Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní právo v praxi Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. čtvrtek 12.00-13.30, ZS 2008/09 Mgr. Ilona Kostadinovová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní právo v praxi Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. čtvrtek 12.00-13.30, ZS 2008/09 Mgr. Ilona Kostadinovová"— Transkript prezentace:

1 Pracovní právo v praxi Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. čtvrtek 12.00-13.30, ZS 2008/09 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz www.sweb.cz/ilda

2 Skončení pracovního poměru 06. 11. 2008 Mgr. Ilona Kostadinovová Západočeská Univerzita v Plzni Právnická fakulta Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Kontakt: ilda@seznam.cz ilda@seznam.czilda@seznam.cz www.sweb.cz/ilda

3 Osnova přednášky: I. Obecně ke skončení pracovního poměru – pojem a formy II. Způsoby skončení pracovního poměru III. Právní události mající za následek skončení pracovního poměru IV. Právní úkony účastníků pracovního poměru V. Hmotné zabezpečení v souvislosti se skončením pracovního poměru Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

4 I. Obecně ke skončení pracovního poměru – pojem a formy - potřeba stability zaměstnání - možnost svobodně rozvázat pracovní poměr - nemusí znamenat zánik všech práv a povinností Př. Odměňování, náhrada škody, obchodní tajemství, ochrana osobních údajů Skončení pracovního poměru Skončení dalšího pracovního poměru Skončení pracovního poměru založeného jmenováním Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

5 II. Způsoby skončení pracovního poměru Všechny mají shodný cíl, existují rozdíly v jejich právní povaze: 1. Právní úkony účastníků pracovního poměru – jednostranné, dvoustranné a) Dohoda o rozvázání pracovního poměru b) Výpověď c) Okamžité zrušení d) Zrušení pracovního poměru ve zkušební době 2. Právní události a) Uplynutí doby b) Smrt zaměstnance 3. Úřední rozhodnutí Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

6 III. Právní události mající za následek skončení pracovního poměru 1. Smrt zaměstnance - § 328 ZP, § 342 ZP 2. Uplynutí doby pouze u skončení pracovních poměrů sjednaných na dobu určitou § 39, § 65 ZP 3. Věková hranice – není právní událostí, která by měla za následek skončení pracovního poměru 4. Rozhodnutí příslušného orgánu - § 48 odst. 2 ZP 5. Skončení pracovního poměru založeného jmenováním –odvoláním z funkce ani vzdáním se funkce pracovní poměr nekončí -. dohoda o dalším pracovním zařazení - jinak výpovědní důvod dle § 52 písm. c) Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

7 Skončení pracovního poměru sjednaného na dobu určitou § 48 odst. 2 ZP – končí uplynutím sjednané doby § 48 odst. 2 ZP – končí uplynutím sjednané doby § 65 ZP – také ostatní způsoby skončení § 65 ZP – také ostatní způsoby skončení Byla-li doba trvání omezena na konání určitých prací, upozorní zaměstnavatel na skončení včas, zpravidla alespoň 3 dny předem. Byla-li doba trvání omezena na konání určitých prací, upozorní zaměstnavatel na skončení včas, zpravidla alespoň 3 dny předem. Pokračuje-li zaměstnanec s vědomím zaměstnavatele v konání prací po uplynutí sjednané doby, jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou. Pokračuje-li zaměstnanec s vědomím zaměstnavatele v konání prací po uplynutí sjednané doby, jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou.

