Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy ekologie vybraných dřevin. Použitá literatura: Úradníček, L., Maděra, P. a kol. (2001): Dřeviny České republiky. Matice Lesnická s.r.o., Písek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy ekologie vybraných dřevin. Použitá literatura: Úradníček, L., Maděra, P. a kol. (2001): Dřeviny České republiky. Matice Lesnická s.r.o., Písek."— Transkript prezentace:

1 Základy ekologie vybraných dřevin

2 Použitá literatura: Úradníček, L., Maděra, P. a kol. (2001): Dřeviny České republiky. Matice Lesnická s.r.o., Písek. Úradníček, L., Maděra, P. a kol. (2009): Dřeviny České republiky. Lesnická práce s.r.o. Kolektiv: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2012. Ministerstvo zemědělství, Praha.

3

4

5 Dub letní – Quercus robur Koncovky: CMŠ systém: -etea, -etalia, -ion, -etum Geobiocenologický systém: -eta, (+ další koncovky dle latinského skloňování) Rozšíření v Evropě: - Celá Evropa kromě nejjižnější (Pyrenejský poloostrov, Balkán, Sicílie) a nejsevernější části a mimo vysoká pohoří Rozšíření v ČR: - nížiny až pahorkatiny, luhy až lesostepi Ekologie: - světlomilný, - lužní ekotyp x lesostepní ekotyp, - bohatší půdy, - citlivý na pozdní mrazy Potenciální zastoupení (+DBZ)19,4 % Aktuální zastoupení (+DBZ)6,8 % Věk500 Výška40 m

6 Dub letní – Quercus robur

7 Dub zimní – Quercus petraea Koncovky: CMŠ systém: -etea, -etalia, -ion, -etum Geobiocenologický systém: -eta, (+ další koncovky dle latinského skloňování) Rozšíření v Evropě: - Evropa. Menší areál než dub letní. Chybí v jižní Evropě, vyšších pohořích a Podunajské nížině, nezasahuje do východní a Severní Evropy (dub letní jde dále na sever i na východ). Rozšíření v ČR: - nížiny až pahorkatiny Ekologie: - světlomilný, - nesnáší zaplavovanou půdu, či půdu s vysokou hladinou spodní vody, - snáší i půdy suché, mělké, chudé, - poškozování mrazem, - výmladnost Potenciální zastoupení (+DBL)19,4 % Aktuální zastoupení (+DBL)6,8 % Věkstovky let Výška30 m

8 Dub zimní – Quercus petraea

9 Buk lesní – Fagus sylvatica Koncovky: CMŠ systém: -etea, -etalia, -ion, -etum Geobiocenologický systém: -eta, (+ další koncovky dle latinského skloňování) Rozšíření v Evropě: - Evropa. Chybí v jižní Evropě, nížinách. Nezasahuje do východní Evropy (nesnáší kontinentální klima). Rozšíření v ČR: - pahorkatiny až hory, středoevropské optimum Ekologie: - snáší velmi silný zástin, schopnost stínit půdu, - střední nároky na vlhkost půdy, - potřebuje relativně dost srážek, vzdušnou vlhkost v létě, - nenáročný na obsah živin v půdě, - poškozován mrazem Potenciální zastoupení40,2 % Aktuální zastoupení7 % Věk400 let Výška45 m

10 Buk lesní – Fagus sylvatica

11 Jedle bělokorá – Abies alba Koncovky: CMŠ systém: -etea, -etalia, -ion, -etum Geobiocenologický systém: -eta, (+ další koncovky dle latinského skloňování) Rozšíření v Evropě: - Hlavně střední Evropa (ale i Pyreneje, Karpaty, Balkán) mimo nížiny pod vlivem oceánického klimatu Rozšíření v ČR: - pohoří Ekologie: - snáší velmi silný zástin, velmi pomalý růst, - neroste na suchých stanovištích, má radši půdy hlubší, - značné nároky na vláhu, snese i podmáčené půdy, - relativně náročná na obsah živin v půdě (více než smrk), - poškozována mrazem, - dřevina oceánického klimatu Potenciální zastoupení19,8 % Aktuální zastoupení1 % Věk500 Výška60 m

