Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti informačních technologií v reformě zdravotnictví Subkomise pro zdravotnickou informatiku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti informačních technologií v reformě zdravotnictví Subkomise pro zdravotnickou informatiku."— Transkript prezentace:

1 Možnosti informačních technologií v reformě zdravotnictví Subkomise pro zdravotnickou informatiku

2 Reforma zdravotnictví Proč?

3 Financování podle výkonů Zdravotnické výkony Úhrady poskytovatelům Poskytovatelé zdravotní péče Pojišťovny Pojištěnci

4 Financování podle výkonů Zdravotnické výkony Úhrady poskytovatelům Poskytovatelé zdravotní péče Pojišťovny Pojištěnci Náklady

5 Financování podle výkonů Zdravotnické výkony Úhrady poskytovatelům Poskytovatelé zdravotní péče Pojišťovny Pojištěnci Náklady Podfinancované výkony: náklady>úhrady

6 Financování podle výkonů Zdravotnické výkony Úhrady poskytovatelům Poskytovatelé zdravotní péče Pojišťovny Pojištěnci Náklady Lukrativní výkony: Náklady<úhrady

7 Alokace podle výkonů Evidence výkonů Ocenění výkonů Platby za výkony Skutečné náklady Zisk

8 Ztrátové Alokace podle výkonů Evidence výkonů Ocenění výkonů Platby za výkony Skutečné náklady Zisk Lukrativní Nelukrativní

9 Ztrátové Alokace podle výkonů Evidence výkonů Ocenění výkonů Platby za výkony Skutečné náklady Zisk Lukrativní Nelukrativní Požadavek navýšení plateb Rozšíření nabídky finančně výnosných služeb

10 Ztrátové Alokace podle výkonů Evidence výkonů Ocenění výkonů Platby za výkony Skutečné náklady Zisk Lukrativní Nelukrativní Důsledek: celkově vyšší náklady

11 Alokace podle výkonů Evidence výkonů Ocenění výkonů Platby za výkony Důsledek: neefektivní alokace zdrojů Důsledek: celkově vyšší náklady

12 Financování podle výkonů Zdravotnické výkony Úhrady poskytovatelům Poskytovatelé zdravotní péče Pojišťovny Pojištěnci Náklady Lukrativní výkony: Náklady<úhrady Poskytovatelé: tendence k navyšování výkonů

13 Financování podle výkonů Zdravotnické výkony Úhrady poskytovatelům Poskytovatelé zdravotní péče Pojišťovny Pojištěnci Náklady Lukrativní výkony: Náklady<úhrady Poskytovatelé: tendence k navyšování výkonů Reakce pojišťoven: omezení paušálními platbami -

14 Zabezpečení spravedlivější alokace zdrojů Zprůhlednění finančních toků Porovnání nákladů a kvality zdravotní péče Hledání nového modelu financování zdravotní péče

15 Průběžné vyhodnocování nákladů a zisků zdravotnických zařízení –regionu, nemocnice a jednotlivých nemocničních oddělení, ale také vzhledem k pacientům, diagnózám a výkonům (v nemocničních informačních systémech často chybí). Posuzování kvality lékařské péče Porovnání statistických údajů nemocnice, okolních regionů i celého státu Průběžná kontrola finančních toků a kvality Zprůhlednění financování Porovnání kvality a nákladů

16 Průběžná kontrola finančních toků a kvality Zprůhlednění financování Porovnání kvality a nákladů náklady kvalita Důležitá kritéria, podle kterých lze restrukturalizovat síť a optimalizovat pravidla financování zdravotnických zařízení Hledání nového modelu financování zdravotní péče

17 Co je „norma“ Kvalita zdravotní péče – porovnání statistických ukazatelů (komplikace, doba hospitalizace, prognóza…) s celostátním průměrem Kde však najít "standard" s nímž by bylo možné porovnat (obdobně jako u ukazatelů "kvality") "cenu" léčení daného onemocnění? Jak zjistit, zda v dané nemocnici se obdobné onemocnění léčí v sumě všech spotřebovaných nákladů levněji, nebo nákladněji, než je celostátní průměr?

18 Co je „norma“ Porovnávání „ceny“ léčení daného onemocnění - statistické sledování na úrovni celého státu. Má smysl porovnávat náklady na léčení takových pacientů, kteří mají z hlediska své klinické diagnózy obdobné nároky na zdroje (tj. na veškerá vyšetření, léky, dobu hospitalizace, chirurgické výkony apod.). Roztřiďování pacientů do skupin podle diagnóz s obdobnými nároky na poskytovatele lékařské péče je podstatou tzv. CASE-MIX systémů.

