Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Subkomise pro zdravotnickou informatiku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Subkomise pro zdravotnickou informatiku"— Transkript prezentace:

1 Subkomise pro zdravotnickou informatiku
Možnosti informačních technologií v reformě zdravotnictví Jestliže hnacím motorem „první průmyslové revoluce“ byl rozvoj železnice… Subkomise pro zdravotnickou informatiku

2 Reforma zdravotnictví
Proč?

3 Financování podle výkonů
Pojišťovny Zdravotnické výkony Úhrady poskytovatelům Pojištěnci Poskytovatelé zdravotní péče

4 Financování podle výkonů
Pojišťovny Zdravotnické výkony Úhrady poskytovatelům Náklady Pojištěnci Poskytovatelé zdravotní péče

5 Financování podle výkonů
Pojišťovny Zdravotnické výkony Úhrady poskytovatelům Náklady Podfinancované výkony: náklady>úhrady Pojištěnci Poskytovatelé zdravotní péče

6 Financování podle výkonů
Pojišťovny Zdravotnické výkony Úhrady poskytovatelům Náklady Lukrativní výkony: Náklady<úhrady Pojištěnci Poskytovatelé zdravotní péče

7 Alokace podle výkonů Zisk Skutečné náklady Ocenění výkonů Platby za
výkony Evidence výkonů Zisk Skutečné náklady

8 Alokace podle výkonů Zisk Skutečné náklady Ocenění výkonů Platby za
výkony Evidence výkonů Ztrátové Nelukrativní Zisk Lukrativní Skutečné náklady

9 Alokace podle výkonů Zisk Skutečné náklady Ocenění výkonů Platby za
výkony Evidence výkonů Požadavek navýšení plateb Rozšíření nabídky finančně výnosných služeb Ztrátové Nelukrativní Zisk Skutečné náklady Lukrativní

10 Důsledek: celkově vyšší náklady
Alokace podle výkonů Ocenění výkonů Platby za výkony Evidence výkonů Důsledek: celkově vyšší náklady Ztrátové Nelukrativní Zisk Skutečné náklady Lukrativní

11 Důsledek: celkově vyšší náklady
Alokace podle výkonů Ocenění výkonů Platby za výkony Evidence výkonů Důsledek: celkově vyšší náklady Důsledek: neefektivní alokace zdrojů

12 Financování podle výkonů
Pojišťovny Zdravotnické výkony Úhrady poskytovatelům Náklady Lukrativní výkony: Náklady<úhrady Pojištěnci Poskytovatelé zdravotní péče Poskytovatelé: tendence k navyšování výkonů

13 Financování podle výkonů
Reakce pojišťoven: omezení paušálními platbami - Pojišťovny Zdravotnické výkony Úhrady poskytovatelům Náklady Lukrativní výkony: Náklady<úhrady Pojištěnci Poskytovatelé zdravotní péče Poskytovatelé: tendence k navyšování výkonů

14 Hledání nového modelu financování zdravotní péče
Zabezpečení spravedlivější alokace zdrojů Zprůhlednění finančních toků Porovnání nákladů a kvality zdravotní péče

15 Hledání nového modelu financování zdravotní péče
Porovnání kvality a nákladů Průběžné vyhodnocování nákladů a zisků zdravotnických zařízení regionu, nemocnice a jednotlivých nemocničních oddělení, ale také vzhledem k pacientům, diagnózám a výkonům (v nemocničních informačních systémech často chybí). Posuzování kvality lékařské péče Porovnání statistických údajů nemocnice, okolních regionů i celého státu Průběžná kontrola finančních toků a kvality Zprůhlednění financování

16 Hledání nového modelu financování zdravotní péče
náklady Důležitá kritéria, podle kterých lze restrukturalizovat síť a optimalizovat pravidla financování zdravotnických zařízení Porovnání kvality a nákladů kvalita Průběžná kontrola finančních toků a kvality Zprůhlednění financování

17 Co je „norma“ Kvalita zdravotní péče – porovnání statistických ukazatelů (komplikace, doba hospitalizace, prognóza…) s celostátním průměrem Kde však najít "standard" s nímž by bylo možné porovnat (obdobně jako u ukazatelů "kvality") "cenu" léčení daného onemocnění? Jak zjistit, zda v dané nemocnici se obdobné onemocnění léčí v sumě všech spotřebovaných nákladů levněji, nebo nákladněji, než je celostátní průměr?

