Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje."— Transkript prezentace:

1

2 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). [40] [9]

3 Autor:Mgr. Věra Pavlátová Anotace:Materiál vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie, Biologie živočichů. Žák se věnuje vývoji (fylogenezi) základních orgánových soustav živočichů. Materiál obsahuje obrázky, odkazy, úkoly a aktivity. Očekávaný výstup dle ŠVP: Druh učebního materiálu: Cílová skupina: Stupeň a typ vzdělávání: Typická věková skupina: Žák popíše evoluci a adaptaci jednotlivých orgánových soustav. Prezentace, DUM. Je možné ji použít v rámci expozice i fixace, délka aktivity je na 2 vyučovací hodiny. Žák, naplňuje zde KK k řešení problémů, k učení, komunikativní. Gymnaziální. 16−17 let, 6. třída = sexta / II. ročník KLIKNĚTE NA F 5

4  Fylogenezí orgánových soustav budeme pozorovat, jak se tyto soustavy v živočišné říši postupně vyvíjely a zdokonalovaly. [1] http://www.youtube.com/watch?v=faRlFsYmkeY

5  Jaké znáte projevy života?  Jak se rozdělují organismy z hlediska výživy?  Vytvořte na tabuli myšlenkovou mapu tématu výživa, trávení.  Jaká je souvislost mezi trávicí a oběhovou soustavou?  Jaké znáte typy trávicí soustavy?  Co je to láčka?  Kolik žaludků mají přežvýkavci?  Jaká znáte onemocnění trávicí soustavy?

6  Výživa je jedním z projevů života organismů.  Jedná se o příjem živin z okolí.  Dle výživy rozdělujeme organismy na autotrofní a heterotrofní (trofie = výživa). Vysvětlete rozdíly mezi těmito způsoby výživy.  Znáte ještě jiný způsob výživy? Co je to například chemolitotrofie?  V následující prezentaci je nástin vývoje trávicí soustavy živočichů. [2]

7 [3] buňky tkáně orgány soustava

8  Trávení je proces rozkladu potravy tak, aby produkty trávení mohly vstupovat do metabolických procesů organismu.  Trávicí soustava je vyvinuta u většiny živočichů kromě prvoků a endoparazitů.  Jakým způsobem tráví endoparazité? Uveďte konkrétní příklady. [4] [5]

9  Přijímají potravu celým povrchem buňky.  Princip trávení: difúze, endocytóza (fagocytóza, pinocytóza)  U některých stálé trávicí organely: buněčná ústa (cytostom), buněčný hltan (cytopharynx), peristom (prohlubeň v pelikule), potravní vakuoly (pohybují se v buňce po určité dráze), buněčná řiť (cytopyge). [6] http://www.youtube.co m/watch?v=l9ymaSzc sdY http://www.youtube.co m/watch?v=l9ymaSzc sdY Ú.: Zařaďte do systému tohoto prvoka.

10  http://www.youtube.com/watch?v=1w10R9lv 7eQ&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=1w10R9lv 7eQ&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=1w10R9lv 7eQ&feature=related [7]

11  Jedná se o druh endocytózy (přijímání látek do buňky).  Přijímané látky jsou ve formě tekutin.  Dochází k vchlípení části plazmatické membrány a vytvoření váčku, který obsahuje transportované tekutiny. http://www.youtube.com/watch?v=v8XaY-vVtcA&feature=related [8]

12  Jedná se o druh endocytózy, kdy dochází k pohlcování větších částic.  Plazmatická membrána vytváří výběžky (panožky), které obklopí částici a uzavřou do měchýřku. [7] http://www.youtube.com/watch?v=fpOxgAU5fFQ http://www.youtube.com/watch?v=a1xPpsxvhVA

13 FAGOCYTÓZA MĚŇAVKY [9] Potrava je obklopena panožkami, které se na konci spojují. Tak se mezi nimi vytvoří dutina = potravní vakuola, kde dochází k trávení potravy enzymy. Vakuola během trávení putuje cytoplazmou a poskytuje buňce živiny. Současně sbírá zbytky, které na konci vyvrhne mimo buňku.

