Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje."— Transkript prezentace:

1

2 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). [5]

3 Autor:Mgr. Věra Pavlátová, zpracováno 21. 2. 2012 Anotace:Materiál vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie, Anorganická chemie. Žáci se dozvídají informace o vzácných plynech. Očekávaný výstup dle ŠVP: Druh učebního materiálu: Cílová skupina: Stupeň a typ vzdělávání: Typická věková skupina: Žák charakterizuje významné zástupce prvků a jejich sloučeniny, zhodnotí jejich surovinové zdroje, využití v praxi a vliv na životní prostředí. Prezentace, DUM. Je možné ji použít v rámci expozice i fixace, délka aktivity 40 minut. Žák, naplňuje zde KK k řešení problémů, k učení, komunikativní, sociální a personální. Gymnaziální vzdělávání 15−16 let, 5. třída − kvinta / I. ročník KLIKNĚTE NA F 5

4  NECH TU HELI, UMĚLČE JEDEN!  Je to vzácný plyn, ve vzduchu je ho méně než 1 %.  Používá se k plnění balonů, není výbušný.  Když ho vdechnete, mluvíte jak Šmoula [1] až [3]

5  EMAN ŘÍKAL: JÁ NE, ON TO BYL!  Prvek patří mezi vzácné plyny a používá se do reklamních svítících nápisů. [4]

6  TADY BLÍZKO JE BAR GONDOLA!  Je to vzácný plyn, ve vzduchu je ho méně než 1 %.  Používá se ke svařování.  Používají ho při plnění sáčků s brambůrky, ale i v NASA. [6]

7  PRINCEZNO XENO, NAJDI NÁŠ ÚKRYT!  Je to vzácný plyn.  Vyskytuje se i v meteoritech.  Plní se jím výbojky. [5]

8  KRÁL CTIRAD ONU KRÁSKU VYSVOBODIL.  Patří mezi vzácné plyny.  Je radioaktivní, může způsobit rakovinu.  V lázních Jáchymov se používá radonová voda k léčbě kloubů. [7] [8]

9  Říká se jim vzácné, nebo-li inertní plyny, ani jedno není správně − v přírodě se vyskytují i vzácnější prvky a zcela inertní (netečné, nereagující) také nejsou, Kr, Xe a Rn tvoří například fluoridy.  Patří sem: helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, a ununoctium − syntetický prvek připravený v urychlovači částic. Ostatní vzácné plyny lze vyrobit destilací zkapalněného vzduchu.  Většinu jich objevil sir William Ramsay.  Hezký Nevěrný Arnošt Krátil Xenii Rána.  Herbert Nechce Armádní Krasavici Xenii Ranit. [10] W. Ramsay

10  VIII.A = 18. skupina, 8 valenčních elektronů, elektronová konfigurace ns 2 np 6 (kvůli zcela zaplněným valenčním orbitalům prvky téměř nereagují)  Mají vysoké ionizační energie, vyskytují se jako jednoatomové částice. [9]

11  V roce 1894 objevili sir William Ramsay a lord William Rayleigh argon.  Helium bylo nejprve zjištěno na Slunci, v roce 1895 ho Ramsay a nezávisle na něm Per Theodor Cleve zjistil v nerostu cleveitu.  V roce 1898 objevil Ramsay a M. W. Travers krypton, xenon a neon (Nobelova cena v r. 1904).  Radon (radonovou emanaci) objevil roku 1900 Friedrich Ernst Dorn. [11] Dorn [10] Ramsay Cleveit je oxid uranu a vzácných zemin s obsahem vzácných plynů, zejména helia.

12  Lehké bezbarvé plyny bez chuti a zápachu  Nehořlavé, nevýbušné, nedýchatelné  Vyskytují se ve vzduchu, nejvíce argon (0,93 %), helium se vyskytuje také na Slunci, ve vesmíru, v zemním plynu a v nerostu cleveitu.  Mají valenční vrstvu zcela zaplněnou elektrony − téměř se neslučují. [15]

13  Všechny plyny, s výjimkou helia a radonu, jsou získávány destilací zkapalněného vzduchu.  Helium se získává ze zemního plynu po zkapalnění ostatních složek.  Frakce  dle t v : Složkateplota varu Xenon-108 °C Krypton-153 °C Kyslík-183 °C Argon-186 °C Dusík-196 °C Neon-246 °C Vodík-253 °C Helium-269 °C [12] Destilace vzduchu

14  Zcela inertní, el. konf. 1s 2  Objeven při pozorování sluneční korony při zatmění Slunce 1868.  V kapalném stavu je supravodivé (nulový odpor) a supratekuté (nulová viskozita).  Použití: plnění balonů a vzducholodí (vysoká cena a ztráty díky snadnému pronikání He materiálem), příprava dýchací směsi pro potápěče (zamezuje Kesonově nemoci), chladivo, inertní atmosféra − chirurgie, svařování Mg a Al, kryogenika [13] Úkoly: Co je to Kesonova nemoc? Čím se zabývá kryogenika? Zajímavost: Tepelná vodivost kapalného helia je 3 000 000x větší než mědi. http://www.youtube.com/watch?v=ssrjLd5W_h0&feature=related

15  Elektronová konfigurace [He] 2s 2 2p 6  Nejsou známy jeho sloučeniny.  Tvoří 0,0018 % vzduchu.  Použití: plnění žárovek, osvětlovacích těles, výbojek a laserů, kryogenika [4] Zajímavost: Neon byl pojmenován dvanáctiletým Ramseyovým synem, který se se zájmem díval na nové, šarlatově červené světlo, které vycházelo ze spektrální trubice. Syn navrhl tento prvek pojmenovat jako nový − neon.

