Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fyzikální metody a technika v biomedicíně

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fyzikální metody a technika v biomedicíně"— Transkript prezentace:

1 Fyzikální metody a technika v biomedicíně
Jakub Čížek – katedra fyziky nízkých teplot Tel: Doporučená literatura: W.R. Leo: Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments, Springer-Verlag, Berlin (1987) P.Hautojärvi: Positrons in Solids, Topics in Current Physics, Springer-Verlag (1979) A. Dupasquier, A.P. Mills, Jr. (eds.): Positron Spectroscopy of Solids, IOS Press, Amsterdam (1995) Y.C. Jean: Principles and Application of Positron & Positronium Chemistry, World Scientific, Singapore (2003)

2 Fyzikální metody a technika v biomedicíně
Obsah: Interakce částic a žáření s živou tkání Zobrazovací systémy využívající rtg. záření Anihilace pozitronů Pozitronová emisní tomografie Další nukleární zobrazovací systémy

3 Elementární částice (standardní model)
tvoří hadrony protony, neutrony, mesony, baryony elektromagnetická interakce silná interakce slabá interakce

4 Jaderné záření typ záření původ fyzikální proces náboj m0c2 (MeV)
energetické spektrum a-částice 4He jádro jaderný rozpad / reakce +2 diskrétní b- elektrony jaderný rozpad -1 0.511 spojité (keV - MeV) b+ pozitrony +1 g záření de-exitace jádra X záření elektronový obal de-exitace atomu (eV - keV) konverzní e- ( keV) Augerovy e- neutrony jaderná reakce 939.57 diskrétní / spojité

5 a rozpad Z energie diskrétní energetické spektrum

6 a rozpad uranová rozpadová řada diskrétní energetické spektrum

7 b rozpad b- rozpad: b+ rozpad:

8 b rozpad b- rozpad: b+ rozpad:

9 b rozpad b+ - rozpad záchyt e- pro Q < 2mec2 pouze EC
t1/2 = 3.7 ps b % b %, EC 9.5 % T1/2 = 2.6 year g 1274 keV pro Q < 2mec2 pouze EC

10 b rozpad b+ - rozpad energetické spektrum e+ emitovaných 22Na
Emean = 205 keV Q = Emax = 545 keV

11 b rozpad b+ - rozpad energetické spektrum e+ emitovaných 22Na
Emean = 205 keV Q = Emax = 545 keV

12 neutrony reakce (a,n) energetické spektrum n diskrétní
rozmazání Dopplerovým posuvem

13 Aktivita počet rozpadů za jednotku času
Curie (Ci) = 3.7  1010 rozp.s-1 1 Ci = aktivita 1g 226Ra 1 Becquerel (Bq) = 1 rozp. s-1 = 2.7  Ci = 27 pCi 1 MBq = 27 mCi

14 Dávka množství radiace absorbované objektem Gray (Gy) = 1 J / kg
energie absorbovaná jednotkou hmotnosti 1 Sievert (Sv) = 1 Gy  Q Q = quality factor  míra nebezpečnosti daného typu záření velikost poškození způsobeného radiací absorbovanou objektem g b p a rychlé n termalizované n Q 1 10 20 3

15 Dávka množství radiace absorbované objektem Gray (Gy) = 1 J / kg
energie absorbovaná jednotkou hmotnosti 1 Sievert (Sv) = 1 Gy  Q Q = quality factor  míra nebezpečnosti daného typu záření velikost poškození způsobeného radiací absorbovanou objektem jedorázové ozáření d (mSv) rtg. skaner na letiši 0.25  10-3 rtg. zubů 5-10  10-3 Mammogram CT skan celého těla 10-30 Fukushima – max. dávka na obyvatele evakuované z místa 68 opakované ozařování d (mSv / rok) kosmické záření 2.8 přirozené pozadí 2.4 radioizotopy v těle přirozené pozadí na palubě letadla 24 Fukushima – místo s nejvyšším zamořením 9  107