8 IV. Právní úkony účastníků pracovního poměru směřující k jeho skončení - v praxi nejčastější způsob - právní úprava podrobně upravuje náležitosti a právní důsledky z nich vyplývající - právní úkony dvoustranné – shodná vůle – dohoda o rozvázání pracovního poměru - právní úkony jednostranné – výraz rozporu – výpověď, okamžité zrušení, zrušení ve zkušební době Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

9 Skončení pracovního poměru na základě subjektivní právní skutečnosti Podle § 42 ZP zaniká pracovní poměr na základě::: 1) Subjektivní právní skutečnosti, na základě kterých ukončí pracovní poměr jeho účastníci: a) dohoda o rozvázání pracovního poměru - § 49 ZP b) výpověď z pracovního poměru - §§ 50 a násl. ZP c) okamžité zrušení pracovního poměru – §§ 55 a násl. ZP d) zrušení pracovního poměru ve zkušební době - § 35 ZP, § 66 ZP V případě odvolání z funkce ( u pracovního poměru založeného volbou nebo jmenováním) nebo v případě uplynutí volebního období (u pracovního poměru založeného volbou) nemusí nutně dojít k zániku pracovního poměru. nebo v případě uplynutí volebního období (u pracovního poměru založeného volbou) nemusí nutně dojít k zániku pracovního poměru. 2) Subjektivní právní skutečnost, na základě které ukončí pracovní poměr subjekt odlišný od účastníků pracovního poměru: § 48 odst. 2 ZP -úřední rozhodnutí orgánů státní správy a orgánů soudní soustavy Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

10 Dohoda o rozvázání prac. pom. § 49 ZP, z. č. 262/2006 Sb., v platném znění formální právní úkon se sankcí neplatnosti formální právní úkon se sankcí neplatnosti důvody v ní musí být uvedeny, požaduje-li to zaměstnanec důvody v ní musí být uvedeny, požaduje-li to zaměstnanec je-li uzavírána z organizačních důvodů na straně zaměstnavatele, náleží zaměstnanci odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku, zdanitelný příjem jako jiná mzda je-li uzavírána z organizačních důvodů na straně zaměstnavatele, náleží zaměstnanci odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku, zdanitelný příjem jako jiná mzda Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

11 Výpověď z prac. pom., §§ 50 – 54 ZP) - výpovědní doby - § 45 zákoníku práce 2 měsíce, příp. 3-počátek běhu od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po doručení - výpověď z vedlejšího pracovního poměru –15 dní, počne běžet dnem, v němž byla výpověď doručena, § 70b odst. 1, § 238 odst. 2 ZP I. I. Výpověď daná zaměstnancem, § 50 odst. 3 ZP) - písemně se sankcí neplatnosti - doručeno zaměstnavateli - nárok na hledání jiného vhodného zaměstnání, N. v. č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci II. II. Výpověď daná zaměstnavatelem, § 52 ZP) - jen z důvodů taxativně vyjmenovaných v § 52 ZP - § 53 ZP zákaz výpovědi v ochranné době Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

12 Nabídková povinnost Zjednodušení při výpovědi ze strany zaměstnavatele – není již povinnost zajistit nové zaměstnání určitým kategoriím zaměstnanců. Zjednodušení při výpovědi ze strany zaměstnavatele – není již povinnost zajistit nové zaměstnání určitým kategoriím zaměstnanců. Zaměstnavatel nemusí nabízet zaměstnanci jinou práci v místě výkonu práce, ani v místě bydliště a nemusí zajišťovat případnou průpravu na jinou práci nebo prokazovat, že zaměstnanec není ochoten přejít na jinou pro něho vhodnou práci. Zaměstnavatel nemusí nabízet zaměstnanci jinou práci v místě výkonu práce, ani v místě bydliště a nemusí zajišťovat případnou průpravu na jinou práci nebo prokazovat, že zaměstnanec není ochoten přejít na jinou pro něho vhodnou práci. Postup zaměstnavatelů pro rozvázání pracovního poměru ze zdravotních důvodů je tímto značně zjednodušen, jen písemně oznámí příslušnému úřadu práce, § 48 odst. 5 ZP. Postup zaměstnavatelů pro rozvázání pracovního poměru ze zdravotních důvodů je tímto značně zjednodušen, jen písemně oznámí příslušnému úřadu práce, § 48 odst. 5 ZP.