14 Potravu přijímají límečkovitými choanocyty (ty slouží i k mírnému pohybu Porifer). Potrava je dále zpracována a roznášena amoebocyty. Zbytky potravy a vody jsou vyvrženy osculem. [10] Houby se živí filtrováním drobných organismů z vody. Houba Leucandra takto denně přefiltruje více než 22 litrů vody! Úkol: Jaké jsou tělní typy u Porifer a jak jsou v nich uspořádány choanocyty?

15 Askon je nejjednodušší typ. Kanálky, kterými nasává vodu, jsou v podstatě rovné a choanocyty se vyskytují jen ve spongocoelu (trávicí dutině). U Sykonu jsou choanocyty soustředěny v přívodních kanálcích, které bývají částečně rozšířeny i do komůrek. Leukon má mohutně zesílenou stěnu protkanou sítí kanálků spojujících mezi sebou komůrky vystlané choanocyty. [11] [12] [13]

16  Neprůchodná trávicí soustava je z entodermu s jediným otvorem, který je zároveň přijímací i vyvrhovací. Nazývá se láčka (gastrovaskulární dutina). U polypovců je to vakovitá dutina, u medúzovců je tvořena radiálními kanálky. LÁČKA Ramena jsou poseta žahavými buňkami cnidocyty, které pomáhají v lovu potravy. [15] http://www.youtube.com/watch?v=yqXkaZwiu6s&NR=1 Ú.: Který symbiont čistí žahavci sasance věnec chapadel od potravy?

17  Klaun očkatý čistí sasankám věnec chapadel od potravy a je chráněn jejich žahavými buňkami (sám je proti nim imunní). [16] [17] http://commons.wikimedi a.org/wiki/File:Marinewi- 1158004747.can.ogg http://commons.wikimedi a.org/wiki/File:Marinewi- 1158004747.can.ogg Co je to symbióza?

18  Trávicí soustava není průchodná, stále chybí řitní otvor.  Ústní otvor na břišní straně v různé pozici (vpředu, uprostřed i vzadu)  Hltan často vychlípitelný (stěny vyztuženy svaly)  Střevo jednoduché i větvené, kromě trávení rozvádí i živiny − gastrovaskulární dutina. [18] ústní otvor a svalnatý vychlípitelný hltan trávicí soustava se slepými rameny Pokožka s obrannými tyčinkami (rhabdity) a brvami http://www.youtube.com/watch ?v=S8IqiLFn6DQ http://www.youtube.com/watch ?v=S8IqiLFn6DQ

19  Trávicí soustava je poprvé průchodná.  Je členěna na ústní otvor, hltan, střevo a řitní otvor. 1 – ústní otvor 2 – střevo 3 – řitní otvor 4, 9 – vylučovací systém = postranní lišty 5 – samčí pohlavní soustava 6, 7, 8 – provazcovitá nervová soustava [19] http://www.youtube.com/ watch?v=Du0E_aONZoo http://www.youtube.com/ watch?v=Du0E_aONZoo Trávicí trubice prochází tělní dutinou pseudocoelem a má na jedné straně ústní otvor s pístovitým hltanem, určený pro nasávání potravy z hostitele. Ú.: Kteří živočichové patří ještě do Pseudocoela? Vířníci

20  Hlava nese věnec brv, který slouží k přihánění potravy a k pohybu.  Trávicí soustavu tvoří: ústní otvor mastax = žvýkací hltan, kde se potrava drtí svalnatými stěnami s vnitřními chitinózními zuby‘ a lištami sekreční část s trávicími enzymy jaterní klička (hepatopankreas) řitní otvor věnec brv mastax ústní otvor Ú.: Vířníci jsou schopni anabiózy − co to znamená? http://www.youtube.com/watch?v=i ujv-YPILWU&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=i ujv-YPILWU&feature=related [20]