12 Jedle bělokorá – Abies alba

13 Smrk ztepilý – Picea abies Koncovky: CMŠ systém: -etea, -etalia, -ion, -etum Geobiocenologický systém: -eta, (+ další koncovky dle latinského skloňování) Rozšíření v Evropě: - Evropská pohoří, severní Evropa (dřevina boreálního jehličnatého lesa) Rozšíření v ČR: - vyšší pohoří Potenciální zastoupení11,2 % Aktuální zastoupení52 % Věk400 Výška50 Ekologie: - světlomilná dřevina snášející zástin, zastiňuje půdní povrch, - dobré šíření, schopnost hřížení, - mělký kořenový systém - značné nároky na vláhu, snese i podmáčené až rašelinné půdy, - nenáročný na obsah živin v půdě, - poškozována větrem, lýkožroutem, imisemi

14 Smrk ztepilý – Picea abies

15 Borovice kleč – Pinus mugo Koncovky: CMŠ systém: -etea, -etalia, -ion, -etum Geobiocenologický systém: -eta, (+ další koncovky dle latinského skloňování) Rozšíření v Evropě: - středoevropský endemit Rozšíření v ČR: - nejvyšší pohoří, rašeliniště Ekologie: - silně světlomilná, - snáší suchá i velmi vlhká stanoviště, - lhostejnost ke geologickému podkladu, - vysoká odolnost ke klimatu Potenciální zastoupeníDo 0,3 % Aktuální zastoupeníDo 0,2 % VěkStovky let Výška4 m

16 Borovice kleč – Pinus mugo

17 Borovice lesní – Pinus sylvestris Koncovky: CMŠ systém: -etea, -etalia, -ion, -etum Geobiocenologický systém: -eta, (+ další koncovky dle latinského skloňování) Rozšíření v Evropě: - Eurasie (až na východní Sibiř) Rozšíření v ČR: - přirozeně jen na půdně extrémních stanovištích (písky, skály, rašeliny, pískovcová města, říční zářezy apod.) bez ohledu na vegetační stupňovitost Ekologie: - silně světlomilná, pionýrská, - snáší suchá i velmi vlhká stanoviště, - hluboce kořenící, - šíření na velké vzdálenosti, - vysoká odolnost ke klimatu Potenciální zastoupení3,4 % Aktuální zastoupení17 % Věk Max 500 let Výška45 m

18 Borovice lesní – Pinus sylvestris

19 Javor babyka – Acer campestre Javor mléčný (mléč) – Acer platanoides Javor horský (klen) – Acer pseudoplatanus Koncovky: CMŠ systém: -etea, -etalia, -ion, -etum Geobiocenologický systém: -eta, (+ další koncovky dle latinského skloňování) Rozšíření v Evropě: - největší areál mléč a babyka (až do východní Evropy), nejmenší klen (střední Evropa) Rozšíření v ČR: - luhy a suťové lesy, gradient nadmořských výšek babyka – mléč – klen Ekologie: - snáší zástin, - šíření na velké vzdálenosti, - až na babyku (lesostepní ekotyp) vlhčí půdy, - půdy živnější, skeletnaté s vyšším obsahem dusíku Potenciální zastoupení0,7 % Aktuální zastoupenído 1,2 % Věk200, 200, 400 Výška25, 30, 40

