Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stavební spoření Stavební spoření v České republice vzniklo za účelem podpory řešení bytové situace občanů. Jedná se o komplexní finanční produkt poskytovaný.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stavební spoření Stavební spoření v České republice vzniklo za účelem podpory řešení bytové situace občanů. Jedná se o komplexní finanční produkt poskytovaný."— Transkript prezentace:

1 Stavební spoření Stavební spoření v České republice vzniklo za účelem podpory řešení bytové situace občanů. Jedná se o komplexní finanční produkt poskytovaný stavebními spořitelnami. V jeho rámci může klient spořit, může požádat o úvěr ze stavebního spoření nebo o překlenovací úvěr a může také využívat státem poskytované podpory stavebního spoření.

2 Proč využít stavební spoření?
Stavební spoření je výhodnou formou uložení úspor, neboť vedle výhodné úrokové sazby, která je vyšší než na jiných spořících produktech, je podpořeno 15% státní podporou a navíc jsou úrokové výnosy osvobozeny od daně. Úspory jsou pojištěny a po 6 letech je možno využít jich k libovolnému účelu. Systém stavebního spoření nabízí možnost výhodných úvěrů, které představují dostupný nástroj k pořízení vlastního bydlení. Úroky zaplacené při splácení úvěrů ze stavebního spoření jsou přitom odečitatelné z daní.

3 Jak stavební spoření funguje?
Každý zájemce o stavební spoření musí se spořitelnou nejprve uzavřít smlouvu o stavebním spoření. Ta se sepisuje na určitou cílovou částku a obsahuje předem sjednané podmínky spoření. Po uhrazení poplatku za uzavření smlouvy klient vstupuje do první fáze celého procesu - do fáze spoření.

4 Fáze spoření V tomto období klient na svůj účet u spořitelny pravidelně (např. měsíčně, půlročně, ročně apod.) nebo nepravidelně (na účet lze kdykoliv vložit jakoukoliv částku) ukládá smluvené částky. Tyto částky jsou průběžně úročeny úrokovou sazbou z vkladů a jednou ročně k nim je připisována státní podpora. Doba spoření není nijak maximálně omezena. Pokud však člověk nepožádá o úvěr a nechce přijít o státní podporu, musí vklady ve spořitelně nechat nejméně po dobu pěti let. Po pěti letech může buď smlouvu vypovědět a uspořené peníze použít na jakýkoliv účel (mimo jiné také na uzavření nové smlouvy o stavebním spoření) nebo může na stejnou smlouvu a za stejných podmínek spořit i nadále, do doby dosažení cílové částky.

5 Fáze úvěru Člověk však se stavebním spořením nemusí jenom spořit, ale může také požádat o úvěr. V případě, že bude mít zájem o klasický úvěr ze stavebního spoření, musí ze zákona nejprve projít minimálně dvouletou fází spoření. Pro přidělení úvěru pak musí splnit i další podmínky, které si každá spořitelna stanovuje individuálně. Jde především o naspoření určitého procenta cílové částky, dosažení určité hodnoty hodnotícího čísla a předložení důkazů o dostatečné bonitě klienta, příp. zajištění úvěru. Úvěr může být (na rozdíl od částky získané pouze spořením) použit pouze na bytové potřeby a toto použití musí být řádně prokázáno. Pokud člověk nesplní některou z podmínek pro přidělení úvěru ze stavebního spoření, může požádat o překlenovací úvěr. Ten mu může být přidělen prakticky ihned po založení smlouvy a slouží k překlenutí doby do přidělení klasického úvěru. Zároveň se splácením úroků z překlenovacího úvěru člověk spoří na svůj účet u stavební spořitelny, až do doby, kdy mu je přidělen řádný úvěr ze stavebního spoření, kterým se splatí úvěr překlenovací. Stavební spoření končí výpovědí smlouvy nebo splacením úvěru.