19 CASE-MIX systémy Ambulance Nemocniční akutní lůžka APG (Ambulatory Patients Groups) DRG ( Diagnosis Related Groups) PMC ( Patients Management Groups) RUG (Resource Utilisation Groups) Nemocniční neakutní lůžka CASE-MIX systémy

20 Ambulance Nemocniční akutní lůžka APG (Ambulatory Patients Groups) DRG ( Diagnosis Related Groups) PMC ( Patients Management Groups) RUG (Resource Utilisation Groups) Nemocniční neakutní lůžka CASE-MIX systémy

21 DRG Pacienti s různými diagnózami Různé nároky na zdroje Mzdové náklady Režijní náklady na provoz Náklady na léky a zdravotnický materiál Náklady na vyšetření Náklady na zdravotnické výkony porovnání

22 DRG Pacienti s různými diagnózami Různé nároky na zdroje Mzdové náklady Režijní náklady na provoz Náklady na léky a zdravotnický materiál Náklady na vyšetření Náklady na zdravotnické výkony porovnání Rozčlenění na skupiny dg se statisticky obdobnými nároky na zdroje

23 DRG Pacienti s různými diagnózami Různé nároky na zdroje Mzdové náklady Režijní náklady na provoz Náklady na léky a zdravotnický materiál Náklady na vyšetření Náklady na zdravotnické výkony porovnání Rozčlenění na skupiny dg se statisticky obdobnými nároky na zdroje DRG skupinám je přiřazeno číslo, vyjadřující relativní náročnost na zdroje (1 = průměrný nemocný) Porovnáním s celkovými náklady lze vyjádřit „kolik stojí průměrné náklady jednoho pacienta v dané DRG skupině v celém státě“ Porovnáním s náklady ve zdravotnickém zařízení lze vyjádřit nakolik je levnější či dražší léčení v dané nemocnici - důležitý údaj pro management nákladů

24 Úhrady poskytovatelům Poskytovatelé zdravotní péče Pojišťovny Pojištěnci Počty pacientů v jednotlivých DRG skupinách Národní referenční centrum Stanovení „norem“ nákladů pro jednotlivé DRG skupiny pacientů Informace od pojišťoven Informace od poskytovatelů Vyhodnocení kvality léčení Stanovení „norem“ kvality Ukazatele kvality léčení Stanovení úhrady

25 Úhrady poskytovatelům Poskytovatelé zdravotní péče Pojišťovny Pojištěnci Počty pacientů v jednotlivých DRG skupinách Národní referenční centrum Stanovení „norem“ nákladů pro jednotlivé DRG skupiny pacientů Informace od pojišťoven Informace od poskytovatelů Vyhodnocení kvality léčení Stanovení „norem“ kvality Ukazatele kvality léčení Stanovení výše úhrady Konkrétní výsledek: Národní referenční centrum bylo vytvořeno v září 2003 Přijímá a zpracovává informace od poskytovatelů a pojišťoven Propočítává váhy DRG

26 Text z Pražské deklarace Konference ministrů zdravotnictví zemí přistupujících do EU – Kypru, České republiky, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Malty, Polska, Slovenské republiky, Slovinska a Irska, Itálie, Nizozemí, Rakouska, Řecka (duben 2004) za účasti WHO a Rady Evropy My, ministři zdravotnictví…. …Budeme přispívat k vytvoření transparentního, více efektivního a rychlejšího procesu krytí nákladů na zdravotní péči provedenou v jiné členské zemi s přihlédnutím ke struktuře náhrady nákladů zdravotní péče výše zmíněných zemí prostřednictvím centra poskytujícího informační a clearingové služby

27 European Health Care Information and Clearing Center.

28 Současný stav

29 Health Insurance Company Health Care Provider Health Insurance Company Health Care Provider Health Insurance Company Health Care Provider Health Insurance Company Member state 2 Member state 1

30 Health Insurance Company Health Care Provider Health Insurance Company Health Care Provider Health Insurance Company Health Care Provider Health Insurance Company Member state 2 Member state 1 1 2 3 4

31 Vize

32 Health Insurance Company Health Care Provider Health Insurance Company Health Care Provider Health Insurance Company Member state 2 Member state 1 Portal of National Reference Centre Health Care Provider European Health Care Information and Clearing Center

33 Health Insurance Company European Health Care Information and Clearing Center AT DE IT CZ SE NL Health Care Provider Health Insurance Company Health Care Provider Portals of member states reference centers 1 2 3 4 Health Insurance Company Health Care Provider

