Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy ekologie vybraných dřevin

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy ekologie vybraných dřevin"— Transkript prezentace:

1 Základy ekologie vybraných dřevin

2 Použitá literatura: Úradníček, L., Maděra, P. a kol. (2001): Dřeviny České republiky. Matice Lesnická s.r.o., Písek. Úradníček, L., Maděra, P. a kol. (2009): Dřeviny České republiky. Lesnická práce s.r.o. Kolektiv: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce Ministerstvo zemědělství, Praha.

3

4

5 Dub letní – Quercus robur
Potenciální zastoupení (+DBZ) 19,4 % Aktuální zastoupení (+DBZ) 6,8 % Věk 500 Výška 40 m Dub letní – Quercus robur Koncovky: CMŠ systém: -etea, -etalia, -ion, -etum Geobiocenologický systém: -eta, (+ další koncovky dle latinského skloňování) Rozšíření v Evropě: Celá Evropa kromě nejjižnější (Pyrenejský poloostrov, Balkán, Sicílie) a nejsevernější části a mimo vysoká pohoří Rozšíření v ČR: nížiny až pahorkatiny, luhy až lesostepi Ekologie: - světlomilný, lužní ekotyp x lesostepní ekotyp, bohatší půdy, citlivý na pozdní mrazy

6 Dub letní – Quercus robur

7 Dub zimní – Quercus petraea
Potenciální zastoupení (+DBL) 19,4 % Aktuální zastoupení (+DBL) 6,8 % Věk stovky let Výška 30 m Koncovky: CMŠ systém: -etea, -etalia, -ion, -etum Geobiocenologický systém: -eta, (+ další koncovky dle latinského skloňování) Rozšíření v Evropě: Evropa. Menší areál než dub letní. Chybí v jižní Evropě, vyšších pohořích a Podunajské nížině, nezasahuje do východní a Severní Evropy (dub letní jde dále na sever i na východ). Rozšíření v ČR: nížiny až pahorkatiny Ekologie: - světlomilný, nesnáší zaplavovanou půdu, či půdu s vysokou hladinou spodní vody, snáší i půdy suché, mělké, chudé, poškozování mrazem, výmladnost

8 Dub zimní – Quercus petraea

9 Buk lesní – Fagus sylvatica
Potenciální zastoupení 40,2 % Aktuální zastoupení 7 % Věk 400 let Výška 45 m Buk lesní – Fagus sylvatica Koncovky: CMŠ systém: -etea, -etalia, -ion, -etum Geobiocenologický systém: -eta, (+ další koncovky dle latinského skloňování) Rozšíření v Evropě: Evropa. Chybí v jižní Evropě, nížinách. Nezasahuje do východní Evropy (nesnáší kontinentální klima). Rozšíření v ČR: pahorkatiny až hory, středoevropské optimum Ekologie: - snáší velmi silný zástin, schopnost stínit půdu, střední nároky na vlhkost půdy, potřebuje relativně dost srážek, vzdušnou vlhkost v létě, nenáročný na obsah živin v půdě, poškozován mrazem

10 Buk lesní – Fagus sylvatica

11 Jedle bělokorá – Abies alba
Potenciální zastoupení 19,8 % Aktuální zastoupení 1 % Věk 500 Výška 60 m Jedle bělokorá – Abies alba Koncovky: CMŠ systém: -etea, -etalia, -ion, -etum Geobiocenologický systém: -eta, (+ další koncovky dle latinského skloňování) Rozšíření v Evropě: Hlavně střední Evropa (ale i Pyreneje, Karpaty, Balkán) mimo nížiny pod vlivem oceánického klimatu Rozšíření v ČR: pohoří Ekologie: - snáší velmi silný zástin, velmi pomalý růst, neroste na suchých stanovištích, má radši půdy hlubší, značné nároky na vláhu, snese i podmáčené půdy, relativně náročná na obsah živin v půdě (více než smrk), poškozována mrazem, dřevina oceánického klimatu