6 Úvěr Úvěry jsou další výhodnou stránkou celého systému stavebního spoření. Úvěry ze stavebního spoření jsou ve srovnání s hypotečními úvěry poměrně snadno dostupné, mohou být poskytovány i v malých částkách, mohou být kdykoliv před dobou splatnosti splaceny bez sankčních poplatků, nemusí být nutně zajištěny zástavním právem k nemovitosti a lze je použít i např. na investice do družstevního bydlení. Na druhou stranu však jejich získání vyžaduje předchozí minimálně dvouleté (a ve většině případů delší) období spoření, naspoření určitého procenta cílové částky, dosažení určité výše hodnotícího čísla, a stejně jako u hypotéky, předložení důkazů o dostatečné bonitě klienta, příp. zajištění úvěru. Pokud člověk nesplní některou z podmínek pro přidělení úvěru ze stavebního spoření, a potřebuje získat peníze rychle, může požádat o překlenovací úvěr. Úroky z úvěrů ze stavebního spoření lze odečítat od daňového základu.

7 Jak probíhá přidělení úvěru?
Klient musí nejprve splnit výše zmíněné podmínky určené spořitelnou. Potom musí o úvěr požádat. Může to udělat prostřednictvím agenta, u kterého stavební spoření zakládal nebo na pobočce spořitelny či ve spřízněné bance, případně, pokud to daná spořitelna umožňuje, prostřednictvím jejích internetových stránek. Následně je jeho žádost projednána na úvěrovém oddělení a pokud bude klient vyhovovat i po stránce dostatečných příjmů a dostatečného zajištění úvěru, bude mu přidělena celá požadovaná částka. Ta se neskládá jenom z úvěru, ale také z jím dříve naspořených prostředků, úroků a státní podpory. To znamená, že má člověk k dispozici sumu peněz, z nichž jen poměrná část tvoří úvěr. Pouze tuto část musí člověk v budoucnu splácet a platit z ní úroky.

8 Nejčastěji klienti žádají o přidělení celé cílové částky, pokud ji však člověk celou nepotřebuje, může požádat pouze o její část - poměr úvěru bude menší a klient tak bude platit menší splátky. Částka může být čerpána jednorázově, postupně i zálohově. Úvěr ze stavebního spoření (potažmo cílová částka) může být v podstatě jakkoliv vysoký, v praxi se však pro získání vyšší částky běžně používá (např. na koupi bytu) sloučení několika smluv o stavebním spoření, např. členů jedné rodiny, a všechny úvěry jsou použity k jednomu účelu. Dochází tak k optimalizaci výnosů za státní podpory, protože místo jednoho příspěvku na jednu smlouvu klienti od státu dostanou více příspěvků na více smluv. Například čtyřčlenná rodina při maximální státní podpoře (tj. při spoření nejméně Kč na osobu a rok) může od státu ročně dostat až Kč, zatímco kdyby spořila jen na jednou smlouvu s čtyřnásobnou cílovou částkou, dostala by od státu pouze 3 000 Kč ročně.

9 Jak probíhá splácení úvěru?
Klient začíná úvěr splácet zpravidla hned po začátku jeho čerpání. Splácí ho v pravidelných měsíčních splátkách, které obsahují splátku jistiny úvěru a úroky z úvěru. V závislosti na zvolené variantě spoření je určena minimální měsíční splátka (jako procentní podíl z cílové částky) a klient splácí tak dlouho, dokud není celý dluh umořen (nejčastěji přibližně 10 let). Velkou výhodou stavebního spoření je možnost splatit kdykoliv část úvěru (příp. celý úvěr) prostřednictvím mimořádné splátky a to bez jakýchkoliv sankčních poplatků. V tomto případě může člověk požádat o poměrné snížení splátek při současném zachování doby splatnosti nebo může jednoduše úvěr splatit dříve. Doba splatnosti tak více méně záleží na klientovi, při těch nejpomalejších variantách a minimálních splátkách však činí maximálně něco přes 20 let.