21  Trávicí soustava: ústní otvor  hltan  žvýkací žaludek  žláznatý žaludek + střevní řasa tyflosolis (zvětšuje povrch pro vstřebávání)  řitní otvor 1.střevo 2.řasa tyflosolis 3.štětinky 4.kutikula 5.krevní oběh 6.příčná svalovina 7.podélná svalovina 8.septum (přepážka) 9.sběrný kanálek 10.metanefridie 11.nervová soustava [21] Ú.: Jak se rozdělují kroužkovci? http://www.youtube.com/watch?v=4Ghq_hLN1uM&feature=related

22  Vakovitá trávicí soustava; kolem ústního otvoru jsou výběžky (původně to byly končetiny), které tvoří ústní ústrojí.  Pavouci mají z důvodu úzkého jícnu zvláštní mimotělní trávení: Do kořisti pavouk vypustí své trávicí šťávy a počká, až se vnitřek těla kořisti rozloží. Pak tekutý obsah nasaje.  Ústní ústrojí hmyzu může být:  kousací (má kusadla, umožňuje příjem tuhé potravy; brouci, švábi, mravenci)  sací (k sání nektaru a jiné tekuté potravy; motýl)  bodavě sací (ostrý sosák, komár)  lízací (včela, čmelák) http://commons.wikimedia.org/wiki/Fi le:Avicularia_versicolor_hunting.ogg http://commons.wikimedia.org/wiki/Fi le:Avicularia_versicolor_hunting.ogg [23]

23 [22] A, kousací (kobylka) B, lízací (včela) C, sací (motýl) D, bodavě sací (samička komára) ŘEŠENÍ

24  Do přijímacího otvoru protéká voda s drobnými živočichy. Promývá také žábry a živočichové zde zachycení jsou řasinkami přemisťováni do ústního otvoru, který je na druhé straně, a pak jsou kloakálním otvorem vyvrhnuty. [24] NOHA SRDCE PŘIJÍMACÍ OTVOR ŽÁBRY ÚSTNÍ OTVOR KLOAKÁLNÍ OTVOR ŽALUDEK Ú.: Vyjmenujte zástupce mlžů.

25  Popište části trávicí soustavy hlemýždě: Ú.: K čemu slouží radula a k čemu hepatopankreas? [25]

26  Radula je chitinózní páska v ústním otvoru pokrytá zoubky, které strouhají potravu. Radula je podepřena chrupavčitým můstkem.  Hepatopankreas je slinivkojaterní žláza vylučující enzymy. [26] [27] http://www.youtube.c om/watch?v=mLVDw lrSq5U http://www.youtube.c om/watch?v=mLVDw lrSq5U http://www.youtube.c om/watch?v=F- SBGWAUbxA http://www.youtube.c om/watch?v=F- SBGWAUbxA

27 (prvoústí × druhoústí) prvoústí: ústní otvor představuje embryonální blastoporus druhoústí: blastoporus se uzavírá a v blízkosti jeho původní pozice se proráží řitní otvor, ústní otvor vzniká sekundárně vchlípením ektodermu na hlavové části těla Ú.: Jací živočichové patří mezi druhoústé? ostnokožci, polostrunatci a strunatci [28] ŘEŠENÍ

28  Trávicí soustava je přímá, ústní a řitní otvor na protilehlých koncích těla − výjimky: u hadic není vyvinuto rectum (TS tedy není průchozí), u lilijic, poupěnců a jablovců má tvar podkovy (ústní a řitní otvor vedle sebe).  Aristotelova lucerna = žvýkací aparát na počátku trávicí trubice složený z pěti dlátkovitých zubů (pohyblivě uzavírají ústní otvor, ovládané svaly) − u ježovek, tak ohryzávají nárosty na skalách.  Hvězdice mají vychlípitelný žaludeka mimotělní trávení (stejně jako pavouci). [29] [30]