20 Lípa malolistá (srdčitá) – Tilia cordata Lípa velkolistá – Tilia platyphyllos Koncovky: CMŠ systém: -etea, -etalia, -ion, -etum Geobiocenologický systém: -eta, (+ další koncovky dle latinského skloňování) Rozšíření v Evropě: - lípa srdčitá Eurasie, lípa velkolistá Evropa Rozšíření v ČR: - luhy a suťové lesy Ekologie: - snáší zástin, velmi silně zastiňují půdu, - vlhčí půdy, - půdy živnější, skeletnaté s vyšším obsahem dusíku, na hloubce půdy nezáleží, - lípa velkolistá i na lesostepích Potenciální zastoupení0,8 % Aktuální zastoupenído 1,1 % Věk400, 1000 Výška30

21 Jilm habrolistý – Ulmus minor Jilm horský – Ulmus glabra Jilm vaz – Ulmus laevis Koncovky: CMŠ systém: -etea, -etalia, -ion, -etum Geobiocenologický systém: -eta, (+ další koncovky dle latinského skloňování) Rozšíření v Evropě: - jilm habrolistý a horský Eurasie, jilm vaz střední až východní Evropa Rozšíření v ČR: - luhy a suťové lesy, jilm vaz pouze luhy velkých řek Ekologie: -snáší zástin, -vlhčí půdy (jilm habrolistý i lesostepní) -půdy živné, často skeletnaté s vyšším obsahem dusíku, -tracheomykózy Potenciální zastoupenído 0,3 % Aktuální zastoupení0,0 % Věk500, 500 Výška40, 35

22 Habr obecný – Carpinus betulus Koncovky: CMŠ systém: -etea, -etalia, -ion, -etum Geobiocenologický systém: -eta, (+ další koncovky dle latinského skloňování) Rozšíření v Evropě: - Evropa, k jihovýchodu až ke Kaspickému moři Rozšíření v ČR: - pahorkatiny, sušší typy luhů Ekologie: -snáší zástin a zároveň dokáže velmi dobře stínit, -snáší vlhčí (sušší typy luhů) i relativně sušší stanoviště, -půdy středně bohaté, chybí na půdách chudých, -má rád půdy hlubší, -velmi dobrá výmladnost Potenciální zastoupení1,6 % Aktuální zastoupenído 1,2 % Věk400 Výška25

23 Jasan ztepilý – Fraxinus excelsior Koncovky: CMŠ systém: -etea, -etalia, -ion, -etum Geobiocenologický systém: -eta, (+ další koncovky dle latinského skloňování) Rozšíření v Evropě: -Evropa Rozšíření v ČR: - v luzích, pahorkatinách, na vápencích Ekologie: -světlomilný, v mládí však zástin snáší, -šíření na velké vzdálenosti, -nároky na vláhu různé podle ekotypů, nesnáší stagnující vodu, -půdy hlubší, humóznější, svěží, dusíkem bohatší Potenciální zastoupení do 0,6 % Aktuální zastoupenído 1,3 % Věk250 Výška40

24 Olše lepkavá – Alnus glutinosa Olše šedá – Alnus incana Koncovky: CMŠ systém: -etea, -etalia, -ion, -etum Geobiocenologický systém: -eta, (+ další koncovky dle latinského skloňování) Rozšíření v Evropě: -Evropa, olše šedá střední a severní Evropa Rozšíření v ČR: - v luzích, na glejích; olše lepkavá nižší polohy, olše šedá navazuje směrem do vyšších poloh Ekologie: -světlomilná, v mládí se však zástinu přizpůsobí, -vysoké nároky na půdní vlhkost (i gleje), nevadí ji záplavy; olše šedá horské bystřiny, kamenité nivy, -nemá ráda půdy chudé (vytlačována břízou pýřitou, či borovicí), olše šedá to snáší o něco lépe Potenciální zastoupenído 0,6 % Aktuální zastoupenído 1,6 % Věk200, 100 Výška35, 20