10 Co je to hodnotící číslo?
Hodnotící číslo je specifický ukazatel, který spořitelny používají k určení "výkonnosti" a spolehlivosti klienta z hlediska nároku na úvěr, příp. nároku na úrokové bonusy apod. Každá spořitelna si konstruuje svůj vlastní výpočet pro získání hodnotícího čísla (a uvádí ho ve Všeobecných obchodních podmínkách), ale v principu vždy nějakým způsobem zohledňuje celkovou výši cílové částky, aktuální výši zůstatku na účtu a rychlost varianty spoření. Růst hodnotícího čísla jde tedy cíleně urychlit i zpomalit. Pokud klient potřebuje úvěr rychle (a nechce využít úvěru překlenovacího) bude pro něj nejvýhodnější zvolit některou z rychlých variant spoření (u nichž je zajištěn rychlejší růst hodnotícího čísla, kompenzovaný pozdějšími vyššími splátkami z úvěru). Také se mu vyplatí spořit co nejrychleji (vkládat na účet co nejvyšší částky, případně vložit celou částku potřebnou pro přidělení úvěru najednou hned v začátku spoření).

11 Hypotéka na družstevní bydlení
Hypotéka na družstevní bydlení může být použita na investici do nemovitosti v družstevním vlastnictví na území České republiky, kde předmětem zajištění musí být vždy jiná nemovitost než je objekt úvěru. Komu je určena Hypotéka je určena fyzickým osobám starším 18-ti let s trvalým pobytem na území České republiky nebo občanům ČR nebo držiteli průkazu o povolení pobytu člena státu Evropských společenství. O úvěr mohou současně žádat až čtyři žadatelé ve dvou domácnostech. Manželé mající společné jmění manželů musí žádat o úvěr společně.

12 Účel hypotéky investice do bytu v družstevním vlastnictví (může se jednat i o jinou právnickou osobu než bytové družstvo). Objekt hypotéky - družstevní byt V jaké výši lze získat hypotéku minimální i maximální výše úvěru se odvíjí od parametrů produktu zvoleného klientem Čerpání hypotéky - pouze jednorázové Jednorázové čerpání musí být provedeno do 6 měsíců od data schválení úvěru. Čerpání je účelové bezhotovostní a provádí se na účet prodávajícího uvedeného v kupní smlouvě nebo dodavatele. V případě rekonstrukce dokládá dlužník účelové využití hypotečního úvěru až po jeho vyčerpání dodatečně.

13 Splácení hypotečního úvěru
splatnost se odvíjí od parametrů produktu zvoleného klientem Úroková sazba - Je možné zvolit mezi fixní sazbou a sazbou P plus. fixní sazba dle volby klienta na 1 rok, 3 roky nebo 5 let po dobu zvolené fixace je garantována platnost smluvně sjednaných úrokových podmínek po uplynutí této doby jsou s klientem sjednány úrokové podmínky na další období sazba P plus tvořena roční sazbou PRIBOR (je vyhlašována ČNB) a odchylkou, kterou stanoví banka. Každý rok je sazba upravena bankou dle aktuální výše sazby PRIBOR odchylka pevná vždy na dobu 5 let po uplynutí této doby klient může požádat o přechod na fixní 5-ti letou sazbu

14 Zajištění hypotečního úvěru
vždy formou zástavního práva k nemovitosti ležící na území České republiky (lze zastavit i více nemovitostí), předmětem zajištění musí být vždy jiná nemovitost než je objekt úvěru nemovitost, která je předmětem zajištění, nesmí být k datu čerpání zatížena zástavním právem třetí osoby a ani její převod nesmí být omezen s výjimkou zástavního práva, kterým je zajištěn úvěr poskytnutý stavební spořitelnou nemovitost, která je předmětem zástavního práva, musí být nejpozději před čerpáním úvěru pojištěna a pojistné plnění musí být vinkulováno v prospěch Hypoteční banky Výhody možnost získat okamžitě peněžní prostředky na investici do nemovitosti v družstevním vlastnictví


Stáhnout ppt "Stavební spoření Stavební spoření v České republice vzniklo za účelem podpory řešení bytové situace občanů. Jedná se o komplexní finanční produkt poskytovaný."

Podobné prezentace


Reklamy Google