34 Health Insurance Company European Health Care Information and Clearing Center AT DE IT CZ SE NL Health Care Provider Health Insurance Company Health Care Provider Portals of member states reference centers 1 2 3 4 Health Insurance Company Health Care Provider 5

35 Health Insurance Company European Health Care Information and Clearing Center AT IT SE NL Health Care Provider Health Insurance Company Health Care Provider Health Insurance Company Health Care Provider DE CZ Portals of member states reference centers 1

36 Health Insurance Company European Health Care Information and Clearing Center AT IT SE NL Health Care Provider Health Insurance Company Health Care Provider Health Insurance Company Health Care Provider 2 2 DE CZ Portals of member states reference centers 1 1

37 Health Insurance Company European Health Care Information and Clearing Center AT IT SE NL Health Care Provider Health Insurance Company Health Care Provider Health Insurance Company Health Care Provider 2 3 2 3 DE CZ Portals of member states reference centers 1 1

38 Health Insurance Company European Health Care Information and Clearing Center AT IT SE NL Health Care Provider Health Insurance Company Health Care Provider Health Insurance Company Health Care Provider 2 3 2 3 4 DE CZ Portals of member states reference centers 1 1 4

39 Health Insurance Company European Health Care Information and Clearing Center AT IT SE NL Health Care Provider Health Insurance Company Health Care Provider Health Insurance Company Health Care Provider 2 3 2 3 4 1 DE CZ Portals of member states reference centers 5 1 4

40 Health Insurance Company European Health Care Information and Clearing Center AT IT SE NL Health Care Provider Health Insurance Company Health Care Provider Health Insurance Company Health Care Provider 2 3 2 3 4 1 CZ Portals of member states reference centers 6 DE 7 1 4

41 Bezpečný přenos dat

42 Přenos zdravotnických informací (o pacientech, o zdravotních výkonech, ekonomických nákladech apod.) Ochrana citlivých osobních dat Nezbytná podmínka funkčnosti informačních systémů ve zdravotnictví

43 Jak nepostavit Orwelova „velkého bratra“ Ochrana citlivých osobních dat Netýká se jen zdravotnictví, ale všech propojovaných informačních systémů veřejné správy

44 Jak nepostavit Orwelova „velkého bratra“ Ochrana citlivých osobních dat Jak bezpečně propojit informační systémy veřejné správy (včetně zdravotnických) ? Sdílení Ochrana Nutno zajistit oba požadavky

45 Vize

46 Propojení informačních systémů veřejné správy 1.Občan by měl mít přístup ke všem evidencím, které o něm veřejná správa vede v informačním systému zdravotnictví – občan by měl mít přístup ke své zdravotní dokumentaci, k finančnímu přehledu plateb a čerpání svého zdravotního pojištění 2.Občan by měl mít možnost sám (i prostřednictvím Internetu) iniciovat aktualizaci změněných dat (např. změna adresy bydliště). Sdílení společně využívaných dat Ochrana před neoprávněným přístupem musí zajistit Dvě základní práva občana

47 Globálně dostupné identifikátory základních registrů OBYVATELE IDENTIFIKÁTOR NEMOVITOSTI IDENTIFIKÁTOR EKONOM ICKÉHO SUBJEKTU (právnických i fyzických osob) Územně identifikační registr IDENTIFIKÁTOR (inženýrských sítí, motorových vozidel, policejní, vojenský... aj.) SUBSYSTÉM DAŇOVÝCH ÚŘADŮ A CELNÍ SPRÁVY SUBSYSTÉM SPRÁVY SOCIÁLNÍHO A PENZIJNÍHO ZABEZPEČENÍ SUBSYSTÉM ZDRAVOTNICTVÍ SUBSYSTÉM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DALŠÍ PROPOJENÉ SUBSYSTÉMY: Základní struktura propojení IS veřejné správy Sdílené bezpečné referenční rozhraní Informační systémy veřejné správy Společně sdílená data

48 (inženýrských sítí, motorových vozidel, policejní, vojenský... aj.) SUBSYSTÉM DAŇOVÝCH ÚŘADŮ A CELNÍ SPRÁVY SUBSYSTÉM SPRÁVY SOCIÁLNÍHO A PENZIJNÍHO ZABEZPEČENÍ SUBSYSTÉM ZDRAVOTNICTVÍ SUBSYSTÉM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DALŠÍ PROPOJENÉ SUBSYSTÉMY: Základní struktura propojení IS veřejné správy Globálně dostupné identifikátory základních registrů Sdílené bezpečné referenční rozhraní OBYVATELE IDENTIFIKÁTOR NEMOVITOSTI IDENTIFIKÁTOR EKONOM ICKÉHO SUBJEKTU (právnických i fyzických osob) Územně identifikační registr IDENTIFIKÁTOR Informační systémy veřejné správy Zabezpečení ochrany dat: propojení informačních systémů veřejné správy pouze přes sdílené bezpečné referenční rozhraní Společně sdílená data