18 Co je „norma“ Porovnávání „ceny“ léčení daného onemocnění - statistické sledování na úrovni celého státu. Má smysl porovnávat náklady na léčení takových pacientů, kteří mají z hlediska své klinické diagnózy obdobné nároky na zdroje (tj. na veškerá vyšetření, léky, dobu hospitalizace, chirurgické výkony apod.). Roztřiďování pacientů do skupin podle diagnóz s obdobnými nároky na poskytovatele lékařské péče je podstatou tzv. CASE-MIX systémů.

19 CASE-MIX systémy Ambulance APG (Ambulatory Patients Groups)
Nemocniční akutní lůžka APG (Ambulatory Patients Groups) DRG ( Diagnosis Related Groups) PMC ( Patients Management Groups) RUG (Resource Utilisation Groups) Nemocniční neakutní lůžka

20 CASE-MIX systémy Ambulance APG (Ambulatory Patients Groups)
Nemocniční akutní lůžka APG (Ambulatory Patients Groups) DRG ( Diagnosis Related Groups) PMC ( Patients Management Groups) RUG (Resource Utilisation Groups) Nemocniční neakutní lůžka

21 DRG Náklady na vyšetření Náklady na zdravotnické výkony
Náklady na léky a zdravotnický materiál Různé nároky na zdroje porovnání Režijní náklady na provoz Pacienti s různými diagnózami Mzdové náklady

22 DRG Náklady na vyšetření Náklady na zdravotnické výkony
Náklady na léky a zdravotnický materiál Rozčlenění na skupiny dg se statisticky obdobnými nároky na zdroje Různé nároky na zdroje porovnání Režijní náklady na provoz Pacienti s různými diagnózami Mzdové náklady

23 DRG Náklady na vyšetření Náklady na zdravotnické výkony
Porovnáním s celkovými náklady lze vyjádřit „kolik stojí průměrné náklady jednoho pacienta v dané DRG skupině v celém státě“ Náklady na léky a zdravotnický materiál Rozčlenění na skupiny dg se statisticky obdobnými nároky na zdroje Různé nároky na zdroje Porovnáním s náklady ve zdravotnickém zařízení lze vyjádřit nakolik je levnější či dražší léčení v dané nemocnici - důležitý údaj pro management nákladů porovnání DRG skupinám je přiřazeno číslo, vyjadřující relativní náročnost na zdroje (1 = průměrný nemocný) Režijní náklady na provoz Pacienti s různými diagnózami Mzdové náklady

24 Národní referenční centrum
Informace od poskytovatelů Informace od pojišťoven Národní referenční centrum Vyhodnocení kvality léčení Stanovení „norem“ kvality Ukazatele kvality léčení Stanovení „norem“ nákladů pro jednotlivé DRG skupiny pacientů Stanovení úhrady Pojišťovny Počty pacientů v jednotlivých DRG skupinách Úhrady poskytovatelům Pojištěnci Poskytovatelé zdravotní péče

25 Národní referenční centrum bylo vytvořeno v září 2003
Informace od poskytovatelů Informace od pojišťoven Národní referenční centrum Vyhodnocení kvality léčení Stanovení „norem“ kvality Ukazatele kvality léčení Stanovení „norem“ nákladů pro jednotlivé DRG skupiny pacientů Stanovení výše úhrady Konkrétní výsledek: Národní referenční centrum bylo vytvořeno v září 2003 Přijímá a zpracovává informace od poskytovatelů a pojišťoven Propočítává váhy DRG Pojišťovny Počty pacientů v jednotlivých DRG skupinách Úhrady poskytovatelům Pojištěnci Poskytovatelé zdravotní péče

26 Text z Pražské deklarace Konference ministrů zdravotnictví zemí přistupujících do EU – Kypru, České republiky, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Malty, Polska, Slovenské republiky, Slovinska a Irska, Itálie, Nizozemí, Rakouska, Řecka (duben 2004) za účasti WHO a Rady Evropy My, ministři zdravotnictví…. …Budeme přispívat k vytvoření transparentního, více efektivního a rychlejšího procesu krytí nákladů na zdravotní péči provedenou v jiné členské zemi s přihlédnutím ke struktuře náhrady nákladů zdravotní péče výše zmíněných zemí prostřednictvím centra poskytujícího informační a clearingové služby