16  Elektronová konfigurace [Ne] 3s 2 3p 6  Tvoří 0,93 % vzduchu.  Září při větší koncentraci červeně, při nižší přechází přes fialovou a modrou až k bílé barvě.  Použití: plnění výbojek a žárovek, ochranná atmosféra při svařování (Al, Ti) a při práci s hořlavinami, výroba plazmatu ICP, inertní atmosféra potravin (chipsy) [14], [15]

17  Elektronová konfigurace [Ar] 4s 2 3d 10 4p 6  Přítomen ve vzduchu, vzniká i jaderným štěpením uranu.  Chemické sloučeniny tvoří pouze vzácně s fluorem a kyslíkem, všechny jsou velmi nestálé a jsou mimořádně silnými oxidačními činidly.  Použití: plnění žárovek a zářivek, izotopová metoda zjišťování stáří hornin, navigační světla (letiště), plnění izolačních dvojskel [15], [16]

18  Elektronová konfigurace [Kr] 5s 2 4d 10 5p 6  Chemické sloučeniny tvoří pouze vzácně s fluorem a kyslíkem (trioxid xenonu je silně explozivní).  Xenon byl nalezen i v některých pramenech minerálních vod, kam se dostává jako produkt rozpadu izotopů uranu a plutonia.  Jeho záření působí baktericidně a xenonové výbojky nalézají využití pro dezinfekci.  Díky Xe výbojkám je možno fotografovat a filmovat velmi rychlé děje (průlet vystřelené kulky překážkou, výbuchy apod.)  Používá se i v izotopové metodě zjišťování stáří hornin a meteoritů.  Majáky, světla aut [15] [17]

19  Elektronová konfigurace [Xe] 6s 2 4f 14 5d 10 6p 6  Chemické sloučeniny tvoří stejně jako krypton a xenon pouze vzácně s fluorem a kyslíkem.  Tvoří 20 nestabilních izotopů.  Nalézá se díky jaderným rozpadům ve vývěrech podzemních minerálních vod, může však v malých dávkách vyvěrat sám z podloží přímo v plynné podobě − nutnost hlídání množství Rn v budovách (možnost rakoviny plic).  Použití: krátkodobé lokální ozařování tkání, radonové koupele (balneologie), zjišťování stáří podzemních vod Průměrné koncentrace radonu v ovzduší: [8] [18] Úkol: Zjistěte, kde jsou v ČR oblasti se zvýšeným výskytem Rn. Kde využívají radonové koupele?

20 1.Neonem se plní žárovky a ……. 2.V balneologii se využívá ….. 3.Objevitel většiny vzácných plynů. 4.Helium je supravodivé ve skupenství …….. 5.Proces výroby vzácných plynů. 6.Využívá se pro filmování rychlých dějů. 7.Je v červených reklamních nápisech. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

21 1.VÝBOJKY 2.RADON 3.RAMSAY 4.KAPALNÉM 5.DESTILACE 6.XENON 7.NEON [15]

22  HELIUM  NEON  ARGON  KRYPTON  XENON  RADON  FILMOVÁNÍ RYCHLÝCH DĚJŮ  SVAŘOVÁNÍ  PLNĚNÍ BALONŮ  BALNEOLOGIE  PLNĚNÍ LASERŮ, VÝBOJEK  NAVIGAČNÍ SVĚTLA NA LETIŠTÍCH

23  FLEMR, V., DUŠEK, B.: Chemie I pro gymnázia. Praha : SPN 2001. ISBN 8072351478.  Použity kliparty zakoupeného softwaru Microsoft Office 2010 − dostupné pod licencí Microsoft Office 2010.  Denisnata. [cit. 2012-02-21]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 1.http://www.dreamstime.com/child-with-balloons-image13968373  [cit. 2012-02-21]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 2.http://gimp- savvy.com/cgi-bin/img.cgi?noaaF63CFXlGHfc32  [cit. 2012-02-21]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 3.http://www.clker.com/clipart-yellow-flying-balloon.html  Pslawinski. [cit. 2012-02-21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 4.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NeTube.jpg  Alchemist-hp. [cit. 2012-02-21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 5.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edelgase_in_Entladungsroehren.jpg  Alchemist-hp. [cit. 2012-02-21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 6.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Argon_discharge_tube.jpg

24  [cit. 2012-02-21]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 7.http://www.dreamstime.com/stock-images-woman-in-medicinal-source- 2-image6123774  [cit. 2012-02-21]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 8.http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photos-radon- image18216148  Mav. [cit. 2012-02-21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 9.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:IUPAC_Periodic_Table_modifie d.PNG  [cit. 2012-02-21]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 10.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:William_Ramsay.jpg  [cit. 2012-02-21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 11.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DORN_Friedrich_Ernst.jpg  Martin Kossick. [cit. 2012-02-21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 12.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Linde- verfahren.svg?uselang=cs

25  Pslawinski. [cit. 2012-02-21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 13.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:HeTube.jpg  Pslawinski. [cit. 2012-02-21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 14.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ArTube.jpg  Alchemist-hp. [cit. 2012-02-21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 15.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glowing_noble_gases.jpg  Felipe Micaroni Lalli. [cit. 2012-02-21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 16.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flipper_036.jpg  [cit. 2012-02-21]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 17.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Xenon_ion_engine_prototype. png  [cit. 2012-02-21]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 18.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mean_atmospheric_radon.jpg


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje."

Podobné prezentace


Reklamy Google