12 Jedle bělokorá – Abies alba

13 Smrk ztepilý – Picea abies
Potenciální zastoupení 11,2 % Aktuální zastoupení 52 % Věk 400 Výška 50 Smrk ztepilý – Picea abies Koncovky: CMŠ systém: -etea, -etalia, -ion, -etum Geobiocenologický systém: -eta, (+ další koncovky dle latinského skloňování) Rozšíření v Evropě: Evropská pohoří, severní Evropa (dřevina boreálního jehličnatého lesa) Rozšíření v ČR: vyšší pohoří Ekologie: - světlomilná dřevina snášející zástin, zastiňuje půdní povrch, - dobré šíření, schopnost hřížení, - mělký kořenový systém - značné nároky na vláhu, snese i podmáčené až rašelinné půdy, - nenáročný na obsah živin v půdě, - poškozována větrem, lýkožroutem, imisemi

14 Smrk ztepilý – Picea abies

15 Borovice kleč – Pinus mugo
Potenciální zastoupení Do 0,3 % Aktuální zastoupení Do 0,2 % Věk Stovky let Výška 4 m Borovice kleč – Pinus mugo Koncovky: CMŠ systém: -etea, -etalia, -ion, -etum Geobiocenologický systém: -eta, (+ další koncovky dle latinského skloňování) Rozšíření v Evropě: středoevropský endemit Rozšíření v ČR: nejvyšší pohoří, rašeliniště Ekologie: - silně světlomilná, snáší suchá i velmi vlhká stanoviště, lhostejnost ke geologickému podkladu, vysoká odolnost ke klimatu

16 Borovice kleč – Pinus mugo

17 Borovice lesní – Pinus sylvestris
Potenciální zastoupení 3,4 % Aktuální zastoupení 17 % Věk Max 500 let Výška 45 m Borovice lesní – Pinus sylvestris Koncovky: CMŠ systém: -etea, -etalia, -ion, -etum Geobiocenologický systém: -eta, (+ další koncovky dle latinského skloňování) Rozšíření v Evropě: Eurasie (až na východní Sibiř) Rozšíření v ČR: přirozeně jen na půdně extrémních stanovištích (písky, skály, rašeliny, pískovcová města, říční zářezy apod.) bez ohledu na vegetační stupňovitost Ekologie: - silně světlomilná, pionýrská, snáší suchá i velmi vlhká stanoviště, hluboce kořenící, šíření na velké vzdálenosti, vysoká odolnost ke klimatu

18 Borovice lesní – Pinus sylvestris

19 Potenciální zastoupení
0,7 % Aktuální zastoupení do 1,2 % Věk 200, 200, 400 Výška 25, 30, 40 Javor babyka – Acer campestre Javor mléčný (mléč) – Acer platanoides Javor horský (klen) – Acer pseudoplatanus Koncovky: CMŠ systém: -etea, -etalia, -ion, -etum Geobiocenologický systém: -eta, (+ další koncovky dle latinského skloňování) Rozšíření v Evropě: největší areál mléč a babyka (až do východní Evropy), nejmenší klen (střední Evropa) Rozšíření v ČR: luhy a suťové lesy, gradient nadmořských výšek babyka – mléč – klen Ekologie: snáší zástin, šíření na velké vzdálenosti, až na babyku (lesostepní ekotyp) vlhčí půdy, půdy živnější, skeletnaté s vyšším obsahem dusíku

20 Potenciální zastoupení
0,8 % Aktuální zastoupení do 1,1 % Věk 400, 1000 Výška 30 Lípa malolistá (srdčitá) – Tilia cordata Lípa velkolistá – Tilia platyphyllos Koncovky: CMŠ systém: -etea, -etalia, -ion, -etum Geobiocenologický systém: -eta, (+ další koncovky dle latinského skloňování) Rozšíření v Evropě: lípa srdčitá Eurasie, lípa velkolistá Evropa Rozšíření v ČR: luhy a suťové lesy Ekologie: - snáší zástin, velmi silně zastiňují půdu, vlhčí půdy, půdy živnější, skeletnaté s vyšším obsahem dusíku, na hloubce půdy nezáleží, lípa velkolistá i na lesostepích