27 European Health Care Information and Clearing Center.

28 Současný stav

29 Health Insurance Company Health Insurance Company
Member state 1 Health Care Provider Health Care Provider Health Care Provider Health Insurance Company Health Insurance Company Health Insurance Company Health Insurance Company Health Insurance Company Health Insurance Company Fig.1 The health care providers send the information to a variety of health insurance companies. These companies send the information to the health providers. The individual insurance companies in the different member states send the information to each other. Health Care Provider Health Care Provider Health Care Provider Member state 2

30 Health Insurance Company Health Insurance Company
Member state 1 Health Care Provider Health Care Provider Health Care Provider Health Insurance Company Health Insurance Company Health Insurance Company 3 4 Health Insurance Company Health Insurance Company Health Insurance Company 2 1 Fig.2 In the case of providing information to the insured, from other member states, the health care provider sends the required information about the insurance to their own insurance company (1). The insurance company validates and revises this information concerning the health care provided (2). The insurance company sends the necessary data for the approval of the insurance company to the other member state (3) and after confirmation (4) the payment is settled (5). The payment for the health care provided to an insured foreigner is paid by the contractual health insurance company. There are many variations of this model, e.g. payments between different countries via centers of international settlements, the payments between member states are based on international agreements, etc. Health Care Provider Health Care Provider Health Care Provider Member state 2

31 Vize

32 Health Insurance Company
Member state 1 Health Care Provider Health Insurance Company Health Care Provider Health Care Provider Health Insurance Company Health Insurance Company European Health Care Information and Clearing Center Portal of National Reference Centre Health Insurance Company Fig. 3 The communication between health care providers and insurance companies in the each member state will proceed via the interface of the National Reference Center. Health Care Provider Health Care Provider Health Insurance Company Health Care Provider Health Insurance Company Member state 2

33 NL SE AT CZ DE IT Health Insurance Company Health Insurance Company
European Health Care Information and Clearing Center NL Portals of member states reference centers 4 SE AT CZ 1 DE IT 3 2 Health Insurance Company Health Insurance Company Health Insurance Company Health Insurance Company Health Insurance Company Health Insurance Company Fig. 4 The interconnection of national centers for communication will exist. The exact mode efficient communication between national centers, insurance companies and health care providers, as well as the format of data transferred and data gateways, data interfaces etc will be in the national competency. EHCICC will solve the automated transfer of the data from one national format to another. It speeds up international settlements. The basic function of the settlement within one member state: The information on the health care provided (the health care bill) are transferred in the usual national format to the National Reference Center (1). The National Reference Center will forward it, after the verification of the syntax validity, to the right insurance company (2). It will take over the bill from the health care provider and it will provide validation and revision (4). Health Care Provider Health Care Provider Health Care Provider Health Care Provider Health Care Provider Health Care Provider Health Care Provider

34 NL SE AT CZ DE IT Health Insurance Company Health Insurance Company
European Health Care Information and Clearing Center NL Portals of member states reference centers SE AT CZ DE 4 IT 1 2 3 Health Insurance Company Health Insurance Company Health Insurance Company Health Insurance Company Health Insurance Company Health Insurance Company 5 Fig.5 The health insurance company will transfer the payments for services provided to the health care provider via the clearing center. The clearing exercise will simplify the disbursement. Health insurance companies will not be required to send payments to each provider. They send the payment, with the correct invoice data, to the clearing center and it will distribute it to the providers. These providers will receive the payment details from all insurance companies in the same, unified, data format. Health Care Provider Health Care Provider Health Care Provider Health Care Provider Health Care Provider Health Care Provider Health Care Provider

35 NL SE AT CZ DE IT Health Insurance Company Health Insurance Company
European Health Care Information and Clearing Center NL Portals of member states reference centers SE AT CZ DE IT Health Insurance Company Health Insurance Company Health Insurance Company Health Insurance Company Health Insurance Company Health Insurance Company Fig. 6 In emergency health care cases received in other E.U. member states the provider of health care will verify the insurance of the patient with the domestic health insurance company (1). The health care provider will find the relevant health insurance company for the transfer of the bill. Health Care Provider 1 Health Care Provider Health Care Provider Health Care Provider Health Care Provider Health Care Provider Health Care Provider