13 Důvody výpovědi dané zaměstnavatelem, § 52 písm. a) – c) ZP Organizační důvody Organizační důvody § 52 písm. a), b) ruší-li se, přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část § 52 písm. c) – nadbytečnost zaměstnance Vznik nároku na odstupné - § 67 ZP ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku

14 Hromadné propouštění, § 62 ZP V období 30 kalendářních dnů výpověď nejméně: V období 30 kalendářních dnů výpověď nejméně: 10 zaměstnancům – ZV s 20-100 ZN 10% zaměstnanců – ZV se 101 – 300 ZN 30 zaměstnanců – ZV s více 300 ZN Skončí-li pracovní poměr 5 zaměstnanců v období 30 kalendářních dnů výpovědí, započítávají se i zaměstnanci, s nimiž byl pracovní poměr rozvázán dohodou z týchž důvodů. 30 dnů předem informovat písemně odborový orgán nebo radu zaměstnanců, příp. každého zaměstnance. Informovat úřad práce o důvodech opatření, počtu zaměstnanců, kterých se propouštění týká. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

15 Cvičný příklad Dle ustanovení organizačního řádu zaměstnavatele DELTA a. s. patří uzavírání a rozvazování pracovního poměru se zaměstnanci do kompetence personálního ředitele akciové společnosti DELTA, který je jedním z vedoucích zaměstnanců akciové společnosti DELTA. Dne 15. 2. rozhodlo představenstvo DELTA a. s. o provedení organizační změny, v jejímž důsledku dojde od 1. května k tomu, že se několik zaměstnanců DELTA a. s. stane nadbytečnými. Tuto skutečnost těmto zaměstnancům personální ředitel DELTA a. s. 15. 2. oznámil a sdělil jim, že jim bude ještě v průběhu měsíce února doručena výpověď z pracovního poměru, neboť se stanou pro DELTA a. s. nadbytečnými v důsledku organizační změny. Dle ustanovení organizačního řádu zaměstnavatele DELTA a. s. patří uzavírání a rozvazování pracovního poměru se zaměstnanci do kompetence personálního ředitele akciové společnosti DELTA, který je jedním z vedoucích zaměstnanců akciové společnosti DELTA. Dne 15. 2. rozhodlo představenstvo DELTA a. s. o provedení organizační změny, v jejímž důsledku dojde od 1. května k tomu, že se několik zaměstnanců DELTA a. s. stane nadbytečnými. Tuto skutečnost těmto zaměstnancům personální ředitel DELTA a. s. 15. 2. oznámil a sdělil jim, že jim bude ještě v průběhu měsíce února doručena výpověď z pracovního poměru, neboť se stanou pro DELTA a. s. nadbytečnými v důsledku organizační změny. 1) Pokud obdrží tito zaměstnanci výpověď v průběhu měsíce února (po 15. 2.), jak dlouhá bude jejich výpovědní doba? 2) Budou mít tito zaměstnanci nárok na odstupné? Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

16 Důvody výpovědi dané zaměstnavatelem, § 52 písm. d) ZP Nesmí-li zaměstnanec dále konat práci pro pracovní úraz, onemocnění nebo ohrožení nemocí z povolání, dosáhl-li na pracovišti nejvyšší přípustné hranice Nesmí-li zaměstnanec dále konat práci pro pracovní úraz, onemocnění nebo ohrožení nemocí z povolání, dosáhl-li na pracovišti nejvyšší přípustné hranice Zaměstnanci náleží nárok na odstupné podle § 67 ZP ve výši nejméně 12ti násobku průměrného výdělku, Odstupné nenáleží, zprostí-li se zaměstnavatel odpovědnosti.

17 Důvody výpovědi dané zaměstnavatelem, § 52 písm. e) ZP Pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku dlouhodobě způsobilost konat dále dosavadní práci. Pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku dlouhodobě způsobilost konat dále dosavadní práci.