21 Potenciální zastoupení
do 0,3 % Aktuální zastoupení 0,0 % Věk 500, 500 Výška 40, 35 Jilm habrolistý – Ulmus minor Jilm horský – Ulmus glabra Jilm vaz – Ulmus laevis Koncovky: CMŠ systém: -etea, -etalia, -ion, -etum Geobiocenologický systém: -eta, (+ další koncovky dle latinského skloňování) Rozšíření v Evropě: - jilm habrolistý a horský Eurasie, jilm vaz střední až východní Evropa Rozšíření v ČR: - luhy a suťové lesy, jilm vaz pouze luhy velkých řek Ekologie: snáší zástin, vlhčí půdy (jilm habrolistý i lesostepní) půdy živné, často skeletnaté s vyšším obsahem dusíku, tracheomykózy

22 Habr obecný – Carpinus betulus
Potenciální zastoupení 1,6 % Aktuální zastoupení do 1,2 % Věk 400 Výška 25 Habr obecný – Carpinus betulus Koncovky: CMŠ systém: -etea, -etalia, -ion, -etum Geobiocenologický systém: -eta, (+ další koncovky dle latinského skloňování) Rozšíření v Evropě: - Evropa, k jihovýchodu až ke Kaspickému moři Rozšíření v ČR: - pahorkatiny, sušší typy luhů Ekologie: snáší zástin a zároveň dokáže velmi dobře stínit, snáší vlhčí (sušší typy luhů) i relativně sušší stanoviště, půdy středně bohaté, chybí na půdách chudých, má rád půdy hlubší, velmi dobrá výmladnost

23 Jasan ztepilý – Fraxinus excelsior
Potenciální zastoupení do 0,6 % Aktuální zastoupení do 1,3 % Věk 250 Výška 40 Jasan ztepilý – Fraxinus excelsior Koncovky: CMŠ systém: -etea, -etalia, -ion, -etum Geobiocenologický systém: -eta, (+ další koncovky dle latinského skloňování) Rozšíření v Evropě: Evropa Rozšíření v ČR: - v luzích, pahorkatinách, na vápencích Ekologie: světlomilný, v mládí však zástin snáší, šíření na velké vzdálenosti, nároky na vláhu různé podle ekotypů, nesnáší stagnující vodu, půdy hlubší, humóznější, svěží, dusíkem bohatší

24 Olše lepkavá – Alnus glutinosa Olše šedá – Alnus incana
Potenciální zastoupení do 0,6 % Aktuální zastoupení do 1,6 % Věk 200, 100 Výška 35, 20 Olše lepkavá – Alnus glutinosa Olše šedá – Alnus incana Koncovky: CMŠ systém: -etea, -etalia, -ion, -etum Geobiocenologický systém: -eta, (+ další koncovky dle latinského skloňování) Rozšíření v Evropě: Evropa, olše šedá střední a severní Evropa Rozšíření v ČR: - v luzích, na glejích; olše lepkavá nižší polohy, olše šedá navazuje směrem do vyšších poloh Ekologie: světlomilná, v mládí se však zástinu přizpůsobí, vysoké nároky na půdní vlhkost (i gleje), nevadí ji záplavy; olše šedá horské bystřiny, kamenité nivy, nemá ráda půdy chudé (vytlačována břízou pýřitou, či borovicí), olše šedá to snáší o něco lépe

