Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomický rozvoj měst a regionů Projekty CityRegio a CityRegio II Seminář „Zapojení ČR do Nadnárodní spolupráce a zhodnocení programu Interreg IIIB CADSES“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomický rozvoj měst a regionů Projekty CityRegio a CityRegio II Seminář „Zapojení ČR do Nadnárodní spolupráce a zhodnocení programu Interreg IIIB CADSES“"— Transkript prezentace:

1 Ekonomický rozvoj měst a regionů Projekty CityRegio a CityRegio II Seminář „Zapojení ČR do Nadnárodní spolupráce a zhodnocení programu Interreg IIIB CADSES“ Praha, 30. 5. 2007 RNDr. Milan Svoboda

2 projekty CityRegio 2003 - 2006 –3 města a regiony –Lipsko - Plzeň – Linec –LP Město Lipsko CityRegio II 2006 – 2008 –širší územní rámec –Plzeň - Lipsko – Gdaňsk – Boloňa – Jižní Zadunají – Varna –LP - ÚKRMP Plzeň Gdaňsk Leipzig Linz Pécs Bologna Varna

3 cityregio cíle –mezinárodní kooperaci při přípravě investic, podporujících ekonomický rozvoj –řešení ekonomického rozvoje center a souvisejících regionů hlavní cíle partnerů –Horní Rakousy (Linec) – lokalizace firem –Lipsko – klastry, sítě firem jejich management a marketing –Plzeňský kraj (Plzeň) – zkvalitňování portfolia lidských zdrojů

4 cityregio okruhy aktivit –analýzy a hodnocení specifických potenciálů měst a jejich okolí ve vazbě na obory, prostorové charakteristiky a lidské zdroje –profilování a iniciace kompetencí ve vazbě na regionální klastry a sítě –návrh kroků pro řešení regionálního lokalizačního managementu –vznik regionálního informačního systému na pomezí měst a regionů jako základu pro plánování, klíčové rozhodovací procesy a marketing –mezinárodní výměna informací o regionálním plánování a podpoře podnikání a zkušeností ohledně iniciace oborových sítí a vztahů město a okolí

5 struktura projektu - work packages – WP 1 – koordinace a management projektu – WP 2 – výměna zkušeností, doporučení, konference – WP 3 – ekonomický sektor a budování klastrů – WP 4 – lidské zdroje a budování kapacity – WP 5 – rozvoj lokalit a jejich management cityregio

6 Plzeňský kraj –Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje –ÚKRMP –BIC Plzeň –Západočeská univerzita –Plzeňský kraj –Sdružení měst a obcí PK cityregio

7 rozpočet v EURO –celkem 2.164.000 –z toho ERDF 1.305.000 –RRA PK 278.900 –z toho PHARE 209.175 cityregio

8 konkrétní výstupy v PK –Studie proveditelnosti Vědeckotechnický park –Centrum dalšího vzdělávání –Studie proveditelnosti centra strategických služeb v Plzni –inventarizace průmyslových nemovitostí v kraji –marketingové materiály cityregio

9 VTP Plzeň Borská pole

10 cityregio VTP Plzeň Borská pole

11 cityregio VTP Plzeň Borská pole

12 cityregio II cíle –pokračování předchozího projektu –regionální rozvoj díky spolupráci regionálního centra a jeho regionu

13 cityregio II okruhy aktivit –srovnávací analýza jednotlivých měst a regionů –identifikace potřeb pro zlepšení infrastruktury pro rozvoj –strategie lokalizace nových malých a velkých investic –vytváření clusterů mezi malými a středními podniky –nástroje na podporu clusterů a výměny inovací –komplexní analýza zdrojů pracovních sil –mezinárodní výměna informací –závěrečná zpráva

14 struktura projektu - work packages – WP 1 – posílení městských regionů jako distributorů rozvojového potenciálu – WP 2 – intenzivní rozvoj lokalit strategického regionálního významu – WP 3 – regionální spolupráce při vytváření SME clusterů a podpora přenosu inovací – WP 4 – regionální spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů – WP 5 – koordinace, výměna zkušeností, hodnocení cityregio II

15 Plzeňský kraj –Útvar koncepce a rozvoje města Plzně (LP) –Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje cityregio II

16 rozpočet v EURO –celkem 1.603.747 –z toho ERDF 999.658 –ÚKRMP 253.800 –z toho ERDF 190.537 –RRA PK 62.890 –z toho ERDF 47.168 cityregio II

17 konkrétní výstupy v PK –srovnávací analýza měst – demografie, lidské zdroje, rozvojový potenciál –analýzy rozvojového potenciálu města – volný čas, výstavnictví, životní prostředí apod. –návrhy na urbanistické řešení potenciální rozvojové zóny Plzeň - jižní město – urbanistická soutěž –územní studie potenciální rozvojové zóny Plzeň - jižní město jako podklad pro změnu ÚP –hodnocení vlivu rozvoje zóny Plzeň jižní město z hlediska udržitelného rozvoje –analýza lidských zdrojů pro znalostní odvětví služeb –konference k otázce lidských zdrojů cityregio II

18 Plzeň – jižní město

19 cityregio II Plzeň – jižní město

20 cityregio II Plzeň – jižní město

21 RNDr. Milan Svoboda Útvar koncepce a rozvoje města Plzně Škroupova 5, 305 84 Plzeň tel: +420 378 035 000 http://info.plzen-city.cz/ukr ukrmp@plzen.eu Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ekonomický rozvoj měst a regionů Projekty CityRegio a CityRegio II Seminář „Zapojení ČR do Nadnárodní spolupráce a zhodnocení programu Interreg IIIB CADSES“"

Podobné prezentace


Reklamy Google