36 NL SE AT CZ DE IT Health Insurance Company Health Insurance Company
European Health Care Information and Clearing Center NL Portals of member states reference centers SE AT CZ DE IT 1 Health Insurance Company Health Insurance Company 2 Health Insurance Company Health Insurance Company Health Insurance Company Health Insurance Company 2 Fig. 7 The health care provider will provide the information of health care provided and it will settle the bill with the relevant health insurance company. Health Care Provider 1 Health Care Provider Health Care Provider Health Care Provider Health Care Provider Health Care Provider Health Care Provider

37 NL SE AT CZ DE IT Health Insurance Company Health Insurance Company
European Health Care Information and Clearing Center NL Portals of member states reference centers SE AT CZ DE IT 1 Health Insurance Company Health Insurance Company 2 Health Insurance Company Health Insurance Company 3 3 Health Insurance Company Health Insurance Company 2 Fig. 8 The relevant insurance company will validate, evaluate and revise the bill. Health Care Provider 1 Health Care Provider Health Care Provider Health Care Provider Health Care Provider Health Care Provider Health Care Provider

38 NL SE AT CZ DE IT Health Insurance Company Health Insurance Company
European Health Care Information and Clearing Center NL Portals of member states reference centers SE AT CZ DE IT 1 4 Health Insurance Company Health Insurance Company 2 Health Insurance Company 4 Health Insurance Company 3 3 Health Insurance Company Health Insurance Company 2 Fig. 9 The insurance company will transfer the avowed bill for confirmation by the domestic insurance company (4). The domestic insurance company will receive the confirmed bill in the format of their own national interface. The translation of this data from one national data format to another will be achieved by the EHCICC. After confirmation of the bill the domestic insurance company will take the financial liability. Health Care Provider 1 Health Care Provider Health Care Provider Health Care Provider Health Care Provider Health Care Provider Health Care Provider

39 NL SE AT CZ DE IT Health Insurance Company Health Insurance Company
European Health Care Information and Clearing Center NL Portals of member states reference centers SE AT CZ DE IT 1 4 Health Insurance Company Health Insurance Company 2 Health Insurance Company 4 Health Insurance Company 3 3 Health Insurance Company Health Insurance Company 2 Fig. 10 The settlement of this financial liability will be realized via the EHCICC. Depending on the circumstances given by the conditions of the agreement, the payment will be received either by the relevant health care provider (5) or the appropriate insurance company (6) which provided the payment to the relevant health care provider (7). Health Care Provider 1 5 Health Care Provider Health Care Provider Health Care Provider Health Care Provider Health Care Provider Health Care Provider

40 NL SE AT CZ DE IT Health Insurance Company Health Insurance Company
European Health Care Information and Clearing Center NL Portals of member states reference centers SE AT CZ DE IT 6 1 4 Health Insurance Company Health Insurance Company 3 2 Health Insurance Company 4 Health Insurance Company 3 Health Insurance Company Health Insurance Company 2 Fig. 11 The settlement of this financial liability will be realized via the EHCICC. Depending on the circumstances given by the conditions of the agreement, the payment will be received either by the relevant health care provider (5) or the appropriate insurance company (6) which provided the payment to the relevant health care provider (7). Health Care Provider 1 Health Care Provider Health Care Provider 7 Health Care Provider Health Care Provider Health Care Provider Health Care Provider

41 Bezpečný přenos dat

42 Ochrana citlivých osobních dat
Přenos zdravotnických informací (o pacientech, o zdravotních výkonech, ekonomických nákladech apod.) Ochrana citlivých osobních dat Nezbytná podmínka funkčnosti informačních systémů ve zdravotnictví

43 Jak nepostavit Orwelova „velkého bratra“
Ochrana citlivých osobních dat Netýká se jen zdravotnictví, ale všech propojovaných informačních systémů veřejné správy

44 Jak nepostavit Orwelova „velkého bratra“
Ochrana citlivých osobních dat Jak bezpečně propojit informační systémy veřejné správy (včetně zdravotnických) ? Sdílení Nutno zajistit oba požadavky Ochrana

45 Vize

46 Propojení informačních systémů veřejné správy
Sdílení společně využívaných dat Ochrana před neoprávněným přístupem musí zajistit Občan by měl mít přístup ke všem evidencím, které o něm veřejná správa vede v informačním systému zdravotnictví – občan by měl mít přístup ke své zdravotní dokumentaci, k finančnímu přehledu plateb a čerpání svého zdravotního pojištění Občan by měl mít možnost sám (i prostřednictvím Internetu) iniciovat aktualizaci změněných dat (např. změna adresy bydliště). Dvě základní práva občana