18 Důvody výpovědi dané zaměstnavatelem, § 52 písm. f) ZP Nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy Nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy nebo nesplňuje bez zavinění zaměstnavatele požadavky na řádný výkon práce nebo nesplňuje bez zavinění zaměstnavatele požadavky na řádný výkon práce Neuspokojivé pracovní výsledky – v době posledních 12ti měsíců je nutné písemně zaměstnance vyzvat k jejich odstranění. Neuspokojivé pracovní výsledky – v době posledních 12ti měsíců je nutné písemně zaměstnance vyzvat k jejich odstranění.

19 Důvody výpovědi dané zaměstnavatelem, § 52 písm. g) ZP Závažné porušení povinností vyplývajících z právních předpisů Závažné porušení povinností vyplývajících z právních předpisů Soustavné méně závažné porušování pracovních povinností – je nutné v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti písemně zaměstnance na možnost výpovědi upozornit Soustavné méně závažné porušování pracovních povinností – je nutné v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti písemně zaměstnance na možnost výpovědi upozornit

20 Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem, § 53 ZP Ochranná doba! Ochranná doba! Dočasná pracovní neschopnost, není-li způsobena úmyslně nebo jako následek opilosti nebo zneužití návykových látek. Dočasná pracovní neschopnost, není-li způsobena úmyslně nebo jako následek opilosti nebo zneužití návykových látek. Ústavní ošetřování, lázeňské léčení. Ústavní ošetřování, lázeňské léčení. Onemocnění tuberkulózou – ochrana 6 měsíců po propuštění z ústavního ošetřování. Onemocnění tuberkulózou – ochrana 6 měsíců po propuštění z ústavního ošetřování. Těhotenství, čerpání mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené. Těhotenství, čerpání mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené. V době dočasného uznání nezpůsobilosti pro noční práci. V době dočasného uznání nezpůsobilosti pro noční práci. V době, kdy je zaměstnanec dlouhodobě uvolněn pro výkon veřejné funkce. V době, kdy je zaměstnanec dlouhodobě uvolněn pro výkon veřejné funkce. Při výkonu vojenského cvičení nebo výjimečného vojenského cvičení. Při výkonu vojenského cvičení nebo výjimečného vojenského cvičení.

21 Kdy neplatí zákaz výpovědi, § 54 ZP Výpověď podle § 52 písm. a), b) Výpověď podle § 52 písm. a), b) Což neplatí přemísťuje-li se zaměstnavatel v mezích místa výkonu práce podle pracovní smlouvy. Z důvodů, pro které lze okamžitě zrušit pracovní poměr Z důvodů, pro které lze okamžitě zrušit pracovní poměr Což neplatí, je-li zaměstnankyně na mateřské dovolené a zaměstnanec na rodičovské dovolené po dobu, kdy je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou. Byla-li jim dána výpověď před nástupem, skončí výpovědní doba společně s mateřskou dovolenou (rodičovskou dovolenou). Pro jiné porušení pracovní povinnosti podle § 52 písm. g) Pro jiné porušení pracovní povinnosti podle § 52 písm. g) Co neplatí, jde-li o těhotnou, zaměstnance čerpajícího mateřskou a rodičovskou dovolenou,

