Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dům zahraničních služeb. Dům zahraničních služeb (DZS)  Příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dům zahraničních služeb. Dům zahraničních služeb (DZS)  Příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky."— Transkript prezentace:

1 Dům zahraničních služeb

2 Dům zahraničních služeb (DZS)  Příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.  Zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti školství a vzdělávání. www.dzs.cz  Webové stránky www.dzs.cz

3 Součástí Domu zahraničních služeb je Národní agentura pro evropské vzdělávací programy

4 Nabízíme:  Granty na mezinárodní vzdělávací projekty.  Zprostředkování stipendijních pobytů v zahraničí.  Konzultace a odbornou pomoc jednotlivcům a organizacím k zapojení do vzdělávacích projektů a získání mezinárodních zkušeností.  Zprostředkování mezinárodní spolupráce vzdělávacích institucí v Evropě i mimo Evropu.  Propagaci českého školství v zahraničí.  Konference, semináře, školení a poradenství v oblasti vzdělávání.  Publikace a informační materiály.

5 Programy a aktivity NAEP  Program celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP);  e-Twinning;  Erasmus Mundus;  Tempus;  SCIEX-NMS ch (Scientific Exchange Programme between the New Member States of the EU and Switzerland) Program švýcarsko-české spolupráce – Fond na stipendia SCIEX-NMS CH;  Euroguidance. www.naep.cz více informací na: www.naep.cz

6 Program celoživotního učení (LLP) Program celoživotního učení (LLP)  Comenius – primární vzdělávání;  Leonardo da Vinci – odborné vzdělávání a příprava;  Erasmus – vysokoškolské vzdělávání;  Grundtvig – vzdělávání dospělých a celoživotní učení;  Průřezový program:  SVES – studijní návštěvy pro experty ve vzdělání;  Evropská jazyková cena LABEL;  informační a diseminační technologie;  diseminace;  Jean Monnet – podpora výuky v oblasti studií evropské integrace.

7 Fond na stipendia SCIEX-NMS ch  Cílová skupina: doktorandi a post-docs  Délka výzkumného pobytu:  doktorandi: 6-24 měsíců  post-docs: 6-18 měsíců  Výše grantu:  doktorandi: max. 50tis. CHF v 1. roce  post-docs: max. 80tis. CHF/rok  Termín: vždy 1.11.

8 Programy a aktivity DZS:  Akademická informační agentura (AIA);  AKTION Česká republika - Rakousko;  CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies);  Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí: Krajanský vzdělávací program; Lektoráty;  European Schoolnet;  Studium cizinců v ČR.

9 Akademická informační agentura  Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních (bilaterálních) smluv pro studenty a pedagogy veřejných vysokých škol.  Stipendia pro středoškoláky.  Pedagogické a hospitační stáže pro učitele ZŠ a SŠ.  Stipendia nabízená nadacemi, školami, ústavy aj.

10 Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv V nabídce je více než 40 zemí světa: a/ Argentina, Belgie, Bulharsko, Estonsko, Francie, Indie, Itálie, Izrael, Japonsko, Korejská lidově demokratická republika, Korejská republika, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Mexiko, Mongolsko, Německo, Nizozemí, Peru, Polsko, Portugalsko, Rakousko (stipendia programu Aktion), Rumunsko, Slovensko, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina, Vietnam. b/ Čína, Egypt, Finsko, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Makedonie, Malta, Portugalsko, Rusko, Řecko, Slovinsko, Švédsko. Nabídka je rozdělena podle způsobu přidělování:

11 a/ Výběrová řízení  Stipendijní místa nejsou přidělena konkrétním školám.  Hlásit se mohou uchazeči ze všech veřejných vysokých škol v ČR.  Přihlášky podávají prostřednictvím AIA (s výjimkou některých zemí).  Nominace provádí výběrová komise ( složená ze zástupců zahraničního partnera a pracovníků MŠMT, případně i z odborníků z dalších institucí).