47 Základní struktura propojení IS veřejné správy
Globálně dostupné identifikátory základních registrů OBYVATELE IDENTIFIKÁTOR NEMOVITOSTI EKONOM ICKÉHO SUBJEKTU (právnických i fyzických osob) Územně identifikační registr Společně sdílená data rozhraní Obr. 2. Jádro informačních systémů veřejné správy tvoří globálně dostupné identifikátory základních registrů. Na toto společné jádro jsou přes společné referenční bezpečné rozhraní navázány ostatní informační subsystémy státní správy a samosprávy. Sdílené referenční bezpečné (inženýrských sítí, motorových vozidel, policejní, vojenský... aj.) SUBSYSTÉM DA ŇOVÝCH Ú ŘADŮ A CELNÍ SPRÁVY SPRÁVY SOCIÁLNÍHO A PENZIJNÍHO ZABEZPE ČENÍ ZDRAVOTNICTVÍ ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ DALŠÍ PROPOJENÉ SUBSYSTÉMY: Informační systémy veřejné správy

48 Základní struktura propojení IS veřejné správy
Globálně dostupné identifikátory základních registrů OBYVATELE IDENTIFIKÁTOR NEMOVITOSTI EKONOM ICKÉHO SUBJEKTU (právnických i fyzických osob) Územně identifikační registr Společně sdílená data Zabezpečení ochrany dat: propojení informačních systémů veřejné správy pouze přes sdílené bezpečné referenční rozhraní rozhraní Obr. 2. Jádro informačních systémů veřejné správy tvoří globálně dostupné identifikátory základních registrů. Na toto společné jádro jsou přes společné referenční bezpečné rozhraní navázány ostatní informační subsystémy státní správy a samosprávy. Sdílené referenční bezpečné (inženýrských sítí, motorových vozidel, policejní, vojenský... aj.) SUBSYSTÉM DA ŇOVÝCH Ú ŘADŮ A CELNÍ SPRÁVY SPRÁVY SOCIÁLNÍHO A PENZIJNÍHO ZABEZPE ČENÍ ZDRAVOTNICTVÍ ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ DALŠÍ PROPOJENÉ SUBSYSTÉMY: Informační systémy veřejné správy

49 Základní struktura propojení IS veřejné správy
Globálně dostupné identifikátory základních registrů OBYVATELE IDENTIFIKÁTOR NEMOVITOSTI EKONOM ICKÉHO SUBJEKTU (právnických i fyzických osob) Územně identifikační registr Společně sdílená data Zabezpečení ochrany dat: propojení informačních systémů veřejné správy pouze přes sdílené bezpečné referenční rozhraní rozhraní Obr. 2. Jádro informačních systémů veřejné správy tvoří globálně dostupné identifikátory základních registrů. Na toto společné jádro jsou přes společné referenční bezpečné rozhraní navázány ostatní informační subsystémy státní správy a samosprávy. Sdílené referenční bezpečné (inženýrských sítí, motorových vozidel, policejní, vojenský... aj.) SUBSYSTÉM DA ŇOVÝCH Ú ŘADŮ A CELNÍ SPRÁVY SPRÁVY SOCIÁLNÍHO A PENZIJNÍHO ZABEZPE ČENÍ ZDRAVOTNICTVÍ ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ DALŠÍ PROPOJENÉ SUBSYSTÉMY: Informační systémy veřejné správy

50 Aplikace ve zdravotnictví
Sdílený registr Sdílené bezpečné referenční rozhraní Jak zajistit sdílení a ochranu lékařské dokumentace

51 Identifikátor dokumentu Sdílené bezpečné referenční rozhraní
Identifikátor pacienta (jméno, příjmení, rodné číslo…) Obsah lékařské dokumentace Neutrální data Sdílené bezpečné referenční rozhraní Citlivá osobní data Obsah lékařské dokumentace Identifikátor pacienta (jméno, příjmení, rodné číslo…) Neutrální data