22 Cvičný příklad J. Nová pracovala v pracovním poměru u zaměstnavatele GAMA s. r. o. po stanovenou týdenní pracovní dobu. Dne 29. 3. jí byla doručena výpověď z pracovního poměru, podle níž měl její pracovní poměr skončit ke dni 31. 5. Dne 7. 6. se J. Nováková dostavila na personální oddělení zaměstnavatele a předložila lékařskou zprávu odborného ženského lékaře, podle něhož byla dne 6. 6. vyšetřena a bylo zjištěno, že je ve čtvrtém měsíci těhotenství. J. Nová pracovala v pracovním poměru u zaměstnavatele GAMA s. r. o. po stanovenou týdenní pracovní dobu. Dne 29. 3. jí byla doručena výpověď z pracovního poměru, podle níž měl její pracovní poměr skončit ke dni 31. 5. Dne 7. 6. se J. Nováková dostavila na personální oddělení zaměstnavatele a předložila lékařskou zprávu odborného ženského lékaře, podle něhož byla dne 6. 6. vyšetřena a bylo zjištěno, že je ve čtvrtém měsíci těhotenství. 1) Pokud zaměstnavatel GAMA s. r. o. o těhotenství J. Novotné nevěděl, byla výpověď dána platně? 2) Měla by na posuzovanou situaci vliv skutečnost, kdyby pracovní poměr s J. Novotnou rozvázán výpovědí z důvodu, pro který by s ní mohl být pracovní poměr okamžitě zrušen? Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

23 Okamžité zrušení pracovního poměru I. Ze strany zaměstnavatele, § § 55 ZP II. Ze strany zaměstnance, § 56 ZP - okamžitě lze zrušit jen v subjektivní lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy se dotčený o důvodu dověděl, objektivně maximálně do 1 roku, ode dne, kdy důvod vznikl. - okamžité zrušení je potřeba učinit písemně a vymezit v něm skutkově důvod, doručit druhé straně, není-li dodržena písemná forma, je stanovena sankce neplatnosti Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

24 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době, § 35, § 66 ZP § 35 fakultativní náležitost pracovní smlouvy § 35 fakultativní náležitost pracovní smlouvy § 35 odst. 2 doba překážek v práci se nezapočítává § 35 odst. 2 doba překážek v práci se nezapočítává písemné oznámení má být doručeno druhé straně alespoň 3 dny přede dnem, kdy má pracovní poměr skončit písemné oznámení má být doručeno druhé straně alespoň 3 dny přede dnem, kdy má pracovní poměr skončit Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

25 Zkušební doba, § 35, 66 ZP Jde o fakultativní náležitost pracovní smlouvy, lze ji sjednat před vznikem pracovního poměru nejpozději v den nástupu do práce. Jde o fakultativní náležitost pracovní smlouvy, lze ji sjednat před vznikem pracovního poměru nejpozději v den nástupu do práce. Nesmí být delší než 3 měsíce. Nesmí být delší než 3 měsíce. Musí být sjednána písemně, jinak je neplatná. Musí být sjednána písemně, jinak je neplatná. Doba překážek v práci, pro které zaměstnanec nemůže konat práci v průběhu zkušební doby, se nezapočítává. Doba překážek v práci, pro které zaměstnanec nemůže konat práci v průběhu zkušební doby, se nezapočítává. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době, § 66 ZP – z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu, Zaměstnavatel však nebude moci v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance, s účinností nového zákona o nemocenském pojištění. Písemné oznámení má být doručeno druhému účastníku zpravidla alespoň 3 dny přede dnem, kdy má pracovní poměr skončit. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době, § 66 ZP – z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu, Zaměstnavatel však nebude moci v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance, s účinností nového zákona o nemocenském pojištění. Písemné oznámení má být doručeno druhému účastníku zpravidla alespoň 3 dny přede dnem, kdy má pracovní poměr skončit.