49 (inženýrských sítí, motorových vozidel, policejní, vojenský... aj.) SUBSYSTÉM DAŇOVÝCH ÚŘADŮ A CELNÍ SPRÁVY SUBSYSTÉM SPRÁVY SOCIÁLNÍHO A PENZIJNÍHO ZABEZPEČENÍ SUBSYSTÉM ZDRAVOTNICTVÍ SUBSYSTÉM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DALŠÍ PROPOJENÉ SUBSYSTÉMY: Základní struktura propojení IS veřejné správy Globálně dostupné identifikátory základních registrů Sdílené bezpečné referenční rozhraní OBYVATELE IDENTIFIKÁTOR NEMOVITOSTI IDENTIFIKÁTOR EKONOM ICKÉHO SUBJEKTU (právnických i fyzických osob) Územně identifikační registr IDENTIFIKÁTOR Informační systémy veřejné správy Zabezpečení ochrany dat: propojení informačních systémů veřejné správy pouze přes sdílené bezpečné referenční rozhraní Společně sdílená data

50 Sdílený registr Aplikace ve zdravotnictví Jak zajistit sdílení a ochranu lékařské dokumentace Sdílené bezpečné referenční rozhraní

51 Neutrální data Identifikátor dokumentu Identifikátor pacienta (jméno, příjmení, rodné číslo…) Identifikátor dokumentu Obsah lékařské dokumentace Citlivá osobní data Obsah lékařské dokumentace Identifikátor pacienta (jméno, příjmení, rodné číslo…) Sdílené bezpečné referenční rozhraní Neutrální data

52 Identifikátor dokumentu Identifikátor pacienta (jméno, příjmení, rodné číslo…) Identifikátor dokumentu Obsah lékařské dokumentace Neutrální data Propojovací tabulka Databáze lékařské dokumentace Citlivá osobní data Obsah lékařské dokumentace Identifikátor pacienta (jméno, příjmení, rodné číslo…) Sdílené bezpečné referenční rozhraní Opětovné propojení umožněno pouze oprávněným osobám

53 Sdílené bezpečné referenční rozhraní Identifikátor dokumentu Identifikátor pojištěnce Identifikátor pojištěnce Propojovací tabulka Jméno, příjmení… Dotaz Ověření oprávněnosti dotazu Identifikátor dokumentu poskytnuta pouze oprávněné osobě! Databáze lékařské dokumentace Identifikátor pojištěnce Identifikátor pojištěnce Jméno, příjmení… Obsah lékařské dokumentace Registr pojišťěnců Odpověď: Identifikátor pacienta (jméno, příjmení, rodné číslo…) Neutrální data Citlivá osobní data Identifikátor dokumentu

54 Registr transakcí Sdílené bezpečné referenční rozhraní Identifikátor dokumentu Identifikátor pojištěnce Identifikátor pojištěnce Propojovací tabulka Jméno, příjmení… Dotaz Identifikátor dokumentu poskytnuta pouze oprávněné osobě! Databáze lékařské dokumentace Identifikátor pojištěnce Identifikátor pojištěnce Jméno, příjmení… Obsah lékařské dokumentace Registr pojišťěnců Odpověď: Identifikátor pacienta (jméno, příjmení, rodné číslo…) Neutrální data Citlivá osobní data Identifikátor dokumentu Zápis pro následnou kontrolu ÚOOÚ Ověření oprávněnosti dotazu

55 Současný stav

56 IZIP

57 Vize

58 European Health Care Information and Clearing Center Patient IDDocument IDHead ID CROSS CONNECTION TABLE Patient IDDocument IDHead IDDocument ID Medical record content Head ID Patient name… (personal ID) Medical record content Patient name… (personal ID) Portal of National Reference Centre Reconnection is permitted to authorised persons only

59 Problém centrálních zdravotních registrů

60 Současný stav

61 Rodné číslo obsah záznamů jednoho pacienta Centrální zdravotní registr (nese citlivá osobní data) Chráněný přístup k registru Přístupový portál k registrům Ověření oprávněnosti přístupu