29 Vakovité tělo sumek má přijímací otvor nahoře a kloakální otvor po straně. Potrava se nasává do hltanožaberního vaku s endostylem. Do obžaberního prostoru se vypouští exkrementy a odkysličená voda. a) přijímací otvor; b) kloakální, vyvrhovací otvor c) tunika, plášť d); e) rozšířený hltan s žaberními štěrbinami = hltanožaberní vak; f) jícen; g) žaludek; h) anální otvor; i) tečkovaná čára ukazuje endostyl OBŽABERNÍ PROSTOR Vršenky mají takzvané sítko, kterým filtrují potravu. Když se toto sítko zanese, vršenky se z něj svléknou. Jejich schránku tvoří vápník a bílkovina Ú.: Které další zástupce pláštěnců znáte? [31] [32] http://www.youtube.com/watch?v=f4BUlWVfO00&feature=related

30  TS − v ústní dutině mají vířivý orgán, který usměrňuje proud vody s potravou do hltanu 1 – nervová soustava 2 – struna hřbetní = chorda dorsalis (opora těla), z chrupavky 4 – ocas, ploutevní lem končící kopinatou ploutvičkou 5 – trávicí soustava 7 – uzavřená cévní soustava (na břišní straně těla) 13 – brvy kolem úst, slouží k lovení potravy [33] Ú.: Jakého znáte zástupce?

31 Ú.: Popište části a funkci TS člověka. [34] http://www.youtube.com/wat ch?v=Z7xKYNz9AS0 http://www.youtube.com/wat ch?v=Z7xKYNz9AS0

32  strop ústní dutiny se nazývá ústní patro  primární ústní patro: kompaktní nebo perforované choanami (vnitřní nozdry; u lalokoploutvých ryb a primitivních tetrapodů)  sekundární ústní patro + měkké ústní patro − uzavírá dýchací cesty vůči nosohltanu)  jazyk: vzniká při přechodu obratlovců na souš ze svalů báze dutiny ústní, úpon svalů na skelet jazylky a spodní čelist  chrup: zuby jsou deriváty plakoidních šupin, které samy vznikly v důsledku osifikace  slinné žlázy a jejich případná modifikace ve žlázy jedové (obojživelníci, plazi) [35] Ú.: Jak se nazývají 3 párové slinné žlázy u člověka?

33  Zuby tedy vznikly modifikací plakoidních šupin ryb, u některých druhů ryb si tento tvar stále zachovávají.  U obojživelníků a většiny plazů zuby vyrůstají přímo z čelistní kosti.  U krokodýlů, vyhynulých dinosaurů a savců včetně člověka jsou zuby zasazené v zubních lůžkách. Zuby pevně obemyká dáseň. [36] Ú.: Popište stavbu zubu. Kolik zubů má kompletní chrup člověka?

34  Společná část TS a DS  Původně byl perforován žaberními štěrbinami a sloužil nejen pro transport potravy, ale i k dýchání.  Tvořen 3 částmi:  A. nosohltan (nasopharynx)  B. ústní část hltanu (oropharynx)  C. hrtanová část (laryngopharynx)  Potrava − hrtanová příklopka se po každém polknutí zavře a zamezí soustu vstup do hrtanu − jinak hrozí až smrt. ABCABC [37]

35  Svalová trubice: počátek příčně pruhované, směrem k žaludku už hladké svalstvo  Potrava tudy jen prochází, pouze výjimečně se tu shromažďuje (vole u ptáků).  Vole slouží zejména u semenožravých ptáků jako zásobárna krmiva při naplnění svalnatého žaludku, u dravců i k natrávení potravy. Někteří ptáci mají vole se schopností zpětné peristaltiky, čehož využívají při krmení mláďat. (Kteří ptáci?) [38]