26 Cvičný příklad Zaměstnance F. Duspiva uzavřel dne 1. 7. se zaměstnavatelem SAKO s. r. o. pracovní smlouvu (se shodným dnem nástupu do práce – 1. 7. ), která obsahovala i ujednání o zkušební době v délce 3 měsíců. Zkušební doba tedy měla uplynout dne 30. 9. Dne 5. 7. Duspiva onemocněl. Byl nemocen až do 12. 10. Po té době nastoupil k výkonu práce. Jeho výsledky při výkonu práce však během příštích 10 dnů zaměstnavatele neuspokojovaly, a proto s F. Duspivou pracovní poměr ve zkušební době zrušil. F. Duspiva namítal neplatnost rozvázání pracovního poměru, neboť dle jeho názoru již nebyl ve zkušební době. Zaměstnance F. Duspiva uzavřel dne 1. 7. se zaměstnavatelem SAKO s. r. o. pracovní smlouvu (se shodným dnem nástupu do práce – 1. 7. ), která obsahovala i ujednání o zkušební době v délce 3 měsíců. Zkušební doba tedy měla uplynout dne 30. 9. Dne 5. 7. Duspiva onemocněl. Byl nemocen až do 12. 10. Po té době nastoupil k výkonu práce. Jeho výsledky při výkonu práce však během příštích 10 dnů zaměstnavatele neuspokojovaly, a proto s F. Duspivou pracovní poměr ve zkušební době zrušil. F. Duspiva namítal neplatnost rozvázání pracovního poměru, neboť dle jeho názoru již nebyl ve zkušební době. 1) Je správná námitka F. Duspivy? 2) Změnila by něco na výše uvedeném příkladě skutečnost, že zkušební doba byla sjednána dodatečnou písemnou dohodou (dodatkem k pracovní smlouvě) dne 2. 7. ? Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

27 Účast odborů při rozvázání pracovního poměru - § 61 ZP Výpověď či okamžité zrušení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen předem projednat s odborovou organizací. Výpověď či okamžité zrušení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen předem projednat s odborovou organizací. U člena orgánu odborové organizace v době jeho funkčního období a v době 1 roku po jeho skončení, je potřeba souhlas odborové organizace. Bez souhlasu, jsou výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru neplatné. U člena orgánu odborové organizace v době jeho funkčního období a v době 1 roku po jeho skončení, je potřeba souhlas odborové organizace. Bez souhlasu, jsou výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru neplatné. Za souhlas se považuje též, jestliže odborová organizace písemně neodmítla udělit souhlas v době 15 dnů ode dne, kdy byla o něj zaměstnavatelem požádána. Za souhlas se považuje též, jestliže odborová organizace písemně neodmítla udělit souhlas v době 15 dnů ode dne, kdy byla o něj zaměstnavatelem požádána. Souhlas lze použít ve lhůtě 2 měsíců od jeho udělení. Souhlas lze použít ve lhůtě 2 měsíců od jeho udělení. Pokud jsou však všechny ostatní podmínky výpovědi nebo okamžitého zrušení pracovního poměru splněny a soud ve sporu o neplatnost rozvázání pracovního poměru podle § 72 ZP shledá, že na zaměstnavateli nelze spravedlivě požadovat, aby zaměstnance nadále zaměstnával, jsou výpověď i okamžité zrušení pracovního poměru platné. Pokud jsou však všechny ostatní podmínky výpovědi nebo okamžitého zrušení pracovního poměru splněny a soud ve sporu o neplatnost rozvázání pracovního poměru podle § 72 ZP shledá, že na zaměstnavateli nelze spravedlivě požadovat, aby zaměstnance nadále zaměstnával, jsou výpověď i okamžité zrušení pracovního poměru platné.

28 V. Hmotné zabezpečení v souvislosti se skončením pracovního poměru - odstupné - § 67 odst. 1 ZP ve výši 3 násobku průměrného měsíčního výdělku, ztráta zdravotní způsobilosti v důsledku pracovního úrazu 12 násobek 3 násobku průměrného měsíčního výdělku, ztráta zdravotní způsobilosti v důsledku pracovního úrazu 12 násobek - podpora v nezaměstnanosti – z. č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, v platném znění - pracovní posudky a potvrzení o zaměstnání Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

29 Děkuji za pozornost a těším se na diskusi a spolupráci při semináři. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz


Stáhnout ppt "Pracovní právo v praxi Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. čtvrtek 12.00-13.30, ZS 2008/09 Mgr. Ilona Kostadinovová"

Podobné prezentace


Reklamy Google