12 b/ Rozpis kvót  Určité počty stipendijních míst do konkrétních zemí.  MŠMT přiděluje místa pro daný akademický rok jednotlivým vysokým školám.  Uchazeči z těchto škol se hlásí prostřednictvím svých rektorátů.  O nominacích svých uchazečů rozhoduje škola.

13 Podmínky pro uchazeče o stipendium  Nabídka je určena pro studenty a pedagogy veřejných vysokých škol v ČR.  Zájemci si sami vyhledávají zahraniční VŠ v souvislosti se svým studijním oborem.  Přihlášky se podávají v akademickém roce, který předchází roku případné realizace stipendijního pobytu. www.zahranici-stipendium.cz více na www.zahranici-stipendium.cz

14 AKTION Česká republika - Rakousko AKTION Česká republika - Rakousko Poskytuje podporu pro studenty a VŠ učitele v terciárním sektoru vzdělávání na:  Studijní a výzkumné pobyty v partnerské zemi.  Projekty spolupráce českých a rakouských VŠ.  Letní jazykové a odborné školy.

15 AKTION Česká republika - Rakousko Stipendia:  1 – 5 měsíců pro studenty magisterských a doktorských studijních programů do 35 let na zpracování diplomové či doktorské práce.  1 – 3 měsíce pro VŠ pedagogy do 35 let na konkrétní výzkum.  Jednoměsíční stipendia pro VŠ pedagogy do 60 let až 3 x během kal. roku.  Zpracování disertační práce v tandemu.  Habilitační stipendia pro postdoktorandy.

16 AKTION Česká republika - Rakousko Podpora ve formě dotace je poskytována na:  Projekty pedagogické a vědecké spolupráce dvou vysokoškolských pracovišť.  Třítýdenní letní jazykové školy němčiny pro české a češtiny pro rakouské studenty.  Letní odborné školy v němčině nebo angličtině z různých oborů.

17 CEEPUS Středoevropský výměnný univerzitní program  Cílové skupiny:  studenti: Bc., Mgr. i Ph.D. cyklu  Učitelé  Délka mobility  Krátkodobá: 21 dní – 3 měsíce (jen za účelem psaní Bc./Mgr. práce) Doktorandi min. 21 dní – max. bez omezení  Dlouhodobá: 3 - 10 měsíců

18 CEEPUS  Typy mobilit:  V rámci sítě Kritéria si určují univerzity samy  Freemovers Sami si domlouvají podmínky na zahraniční univerzitě  Termíny:  15.6. na ZS v rámci sítí  31.10. na LS v rámci sítí  30.11. Freemovers na LS

19 Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí  Krajanský vzdělávací program – DZS na základě každoročních výběrových řízení vysílá učitele ke krajanským komunitám Čechů v Evropě a Jižní Americe, tyto učitele vybavuje učebními pomůckami, spoluorganizuje letní kurz češtiny pro krajany, kurz metodiky výuky češtiny pro krajany z řad vyučujících, semestrální pobyty na veřejných vysokých školách a středoškolské studium pro krajany z Banátu.  Lektoráty českého jazyka a literatury na zahraničních pracovištích (hlavně univerzity) po celém světě.  DZS organizuje společná setkání učitelů a lektorů a vydává občasník Krajiny češtiny.

20 European Schoolnet (EUN) je síť evropských ministerstev školství, která podporují:  mezinárodní spolupráci učitelů a škol v těchto předmětech: matematika, přírodní vědy a informační technologie. Zajímavé evropské projekty, soutěže a kampaně naleznete na www.dzs.cz/eun a www.eun.org.www.dzs.cz/eunwww.eun.org

21 více informací nalezete na: více informací nalezete na: www.dzs.cz www.naep.cz www.dzs.cz www.naep.cz Děkujiza pozornost. Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Dům zahraničních služeb. Dům zahraničních služeb (DZS)  Příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google