62 Vize

63 Registr transakcí rodné číslojméno, příjmení rodné čísloid registruid případu Anonymizovaný obsah záznamů jednoho pacienta id registru Centrální zdravotní registr (nenese citlivá osobní data) Chráněný přístup k registru Zápis pro následnou kontrolu ÚOOÚ Referenční, sdílené a bezpečné rozhraní Přístupový portál k registrům Registr pojištěnců (osob) Propojovací tabulka Chráněné registry Chráněný registr Ověření oprávněnosti přístupu Veřejný anonymizovaný registr

64 Digitální preskripce

65 Vize

66 Recepty „po drátech“ Praktický příklad: využití pro elektronickou preskripci léků Sdílený registr společně sdílených registrů, Sdílené bezpečné referenční rozhraní sdíleného bezpečného referenčního rozhraní a elektronických identifikátorů Elektronické identifikátory

67 Sdílené bezpečné referenční rozhraní lékař Vystavení receptu Registr vydaných receptů Id receptu Id pojištěnce Platnost receptu Registr vydávaných léků Registr pojištěnců Id pojištěnce Jméno, příjmení,… Jméno, příjmení,…. Jméno, příjmení,… Lékař Pacient Id receptu obsah receptu vydané léky… Id pojištěnce Id receptu Platnost receptu Obsah receptu Ověření oprávněnosti přístupu Jméno, Příjmení Platnost receptu Obsah receptu Id receptu Platnost receptu Id pojištěnce

68 Sdílené bezpečné referenční rozhraní Vystavení receptu Registr vydaných receptů Id receptu Id pojištěnce Platnost receptu Registr vydávaných léků Registr pojištěnců Id pojištěnce Jméno, příjmení,… Jméno, příjmení,…. Jméno, příjmení,… Lékař Pacient Id receptu obsah receptu vydané léky… Id pojištěnce Id receptu Platnost receptu Id receptu Jméno, Příjmení Obsah receptu Platnost receptu

69 Výběr receptu Registr pojištěnců Id pojištěnce Jméno, příjmení,… Jméno, příjmení,…. Jméno, příjmení,… Sdílené bezpečné referenční rozhraní Pacient Registr vydaných receptů Id receptu Id pojištěnce Platnost receptu Registr vydávaných léků Id receptu obsah receptu vydané léky… Id pojištěnce Jméno, příjmení,… Obsah receptu, Jméno, příjmení,… Platnost receptu Platnost receptu, Id receptu obsah receptu Lékárník vydané léky… lékárník Ověření oprávněnosti přístupu Vydané léky

70 využívaný i dalšími aplikacemi Sdílené bezpečné referenční rozhraní LékárníkPacient Registr vydaných receptů Id receptu Id pojištěnce Platnost receptu Registr vydávaných léků Id receptu obsah receptu vydané léky… Výběr receptu Obsah receptu, Jméno, příjmení,… Platnost receptu, Vydané léky Elektronický identifikátor Citlivá data poskytnuta pouze oprávněné osobě! Neutrální data důležitá pro ekonomický rozbor a informace o spotřebě léků pro ověření oprávněnosti ke čtení či zápisu dat Registr pojištěnců Id pojištěnce Jméno, příjmení,… Jméno, příjmení,…. Jméno, příjmení,… Společně sdílený registr Id pojištěnce

71 Zlepšení a zjednodušení výběru pojistného (a zálohy na daň) u fyzických osob

72 Současný stav

73 Zprůhlednění výběru daní, zdravotního a sociálního pojištění Zdravotní pojišťovny Sociální pojištění Daň z příjmu (zálohy na daň) Současný stav Zaměstnavatel Zaměstnanci

74 Vize

75 Daň z příjmu (zálohy na daň) Zdravotní pojišťovny Zprůhlednění výběru daní, zdravotního a sociálního pojištění Clearingové centrum Technologicky možné řešení Zaměstnavatel Zaměstnanci Sociální pojištění

76 Závěr Umožňují zlepšit kvalitu poskytované lékařské péče. Umožní porovnávání kvality lékařské péče a jejích nákladů v rámci regionů i celého státu. Zprůhlední finanční toky a otevřou možnosti i k vypracování nových algoritmů pro zefektivnění financování zdravotnictví. Zabezpečení spolehlivé ochrany osobních dat je ale nezbytná podmínka úspěšné realizace. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví: Zefektivnění jejího financování Zkvalitnění lékařské péče

77 Možnosti informačních technologií v reformě zdravotnictví Zefektivnění jejího financování Zkvalitnění lékařské péče


Stáhnout ppt "Možnosti informačních technologií v reformě zdravotnictví Subkomise pro zdravotnickou informatiku."

Podobné prezentace


Reklamy Google