52 Sdílené bezpečné referenční rozhraní
Identifikátor pacienta (jméno, příjmení, rodné číslo…) Citlivá osobní data Obsah lékařské dokumentace Identifikátor pacienta (jméno, příjmení, rodné číslo…) Neutrální data Identifikátor dokumentu Propojovací tabulka Opětovné propojení umožněno pouze oprávněným osobám Sdílené bezpečné referenční rozhraní Identifikátor dokumentu Neutrální data Obsah lékařské dokumentace Databáze lékařské dokumentace

53 Sdílené bezpečné referenční rozhraní
Propojovací tabulka Registr pojišťěnců Identifikátor dokumentu Identifikátor dokumentu Identifikátor pojištěnce Identifikátor pojištěnce Identifikátor pojištěnce Identifikátor pojištěnce Jméno, příjmení… Jméno, příjmení… Ověření oprávněnosti dotazu Sdílené bezpečné referenční rozhraní Citlivá osobní data Odpověď: Identifikátor pacienta (jméno, příjmení, rodné číslo…) Dotaz Neutrální data poskytnuta pouze oprávněné osobě! Identifikátor dokumentu Obsah lékařské dokumentace Databáze lékařské dokumentace

54 Sdílené bezpečné referenční rozhraní
Propojovací tabulka Registr pojišťěnců Identifikátor dokumentu Identifikátor dokumentu Identifikátor pojištěnce Identifikátor pojištěnce Identifikátor pojištěnce Identifikátor pojištěnce Jméno, příjmení… Jméno, příjmení… Registr transakcí Ověření oprávněnosti dotazu Zápis pro následnou kontrolu ÚOOÚ Sdílené bezpečné referenční rozhraní Citlivá osobní data Odpověď: Identifikátor pacienta (jméno, příjmení, rodné číslo…) Dotaz Neutrální data poskytnuta pouze oprávněné osobě! Identifikátor dokumentu Obsah lékařské dokumentace Databáze lékařské dokumentace

55 Současný stav

56 IZIP

57 Vize

58 European Health Care Information and Clearing Center
CROSS CONNECTION TABLE Patient ID Document ID Head ID Patient ID Document ID Head ID Reconnection is permitted to authorised persons only Portal of National Reference Centre Head ID Patient name… (personal ID) Fig. 15 The European Health Care Information and Clearing Center will, among other things, permanently monitor the consumption and price structure of pharmaceuticals in individual E.U. countries. It shows the significant differences in price of some pharmaceuticals in individual countries. For securing a unified and common European policy, within negotiations with pharmaceutical makers and distributors, the benchmarking and monitoring center will be a valuable tool of the European Commission. Analogically the EHCICC will monitor the quality and costs of health care provided in the individual member states. Patient name… (personal ID) Medical record content Document ID Medical record content

59 Problém centrálních zdravotních registrů

60 Současný stav

61 Přístupový portál k registrům
Rodné číslo obsah záznamů jednoho pacienta Centrální zdravotní registr (nese citlivá osobní data) Přístupový portál k registrům Ověření oprávněnosti přístupu Uplatnění referenčního, sdíleného a bezpečného rozhraní v centrálních zdravotních registrech Chráněný přístup k registru

62 Vize

63 Přístupový portál k registrům
Registr pojištěnců (osob) Propojovací tabulka Chráněné registry jméno, příjmení rodné číslo rodné číslo id registru id případu Chráněný registr Přístupový portál k registrům Registr transakcí Zápis pro následnou kontrolu ÚOOÚ Ověření oprávněnosti přístupu Uplatnění referenčního, sdíleného a bezpečného rozhraní v centrálních zdravotních registrech Referenční, sdílené a bezpečné rozhraní id registru Chráněný přístup k registru Veřejný anonymizovaný registr id případu Anonymizovaný obsah záznamů jednoho pacienta Centrální zdravotní registr (nenese citlivá osobní data)

64 Digitální preskripce

65 Vize

66 Sdílené bezpečné referenční rozhraní Elektronické identifikátory
Recepty „po drátech“ Praktický příklad: využití Sdílený registr společně sdílených registrů, Sdílené bezpečné referenční rozhraní sdíleného bezpečného referenčního rozhraní a elektronických identifikátorů Elektronické identifikátory pro elektronickou preskripci léků