25 Topol černý – Populus nigra Topol bílý – Populus alba Koncovky: CMŠ systém: -etea, -etalia, -ion, -etum Geobiocenologický systém: -eta, (+ další koncovky dle latinského skloňování) Rozšíření v Evropě: - Eurasie, topol černý má areál menší Rozšíření v ČR: - v luzích (měkký luh) Ekologie: - světlomilná dřevina, - velmi dobře snáší záplavy, vysokou vlhkost půdy, - snáší široké spektrum půd, - velmi dobré šíření, - až pionýrské dřeviny Potenciální zastoupenído 0,3 % Aktuální zastoupenído 1,6 % Věk150, 250 Výška40, 40

26 Vrba bílá – Salix alba Vrba křehká – Salix fragilis Koncovky: CMŠ systém: -etea, -etalia, -ion, -etum Geobiocenologický systém: -eta, (+ další koncovky dle latinského skloňování) Rozšíření v Evropě: -Eurasie Rozšíření v ČR: -v luzích (měkký luh); vrba bílá nižší polohy, vrba křehká vyšší Ekologie: -silně světlomilná dřevina, -velmi dobře snáší kolísání hladiny spodní vody, -velmi dobré šíření Potenciální zastoupenído 0,3 % Aktuální zastoupenído 1,6 % Věk100, 60 Výška30, 15

27 Jeřáb ptačí – Sorbus aucuparia Koncovky: CMŠ systém: -etea, -etalia, -ion, -etum Geobiocenologický systém: -eta, (+ další koncovky dle latinského skloňování) Rozšíření v Evropě: -Evropa a západní Sibiř Rozšíření v ČR: -všude Ekologie: -silně světlomilná dřevina, v mládí však zástin snese, -rychlý růst v mládí, -velmi dobré šíření, -snáší velké rozpětí půdní vlhkosti, klimatických podmínek, -nenáročný na půdy, -pionýrská dřevina Potenciální zastoupení Aktuální zastoupení Věk150 Výška15

28 Bříza bělokorá – Betula pendula Koncovky: CMŠ systém: -etea, -etalia, -ion, -etum Geobiocenologický systém: -eta, (+ další koncovky dle latinského skloňování) Rozšíření v Evropě: -Euroasijský druh Rozšíření v ČR: -všude Ekologie: -silně světlomilná dřevina, v mládí však zástin snese, -velmi dobré šíření, -snáší extrémní stanoviště, -pionýrská dřevina Potenciální zastoupení0,8 % Aktuální zastoupení2,8 % Věk150 Výška30

29 Topol osika – Populus tremula Koncovky: CMŠ systém: -etea, -etalia, -ion, -etum Geobiocenologický systém: -eta, (+ další koncovky dle latinského skloňování) Rozšíření v Evropě: -Euroasijský druh (až k Tichému oceánu) Rozšíření v ČR: -od nížin do nižších hor Ekologie: -silně světlomilná dřevina, -velmi dobré šíření, -snáší rozpětí půdní vlhkostí, nejlépe však roste na půdách vlhčích, -k půdám nenáročná, -pionýrská dřevina Potenciální zastoupení Aktuální zastoupení Věk150 Výška25

30 Vrba jíva – Salix caprea Potenciální zastoupení Aktuální zastoupení Věk60 Výška12 Koncovky: CMŠ systém: -etea, -etalia, -ion, -etum Geobiocenologický systém: -eta, (+ další koncovky dle latinského skloňování) Rozšíření v Evropě: -Euroasijský druh (až k Tichému oceánu) Rozšíření v ČR: -běžná po celém území Ekologie: -silně světlomilná dřevina, -velmi dobré šíření, -z vrb snáší nejlépe nižší půdní vlhkost, -k půdám nenáročná, -snáší extrémní podmínky (klimatické i půdní) -pionýrská dřevina


Stáhnout ppt "Základy ekologie vybraných dřevin. Použitá literatura: Úradníček, L., Maděra, P. a kol. (2001): Dřeviny České republiky. Matice Lesnická s.r.o., Písek."

Podobné prezentace


Reklamy Google