25 Topol černý – Populus nigra Topol bílý – Populus alba
Potenciální zastoupení do 0,3 % Aktuální zastoupení do 1,6 % Věk 150, 250 Výška 40, 40 Topol černý – Populus nigra Topol bílý – Populus alba Koncovky: CMŠ systém: -etea, -etalia, -ion, -etum Geobiocenologický systém: -eta, (+ další koncovky dle latinského skloňování) Rozšíření v Evropě: - Eurasie, topol černý má areál menší Rozšíření v ČR: v luzích (měkký luh) Ekologie: - světlomilná dřevina, - velmi dobře snáší záplavy, vysokou vlhkost půdy, snáší široké spektrum půd, velmi dobré šíření, až pionýrské dřeviny

26 Vrba bílá – Salix alba Vrba křehká – Salix fragilis
Potenciální zastoupení do 0,3 % Aktuální zastoupení do 1,6 % Věk 100, 60 Výška 30, 15 Vrba bílá – Salix alba Vrba křehká – Salix fragilis Koncovky: CMŠ systém: -etea, -etalia, -ion, -etum Geobiocenologický systém: -eta, (+ další koncovky dle latinského skloňování) Rozšíření v Evropě: Eurasie Rozšíření v ČR: v luzích (měkký luh); vrba bílá nižší polohy, vrba křehká vyšší Ekologie: silně světlomilná dřevina, velmi dobře snáší kolísání hladiny spodní vody, velmi dobré šíření

27 Jeřáb ptačí – Sorbus aucuparia
Potenciální zastoupení Aktuální zastoupení Věk 150 Výška 15 Jeřáb ptačí – Sorbus aucuparia Koncovky: CMŠ systém: -etea, -etalia, -ion, -etum Geobiocenologický systém: -eta, (+ další koncovky dle latinského skloňování) Rozšíření v Evropě: Evropa a západní Sibiř Rozšíření v ČR: všude Ekologie: silně světlomilná dřevina, v mládí však zástin snese, rychlý růst v mládí, velmi dobré šíření, snáší velké rozpětí půdní vlhkosti, klimatických podmínek, nenáročný na půdy, pionýrská dřevina

28 Bříza bělokorá – Betula pendula
Potenciální zastoupení 0,8 % Aktuální zastoupení 2,8 % Věk 150 Výška 30 Bříza bělokorá – Betula pendula Koncovky: CMŠ systém: -etea, -etalia, -ion, -etum Geobiocenologický systém: -eta, (+ další koncovky dle latinského skloňování) Rozšíření v Evropě: Euroasijský druh Rozšíření v ČR: všude Ekologie: silně světlomilná dřevina, v mládí však zástin snese, velmi dobré šíření, snáší extrémní stanoviště, pionýrská dřevina

29 Topol osika – Populus tremula
Potenciální zastoupení Aktuální zastoupení Věk 150 Výška 25 Topol osika – Populus tremula Koncovky: CMŠ systém: -etea, -etalia, -ion, -etum Geobiocenologický systém: -eta, (+ další koncovky dle latinského skloňování) Rozšíření v Evropě: Euroasijský druh (až k Tichému oceánu) Rozšíření v ČR: od nížin do nižších hor Ekologie: silně světlomilná dřevina, velmi dobré šíření, snáší rozpětí půdní vlhkostí, nejlépe však roste na půdách vlhčích, k půdám nenáročná, pionýrská dřevina

30 Vrba jíva – Salix caprea
Potenciální zastoupení Aktuální zastoupení Věk 60 Výška 12 Vrba jíva – Salix caprea Koncovky: CMŠ systém: -etea, -etalia, -ion, -etum Geobiocenologický systém: -eta, (+ další koncovky dle latinského skloňování) Rozšíření v Evropě: Euroasijský druh (až k Tichému oceánu) Rozšíření v ČR: běžná po celém území Ekologie: silně světlomilná dřevina, velmi dobré šíření, z vrb snáší nejlépe nižší půdní vlhkost, k půdám nenáročná, snáší extrémní podmínky (klimatické i půdní) pionýrská dřevina


Stáhnout ppt "Základy ekologie vybraných dřevin"

Podobné prezentace


Reklamy Google