36  Vznikl v souvislosti s periodicitou v přijímání potravy, chybí u bezčelistnatců.  Člení se na části: česlo, dno, tělo, vrátník.  Funkce: chemické (pepsin) i mechanické (peristaltika) trávení potravy  Případné morfologické a funkční modifikace:  ptáci − žláznatý a svalnatý žaludek  přežvýkavci − čtyřdílný žaludek: bachor, čepec, kniha, slez ČESLO TĚLO DNO VRÁTNÍK VELKÉ ZAKŘIVENÍ MALÉ ZAKŘIVENÍ [39]

37  Slouží stále k trávení + vstřebávání živin (absorpci usnadňují např. klky, či spirální řasa − mihule, paryby)  Střevo často vybíhá ve slepé výběžky („slepá střeva“) − ptáci, savci.  Bývá rozděleno na tenké a tlusté.  Střevo končí konečníkem (rectum) a řitním otvorem (anus)  pokud do distální části konečníku ústí vývody močopohlavních orgánů, pak se tato část nazývá kloaka (Kteří obratlovci mají kloaku?) [34] [40]

38  Játra (hepar): odškrceny z ventrální části trávicí trubice, funkce: primárně sekreční (žluč), dále detoxikace, termoregulace  Slinivka břišní (pankreas): odškrcena z dorzální části trávicí trubice, funkce: produkce trávicích enzymů a hormonů [41] Ú.: Které hormony produkuje pankreas? JÁTRA ŽLUČNÍK SLINIVKA

39  Na různých tělních typech Porifer vysvětlete princip trávení a také uspořádání choanocytů. [14] ASKON SYKON LEUKON ŘEŠENÍ

40 Popište trávicí soustavu ptáků včetně funkcí jednotlivých orgánů: [40] 1 – jícen 2 – vole 3 – žláznatý žaludek 4 – svalnatý žaludek 5 – tenké střevo 6 – tlusté střevo 7 – kloaka ŘEŠENÍ

41  U ptáků je zobák přizpůsobený potravní specializaci. Dovedete ji určit? [42] A – živí se nektarem (strdimilovití) B – hmyzožravec (lejsek) C – živí se tvrdými zrny a ořechy (dlask) D – semínky smrků a borovic (křivka obecná) E – rybami (ledňáček) F – rybami, které vhazuje do vaku (pelikán) G – potravu filtruje z vody přes zobák (plameňák) H – loví v mělké vodě, pohybuje zobákem do stran (tenkozobec) I – larvami (půdní sondy – srpatka ibisovitá) J – pod vodu ponoří jen spodní část zobáku (zoboun americký) K – dravec (jestřáb, krahujec)

42  MĚŇAVKA  HOUBA (PORIFERA)  NEZMAR  HLÍST  VÍŘNÍK  KROUŽKOVEC  PAVOUK  PLŽ  OSTNOKOŽEC  RADULA  ARISTOT. LUCERNA  TYFLOSOLIS  CHOANOCYTY  MIMOTĚLNÍ TRÁVENÍ  FAGOCYTÓZA  PÍSTOVITÝ HLTAN  LÁČKA  MASTAX

43 CNIDOCYTY HEPATOPANKREAS OSCULUM RADULA MASTAX MIMOTĚLNÍ CHOANOCYTY ENDOSTYL TRÁVENÍ ARISTOTELOVA LUCERNA GASTROVASKULÁRNÍ TYFLOSOLIS DUTINA KLOAKA SPIRÁLNÍ ŘASA 12 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13

44 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1.Slinivkojaterní žláza 2.Střevní řasa kroužkovců 3.Rýhy v hltanu pláštěnců obsahující jod a hlen 4.Chitinózní páska v ústním otvoru měkkýšů 5.Gastrovaskulární dutina 6.Žvýkací hltan u vířníků

45 1.HEPATOPANKREAS 2.TYFLOSOLIS 3.ENDOSTYL 4.RADULA 5.LÁČKA 6.MASTAX [40]

