specifikován schématem XML.

26 Jednotná evidence matrik
Umožní výstup dat z existujících programů pro evidenci matrik. Poslouží jako východisko pro tvorbu nových relačních databází.

27 Nové standardy v českém archivnictví
KONEC Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Nové standardy v českém archivnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google