Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Srovnání druhového složení tří rezervací v údolí Jihlavy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Srovnání druhového složení tří rezervací v údolí Jihlavy"— Transkript prezentace:

1 Srovnání druhového složení tří rezervací v údolí Jihlavy
Mohelno 2007

2 Vybrané rezervace Přírodní rezervace Velká skála
Přírodní rezervace Nad řekami Přírodní památka Biskoupská hadcová step

3 Z pohledu geologie

4 Přírodní rezervace Velká skála
Rozloha: 7,9 ha Nadmořská výška: m n. m. Popis lokality: Prudký jižně orientovaný svah na levém břehu řeky s navazující doubravou Důvod ochrany: Na prudkých svazích lze nalézt zakrslé dřeviny (dub zimní Quercus petraea, borovice lesní Pinus sylvestris, habr obecný Carpinus betulus, bříza bělokorá Betula pendula) a stepní vegetaci. - Z živočichů lejsek bělokrký

5 Přírodní rezervace Nad řekami
Rozloha: 7,8 ha + 3,5 ha ochranného pásma Nadmořská výška: m n. m. Popis lokality: Severní svah nad pravým břehem řeky o celkové délce cca 1 km. Důvod ochrany: Rezervace je tvořena komplexem hadcových svahů se stepními travinobylinnými společenstvy a rozptýlenými dřevinami (kavyl chlupatý Stipa dasyphylla, trávnička obecná Armeria vulgaris, jalovec obecný Juniperus communis) Podle dřívějších pozorování zde žije populace syslů. 

6 Přírodní památka Biskoupská hadcová step
Rozloha: 2,58 ha. Nadmořská výška: m n. m. Popis lokality: Jižně exponovaný svah na levém břehu řeky Jihlavy jihozápadně pod Biskoupkami. Důvod ochrany: Biskoupská hadcová step je tvořena prudkými hadcovými svahy s četnými skalkami, dřevinami a porosty teplomilných stepních společenstev s chráněnými druhy rostlin (kavyl chlupatý Stipa dasyphylla, trávnička obecná Armeria vulgaris, jalovec obecný Juniperus communis)

7 Metodický postup Na všech lokalitách byl proveden soupis všech druhů
Druhy zahrnuty do excelovské tabulky K vyhodnocení výsledků použita metoda PCA v programu Canoco

8 Předpoklad Lokality Nad řekami a Biskoupská hadcová step by díky stejnému podloží a minimální vzdálenosti měli sdílet vysoké procento druhů Rezervace Velká skála by se od nich měla výrazněji lišit

9 Vejsledky

10 Biskoupská stráň 18 24 2 5 Nad řekami 59 18 5 Velká skála

11 Nad řekami: Acer campestre, Acer platanoides, Agrostis capillaris, Alyssum montanum, Alnus glutinosa, Anchusa officinalis, Anthericum ramosum, Anthriscus sylvestris, Armeria vulgaris, Asplenium cuneifolium, Avenula pratensis, Biscutella laevigata, Briza media, Calamagrostis epigeios, Campanulla rotundifolia, Carlina acaulis, Euphorbia stricta, Euphrasia stricta, Centaurea jacea, Centaurea scabiosa, Festuca sp., Centaurium erythraea, Cerasus avium, Echium vulgare, Epipactis helleborine, Cirsium vulgare, Crataegus sp., Daucus carota, Plantago media, Picris hieracioides, Linum catharticum, Lolium multiflorum, Knautia arvensis, Frangula alnus, Genista pilosela, Geranium robertianum, Gymnocarpium robertianum, Hieracium murorum, Hieracium sabaudum, Hieracium umbellatum, Humulus lupulus, Hypericum perforatum, Prunella vulgaris, Swida sanguinea, Sesleria caerulea, Tilia cf. cordata, Trifolium pratense, Trifolium repens, Urtica dioica, Verbascum nigrum, Vicia sp., Viola canina, Viola hirta, Silene vulgaris, Sorbus aria, Sieglingia decumbens, Scabiosa columbaria, Prunus spinosa, Rubus idaeus, Rubus sp., Rumex acetosa Velká skála: Allium flavum, Alyssum saxatile, Veronica spicata, Carex humilis, Festuca pallens, Poa sp., Polygonatum multiflorum, Polygonum aviculare, Polypodium vulgare, Hylotelephium maximum, Koeleria pyramidata, Linaria genistifolia, Inula hirta, Lychnis viscaria, Loranthus europaeus, Rumex acetosella, Seseli osseum, Scleranthus sp. Biskoupky: Alyssum montanum, Artemisia campestris, Berteroa incana, Bothriochloa ischaemum, Brachypodium pinnatum, Centaurea stoebe, Falcaria vulgaris, Chondrilla juncea, Medicago falcata, Plantago major, Teucrium chamaedrys, Lactuca viminalis, Setaria viridis, Reseda lutea, Silene otites, Saponaria, Sedum album, Stipa capillata Biskoupky + Velká skála Allium montanum, Phleum phleoides Velká skála + Nad řekami Verbascum nigrum, Quercus petraea, Prunus mahaleb, Cytisus nigricans, Anthemis tinctoria Nad řekami + Biskoupky Sanguisorba minor, Ononis spinosa, Agrimonia eupatoria, Sambucus nigra, Asperula cynanchica, Bupleurum falcatum, Dorycnium germanicum, Achillea millefolium, Carlina acaulis, alyssum montanum, Eryngium campestre, Fragaria sp., Galium verum, Artemisia vulgaris, Viscum album, Pimpinella saxifraga, Scabiosa ochroleuca, Robinia pseudoacacia, Cychorium intybus, Dactylis glomerata, Lotus corniculatus, Dianthus carthusianorum, Ligustrum vulgare, Seseli hippomarathrum Všechny Pinus sylvestris, Potentilla arenaria, Rosa sp., Pilosella sp., Thymus praecox

12 Závěr 5 druhů společných pro všechny lokality (borovice lesní Pinus sylvestris, jestřábník Pilosella sp., ptačí zob obecný Ligustrum vulgare, růže Rosa sp., tařice horská Alyssum montanum. Více jak 50% druhů (29 z 49) nalezených na Biskoupské stepi se vyskytovalo i v rezervaci Nad řekami. V rezervaci Nad řekami byl zaznamenán největší počet druhů. To může být způsobeno severní orientací svahu, která napomohla rostlinám přečkat letošní suché léto. ... avšak sepisování druhů bylo provedeno ve velkém spěchu při spěchání na autobus (nebo spíš do hospody...), což zásadně ovlivnilo celkové výsledky...

13 Loučí se s vámi ...a díky za pozornost :-) Big Boss Brutální Ája
Péťocop Brutální Ája Messor structor ...a díky za pozornost :-)


Stáhnout ppt "Srovnání druhového složení tří rezervací v údolí Jihlavy"

Podobné prezentace


Reklamy Google