46  SMRŽ, J.; HORÁČEK, I.; ŠVÁTORA, M. Biologie živočichů pro gymnázia. 1. vyd. Praha : Fortuna, 2004. ISBN 8071689092.  EricDiesel. [cit. 2012-04-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 1.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monkey.human_to_robot,monkey.JPG  Pajast. [cit. 2012-04-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 2.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simple_photosynthesis_overview_cs.png  Sunshineconnelly. [cit. 2012-04-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 3.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anatomy_and_physiology_of_animals_for ming_digestive_systems.jpg?uselang=cs  Boumphreyfr. [cit. 2012-04-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 4.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cell_gland.png  [cit. 2012-04-14]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 5.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PSM_V19_D238_Common_tapeworm.jpg  HonzaXJ. [cit. 2012-04-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 6.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trapka_velka_Paramecium_caudatum.jpg

47  [cit. 2012-04-14]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 7.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Endocytoza_typy.svg  [cit. 2012-04-14]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 8.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pinocytosis.svg  [cit. 2012-04-14]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 9.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amoeba_fagocitose.jpg  [cit. 2012-04-14]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 10.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Esponjas_alimentacion.jpg  [cit. 2012-04-14]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 11.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Askon.jpg  [cit. 2012-04-14]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 12.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sykon.jpg  [cit. 2012-04-14]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 13.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leukon.jpg  Philcha. [cit. 2012-04-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 14.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Porifera_body_structures_01.png  [cit. 2012-04-14]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 15.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hydra.svg

48  [cit. 2012-04-14]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 16.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amphiprion_percula.JPG  Eric. [cit. 2012-04-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 17.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amphiprion_chrysogaster.JPG  Andreas Neudecker. [cit. 2012-04-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 18.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dugesia_Anatomy_schematic.svg  Uwe Gille. [cit. 2012-04-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 19.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nematoda-Anatomy.svg  [cit. 2012-04-14]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 20.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PSM_V19_D403_Rotifera.jpg  [cit. 2012-04-14]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 21.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oligochaeta_anatomy.svg  Xavier Vázquez, Siga. [cit. 2012-04-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 22.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Evolution_insect_mouthparts_coloured_d erivate.png  [cit. 2012-04-14]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 23.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Petrus_Candidus_1460_Spider_%26_Fly.jp g

49  Salvör Gissurardóttir. [cit. 2012-04-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 24.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blue-mussel.svg  AI2, Jeff Dahl, Michal Maňas. [cit. 2012-04-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 25.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Snail_diagram_cs.svg  Lijealso. [cit. 2012-04-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 26.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Radula_diagram3.png  [cit. 2012-04-14]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 27.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abyssochrysos_melanioides_radula.png  YassineMrabet. [cit. 2012-04-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 28.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Protovsdeuterostomes.svg  [cit. 2012-04-14]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 29.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NSRW_Sea-Urchin.png  Tsca. [cit. 2012-04-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 30.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:730px-Woda-4_ubt_modyf.jpg  [cit. 2012-04-14]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 31.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ascidia_001.png  Minami Himemiya. [cit. 2012-04-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 32.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oikopleura_dioica.jpg

50  Piotr Jaworski. [cit. 2012-04-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 33.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lancetnikinside.png  [cit. 2012-04-14]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 34.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Digestive_system_diagram_cs.svg  [cit. 2012-04-14]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 35.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illu_quiz_hn_02.jpg  Metju. [cit. 2012-04-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 36.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tooth_section_international.png  [cit. 2012-04-14]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 37.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_faringe.svg  [cit. 2012-04-14]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 38.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illu_esophagus.jpg  Olek Remesz. [cit. 2012-04-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 39.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ventriculus.svg  Olga007. [cit. 2012-04-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 40.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gastrointestinal_track_of_the_Mallard- Uklad_pokarmowy_krzyzowki.svg  [cit. 2012-04-14]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 41.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biliary_system_new-numbers.svg  L. Shyamal. [cit. 2012-04-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 42.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BirdBeaksA_(2).svg


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje."

Podobné prezentace


Reklamy Google