67 Sdílené bezpečné referenční rozhraní
Registr pojištěnců Id pojištěnce Jméno, příjmení,… Jméno, příjmení,…. Registr vydaných receptů Id receptu Id pojištěnce Platnost receptu Id receptu Id pojištěnce Platnost receptu Id receptu Id pojištěnce Platnost receptu Ověření oprávněnosti přístupu lékař Sdílené bezpečné referenční rozhraní Registr vydávaných léků Obsah receptu Id pojištěnce Platnost receptu Id receptu obsah receptu vydané léky… Jméno, Příjmení Id receptu obsah receptu vydané léky… Platnost receptu Id receptu obsah receptu vydané léky… Obsah receptu Id receptu obsah receptu Pacient Lékař Vystavení receptu

68 Sdílené bezpečné referenční rozhraní
Registr pojištěnců Id pojištěnce Jméno, příjmení,… Jméno, příjmení,…. Registr vydaných receptů Id receptu Id pojištěnce Platnost receptu Id receptu Id pojištěnce Platnost receptu Id receptu Id pojištěnce Platnost receptu Sdílené bezpečné referenční rozhraní Registr vydávaných léků Id receptu obsah receptu vydané léky… Jméno, Příjmení Id receptu obsah receptu vydané léky… Platnost receptu Id receptu obsah receptu vydané léky… Obsah receptu Id receptu obsah receptu Pacient Lékař Vystavení receptu

69 Registr vydaných receptů
Registr pojištěnců Id pojištěnce Jméno, příjmení,… Jméno, příjmení,…. Registr vydaných receptů Id receptu Id pojištěnce Platnost receptu Id receptu Id pojištěnce Platnost receptu Id pojištěnce Jméno, příjmení,… Ověření oprávněnosti přístupu lékárník Sdílené bezpečné referenční rozhraní Registr vydávaných léků Id pojištěnce Id receptu obsah receptu vydané léky… Id receptu obsah receptu vydané léky… Id receptu obsah receptu vydané léky… Id receptu Id receptu obsah receptu obsah receptu vydané léky… Jméno, příjmení,… Platnost receptu, Obsah receptu, Pacient Lékárník Vydané léky Výběr receptu

70 Sdílené bezpečné referenční rozhraní
Registr pojištěnců Registr vydaných receptů Id receptu Id pojištěnce Platnost receptu Id pojištěnce Jméno, příjmení,… Id receptu Id pojištěnce Platnost receptu Id pojištěnce Jméno, příjmení,…. Id receptu Id pojištěnce Platnost receptu Id pojištěnce Jméno, příjmení,… Společně sdílený registr využívaný i dalšími aplikacemi Elektronický identifikátor Sdílené bezpečné referenční rozhraní Registr vydávaných léků pro ověření oprávněnosti ke čtení či zápisu dat Id receptu obsah receptu vydané léky… Id receptu obsah receptu vydané léky… Id receptu obsah receptu vydané léky… Id receptu obsah receptu vydané léky… Neutrální data Citlivá data Jméno, příjmení,… poskytnuta pouze oprávněné osobě! důležitá pro ekonomický rozbor a informace o spotřebě léků Platnost receptu, Obsah receptu, Pacient Lékárník Vydané léky Výběr receptu

71 Zlepšení a zjednodušení výběru pojistného (a zálohy na daň) u fyzických osob

72 Současný stav

73 Zprůhlednění výběru daní, zdravotního a sociálního pojištění
Sociální pojištění Daň z příjmu (zálohy na daň) Současný stav Zdravotní pojišťovny Zaměstnavatel Zaměstnanci

74 Vize

75 Zprůhlednění výběru daní, zdravotního a sociálního pojištění
Sociální pojištění Daň z příjmu (zálohy na daň) Clearingové centrum Technologicky možné řešení Zdravotní pojišťovny Zaměstnavatel Zaměstnanci

76 Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví:
Závěr Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví: Umožňují zlepšit kvalitu poskytované lékařské péče. Umožní porovnávání kvality lékařské péče a jejích nákladů v rámci regionů i celého státu. Zprůhlední finanční toky a otevřou možnosti i k vypracování nových algoritmů pro zefektivnění financování zdravotnictví. Zabezpečení spolehlivé ochrany osobních dat je ale nezbytná podmínka úspěšné realizace. Zkvalitnění lékařské péče Zefektivnění jejího financování

77 Možnosti informačních technologií v reformě zdravotnictví
Zkvalitnění lékařské péče Zefektivnění jejího financování


Stáhnout ppt "Subkomise pro zdravotnickou informatiku"

Podobné prezentace


Reklamy Google