16 Účinný průřez počet částic detekovaných
za jednotku času tok = počet částic dopadajících na jednotku plochy za jednotku času diferenciální účinný průřez celkový účinný průřez

17 Střední volná dráha N - počet atomů na jednotku plochy
A - plocha terčíku P(x) - pravděpodobnost, že částice urazí dráhu x bez jakékoliv interakce w dx - pravděpodobnost, že částice bude interagovat na úseku x, x + dx

18 Střední volná dráha pravděpodobnost, že částice urazí dráhu x a pak bude interagovat na úseku x, x + dx: průměrná dráha, kterou částice urazí než dojde k interakci: pravděpodobnost, že částice interaguje při průletu terčíkem o tloušťce dx: střední volná dráha

19 Interakce nabitých částic s látkou
1. nepružné srážky s elektrony v elektronovém obalu atomů a molekul 2. elastický rozptyl na jádrech atomů 3. emise Čerenkovova záření 4. jaderné reakce 5. brzdné záření (Bremsstrahlung)

20 Interakce nabitých částic s látkou
I. Těžké částice (těžší než elektron): p+, a, ionty .. - nepružné srážky s elektrony, s = 107 – 108 barn - měkké srážky: excitace - tvrdé srážky: ionizace - rychlost úbytku energie (stopping power): (N. Bohr) Ne – elektronová hustota, me – klidová hmotnost elektronu, - střední orbitální rychlost elektronů m – hmotnost částice, z e – náboj částice, v – rychlost částice - např. 10 MeV p+ztratí všechnu svoji kinetickou energii na x  0.25 mm

21 Interakce nabitých částic s látkou
I. Těžké částice (těžší než elektron): p+, a, ionty .. - nepružné srážky s elektrony, s = 107 – 108 barn - měkké srážky: excitace - tvrdé srážky: ionizace - rychlost úbytku energie (stopping power): (Bethe - Bloch) d – korekce na hustotu, C – korekce na orbitání rychlost e- v elektronovém obalu re – klasický poloměr e  cm, me – klidová hmotnost elektronu, Na – Avogadrovo číslo I – střední excitační potenciál, Z – protonové číslo materiálu, A – hmotnostní číslo materiálu  – hustota materiálu, z – náboj částic (v jednotkách e) b = v/c, g = (1-b 2)-1/2 Wmax maximální transfer energie v jedné srážce

22 Interakce nabitých částic s látkou
I. Těžké částice (těžší než elektron): p+, a, ionty .. Bethe - Bloch Braggova křivka

23 Interakce nabitých částic s látkou
II. Lehké částice: e-, e+ - nepružné srážky s elektrony - brzdné záření (Bremsstrahlung) (Bethe - Bloch)

24 Interakce nabitých částic s látkou

25 Interakce nabitých částic s látkou

26 Interakce nabitých částic s látkou

27 Interakce nabitých částic s látkou

28 Interakce fotonů látkou
1. fotoelektrický jev (fotoefekt) fotoefekt (absorpce) Comptonův rozptyl tvorba párů 2. Comptonův rozptyl 3. tvorba párů 4. jaderné reakce např. (g, n) základní odlišnosti od nabitých částic: podstatně větší pronikavost (menší s) při průchodu svazku fotonů terčíkem dochází k zeslabení intenzity, ale ne ke změně energie zeslabení intenzity po průchodu terčíkem o tloušťce x: m – absorpční koeficient

29 Fotoefekt energie vyraženého elektronu:
hn - energie absorbovaného fotonu EB – vazebná energie elektronu

30 Comptonův rozptyl energie rozptýleného fotonu:
maximální energie elektronu: ( = 180o) Comptonova hrana

31 Comptonův rozptyl energie rozptýleného fotonu:
fotopeaky (1173, 1333 keV) 60Co spektrum (NaI scintilátor) zpětný rozptyl maximální energie elektronu: ( = 180o) Comptonova hrana Comptonova hrana

32 Tvorba párů účinný průřez

33 Interakce fotonů s látkou


Stáhnout ppt "Fyzikální metody a technika v biomedicíně"

Podobné prezentace


Reklamy Google